JİNEKOLOJİ-KADIN HASTALIKLARI 2

En son güncellendiği tarih: 17 May 2019  1. Endometrial Hiperplazi,rahim içi zarı kalınlaşması

  2. Endometriozis

  3. Endometrit

  4. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar


Endometrial Hiperplazi
-Endometrial hiperplazi, normal endometrium göre bez-stroma oranının endometrial bezlerin lehine daha fazla artışı ile karakterize edilir.

-stromal / glandüler pattern:

-----Basit ya da karmaşık

-Nükleer atipi:

-----Mevcut ya da hiç yok

----------Progestin tedavisi malign transformasyonun tek direnç noktası ve en önemli belirleyicisi

Yaşa Bağlı faktörler

Genç kadınlarda teşhis edilebilir olsa da endometrial hiperplazi, artan yaş ile ilişkilidir.

Epidemioloji

Endometrial hiperplazi tipik olarak, perimenopozal ve menopoz sonrası kadınları etkiler,ancak bazı hallerde genç kadınları da etkiler.

Risk Faktörleri

-Artan yaş

-Uzun süreli östrojen tedavisi

-Nulliparite

-Erken menarş / geç menopoz

-Kronik anovulasyon

-Şişmanlık

-Diabetes mellitus,

-Kalıtsal nonpoliposis kolorektal kanser (HNPCC)

-Tamoksifen tedavisi

-Östrojen-salgılayan tümörler

Genetik

-Kafkas kadınlar, endometrial kanser ve öncüllerinin gelişmesi  açısından Afrikalı-Amerikalı kadınlara göre daha risklidir..

-HNPCC sendromu, endometrium, over, ve kolorektal kanserler için bir yatkınlık ile karakterizedir.

-Moleküler Genetik faktörler, en azından bazı endometrial kanser öncüsü lezyonlar için olasıdır. 

Patofizyoloji

Devamlı östrojen kullanımı, progesteron yokluğunda endometriumda hiperplazi gelişimine yol açar.

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Geçmiş

-Anormal uterin kanama

-Anovülasyon bağlı kısırlık

Sistemlerin gözden geçirilmesi

Anormal uterin kanama

Fizik Muayene

-BMI

-"Armut" karşıtı "Apple" vücut morfolojisi

-Pelvik muayene normal olabilir

Testler

Endometrial hiperplazi histolojik tanı ve bu nedenle endometrial örnekleme gerektirir.

Laboratuar

Endometrial doku örneği altın standarttır:

-Office biyopsi veya D & C-küretaj-

Görüntüleme

TVU endometrial kalınlık (HRT alan postmenopozal kadınlarda dikkat) ölçümü:

Endometrial örnekleme, endometrial kalınlık postmenopozal kadında  > 5 mm olmalıdır.

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon

-----Endometrit

-----Servisit

Hematolojik

-Koagülopati

Metabolik / Endokrin

-Hipotiroidizm

-Kronik anovulasyon

Tümör / Malignite

-Endometrium kanseri

-Rahim leiomyomu

Travma

Genital sistem travması

İlaçlar

-Karşılıksız devamlı östrojen

-Tamoksifen

Çeşitli / Diğer

-Endometrial polip

-Endoservikal polip

-Atrofi

Tedavi

Genel Önlemler

Tedavinin amacı, anormal rahim kanaması ve daha önemlisi endometrium kanserine ilerlemesini önlemek, kontrol etmektir.

İlaç (İlaçlar)

-Progestin tedavisi tedavinin dayanak noktasıdır. Progestin, doz ve tedavi süresi Tipi (genellikle 3-6 ay) değişir:

-----Medroksiprogesteron asetat

-----Megestrol asetat

-----Noretindron asetat

-----DMPA

-----IUS Levonorgestrel

-----Mikronize progesteron vajinal krem

-Kontrasepsiyon isteyen genç kadınlar için, kombine oral kontraseptif hap uygundur.

-Hamilelik isteniyorsa, yumurtlama klomifen sitrat ile indüklenmelidir.

Cerrahi

Histerektomi uygundur:

-Atipi varsa ve hastanın çocuk doğurma isteği yoksa,

-Hasta medikal tedaviyi uygun şekilde yapamaz ise,

-Kalıcı,tekrarlayıcı hiperplazi varsa

Sevk için Sorunlar

Endometrial karsinom

Prognoz

Eğer tedavi edilmezse, endometrial hiperplazi, endometrial kansere aşağıdaki oranlarda ilerler:

-Basit                       %1

-Kompleks               %3

-Basit atipik              %8

-Kompleks atipik    )

Hasta Takip

-Endometrial örnekleme  (tıbbi / progestin tedavisi alan kadınlar için her 6 ayda bir tekrarlanır)

-Atipi öyküsü olan kadınlar için de histerektomi düşünülmelidir.

Eş anlamlar

Endometrial intraepitelyal neoplazi (EIN)

Kısaltmalar

• COC-Kombine oral kontraseptif

• DMPA-Depo medroksiprogesteron asetat

• EIN Endometrial intraepitelyal neoplazi

• HNPCC-Kalıtsal nonpoliposis kolorektal kanser

• HT-Hormon tedavisi

• PCOS Polikistik over sendromu

• IUS-Rahim içi sistem

• TVU transvajinal ultrason

Önleme

• Rahmi olan kadınlarda östrojen tedavisinde  mutlaka karşılığı-Progestin- kullanılmalıdır.

• Kilolu kadınların kilo vermesi sağlanmalıdır.

• PKOS tedavisinde oral kontraseptiflerle  ya da progestin ile düzenli olarak çekilme kanaması sağlanmalıdır.

Endometriozis
Uterin kavite dışında herhangi bir yerinde, endometrial bezler ve stroma varlığıdır.

Yaşa Bağlı faktörler

-Aktif üreme dönemi sırasında oluşur

-Postmenopozal kadınlarda nadirdir.

Pediatrik Hususlar

-Menarş öncesi ve menarştan hemen sonraki kızlarda nadiren görülür.

-Kronik pelvik ağrısı olan ergenlerin % 25-38'inde görülür.

-Çocukluk veya ergenlik döneminin başlarında endometriozis gelişimi bazı genital sistem tıkanıklıklarında ( rahim septumu ya da vajinal septum) görülebilir.

Evreleme

Evreleme cerrahi işlem sırasında gözlenen tutulmuş bölgeler ve tutulum şiddetine dayanmaktadır:

-Evre I (minimal): İzole implantlar, anlamlı yapışıklıklar yok.

-Evre II (hafif):  <5 cm küçük toplam yüzeysel implantlar, anlamlı yapışıklıklar yok

-Evre III (orta): Birden çok yüzeysel ve derin implantlar,peritubal ve periovaryan yapışıklıklar var ya da yok.

-Evre IV (ciddi): Birden çok yüzeysel ve derin implantlar, büyük over endometrioma (lar), yapışıklıkların mevcut.

Epidemioloji

Günümüzde genel nüfus içinde kadınların % 7-10'unda görülür

Risk Faktörleri

-Geç çocuk doğurma

-Endometriozisli 1. derece akrabalık

-Kısa adet siklusu

-Gecikmeli parite riskini artırabilir

-Kadınlarda çıkış obstrüksiyonuna yol açan rahim anomalileri ile birlikte insidansı artar( transvers vajinal septum vb)

Genetik

-Mevcut veriler ailevi eğilimi öngörmektedir.

-Ikizlerde konkordans-uyum- görülmüştür.

Patofizyoloji

Tartışmalı, teoriler şunlardır:

-Retrograd menstrüasyon (Sampson teorisi)

-Lenfatikler / kan damarları (Halban teorisi) ile endometrial hücrelerin yayılması

-Doğrudan naklen ekilme

-Coelomic metaplazi teorisi

İlişkili Koşullar

-Adenomyozis

-Rahim leiomyomları

-Kronik ağrı sendromları

-Kısırlık

-Müllerian anomaliler

-Otoimmün hastalıklar (yani, hipotiroidizm)

-Yumurtalık kanseri (epitelyal over kanseri için bağımsız bir risk faktörü)

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Geçmiş

-Dismenore ve / veya sırt ağrısı: Siklik

-Dismenore, genellikle ikincil; Ağrı genellikle adet akışı başlamasından önce başlar ve şiddetli olur.

-Derin disparoni

-Premenstrüel lekelenme

-Kısırlık

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-Birincil GI şikayet

-Ateş / üşüme hissi

-İştahsızlık, bulantı / kusma hissi

-Idrar sıklığı veya dizüri yoktur

-Pürülan vajinal akıntı yoktur

Fizik Muayene

-Pelvik muayene nonspesifiktir. Aşağıdakiler mevcut olabilir:

-----Rahim, normal büyüklüktedir ama hareketleri sınırlıdır.

-----Uterosakral nodülarite ve hassasiyet vardır.

-----Adneksiyel kitle mevcuttur.

-Karın muayene genellikle normaldir ancak rüptüre endometriomada  peritoneal bulgular tespit edilir.

Testler

-Kesin teşhis için laparoskopik görüntü eşliğinde yapılan biopsiyle endometriosisin teyidi gereklidir.

-Peritoneal yüzeylerde veziküler lezyonlar; siyah, kahverengi, kırmızı, açık ya da beyaz olabilir.

-Açık ya da kırmızı alev lezyonlar ("atipik" lezyonlar) ergenlerde daha sık görülür.

-Pelvis dışında da lezyonlar mevcut olabilir (örneğin, ek, diyafram, bağırsak).

-Pelvik adezyonlar hafiften şiddetliye kadar değişir.

Laboratuar

Serum CA-125:

-Endometriozisi olan kadınlarda (> 35 IU / ml) yükselebilir

-Duyarlılık ve özgüllüğü düşüktür.

-Ayrıca diğer jinekolojik hastalıklarda da yüksektir. (yumurtalık kanseri vb)

Görüntüleme

-Nadiren hastalığın tanısında yararlıdır.

-Karın / Vajinal USG endometriomayı teşhis etmek için kullanılabilir.

-MRI, hastalığın yaygınlığı, mesane veya bağırsak tutulumu şüphesi varsa,tespit için kullanılır.

-Histerosalpingografi sadece fallop tüp tıkanıklığı değerlendirilmesi yararlı olur.

Ayırıcı Tanı

-Adenomyozis

-Rahim leiomyomu

-İnterstisyel sistit

-Pelvik yapışıklık

-PID

-Primer dismenore

-Over torsiyonu

-Ektopik gebelik

-IBS

-Apandisit

-Divertikülit

Tedavi

Genel Önlemler

Tedavi planları bireysel ve gelecekteki doğurganlık için, hastanın yaşı ve arzuna dayalı olmalıdır.

İlaç (İlaçlar)

-Aşağıdaki birinci basamak tedavilerinden maksimum fayda elde etmek için NSAID ile birlikte kullanılmalıdır:

-----Günlük kombine oral kontraseptifkullanımı

-----Her 3 ayda bir IM medroksiprogesteron asetat (MPA) 150 mg

-3 ay Oral Kontraseptif veya MPA ve NSAID sonra belirtiler devam ederse:

-----GnRH agonisti 3 aylık bir süre için ampirik tedavi başlanmalıdır:

----------Tedavi süresi 6 ay ile sınırlı olmalı aksi durumda add-back tedavi başlatılmalıdır.

-----Danazol 6 aylık bir süre için 600-800 mg / gün, GnRH agonistine göre daha düşük maliyetli bir seçenektir ancak yan etkileri daha çoktur..

-Levonorgestrel IUS: Dismenore ve menorajinin iyileşmesine yönelik sınırlı bilgi mevcuttur.

Cerrahi

-Uygun tıbbi tedavilere rağmen inatçı ağrıları geçmeyen veya infertilitesi olan hastalarda cerrahi tedavi gerekir.

-Laparoskopi yardımıyla lezyonlar ortadan kaldırılabilir:

-----Eksizyon

-----Lazer buharlaşma

-----Elektrokoter

-----Endocoagulation

-Bilateral salpingo-ooferektomi ile Histerektomi / çocuk doğurmayı tamamlanmış kadınlara sunulabilir.

-Ameliyat sonrası dönemde, 3-6 aylık bir süre için GnRH agonistleri kullanımı ağrısız dönemi uzatabilir.

Sevk için Sorunlar

-Açıklanamayan infertilitesi olan hastalar sertifikalı üreme endokrinologu ya da jinekologa sevk edilmelidir.

-Pelvik anatomiyi önemli derecede bozan ciddi yapışıklıkları olan endometriozisli hastalar, bir jinekolojik onkologa ya da laparoskopik cerrahi uzmanına sevk edilmelidirler.

-Kalıcı ağrısı ya da tedavisi yetersiz olan hastalar, disiplinler arası bir ağrı yönetim ekibiyle istişareden yarar sağlayabilirler.

Prognoz

-Bu hastalarda tedavi ile ağrıda %80 gibi yüksek bir oranda iyileşme olmasına rağmen tedavi kesildikten sonra semptomların tekrarlaması olasılığı oldukça yüksektir.

-Bu hastalarda, cerrahi sonrası %80-90 ağrı iyileşmesi vardır.

-Gebelik oranları, infertilitesi olan hastalarda endometriozis cerrahisi sonrası iyileşmektedir.

-Gebelik sonrası endometriosis semptomları genellikle azalır veya tamamen ortadan kalkar.

Hasta Takip

-GnRH agonistleri ile uzuzn süre tedavi edilen hastalarda vazomotor semptomlar ve / veya kemik kaybı gelişebilir.

-Progestinler veya düşük doz Oral kontraseptifler Add-back tedavi için, kemik kaybı ve vazomotor semptomları en aza indirmek, kullanılabilir.

Çeşitli

Kısaltmalar

• kombine oral kontraseptif-Kombine oral kontraseptif

• GnRH-Gonadotropin salgılatıcı hormon

• IBS-İrritabl bağırsak sendromu

• IUS-Rahim içi sistem

• MPA-medroksiprogesteron asetat

• NSAİİ-Nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar

• OCP-Oral kontraseptif hap

• PID Pelvik inflamatuar hastalık
Endometrit
-Endometrit, endometrium veya rahim zarının iltihabıdır. genellikle akut ve kronik olarak ikiye ayrılır:

-----Akut: endometrial bezlerin içinde nötrofiller görülür; sıklıkla pelvik ağrı ve / veya anormal uterin kanama ile birliktedir.

-----Kronik: endometriyal stroma içinde plazma hücreleri görülür.

-Geenellikle 4 kategoride incelenir:

-----Akut nonobstetric:

----------PID

----------İnvasive jinekolojik işlemlerden sonra

-----Akut obstetrik:

----------Sezaryen veya vajinal doğumdan sonra

-----Kronik nonobstetric:

----------Kronik PID veya tüberküloz

----------RİA

----------Leiomyom veya polip gibi intrauterin patolojiler

----------Radyasyon tedavisi

----------Idiyopatik

-----Kronik obstetrik:

----------Terminasyon veya doğumdan sonra parça kalması

----------Doğumdan çok sonra başlarsa 

-Pelvik İnflamatuar Hastalıkları ve Doğum Sonrası Ateş .

-Subklinik endometrit; Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, bakteriyel vajinozis ve trichomoniasis de dahil olmak üzere alt genital sistem enfeksiyonu olan kadınlar arasında yaygındır. Bu sessiz endometritin etkisi henüz bilinmemektedir.

Yaşa Bağlı faktörler

Uterusu olan herhangi bir kadın endometrit olabilmesine rağmen kabul gören risk faktörleri gebelik ve PID ile ilişkili olup vakaların çogu üreme çağındaki kadınlardır.

Epidemioloji

-Endometrit invaziv transservikal işlemlerinden sonra nadirdir. Bir örnek 927 histereskopiden sadece 2 tanesinde enfeksiyon bulunmuştur..

-C. trachomatis, N. gonore, ya da bakteriyel vajinozisli alt genital kanal enfeksiyonlu gebe olmayan kadınların % 45-50'sinde üst genital sistem inflamasyonuna ait (endometrit) histolojik kanıtlar mevcuttur.

Risk Faktörleri

-Enfeksiyon:

-----C. trachomatis

-----N. gonorrhoeae

-----Bakteriyel vajinozis

-----Trichomonis

-----HSV-2

-Rahim içi yabancı cisimler veya patoloji

-Transservikal işlemler:

------Histerosalpingografi

------Sonohisterografi

------RİA takılması

------Endometrial biyopsi

------D & C

------Histeroskopi: Diagnostik ve operatif

-Sık vajinal muayene edilen,membranları yırtık,doğumu uzamış ve parça kalma komplikasyonu olan gebelerde grup B streptokok veya anaerobik bakteriler rahim içine girmektedir.

Patofizyoloji

-Endometrial enflamasyonun sebebi mikroorganizmalar,yabancı cisimler ve/veya uterin patoloji nedenli infeksiyon kadar idiopatik te olabilir.

-Assendan enfeksiyonlardan koruyucu bir bariyer gibi davranan servikal mukusun nitliğinin bozulması ile endometrit riski artar.

-Assendan infeksiyonlar genellikle polimikrobiyaldir.

İlişkili Koşullar

-PID ile ilişkili kısırlık riski artmıştır, özellikle salpenjitte

-Ektopik gebelik riski artar.

-Tekrarlayan PID.

-Kronik pelvik ağrı

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH):


Chlamydia

Chlamydia, Chlamydia trachomatis'in neden olduğu bir cinsel yolla bulaşan hastalıktır.

Vajinal, anal veya oral seks sırasında bulaşabilir.

Asemptomatik enfeksiyon sık görülür.

Yaşa Bağlı faktörler

≤ 25 yaşları arasındaki kişilerde enfeksiyon en yüksek yaygınlık oranına sahiptir.

Pediatrik Hususlar

Klamidya, enfekte olmuş bir annenin doğum kanalından yenidoğana bulaşabilir,klamidyaya maruz kalan yenidoğanlarda doğumdan 5-13 gün sonra konjunktivit gelişebilir.

Enfekte doğum kanalından enfeksiyona maruz kalmış yenidoğanlarda klamidya pnömonisi de gelişebilir.

Gebelik Hususlar

Tarama rutin doğum öncesi bakım sırasında yapılmalıdır..

Epidemioloji

-15-19 yaş arasındaki kadınlarda en yüksek oranlardadır,20-24 yaşındakiler onları takip eder.

---Aile planlaması kliniklerinde yapılan taramada : ~% 6 enfekte

---Genç erkeklere göre genç kadınlar arasında daha yaygındır:

-----Kısmen kadınlarda daha fazla tarama yapılmasıyla ilişkilidir.

-Afrika kökenli amerikalı kadınlar Klamidya infeksiyonuna (1,729.0/100.000)Amerikan Kızılderili / Alaska yerel kadınlardan (1,177.7 / 100.000);İspanyol kadınlar (733.2/100, 000)beyaz kadınlar/dan (237.2/100, 000) Asya / Pasifik Adalı kadınlardan (222.3 / 100,000)daha sık sahiptirler.

-ABD'de en sık bildirilen bulaşıcı hastalıktır.

-ABD'de en sık bildirilen bakteriyel STD'tır.

-2005 yılında, ABD'de 975.000 vaka bildirildi.

-Klamidya enfeksiyonlarının çoğuna  tanı konmamıştır.

-CDC her yıl ABD'de 2,8 milyon yeni vaka tahmin etmektedir.

Risk Faktörleri

-Cinsel yönden aktif kadınlarda  ≤ 25 yıl

-Yeni bir seks partneri olan kadınlar (ler)

-Birden fazla cinsel partneri olan kadınlar

-Yetersiz bariyer kontrasepsiyon kullanımı

-Bekarlık durumu

Cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü olan kadınlar

Patofizyoloji

-C. trachomatis bifazik bir yaşam döngüsü olan zorunlu hücre içi bir bakteridir.

-İnfeksiyöz partiküllerin metabolik olarak inaktivasyonunu birincil-temel- organlar yapar.

-Bir konak hücrede, temel organlar retiküler organlara dönüşür

-Retiküler organları konak hücre ATP'sini kullanır ve bir süre sonra temel-birincil bedenlerine geri dönüşür ve sonra hücre dışına çıkarak enfeksiyonu yaymaya devam eder. 

-Enfeksiyonda humoral yanıt IgA, IgM ve IgG şeklinde uyarılır.

İlişkili Koşullar

-HIV ve Belsoğukluğu gibi diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar

-Kadınlar için sağlık sorunları:

---PID:

-----Tedavi edilmeyen klamidya % 40 civarındadır.

---Ektopik gebelik

---Kısırlık

-----PID olanların % 20'sinde

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Tarih

-Hem kadın hem de erkeklerde en sık asemptomatik hastalıktır.

-Mukopürülan endoservikal akıntı mevcuttur.

-Dizüri

-Disparoni

-İntermenstrüel Lekelenme

-Cinsel geçmiş:

---Partnerlerin sayısı (son 12 ayın, son 2 ayı içinde erkek, kadın, ya da her ikisi)

---Kontrasepsiyon yöntemleri / STD'ya karşı korunma

---Cinsel ilişki (oral seks, vajinal ilişki, anal ilişki)

---Prezervatif kullanımıyla ilgili özel sorular

-STD / PID geçmişi

-Cinsel istismar geçmişi

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-GI ve GU sistemleri için özel bir dikkat

Fizik Muayene

-Karın:

---Kitleler

---Koruma, rebound hassasiyet,

-Pelvik:

---Büyük ergen veya yetişkin için pelvik muayene gerekir.

-----Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için servikal testleri ve Spekulum muayenesi

-----Servikal hareketle hassasiyet de dahil olmak üzere rahim büyüklüğü, şekil, konum, hareketlilik, ve hassasiyetini değerlendirmek için bimanuel muayene

-----Adneksiyal büyüme veya hassasiyeti değerlendirmek için bimanuel muayene

Testler

Laboratuvar

-HCG İdrarda (gebeliği ekarte etmek için)

-Kültür,direkt immunofloresans,EİA,nükleik asit hibridizasyon veya NAAT vajinal sürüntü veya idrar örneği yoluyla cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından test edilir.Vajinal ıslak preperatta değerlendirilir.

-PAP smear yapılmalıdır.

-Idrar tahlili, eğer belirtiler varsa endikedir.

Görüntüleme

Anatomi tanımlamak için ultrason endikedir.

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon

-Belsoğukluğu, trichomoniasis, Ureaplasma enfeksiyon, Mycoplasma genitalium, bakteriyel vajinozis

-Üriner sistem enfeksiyonu

Çeşitli / Diğer

-Vajinal yabancı cisim:

---Unutulmuş tampon

Tedavi

Genel Önlemler

-Seks partnerlerinin bildirimi ve tedavilerinin sağlanması, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için tetkikleri ve bariyer kontraseptif gibi güvenli cinsel pratikler konusunda danışmanlık verilmesinin sağlanması

-Kendileri ve seks partnerlerinin tamamen tedavi olana kadar cinsel ilişkiden kaçınmaları tavsiye edilmelidir.

-Tek bir doz rejimi sonra 7 gün boyunca veya 7 günlük tedavi rejiminin tamamlanana kadar cinsel temas yasaklanmalıdır.

-Gonokok enfeksiyonu olan hastalar sıklıkla C. trachomatis ile de enfektedir ve test sonuçlarını beklerken Klamidyal enfeksiyonun tedavisi uygun olabilir.

İlaç (İlaçlar)

-Gebe olmayan kadınlarda ve adolesanlarda, CDC tarafından önerilen rejim:

Azitromisin 1 gr PO

Doksisiklin 100 mg PO b.i.d. 7 gün boyunca

Alternatif rejimleri:

Eritromisin baz 500 mg PO q.i.d. 7 gün boyunca

Eritromisin etilsüksinat 800 mg PO q.i.d. 7 gün boyunca

Ofloksasin 300 mg PO b.i.d. 7 gün boyunca

Levofloksasin 500 mg PO, 7 gün boyunca günde 1 kez

Gebelik Hususlar

Hamilelik sırasında, Eritromisin estolat, doksisiklin ve fluorokinolonlar kontrendikedir, ve dolayısıyla önerilen rejimler:

Azitromisin 1 gr PO tek doz

Amoksisilin 500 mg PO t.i.d. 7 gün boyunca günde 3 kez

Alternatif rejimleri:

Eritromisin baz 500 mg PO q.i.d. 7 gün günde 4 kez

Eritromisin baz 250 mg PO q.i.d. 14 gün boyunca günde 4 kez

Eritromisin etilsüksinat 800 mg PO q.i.d. 7 gün boyunca günde 4 kez

Eritromisin etilsüksinat 400 mg PO q.i.d. 14 gün boyunca günde 4 kez

Takip:

-Tedavinin tamamlanmasından sonra 3-4 hafta içinde test şu durumlarda tekrar edilmelidir:

---Hamile kadınlar

---Tedaviye şüpheli uyum vakaları

---Kalıcı belirtiler veya reinfeksiyon

-Tekrarlayan enfeksiyonlar PID riskini artırır ve bu nedenle CDC tedaviden ~ 3 ay sonra tekrar test önerir.

Prognoz

Tedavi edilmeyen Klamidya: Kadınların% 40'ında PID ve onun sekeli olarak kronik pelvik ağrı, kısırlık veya dış gebeliğe neden olur.

Hasta Takip

-Düzenli jinekolojik değerlendirme ve muayene

- ≤ 25 yaşındaki kadınlara yıllık tarama

Eş anlamlıları

• servisit

• Gonokokal olmayan üretrit

• Cinsel Yolla bulaşan  hastalık

Klinik İnciler

• Cinsel istismar, çocuk ve ergenlerde, klamidyal enfeksiyon nedeni olarak her zaman dikkate alınmalıdır.

Kısaltmalar

• CYBE (ya da bulaşıcı) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon

• STD-Cinsel yolla bulaşan hastalık

• PID Pelvik inflamatuar hastalık

• NAAT-nuclein asit amplifikasyon teknolojisi

• EPT Hızlandırılmış ortağı tedavisi

Hasta Eğitim

• Güvenli cinsel pratikler, özellikle bariyer kontraseptif kullanımıNI teşvik edin.

• PID ve onun sekellerini anlatın.

Önleme

• Primer: Güvenli cinsel ilişki, lateks erkek prezervatifinin tutarlı ve doğru kullanımı

• İkincil: Tarama testleri

- Prenatal tarama

Yaş, cinsel yönden aktif tüm kadınlara yıllık tarama( ≤ 25 yıl)

- Yaşlı kadınlar için risk faktörlerinin araştırılması:

• Yeni cinsel partner

• Birden fazla seks partneri

• Hızlandırılmış partner tedavisi (EPT)Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH):


Condyloma


Genital HPV en sık rastlanan cinsel yolla bulaşan hastalıktır.

Kondilomlar (genital siğiller) HPV'nin en sık görülen dış genital lezyonudur.

Çoğu HPV enfeksiyonunun belirtileri yoktur ve onların varlığı bilinmez.

Yaşa Bağlı faktörler

≤ 25 yaşındaki kişilerde yüksek yaygınlık oranına sahiptir.

Pediatrik Hususlar

Uyarı

-Genital siğiller cinsel istismar sonucunda görülebilir.

-Çocuklardaki genital siğiller diğer nedenleri:

---Perinatal bulaş (2-3 yaştan küçük çocuklarda nadiren görülebilir)

---Nadiren nongenital HPV tipleri (nadir görülür) de siğil oluşturabilir.

---Bebek bezi kullanımı sırasında bulaş(kanıtlanmamış)

---Fomite bulaş veya diğer kanıtlanmamış yollarda olasıdır.

-Tedavi seçeneği en az travmatik olanıdır:

---<12 çocuklarda imiquimod endikasyon dışıdır.

---Tahrişe neden olabilir

---Evde uygulama avantajı vardır.

Gebelik Hususlar

-Gebelikte azalmış bağışıklık yanıtı viral yayılımı teşvik edebilir:

---Bu dönemde ilk defa görülmesini nadir değildir

---Tedavi ile temizlemek daha zordur.

-Doğumdan önce siğil hacmini azaltmaya çalışmak önemlidir, ama Imiquimod, podophyllin ve Podofilox hamilelik sırasında kullanılmamalıdır

-HPV-6 ve -11 uterus içindeyken veya doğum sırasında yenidoğan orofarinksine  bulaşacaktır.

---Larenkte tekrarlayan solunum papillomatozis (RRP) ~ 0.4-1.1/100, 000 canlı doğumda görülür.

-Sezaryenin RRP'yi önleyeceği açık değildir.

Uyarı

-Sezaryen için tek endikasyon siğillerin doğum kanalını tıkaması veya doğum sırasında siğillerde travmaya bağlı yoğun kanama olma riskidir.

-RRP, genellikle birden fazla lazer tedavisi gerektiren nadir ancak ciddi bir sorundur.

Epidemioloji

-> 100 HPV tipi vardır; ~ 30 tanesi genital bölgeye bulaşır.

-Genital türleri özel bazı kanser türleri ile ilişkili olmalarına göre 2 gruba ayrılırlar:

---12 HPV tipi "düşük risk" grubundadır:

-----Nadiren, ya da hiçbir zaman, serviks kanserinde tespit edilirler.

-----En önemlileri HPV-6, -11, -30, -42, -43, -44

-----~% 90 kondiloma HPV-6 ve -11 neden olur.

---15 HPV tipi "yüksek risk" grubundadır:

-----Serviks kanseri ile ilişkilidirler.

-----En önemli yüksek riskli tipleri HPV-16, -18, -31, -33, -35, -39, -51, -52, -58, -61.dir.

-----Kondilom olan kadınların % 20-50'i yüksek riskli HPV tipleri ile de enfektedirler.

-Yetişkin nüfusun ~ % 1'inde semptomatik dış genital siğiller (EGWs) vardır:

---Vulva, perine, perianal ve krural kıvrımlarda

---EGW'lara her yıl 1 milyon yeni vaka eklenmektedir.

---Bunların  2 / 3'ü kadındır.

-EGWs, insidansı 1950-1978 yılları arasında 13/100 ,000'ten-106 / 100.000'e artmıştır.

-1966 ve 1984 yılları arasındaki raporlarda % 450 artış vardır..

-EGWs prevalansı% 15 olarak tahmin edilmektedir.

-Condyloma, inatçıysa, nadiren (Buschke-Lowenstein tümörler), invaziv kansere ilerleyebilir.

Risk Faktörleri

-Bütün cinsel olarak aktif kadınlar ve erkekler

-Kadın ve erkeklerin yeni seks partnerleri olması

-Kadın ve erkeklerin birden fazla cinsel partneri olması

-Usulüne uygun olmayan prezervatif kullanımı

-Sigara içimi (davranışsal ve hücresel immün yanıtta azalma)

Patofizyoloji

Transmisyon

-Neredeyse sadece dış genital-genital temasla, vajinal ve anal ilişkiyle geçer.

-Genital-oral seks spekülasyonları vardır, ancak kanıtlanmış değildir.

-Fomites spekülasyonları vardır, ancak yeterince emin değildir.

-Bulaşa maruz kalan partnerların ~ 2 / 3'ünde  EGW geliştirecektir.

Çoğalma

-HPV'nin en sık posterior fourchette, peri hymenal alanda ve labialardaki yaygın çatlak ve sıyrıklar aracılığıyla erişim sağlar, bazal epitel hücreleri enfekte ederler.EWG'ler en yaygın olarak bu bölgelerde görülürler.

-Enfeksiyon ve değişken bekleme süresinden sonra, değişken epitel hücrelerinde (keratinosit) DNA replikasyonu hızlanır ve siğiller oluşur..

-Bekleme süresi 3 hafta ile 8 ay arasında olsa da siğillerin çoğu 2-3 ay içinde gelişir.

Bağışıklık Tepkisi

-Optimum tedavi stratejileri bağışıklık yanıtına göre değişir.

-Cilt hücreleri antijen sunumu için iyi değildir, HPV bu hücreleri öldürmez,immün sistem sıklıkla HPV'nin mevcudiyetini anlayamaz. Bu nedenle, bazı EGw'lar aylar veya yıllar boyunca bağışıklık sistemi tepkisini tetiklemez.

-Genital siğillerde HPV kendiliğinden bağışıklık sistemince tanınması bulguları % 0-40 arasında değişir.

-Tedavi, parçalanmış hücreler ve viral DNA parçacıkları ortaya çıkarır, bu bağışıklık sisteminin tanıması için fırsat yaratır.

-HPV'ye birincil bağışıklık yanıtı hücreseldir; dendritik, CD4 ve CD8 hücreler önemlidir.

İlişkili Koşullar

-HIV ve diğer bağışıklık sistemi baskılanması:

---İnfekte ise HPV çoğalma riskini artırır.

---Spontan bağışıklık baskılaması olasılığını azaltır.

---Tedavisinin etkinliğini azaltır.

-Bazal epitele (vulvovajinal kandidiyazis, genital herpes, vulvar egzama) HPV erişimini arttıran her şey, EGW'ların ortaya çıkma şansını arttırır. 

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Fizik Muayene

-Sıklıkla fiziksel bulgulara dayanır,

-En yaygın şikayet "vajinal diken" ya da EGW'si olan partnerdir.

-Nadiren, introital veya servikal kırılgan siğil cinsel temastan sonra irrite olur veya kanar.

-Pelvik muayene sırasında tespit edilir(hasta durumdan habersizdir)

-EGWs birçok farklı şekil ve renklerde olabilir:

---Çoğunlukla "cauliflowerlike"karnıbahar şeklinde  kondilom aküminata veya genital papillomadır.

---Kubbe şeklinde papüller, düz veya saplı olabilir.

---Tek lezyonlar, kümeler halinde veya plaklar şeklindedir.

---Ten renginde veya pigmente(kırmızı veya beyaz) lezyonlar virüsün indüklediği keratinin altta kalan rengi gizleyip gizlemesine dayanır.(ten rengi veya angiogenezise bağlı kırmızı)

---Melanosit uyarılması pigmentasyon artışına neden olabilir.

---Kondilom, papillom ve nonpigmented papüller en sık HPV-6 ve -11 tarafından oluşturulur.

-Pigmente papüller veya yaygın angiogenez (kırmızı papüller) gösteren papüller sıklıkla  HPV-16'ya sekonder gelişirler.

Genital siğiller, rahim ağzı,vajina, anüs ve oral kavite (nadir), ve üretral meatusta bulunabilir.

Testler

EGW tanısı için geçerli tek test biyopsidir:

-Biyopsi, görünüm kesin değilse veya muayenede,tedaviye cevap alınamadığında kanser endişesi uyandırırsa nadir de olsa gerekli olabilir.

Uyarı

-EGW tanısında HPV testleri yardımcı değildir ve sadece bu nedenle yapılmamalıdır.

-Chlamydia, gonore, HIV ve frengi için STD testi uygundur.

Pap smear sadece rutin servikal tarama aamacıyla yapılır.

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon

Molluskum kontagiosum

Çeşitli / Diğer

-Normal deri uzantıları: nevus, sebaseöz hiperplazi, labial micropapillalardır.

-Diğer anormal bulgular: Condyloma lata, seboreik keratoz, displastik nevüs, Bowenoid papülozis (yüksek-dereceli VIN-3), invazif vulva kanseri (skuamöz hücreli, Buscke Lowenstein tümörler)

Tedavi

Genel Önlemler

-Doğrudan virüs tedavisinde kullanılan seçenek yoktur.

-Spontan iyileşme olabilir, bu yüzden gözlem kabul edilebilir bir alternatiftir, tedavi sadece lezyonlar büyürse veya kalıcı olursa yapılmalıdır.

-Çoğu kadın hızlandırılmış iyileşme beklentisi ile tedavi olmak ister, tedavi ile infektivitenin azaldığı tespit edilmemiştir.

-Partnerlerin muayenesi geremez;rekürransta reinfeksiyonun rolü olduğuna dair bulgu yoktur.

-Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için partnerler değerlendirilmelidir.

İlaç (İlaçlar)

-EGW'lar için evde tedavi(hasta uygulamalı); Podofilox ve İmikimod CDC-onaylı ilk basamak tedavi için tavsiye edilirler.

-Podofilox:

---Podophyllin reçinenin(resin) saflaştırılmış türevidir

---Güvenli, uygulaması kolay, nispeten ucuz,% 0.5 jel veya solüsyon olarak tedarik edilebilir.

---3 gün günde 2 kez, sonra tedavisiz 4 gün

---2-4 kez yukarıdaki haftalık kullanım şekliyle kullanılmalıdır. 

---Toplam alan> 10 cm2'den büyük; hacmi <0.5 mL / d'den küçük olmalıdır.

---İyileşme 4-6 hafta içinde % 37-77'dir.

---Reküranslar 4-38% olarak bildirilmiştir.

---Yan etkileri: Kaşıntı, yanma, ağrı, erozyon

-Imiquimod % 5 krem:

---Bağışıklık yanıtı değiştirir

---Diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir.

---Sitokinler ve toll-benzeri reseptörleri uyararak HPV bağışıklık tanıma sistemini güçlendirir.

---İdeal olarak günde 4 kez,haftada 3 gün,en fazla 16 hafta süreyle uygulanır.

---Uygulamadan 6-10 saat sonra yıkanmalıdır.

---Cevap genellikle 8 hafta içinde görülür.

---3 RCT'de 16 haftada % 50 tam iyileşme görülür.

---Yan etkiler: Hafiften şiddetliye eritem, kaşıntı, erozyon, yanma sıktır; genellikle ilaçlarını durdurduktan birkaç gün sonra düzelir.

---Nüks oranları düşüktür ~13-19%-

-Kunecatechin% 15 krem: yeşil çay yapraklarından çıkarılan ekstreden imal edilen bitkisel ilaçtır:

---FDA onaylı yenidir.

---Kısmen saflaştırılmış su özü fraksiyonu; kateşinler ve diğer bileşenlerin bir karışımıdır.

---Kateşinler, biyofleynotler, polifenoller ve güçlü antioksidanlardır;bağışıklık sisteminin cevabını arttırdıkları ve tümörlerle savaştıkları gösterilmiştir.

---18 yaşında ve büyük bağışıklık sistemi çökmüş perianal siğilleri olan EGW'lerin bölgesel tedavilerinde özel endikasyona sahiptirler.

---Tüm EGW'lerde günde 3 kez 16 hafta boyunca 0.5cm2lik ince bir tabaka halinde uygulanır.

---% 35.3 plasebo vs% 53.6 tam iyileşme etkisi mevcuttur.

---Tam iyileşme için 16 hafta medyan süredir.

---Yan etkileri: Eritem, kaşıntı, yanma, ağrı / rahatsızlık, erozyon / ülserasyon, ödem, endurasyon, veziküler döküntü

-EGW'ler için ofis uygulamaları: BCA, TCA, kriyoterapi ve podophyllin resin CDC onaylı ilk basamak tedavilerdir.

-Bi-trikloroasetik asit (BCA, TCA):

---Ofis tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçtır.

---Genellikle % 85'lik solüsyonu  uygulanır.

---İhtiyaç halinde haftalık olarak uygulanabilir.

---RCT ve vaka serileri BCA / TCA ve kriyoterapinin benzer etkinliğini göstermektedir.

---Siğil iyileşmesi 63-70%tir; nüks değerlendirilmemiştir.

---Çok güvenli; idareli uygulandığında ve bitişik normal deriye bulaşı (artan ağrı, potansiyel ülserasyona neden olur) en aza indirdiğimizde

-Kriyoterapi:

Sıvı Azot (LN2) deri üzerine püskürtülebilir veya LN2 ile dondurulmuş Q-uçu lezyon üzerine uygulayarak kullanılabilir.

Nitro oksit ince-uçlu kriyoprob

Nekroz ve skar kriyoprob ile oluşabilir;çok derin dondurmamaya dikkat edilmelidir.

LN2 yöntemleri çok emniyetlidir ve nadiren deri nekrozuna yol açarlar.

---Diğer tedavilere benzer yanıt oranları vardır.

---6 ay içinde % 38-73 kadar nüks oranları bildirilmiştir.

-Podofillin reçine % 10-25 benzoin içinde:

---Antimitotiktir, doku nekrozuna neden olur.

---Kemik iliği baskılanması, hepatosellüler fonksiyon bozukluğu, nörolojik bozukluklar, halüsinasyonlar, psikoz, bulantı, kusma, ishal, akut karın ağrısı, aşırı uygulaması sonucu bildirilen ciddi yan etkilerdir.

---Reçine emilimi nedeniyle toksisite oluşur, bu nedenle <10 cm2 alan ve <0.5 mL hacim kısıtlaması yapılmalıdır.

---1-4 saat içinde yıkanmalıdır..

---Ofiste haftalık uygulanabilir

---Sıyrık veya çatlak cilt yüzeylerine emilimi artacağı için uygulanmamalıdır.

Gebelik Hususlar

-HAYIR: Podofilox, podophyllin resin, kunecatechin ve Imiquimod

-EVET: Kriyoterapi ve BCA / TCA

-Diğer alanlardaki genital siğillerin tedavisi:

---Servikal siğiller:

-----Daima yüksek kaliteli kanserin öncü ya da kanseri ekarte etmek için biyopsi yapılmalıdır.

-----BCA veya TCA, ya da kriyoterapi

---Vajinal siğiller:

-----LN2 ile Kriyoterapi

-----BCA veya TCA

---Üretral siğiller:

-----LN2 ile Kriyoterapi

-----Podofillin 10-25%

-----Imiquimod% 5 kremi

---Anal siğiller:

-----LN2 ile Kriyoterapi

-----BCA veya TCA

-----Cerrahi olarak çıkarılması

-----Siğiller için rektum kontrol edilmelidir.

Takip

İyileşmeden sonraki 1.   3 ay içinde reküranslar çok yaygındır;iyileştikten sonra 3 ay süre ile daha sonrası içinse gerekiyorsa takip edilmelidir. 

Sevk için Sorunlar

Cerrahi tedavi düşünülenler, topikal tedavi ile başarısız veya büyük hacimli lezyonları olanlar sevk edilmelidir. 

Prognoz

-6 ay içinde nüks olmaması genellikle viral klirensi ya da uzun vadeli HPV baskılanmasını gösterir,bundan sonra herhangi bir nüks nadirdir.

-İmmün baskılama tedaviyi uzatabilir ve kalıcılıga neden olabilir.

-Tam iyileşme için medyan süre 5,9 aydır ama birçoğu çok daha hızlı iyileşir.

Hasta Takip

-Düzenli yıllık jinekolojik değerlendirme yapılmalıdır.

-Servikal tarama aralıklarla değişiklik yoktur.

Klinik İnciler

• Seks ortaklarının hemen hemen her zaman virüsü paylaşır; devam eden cinsel yakınlık enfeksiyonu uzatmaz.

• Folik asit bağışıklık yanıtı destekleyerek  yardımcı olabilir: Yüksek serum folik asit düzeyleri hızlı HPV klerensini, normal Pap testine daha hızlı dönüşü, yüksek dereceli CIN geri dönüşünü teşvik etmektedir.

• Sigaranın HPV bağışıklık yanıtını baskıladığı bilinir; sigarayı bırakma teşvik edilmelidir.

Kısaltmalar

• BCA-Bichloroacetic asit

• CIN-Servikal intraepitelyal neoplazi

• EGW-Dış genital siğiller

• HPV-Human papillomavirus

• LN2-Sıvı azot

• RKÇ Randomize kontrollü çalışma

• RRP-Tekrarlayan solunum papillomatozis

• STD / STI-Cinsel yolla bulaşan hastalık / enfeksiyon

• TCA-Trikloroasetik asit

• VIN-Vulvar intraepitelyal neoplazi

Hasta Eğitim

Önleme

• Yoksunluk(cinsel temas)

• Quadrivalent HPV aşısının  HPV-6 ve -11 ile karşılaşmadan önce yapılması.Kadınlarda 9-26yaşlarında önerilir.

• Tutarlı prezervatif kullanımı EGW'lerin riskin 60-70% azaltır.

• HPV enfeksiyonu için danışmanlık:

- HPV çok yaygındır, cinsel olarak aktif bireyler neredeyse tümü yaşamları boyunca bir noktada HPV ile karşılaşırlar.

-Maruz kalma ve enfeksiyon arasındaki süre çok değişkendir, dolayısıyla nezaman maruz kaldığınızdan  emin olamazsınız

-HPV enfeksiyonlarının çoğu kendi kendine iyileşir.Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH):


Belsoğukluğu-Gonore


Belsoğukluğu cinsel yolla bulaşan bir hastalık olup ürogenital sistem, orofarinksi tutar, ya da nadiren dissemine olabilir.

Yaşa Bağlı faktörler

Kadınlarda en yüksek yaygınlık: 15-19 yaşlarıdır.

Erkeklerde en yüksek yaygınlık: 20-24 yaşlarıdır.

Uyarı

Pediatrik Hususlar

Prepubertal çocuklarda belsoğukluğu teşhis edilirse cinsel istismar mutlaka düşünülmelidir. (vakaların yaklaşık% 100'ü yenidoğan döneminde değilse mutlaka cinsel temas infekte olmuşlardır)

Epidemioloji

Neisseria gonore sadece insanlarda enfeksiyonlara neden olan gram-negatif, oksidaz pozitif Diplokoktur..

ABD'de ikinci en yaygın bakteriyel cinsel yolla bulaşan hastalık olarak bildirilmiştir.

CDC ABD'de her yıl 700.000 kişinin gonore olduğunu bildirmektedir.

1975-1997 itibaren hafif bir düşüş, 1998 yılında hafif bir artış ve o zamandan beri hafif bir düşüş izlemektedir.

Risk Faktörleri

-Yeni cinsel partner

-Birden fazla cinsel partner

-<25 yaşında olmak

-Ticari seks işçiliği

-Uyuşturucu kullanımı

-Geçirilmiş STD

Genetik

N. gonorrhoeae organizmasının  ilaca direncinin genetiği halen aktif bir çalışma alanıdır.

Patofizyoloji

-Bulaş, hemen hemen daima cinsel temas veya infekte mukozal yüzeylere( ürogenital sistem veya orofarinks) yakın temas olur.

-Kuluçka süresi genellikle 2-7 gündür.

-Serviks mukozal enfeksiyonun en sık görüldüğü yerdir.

-Enfeksiyon genellikle servikste başlar ve daha sonra rahim, tüpler ve yumurtalıklara ilerler, eğer tedavi edilmezse PID olabilir:

---PID gonokokal servisitli kadınların% 10-30'unda oluşur.

-Enfeksiyon nadiren dissemine olabilir.

-Akut gonokok enfeksiyonu şunlara açabilir:

---Servisit

---Vajinit (genellikle menarş öncesi kız)

---Üretrit

---Anorektal enfeksiyon

---Farenjit

---PID

---Fitz-Hugh-Curtis sendromu (perihepatitis)

---Artrit

---Dissemine gonokok enfeksiyonu (artrit-dermatit sendromu)

---Endokardit veya menenjit (nadiren)

Gebelik Hususlar

-Doğum sırasında maternal-fetal bulaş enfekte servikal eksudaya maruz kalma nedeniyle mümkündür..

-In utero fetal enfeksiyonda spontan abortus, fetal ölüm, neonatal oftalmi, neonatal artrit, ya da neonatal sepsis görülebilir.

İlişkili Koşullar

Olası sekeller:

-Kronik pelvik ağrı

-Kısırlık

-Ektopik gebelik

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Tarih

-Enfeksiyonlarının çoğu asemptomatiktir.

-Belirtileri akut ya da kronik olabilir.

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-Servisit:

---Anormal vajinal akıntı, tahriş

---Anormal vajinal kanama

---Postkoital kanama

---Disparoni

-Vajinit:

---Prepubertal kızlarda en sık rastlanan semptomdur.

---Vajinal kaşıntı / iritasyon / vajinal kanama

-Üretrit:

---İdrar aciliyet / sıklık / dizüri

-Anorektal enfeksiyon:

---Anal kaşıntı / tahriş / ağrılı dışkılama

---Kanlı dışkı / rektal akıntı

-PID:

---Dismenore / pelvik ağrı / Disparoni

---Karın ağrısı

---Anormal uterin kanama

---Ateş

-Orofaringeal enfeksiyon:

---Boğaz ağrısı, öksürük

-Dissemine gonokok enfeksiyonu (artrit-dermatit sendromu):

---Petesiyal veya püstüler akral deri lezyonları

---Asimetrik eklem ağrısı, eklem şişmesi

---Menenjit veya endokardit belirtileri

Fizik Muayene

-Kırılgan-hassas servikal mukoza

-Mukopürülan servikal akıntı

-Kırılgan-hassas vajinal mukoza

-Kırılgan hassas anal mukoza

-Servikal hareketle hassasiyet

-Uterin hassasiyet / adneksiyal hassasiyet

-Karın ağrısı

-Ağrılı eklem

-Ateş

Testler

-Gonore için tanısal testler; endocervix, vajina, idrar yolu, anüs, farinks, ya da idrar bezlerinden alınan sürüntüyle yapılır.

-PID klinik bir tanıdır.

Laboratuvar

-Nükleik asit amplifikasyon teknikleri:

---CDC tarafından tavsiye edilir

---En sensitiv ve spesifik  testtir.(98-100%)

---Servikal, vajinal veya idrar bezlerden alınan sürüntü veya sıvı Pap smear örneği üzerinden yapılabilir mi?

---Birkaç saat içinde sonuç alınır.

---Oda sıcaklığında 7 gün için iyi sonuç verir.

---En pahalı yöntemdir.

-Kültür:

---Altın standarttır.

---Cinsel istismar düşünüldüğünde medikolegal amaçlar için yapılmalıdır.

---% 85-95 sensitiv,% 100 spesifiktir.

---48 saatte sonuçlanır.

---24 saat içinde laboratuvara gönderilmesi gerekir

-Gram boyama

---Intrasellüler Gram-negatif oksidaz pozitif diplokoklar görülür.

---Orofaringeal bölgede diğer Neisseria türleri bulunabileceğinden bu bölge için kullanılmamalıdır.

---60% sensitivdir.

Görüntüleme

PID düşünülüyorsa, görüntüleme, pelvik ağrının diğer nedenlerini ekarte etmek veya abse oluşumunu tanımlamak için garanti olabilir:

-Pelvik USG

-CT taraması

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon

-Chlamydia

-Trichomoniasis

-Bakteriyel vajinozis

-Apandisit

-Divertikülit

Metabolik / Endokrin

Yumurtalık kisti:

-Over torsiyonu

Tümör / Malignite

Yumurtalık / adneksiyal kitle (pelvik ağrı nedeni olarak)

Çeşitli / Diğer

Endometriozis

Tedavi

Genel Önlemler

-Hasta, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için test edilmelidir.

-Hasta ve partnerinin tedavi edilene ve asemptomatik olana  kadar cinsel ilişkide bulunmamaları tavsiye edilir. (asemptomatik hastalarda da en az bir hafta beklemeniz gerekir).

Uyarı

Klamidya trachotomatis ile sıklıkla ortak infeksiyon oluşturduğundan, CDC, gonore teşhis edilir ve klamidya nükleik asit amplifikasyon testi göz ardı edilemezseher ikisi için tedavi önermektedir.

CDC, kinolon direncinin yüksek düzeyde olmasınedeniyle kinolonlar artık önermemektedir.

İlaç (İlaçlar)

-Servikal, üretral, anorektal enfeksiyon:

---Önerilen tedavi şekli:

-----Seftriakson 125 mg IM tek doz

-----Sefiksim 400 mg PO tek doz

---Alternatif rejimleri:

-----Spectinomycin 2 g IM tek doz (ABD'de mevcut değildir)

-----3. kuşak sefalosporin tek doz

-Faringeal bir enfeksiyon (ortadan kaldırmak daha zor):

---Önerilen rejimi:

-----Seftriakson 125 mg IM tek doz

-PID:

---Önerilen rejimleri:

-----Gentamisin 2 mg / kg IV, takiben 1.5 mg / kg 8 saatte bir + klindamisin 900 mg IV 8 saatte bir iyileşmeden 24-48 saat sonrasına kadar ve daha sonra saat 14 gün süreyle ağızdan tedavi uygulanır.

-----Cefotetan 2 g IV q12h veya sefoksitin 2 g İV 6 saatte bir + doksisiklin 100 mg PO veya IV q12h iyileşmeden 24-48 saat sonrasına kadar ve daha sonra 14 gün süreyle ağızdan tedavi uygulanır.

-----Hafif-orta PID için PO tedavi: Seftriakson 250 mg IM tek doz + doksisiklin 100 mg bid 14 gün + / -  PO metronidazol 500 mg b.i.d. 14 gün için (Seatriakson yerine başka bir parenteral 3. kuşak sefalosporin veya sefoksitin 2 g IM  kullanılabilir+ probenesid 1 g PO)

-Dissemine gonokok enfeksiyonu:

---Önerilen rejimi:

-----İyileşmeden 24-48 saat sonrasına kadar Seftriakson 1 gr İV q24h, takiben sefiksim ile 1 hafta boyunca PO tedavi.

Gebelik Hususlar

Gebelik PID'leri hastaneye yatır, IV tedavi yap.(gebelikte nadir görülür)

Cerrahi

Sadece; antibiyotik tedavisine rağmen tubo-ovaryen apse/kalıcı semptomatik PID'si olanlarda veya torsiyon gibi durumlarda cerrahi işlem düşünülmelidir. 

Takip

-Semptomlar devam ederse yeniden değerleme gereklidir.

-Reenfeksiyonu ayırt etmek için tekrar test yapılmalıdır.

Sevk için Sorunlar

Torsiyon veya yumurtalık kitle düşünüyorsan jinekolojik cerraha sevk et.

Prognoz

-Önerilen tedavi rejimi kullanılırsa komplikasyonsuz urogenital ve anorektal gonorelerde etkili tedavi ˜'dir.Farenjeal infeksiyonlarda bu oran 'dır.

-Tedavi edilmeyen gonore enfeksiyonu ya da gecikmiş tedavi yapılanlarda kronik ağrı görülebilir.

Tedavi edilmeyen gonore enfeksiyonu olan ya da gecikmiş tedavi uygulananlarda  kısırlık ve dış gebelik riski artar.

Hasta Takip

-Uyum, gebelik, boğaz enfeksiyonu, komplike enfeksiyon ya da kalıcı semptomlar ile ilgili endişeler olmadıkça tekrar test yapmaya gerek yoktur.

-Gonore reenfeksiyonu olup olmadığını anlamak için 3 ay sonra testleri tekrar edin.

-Hastalar, cinsel partnerlerinin araştırılması ve tedavi olması gerektiğini öğrenmelidirler.

-ABD'de tüm gonore vakalarının yerel sağlık departmanı rapor edilmeleri zorunludur.

Kısaltmalar

• PID Pelvik inflamatuar hastalık

• STD / STI-Cinsel yolla bulaşan hastalık / enfeksiyon

• ÖY-Tubo-ovaryan abse

Hasta Eğitim

• İlaç uyumunu anlatın.

• Partnerlerinin muayenesi ve tedavi için hastayı bilgilendirin.

• Güvenli seks uygulamalarını gözden geçirin.

Önleme

• Güvenli seks uygulamaları ile ilgili danışmanlık (lateks prezervatif kullanımı ve cinsel maruziyeti en aza indirmek)

• Tüm risk altındaki hastalar düzenli olarak taranmalıdır.

• Olası gonore ile uyumlu semptomları olam tüm hastalar test edilmelidir.

• Tüm hamile kadınlar 1. prenatal vizitte taranmalıdır; gonore açısından yüksek risk altında olan kadınlar 3. trimesterde tekrar taranmalıdır.

• Tüm yeni doğanlara eritromisin veya tetrasiklin göz merhemi ile yenidoğan oftalmisi için rutin profilaksisi uygula.Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH):
 

Herpes Simpleks Virüs


Genital ülserlerin en sık nedenidir. HSV tip 1 ve tip 2 genital hastalık nedeni olabilir HSV tip 2  daha büyük olasılıkla tekrarlayan bir hastalık nedenidir. İlk enfeksiyon vezikül dalgaları, püstüller, ülserlerdir, 2-6 hafta sürer. Medyan nüks sayısı yılda 4'tür.

Gebelik Hususlar

-Gebelik 1. trimester  birincil salgını yenidoğanda korioretinit, mikrosefali ve nadiren deri lezyonları ile ilişkilidir. Son çalışmalar, spontan abortus için artan bir riski onaylamaz. -Doğum esnasında birincil enfeksiyon HSV'nin fetal bulaş  riski% 30-60'tır. -Antiviral ilaçlar belirtilerin süresini ve ciddiyetini azaltmak ve bir viral salgın dökülme süresini azaltmak için uygulanabilir. -1. faz genital herpesi bulunan 36 haftadan doğuma kadarki süredeki hastalarda yapılan çalışmada;  ---Doğum sırasındaki klinik nüks ve sezaryende nüks oranında anlamlı bir azalma saptanmıştır, ---Neonatal HSV'yi önlemede antiviral tedavinin etkinliğini değerlendirmek için doğum sayısı yetersizdir, ---Bulaşın önlenmesi için doğumdan önce sezaryen planlanması destekleyen bulgular yetersiz kalmaktadır.

Uyarı

-Doğum başladığında aktif genital HSV lezyonunun varlığı sezaryen endikasyonudur: ---Sezaryenle doğum, aktif genital lezyonlar ve belirtileri  yokluğunda HSV öyküsü olan kadınlarda endike değildir. -Doğum zamanda tekrarlayan lezyonları olan kadınlarda, vajinal doğum sırasında bulaşma oranı% 3'tür.

Pediatrik Hususlar

-ABD'de her yıl ~ 1,200-1,500 Neonatal herpes enfeksiyonu görülür. -Neonatal enfeksiyon sınıflandırması: ---Dissemine hastalık:% 25,mortalite % 30 ---Merkezi sinir sistemi hastalığı:% 30,mortalite % 4 ---Deri, gözler, veya ağıza sınırlı hastalık:% 45 -Neonatal herpes kurtulanların ~% 20'sinde  uzun vadeli nörolojik sekeller kalır. -Neonatal herpesin  inutero ve postnatal enfeksiyonu nadiren oluşabilir, genellikle vajinal doğum sırasında bulaşır; ---Enfekte olan bebeklerin annelerinin % 80'de hiçbir HSV öyküsü yoktur.

Yaşa Bağlı faktörler

-Ortaya çıkabilir: ---Yenidoğan enfeksiyonu (doğum sırasında edinilen) ---1. faz genital enfeksiyon cinsel aktivitenin başlaması ile -HSV-2 antikor prevalansı gençlerde % 1-5 (ortalama% 1.6),ve genç erişkinlerde (20-29)% 11'dir .

Epidemioloji

-Cinsel olarak aktif genç kadınlar arasında atak hızı 4.4/100 kişi/ yıldır. -Saldırı oranları, önceden HSV tip 1 antikorlar olmayanlara göre daha yüksektir. -Seroprevalans oranları değişir: ---Cinsiyet  (Kadınlarda daha yüksek) ---Yaş (14 yaşından 40'lara artar) ---Irk ve etnik köken (renk kişilerde-siyah- yüksek) -Yeni teşhis edilmiş Genital herpes vakalarının  ~ 200.000 ofis ziyaretlerinde olur. -15-24 yaş arasında genital herpes yıllık insidansı(yeni teşhis edilen) 640.000 kadardır. -Enfeksiyonların çoğu uçuğunun farkında olanlar tarafından bulaştırılır. -Son veriler, genital herpes yeni vakalarının büyük bir kısmının, HSV tip 2 yerine HSV tip 1'e bağlı olduğunu düşündürmektedir.

Risk Faktörleri

-HSV tip 1 antikoru olmayanlara yüksek serolojik saldırı oranları tespit edilmiştir. -HSV tip 1 antikoru olmayanlarda yüksek oranda Klinik genital herpes enfeksiyonları tespit edilmiştir. -Tekrarlayan hastalığı olanlarda, HSV tip 1 genital herpes, HSV tip 2 genital enfeksiyonundan daha sık görülür.

Patofizyoloji

-HSV tip 1 ve tip 2 Herpesviridae ailesinin üyeleridir. -Büyük (çapı 100 nm), DNA içeren zarflı virüsler, dış zarf, tegüment, nucleocapsid, ve iç çekirdekten oluşur.

İlişkili Koşullar

-Geçirilmiş genital HSV enfeksiyonu, HIV bulaş riski ile ilişkilidir ve yeni genital HSV enfeksiyonu önceki HSV enfeksiyonuna göre HIV bulaşıyla daha slk birliktelik gösterir.

Tanı Belirti ve Semptomlar

Öykü

-HSV tip 2 antikoru olan insanların büyük çoğunluğu (% 84), genital ülser geçmişinin farkında değildir. -Asemptomatik enfeksiyon olasılığı HSV tip 1 ve tip 2'e karşı antikorları olanlar arasında (% 94) daha da büyüktür. -Tipik olarak, ilk semptomatik genital enfeksiyon bulguları şunlardır: ---Genital ağrı ve kaşıntı ---Dizüri ---Ağrılı adenopati ---Sistemik belirtiler: -----Baş ağrısı, ateş ve halsizlik sayılabilir. -İlk birincil enfeksiyon (ilk nonprimary genital enfeksiyonlar ya da tekrarlayan enfeksiyonlara tezat) lezyonları daha fazla sayıdadır ve lezyonlar uzun süre kalır.

Fizik Muayene

-Lezyonlar başlangıçta veziküllerdir, 2-3 gün sonra püstüller görülür, ülser ve kabuklu lezyonlar daha sonra görünür. -Lezyonlar izole veya bütünleşmiş olabilir. -Lezyonlar ülserden ziyade çatlaklar  olarak görünebilir. -Yeni lezyonlar,primer enfeksiyonun ilk lezyonundan 10 gün sonrasına kadar oluşabilir. -Lezyonlar genellikle hassas adenopati ile ilişkilidir. -Primer genital herpes enfeksiyonu ile ilişkili diğer bulgular şunlardır: ---Menenjit ---Transvers miyelite bağlı İdrar retansiyonu ---Otonom sinir disfonksiyonu ---Proktit

Testler Laboratuar

-Genital herpes tanısı için standart kültürdür: ---Vezikül açıldıktan sonra kültürünün duyarlılığı en yüksak düzeydedir,ülser başlangıcından 3 gün sonra keskin bir şekilde düşer. -PCR kültürden daha duyarlıdır, ancak birçok laboratuvarda  sadece BOS örnekleri için HSV-PCR vardır. -Tip-spesifik seroloji mevcuttur, ancak kendi programı ile ilgili tartışmalar vardır: ---Serolojik spesifite % 96-97. ---HSV tip 2'nin adolesanlarda prevalansı % 2 olduğundan, bir "tarama testi"nde (yerine şüpheli bir lezyonun klinik değerlendirme dışında) olumlu sonuç alan çok sayıda yanlış pozitif olacaktır.

Ayırıcı Tanı

-Diğer bulaşıcı genital ülser etyolojileri şunlardır: ---Frengi ---Şankr ---LGV ---Granülom inguinale ---Bu enfeksiyonların en sık insidansı frengidir, genital herpes görülme sıklığı <% 2'dir. -Genital ülserlerin noninfeksiyöz etyolojileri şunlardır: ---Aft ---Behçet hastalığı ---Alerjik dermatit

Tedavi Genel Önlemler

-Genital herpes için birincil yaklaşım tıbbi tedavi olmasına rağmen, sağlık çalışanı tanı ile ilişkili psikolojik sıkıntının da farkında olmalıdır. -Genital herpes, cinsel ilişki  ve daha düşük bir sağlıklı yaşam  ile karışır.

İlaç (İlaçlar)

-Genital herpes 1. faz 7-10 gün aşağıdaki rejimleri ile yönetilmektedir.Lezyonların iyileşmiş olup olmamasına göre tedavi uzatılabilir: ---Asiklovir 400 mg PO t.i.d. ---Günlük Asiklovir 200 mg PO 5 kez ---Famciclovir 250 mg PO t.i.d. ---Valacyclovir 1 g PO b.i.d. -Epizodik tedavi prodrom sırasında başlamış ise, ya da semptom başlangıcının 1 gün içindeyse, salgını iptal ettiği gibi lezyonların süresini azalttıgı da  gösterilmiştir. ---Epizodik tedavi salgınların sayısını azaltmaz. ---Bu rejimler daha önce önerilen rejimlere göre genellikle daha kısa sürelidir: ---Asiklovir 400 mg PO t.i.d. 5 gün ---Asiklovir 800 mg PO b.i.d. 5 gün ---Asiklovir 800 mg PO t.i.d. 2 gün ---Famciclovir 125 mg PO b.i.d. 5 gün ---Famciclovir 1 g PO b.i.d. 1 gün -Baskılayıcı tedavi, enfeksiyon sıklığını azaltmak, bulaşma riskini azaltmak ve psikolojik faydaları yanı sıra, yaşam kalitesini artırır. ---Çalışmalar düşük oranlı sürekli baskılayıcı tedavinin immünkompetan hastalarda direnç gelişimi olduğunu göstermiştir: -----Valacyclovir: 500 mg PO günde -----Asiklovir: 400 mg PO b.i.d. -----Famciclovir: 250 mg PO b.i.d. -----Valacyclovir: 1 gr PO günlük

Sevk için Sorunlar

-Sağlık kuruluşu, HSV enfeksiyonu ile ilişkili psikolojik travmanın farkında olmalıdır. -Partnerlerine iletim azalma oranı göz önüne alındığında, nüks sıklığını azaltmak ve olumlu psikolojik sonuçları, genital herpes 1. fazda  baskılayıcı tedavi önerilmelidir.

Prognoz

HSV tip 2  > HSV tip 1 nüks oranı: -HSV tip 2 ile 13 aylık ortalama takip edilen hastalarda,     > 1 / 3 en az 6 nüks vardı, ve 1 / 5'inde  ≥ 10 nüks vardı. -HSV tip 1 nüks oranı çok daha düşüktür.

Klinik İnciler

• Genital ülserler ile başvuran vakaların büyük bir çoğunluğu, genital herpes enfeksiyonları nedeniyledir. • Genital herpes herpes tip 2 antikorları olan insanların çoğunluğu genital herpesin önceki epizodundan habersizdir. • Baskılayıcı antiviral tedavi; tekrarlayan genital herpes enfeksiyonları sıklığını azaltmak, bulaşma riskini azaltmak ve psikolojik faydaları yanı sıra, yaşam kalitesini arttırır.

Kısaltmalar

• BOS-beyin omurilik sıvısı • HSV-Herpes simpleks virüsü • LGV Lymphogranuloma venorum • PCR Polimeraz zincir reaksiyonu

Önleme

Hassas prezervatif kullanımı HPV bulaş riskini en aza indirir, ama yok edemez.Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH):

HIV / AIDS 

-HIV, bağışıklık fonksiyonunu ilerleyici bir şekilde yıkarak AIDS'e yol açan, bir retrovirüstür. -Kronik infeksiyon birçok değişik koşulla değişir veya artar. Klinik seyri değişkendir: ---HIV testi erken tanı için kritiktir: -----Erken tedavi ile morbidite ve mortalite düzelir, -----Tedavi ile bulaş azalır, -----Hae CDC'de rutin tıbbi bakımın bir parçası olarak, 13-64 yaşlarındaki cinsel aktif tüm kişiler HIV için test edilmelidir.

Yaşa Bağlı faktörler

-Yaşlı erişkinlerde hastalık daha hızlı ilerler. -Biyolojik faktörler, genç kızlarda immatur vajinal kanal ve postmenopozal kadınlarda vajinal kuruluk, HIV bulaşını kolaylaştırır. -Risk altında olduğunu algılamaya hatası olan kadınlarda enfeksiyon riskini arttırır.

Evreleme

-CD4 + (T helper) lenfosit sayısı ve HIV viral yükü evreyi tanımlar. -Akut HIV sendromu (serokonversiyon): ---Genellikle enfeksiyonun ilk 2 ayı içinde ---Asemptomatik veya nonspesifik "viral sendrom" -Kronik enfeksiyon (AIDS değil) + CD4 + sayımları> 200 hücre/mm3: ---Geniş bir varyasyon ile 2-10 yıl sürer. ---Hafif belirtiler ve ilgili koşullar CDC-tanımlı fırsatçı imfeksiyonlar değildir. -AIDS:   CD4 + sayısı <200 hücre/mm3 ve / veya CDC-tanımlı bir fırsatçı enfeksiyon ya da malignite mevcuttur.

Epidemioloji Dünya çapında, HIV (2006) ile yaşayan 39,5 milyon kişi ve 4,3 milyon yeni enfeksiyon / yıl  vardır.

İnsidans ABD'de: -Yılda ~ 40,000-45,000 yeni enfeksiyon, -HIV ile yaşayan kadınların  % 25'i yeni vakadır.

Enfeksiyon riski: Siyah kadın 21 kez> beyazlar İspanyol kadın 6 kez> beyazlar

Yaygınlık ABD'de: -HIV / AIDS ile yaşayan ~ 1,2 milyon kişidir. -% 25-33 nasıl bulaşmış bilmez.

Risk Faktörleri -Erkek-kadın iletimi kadın-erkek iletiminden daha etkilidir;şırıngalar, HIV'li anneden perinal dönemde yenidoğana ve anne sütüyle  dikey iletim

Genetik

-Homozigotlarda CCR5 coreceptor delta 32 silinmesi ile HIV enfeksiyonuna karşı direnç gelişir. -Heterozigot enfekte olabilir ancak hastalık daha yavaş ilerler.

Patofizyoloji

-HIV Enfeksiyonu CD4 ile lenfosit yıkımı, normal sitokin yanıtlarının bozulması, ve B-hücre yanıtları değiştirerek normal bağışıklık fonksiyonunu bozar. -İlk enfeksiyon: ---Genital mukoza girer, dendritik hücreleri tutar ve lenf düğümlerine geçer. -Kronik enfeksiyon: ---Lenf düğümleri ve kan içinde çoğalır. ---CD4 + hücrelerini yıkar. ---Latent enfeksiyon, CD4 + hücreler ve diğer korunan alanlarda sessizdir.

İlişkili Koşullar

-AIDS tanımlayıcı fırsatçı enfeksiyonlar / maligniteler: ---Invaziv servikal kanser, ---Kandidiyazis, özofagus (veya pulmoner) ---Koksidioidomikoz ---Kriptokokkoz ---Cryptosporidiosis ---CMV sonuna organın hastalığı ---Ensefalopati, HIV ile ilgili ---Herpes simples, kronik ülser> 1 ay ---Histoplazmoz ---Isosporiasis ---Kaposi sarkomu ---Lenfoma: immunoblastik Burkitt, ya da beyin (primer MSS) ---Mycobacterium avium kompleks ---Mycobacterium tuberculosis ---Mycobacterium, diğer türler ---Pneumocystis pnömonisi ---Tekrarlayan bakteriyel pnömoni ---Progressive multifokal lökoensefalopati ---Septisemi, Salmonella ---Toksoplazmoz ---İsraf-Wasting Sendromu

-Diğer ilgili koşullar: ---Kandidiyazis, orofarengeal (pamukçuk) ---Kandidiyazis, vulvovajinal ---Servikal displazi ---PID, TOA ---Basil anjiomatozis ---Herpes zoster ---ITP ---Listeriosis ---İnvaziv pnömokok enfeksiyonu ---Amenore, menoraji ve infertilite

Tanı Belirti ve Semptomlar Uyarı Akut HIV sendromu (serokonversiyon) genellikle tanınmaz ve grip benzeri hastalık olarak yanlış teşhis edilir. Kronik HIV yukarıda açıklanan koşullar oluşmaya başlayana kadar asemptomatik olabilir.

Öykü

-İnceleme: Risk faktörleri, cinsel geçmişi (örneğin hepatit B veya C gibi cinsel yolla bulaşan hastalık), önceki HIV testleri. -Son karşı kronik enfeksiyonu araştırın. -Akut HIV sendromu birçok bulgusuyla mononükleozu taklit edebilir: ---Ateş, döküntü, lenfadenopati, farenjit -Kronik enfeksiyon: ---Yorgunluk, kilo kaybı, lenfadenopati, deri hastalıkları, zatürre, ateş, gece terlemesi, kronik ishal, baş ağrısı, mental durum değişiklikleri

Sistemlerin gözden geçirilmesi

Multisistem incelemesi gerçekleştirin. Artı: -Psikiyatrik öykü ve semptomlar -Madde alışkanlığı öyküsü, belirti ve semptomları -Nörolojik belirti ve semptomları

Fizik Muayene

-Tam bir fizik muayene gereklidir. Önemli bulgular: -Genel görünüm: ---Vital bulguları, kilosu, israf belirtileri -Cilt bulguları: ---Folikülit ---Egzama, kserozis ---Seboreik dermatit ---Kaposi sarkomu (mor papüller, plaklar, nodüller) -HEENT: ---Bukkal mukoza, dil ve / veya damaktaki en tipik beyaz plaklar kazınmalıdır; eritem (Oral kandidiyazis) ---Oral lökoplaki ---Dişeti iltihabı -Karın bulgular: ---Hepatosplenomegali (geç dönem komplikasyonları ) -GU: ---Pelvik muayene ile pap smear, STD tarama,enfeksiyonlar veya neoplazi için ıslak preparat -Nörolojik bulgular: ---Periferik nöropati ---Demans (hafıza, konsantrasyon kaybı, motor retardasyon) ---Zayıflık (fokal veya jeneralize) -Lenfatik / Hematolojik: ---Lenfadenopati ---Peteşi, morarma

Testler

-ELISA veya EIA tarama Western Blot tarafından teyit edilir. Mevcut analizler, HIV-1'i, HIV-2'dem (çok daha yavaş ilerleyici bir enfeksiyon) ayırt edebilir. -Serolojik test akut enfeksiyon döneminde (serokonversiyon) negatif olabilir: ---"Pencere dönemi,"hastalarda yüksek HIV viral yük olsa da -1 ve 2 ay içinde serolojiyi tekrarlayın.

Laboratuar

-CBC -CD4 hücre sayısı (T hücre alt grupları) ve HIV viral yük; RNA PCR veya dallı-zincir DNA (bDNA) testleriyle evreleme, anti-HIV tedavisi ihtiyacını belirlemede yararlıdır. -Diğer ilk laboratuvar testleri: ---Hepatit B ve C, frengi, böbrek ve karaciğer için serolojik testler

Görüntüleme

Komplikasyonlar için faydalı,tanı için değildir.

Ayırıcı Tanı

Birçok tıbbi durum HIV ile ilgilidir veya artabilir, semptomlar genellikle HIV belirtileri ile çakışır, tanı test yanıltıcı olabilir.

Enfeksiyon

-Akut HIV: ---Mononükleoz ---Strep farenjit ---CMV ---Nonspesifik "viral sendrom" ---Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar: Frengi, Chlamydia, gonore, HSV, trichomoniasis ---Hepatit (viral) -Kronik HIV

---Zatüre ---Enfeksiyon: ishal Paraziter, bakteriyel ---Bakteriyel vajinozis ---Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar: Frengi, Chlamydia, gonore, HSV, trichomoniasis ---Hepatit A, B ve C

Hematolojik

-Trombositopeni -Hypergammaglobulinemia

Metabolik / Endokrin

-Hipertiroidi -Diyabet

Immünolojik

-Sarkoidoz -Kollajen vasküler hastalıklar -Reiter sendromu

Tümör / Malignite

-Belirli kanserler HIV / AIDS ile ilişkili diğer kanserler daha sık HIV + hastalarda oluşabilir. -Lenfoma *: ---Non-Hodgkin (EBV ile ilişkili) ---Birincil CNS lenfoma ---Hodgkin hastalığı -Rahim ağzı kanseri ve displazi * -Kaposi sarkomu * -Cilt kanserleri -Akciğer kanseri -Kolon kanseri -Meme kanseri

Travma

Aile içi şiddet ve madde bağımlılığı travmatik yaralanma riskini yüksek oranda artırabilir.

İlaçlar

IV ilaç kullanımı, yüksek oranlarda madde bağımlılığı:HIV test düşünün

Tedavi Genel Önlemler

-Temel değerlendirme; hastalığın evresi ve  olası ilişkili koşulları değerlendirmek için önemlidir. -CD4 + lenfosit sayısı immünosupresyon derecesi ile ilgilidir: ---Akut HIV ile düşer, daha sonra serokonversiyon ilr yükselir ve stabilize olur; daha sonra zaman içinde yavaş yavaş azalır. ---Herhangi bir nedenle oluşan akut hastalık sırasında aşırı derecede düşmer ve sonra tekrar başlangıca döner. -HIV viral yükü hastalığın ilerlemesi oranını belirler, yüksek viral yük ilrartar: ---Yüksek viral yük ile HIV'i bulaştırmak daha kolaydır. -CBC, karaciğer ve böbrek fonksiyonları, lipid profili -İlaç direnci test (HIV tedavisi başlamadan önce genotip) (% 12-14 dirençli HIV) -Tüberkülin deri testi: Pozitif> 5 mm -Hepatit A, B, C taraması ---Gerekiyorsa hepatit A ve B için aşılama -Toksoplazma maruz kalma taraması (IgG) -G6PD eksikliği taraması (eğer bu riski varsa) -Frengi testi (yıllık) -Pap test 2 yıl boyunca her 6 ayda bir, daha sonra yıllık eğer normal ise, -Diğer cinsel yolla bulaşan hastalık taraması: HSV tip II, Chlamydia, gonore, trichomoniasis

Özel Terapi

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Kullanım için araştır: Birçok HIV ilacı ve bitkisel veya diğer doğal takviyeler arasında bilinen ve tahmin edilen ilaç etkileşimleri meydana gelir.

İlaç (İlaçlar)

-Antiretroviral tedaviler, fırsatçı enfeksiyonlar ve ilişkili koşullar için ilaçlar: -ART: ---Şu anda, ≥ 3'lü ilaç kombinasyonu, 2 NRTI'ler ve bir NNRTİ veya PI kullanılmaktadır. ---Terapi, karmaşık ilaç etkileşimleri  ve tedaviyi kişiselleştirmek amacıyla  HIV uzmanının gözetiminde başlatılmalıdır. -Ilaç direnci riskini en aza indirmek için mümkünse ART kesintilerinden kaçının. -Özellikle hormonal doğum kontrol dahil PI'ler NNRTIs ART ile birden çok ilaç-ilaç etkileşimleri gösterirler. Potansiyel etkileşimler için yeni ilaçları gözden geçirin. -Fırsatçı enfeksiyon profilaksisi: ---Pneumocystis pnömonisi    CD4 + sayısı <200 hücre/mm3 (trimetoprim / sulfametoksazol, dapson) ---Mycobacterium avium kompleks    CD4 ≤ 50 hücre/mm3 (azitromisin) ---Toksoplazmoz    CD4 + sayısı <200 hücre/mm3 (trimetoprim / sulfametoksazol) -Ilgili koşullar: ---Pnömokok aşısı her 5 yılda bir yapılmalıdır. ---Yıllık influenza aşısı yapılmalıdır. ---Nüks ve bulaşı azaltmak için HSV-2 baskılayıcı tedavi düşünün

Gebelik Hususlar

-ART'nin amacı maksimal viral supresyon ile perinatal iletim riskini azaltmak ve anne sağlığının en üst düzeye çıkarmaktır: ---ART kombinasyonu,genellikle 1. trimester sonra başlamak üzere hamilelik sırasında HIV uzmanı ile birlikte seçilir. ---Doğum sırasında intravenöz AZT yapılır.

---Doğuma yakın viral yükü > 1.000 ise planlanmış sezeryan düşünün. ---NNRTI efavirenzin doğum defektleri riski vardır. HIV + anneler emzirmemelidir.

Cerrahi

Belirtildiği gibi; iyileşme etkilenmez.

Sevk için Sorunlar

-ART karmaşıktır ve geniş bir yelpazede komorbid durumlar mümkün olduğundan HIV uzmana sevk düşünün.

Prognoz

ART kullanımı ve diğerleriyle mükemmel.

Hasta İzleme

CD4 hücre sayısı ve HIV viral yükü her 3-4 ayda bir, belirtilen diğer testler yapılmalıdır.Pap ve STD testi daha önce açıklandığı gibi.

Klinik İnciler

• Tek eşli kadınlar, kocalarının ya da partnerleri ile HIV sözleşme yapabilir. • Tekrarlayan vajinal kandidiyazis HIV'in ilk belirtisi olabilir. • Geçmiş cinsel yolla bulaşan hastalıklarda, HIV testi istemi gerekir.

Kısaltmalar

ART-antiretroviral tedavi CMV-Sitomegalovirüs EBV-Epstein-Barr virüsü EIA / ELISA-Enzim-linked immunosorbent assay HEENT-Head, gözler, kulaklar, burun, boğaz HSV-Herpes simpleks virüsü ITP-İdiopatik trombositopeni purpura NNRTI-Nonnucleoside ters transkriptaz inhibitörü NRTI-Nucleoside/tide ters transkriptaz inhibitörleri PCR Polimeraz zincir reaksiyonu PI-Proteaz inhibitörü PID Pelvik inflamatuar hastalık TOD-Tubo-ovaryan abse

Önleme

• Güvenli seks yöntemleri:Doğru kullanılan  lateks prezervatif, IV ilaç malzemelerini temizlemek için çamaşır suyu kullanın, iğne / şırınga paylaşmayın • Cinsel partner veya yoksunluk sayısının sınırlandırılması • Hamile HIV + kadın, gebelik sırasında en azından 2. trimesterde ve doğum sırasında ve doğum sonrası emzirmeden kaçınarak dikey geçişini önleyebilir.Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH)

Human Papilloma Virüs (HPV)

-HPV: ---Papillomaviridae ailesindendir. ---Türe özgüdür, yüksek omurgalılarda papillomavirüsler yaygındır. ---HPV sadece insanlarda enfeksiyona neden olur. -Virion yapısı: ---Protein kapsid ile çevrili çift iplikli, dairesel bir DNA genomudur. ---Protein kapsid 2 proteinden (L1 ve L2) oluşur. ---L1 kapsid protein insanlarda immünojeniktir. -Genotipler (tip) ve sınıflandırma: ---Benzersiz tip,bir viral DNA'nın belirli bir bölgedeki >% 10 farkı ile papillomavirus olarak tanımlanır. ---> 100 HPV tipinde, mukozal veya deri epitel tropizmi bulunmaktadır. ---> 40 HPV tipi mukozal epitele (solunum-sindirim ve genital yolları) bulaştırır: -----Yüksek riskli tipleri (örneğin, 16, 18) servikal kansere neden olur, baş, boyun, genital, anal kanserler ile ilişkilidir. -----Düşük riskli tipleri (örneğin, 6, 11), genital siğiller, solunum yolu siğilleri, Vulva,vajen,serviksin düşük dereceli intraepitelyal lezyonlarına neden olur ama genital sistem kanseri ile ilişkili değildir. ---> 60 tipi kutanöz epitel enfekte eder ve avuç içi ve ayak tabanındaki siğillere (örneğin, tip 1, 2, 4) neden olur.

Yaşa Bağlı faktörler

-Bebekler ve çocuklarda HPV cinsel temas olmadan da görülür, ancak cinsel istismar mutlaka ekarte edilmelidir. -Transformasyon zonundaki  skuamöz metaplazi ergenlerde  HPV güvenlik açığını artabilir. -Enfeksiyonların  % 74'ü, 15-24 yaş arasındakilerde  meydana gelir.

Epidemioloji

-HPV enfeksiyonu: ---ABD'de üreme çağındaki kadınlarda HPV enfeksiyonu tahmini prevalansı % 28'dir, ve tahmin edilen yıllık insidansı 6.2 milyon/yıldır, dolayısıyla HPV ABD'de en sık rastlanan cinsel yolla bulaşan hastalıktır. ---Genel olarak, genital HPV geçici bir enfeksiyondur: -----Çoğu (% 70) enfeksiyonlar genç kadınlarda 1 yılda,% 90'ı 2 yılda iyileşir. -Genital HPV Bulaşı: ---En sık genital cilt-cilt teması ---Tipik olarak, vajinal veya anal ilişki yoluyla ---Daha az yaygın olarak, el-genital veya ağız-genital temas yoluyla (oral seks) ---Prezervatif kullanımı bulaşı azaltabilir.

Pediatrik Hususlar

-HPV bulaştırılabilir: ---Anneden bebeğe dikey geçiş, RRP'e (nadir) yol açabilir. ---Yatay olarak çocuk bakıcılarından, anogenital siğiller görülür. ---Cinsel istismar yoluyla ---Perinatal geçişte çocuklarda HPV Kuluçka süresi kesin olarak belirlenmiştir ancak 6 ay-3 yaş aralığındadır.

Gebelik Hususlar

-HPV perinatal dönemde anneden bebeğe bulaşan olabilir. -Gebelik HPV enfeksiyonunun doğal seyrini, anogenital siğilleri ve servikal displaziyi etkileyebilir.

Risk Faktörleri

-Cinsel partner sayısı -Cinsel partnerin partner  sayısı -Hücresel immünitede bozukluk -Servikal ektopi -Tütün içmek -Yoksulluk

Genetik 2 kalıtsal bozukluk, HPV ile ilgili hastalıklarda bir risk artışı ile ilişkilidir: -Epidermodysplasia verruciformis: Hücresel immünitede bir defekt ile birlikte nadir otozomal resesif bir bozukluktur; geniş ve sıradışı HPV tipleri ile güneşe maruz kalan epitelin skuamöz hücreli karsinoma ve siğillere duyarlılık artışına naden olur. Fanconi anemisi: Nadir konjenital malformasyonlara neden olan nadir otosomal ressesif bir hastalık olup  , kemik iliği yetmezliği, ve HPV-ilişkili SCC da dahil olmak üzere kanserlere yatkınlığa neden olur.

Patofizyoloji

-HPV travma ya da küçük yaralanmalar yoluyla epitel bazal hücrelere bulaşır. -Viral yaşam döngüsü epitel farklılaşmasına bağlıdır. -HPV E6 ve E7 viral genomundan transkript edilen proteinler konakçı hücre içinde viral DNA replikasyonunu açık okuma ile teşvik ederler.Bu proteinler tümör baskılayıcı genleri (p53 ve retinoblastom protein) bozarak, hücre çoğalması, kromozom anomalileri ve hücre ölümsüzleşmesine yol açan anöploidiye neden olurlar -Kalıcı yüksek riskli HPV enfeksiyonu ağır servikal displazinin birincil risk faktörüdür,sonuçta  servikal karsinoma-in-situ ve serviks kanserine ilerleme olabilir. -Serviks kanserinin 2 ana tipi, SCC ve adenokarsinomdur.

İlişkili Koşullar

-HPV enfeksiyonlarının klinik belirtileri: ---Kutanöz siğiller ---Konjonktiva, ağız ve burun mukozasında papilloma ---RRP, HPV 6 ve 11 infeksiyonunun solunum yolu mukozasında nadir fakat ciddi bir görünümüdür ---Genital siğiller ---Anormal servikal sitoloji (smear testi) ---Intraepitelyal neoplazi, rahim ağzı, vajina ve vulva ---SCC, adenokarsinom ---Anal intraepitelyal neoplazi ve anal kanser ---Bowen hastalığı: HPV-ilişkili intraepitelyal neoplazi ---Buschke-Löwenstein tümörü:Nadir semimalignant büyüme SCC'ye dönüşebilir.

Tanı Belirti ve Semptomlar Öykü

-Cinsel ve jinekolojik öykü: ---Cinsel risk faktörleri ---Kanama, hafif ağrı veya kaşıntı ya da genital lezyonlar ---Anormal vajinal kanama

-İlaçlar: ---Hormonal kontraseptif kullanımı ---Genital bölgede kullanılan ilaçlar ---Immünsüpresif tedavi

-Geçmiş tıbbi geçmişi: ---STD geçmişi ve tedaviler ---Kronik tıbbi durumlar ---İmmunosupresyon

-HPV aşılama tarihinin -Sosyal öyküsü: ---Cinsel istismar tarihi ---Tarama ve tedavi için potansiyel engelleri

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-GU ve dermatoloji sistemleri için özel bir önem gösterilmelidir. -Bağışıklık durumuna özel dikkat edilmelidir.

Fizik Muayene

-HEENT: ---Oral lezyonlar ---Ses kısıklığı, afoni, respiratuar distres -Deri: ---Kondilomata ve diğer lezyonlar -GU: ---Siğiller ve diğer lezyonların varlığı için vulva, vajina ve serviks incelenmelidir.

Testler

-Asetik asit, HPV enfeksiyonu alanlarını beyazlatır, genital bölgede diğer enfeksiyon veya inflamasyon, yanlış pozitif bulgulara neden olabilir. -Servikal kanser taraması için servikal sitoloji (Pap)

Laboratuar

-HPV DNA tespiti: ---Digene Hybrid Capture2 (HC2) Yüksek Riskli HPV DNA Testi: -----FDA onaylı 18 HPV tipini servikal örneklerinde tespit eder. -----Düşük ve yüksek riski ayırır ancak belirli bir HPV türünü belirlemez. -----HC2 HPV DNA testi ile Bazı laboratuvarlar sadece yüksek riskli türlerinin varlığı ya da yokluğu için test edilebilir,düşük riskli tiplere bakılamaz. -----Mevcut rehberler, > 30 yaş kadınlarda primer servikal kanser taraması için sitoloji ile birlikte kullanımı ve atipili Pap testi sonuçları ile kadınların triyajını tavsiye etmiştir. ---Başka HPV DNA tespiti testleri geliştirilmiştir, ancak ABD'de ticari olarak kullanımda mevcut değildir. -Klinik olarak kullanılan HPV serolojik testleri yoktur. -HPV'nin kültürü olamaz.

Görüntüleme

Kolposkopi, anormal sitoloji bulguları değerlendirmek ve prekanseröz lezyonları (CIN 2, 3), karsinoma-in-situ ve invaziv kanseri teşhis etmede histolojik muayene için biyopsiler elde etmede kullanılır.

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon -Sekonder sifiliz Kondilomlar lata -Molluskum kontagiosum -HSV

Tümör / Malignite -Sigara HPV-ilişkili orofaringeal veya anogenital kanserler

Çeşitli / Diğer

-Normal anatomi: ---Micropapillomatosis labialis ---Yağ bezleri -Dermatolojik: ---Fibroepitelyal polip ---Cilt etiketleri ---Seboreik keratoz

Tedavi Genel Önlemler

-Klinik belirtiler olmaksızın HPV enfeksiyonu tedavi edilmez. -Tedavi HPV enfeksiyonlarının klinik belirtisine doğru yönlendirilir.

İlaç (İlaçlar)

-Genital siğiller için topikal tedaviler: ---Hastaya uygulanır: -----Imiquimod   % 5 kremi -----Podofilox    % 0.5 solüsyon veya jel ---Tedavide uygulanır: -----Kriyoterapi -----BCA / TCA -----Podofillin reçine    % 10-25 -Podofilox, imiquimod, podophyllin gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Cerrahi

-Cerrahi eksizyon, kalıcı, kapsamlı, büyük kondilom tedavisi için kullanılır. -Biyopsi kondilom tanı kesin değil veya lezyonlar ülsere ya da tedaviye yanıt vermiyorsa, pigmentli, sertleşmis, fixe, kanamalı ise endike olabilir.

Sevk için Sorunlar

Cerrahi tedavi gerektiren Kondilomata veya rektal mukozada kondilom

Pediatrik Hususlar

HPV tanısı, cinsel istismar değerlendirmesi gerektirir.

Prognoz

-Genital HPV enfeksiyonlarının çoğu spontan olarak iyileşir. -Siğiller tedavi ile bile tekrarlayabilir. -HPV enfeksiyonu sonrası sağlıklı kadınlarda CIN progresyon riski düşüktür. -Enfeksiyonun iyileşmesi beklenir. Yüksek riskli HPV tipi ile  kalıcı enfeksiyon HSIL gelişimi için güçlü risktir.

Hasta Takip

-Asemptomatik HPV enfeksiyonu için izlemeye gerek yoktur. -HPV ile ilgili hastalıkların izlenmesi özel durumlar için özel olarak tasarlanmıştır.Rehberler, genital siğiller, anormal servikal sitoloji, servikal displazi ve servikal kanser tedavisi ve izlenmesi için mevcuttur.

Eş anlamlıları

• Genital siğiller: - Kondilomlar aküminata - Zührevi siğiller • Malign lezyonlar: - Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal neoplazi (HSIL) - Displazi - In-situ karsinom (CIS) - Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) - Vajinal intraepitelyal neoplazi (VaIN) - Vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN)

Kısaltmalar

• BCA-Bichloracetic asit • CIN-Servikal intraepitelyal neoplazi • HEENT-Head, kulaklar, gözler, burun, boğaz • HSIL-Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon • HSV-Herpes simpleks virüsü • RRP-Tekrarlayan solunum papillomatozis • SCC-skuamöz hücreli karsinom • STD / STI-Cinsel yolla bulaşan hastalık / enfeksiyon • TCA-Trikloroasetik asit • VaIN Vajinal intraepitelyal neoplazi • VIN-Vulvar intraepitelyal neoplazi

Hasta Eğitim Önleme

• Birincil: --- Aşılama: ...... HPV tip 16 ve 18'e karşı, 16 ve 18'in  neden olduğu prekanseröz ve servikal, vulvar ve vajinal lezyonların önleyebilir. ......HPV tip 6 ve 11'e karşı, genital siğilleri önler. ......En etkili yol cinsel ilişkiye başlamadan önce tamamlanmasıdır ancak cinsel temas öyküsü, anormal Pap testi veya siğiller olan kadınlarda aşı yaptırabilir. ......Hasta eğitimi:  .....Cinsel perhiz ve cinsel partner sayısının sınırlanması  .....Doğru ve tutarlı prezervatif kullanmak  .....Tütün kullanımından kaçınmak • İkincil: - Düzenli sitolojik tarama (Pap): ......Serviks kanserlerinin yaklaşık % 30'una, tip 16 ve 18 dışında yüksek riskli HPV tipleri neden olduğundan HPV aşılamasına bakılmaksızın izlenmelidir. .....Mevcut tavsiyelerine uyun .....HPV halk sağlığı bölümlerince raporlanabilir bir enfeksiyon değildir. ......Seks partner bildirimi genital siğiller ve anormal Pap bulguları, ya da rahim ağzı kanseri teşhis konulduktan sonra bir halk sağlığı önlemi olarak gerekli değildir. ......Seks partnerleri varsa muayene edilmelidir: ......Genital siğiller için incelenmelidir. ......HPV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında eğitim verin. .....Bilinen HPV enfeksiyonu ya da cinsel ilgisi olsun ya da olmasına bakmadan , serviks kanseri taramasının önemini konusunda eğitin.Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH), Diğer:

Lymphogranuloma Venereum (LGV), granüloma ingüinale, Molluscum Contagiosum, Pubis Biti

-Lymphogranuloma venorum (LGV) Chlamydia trachomatisin (serovars L1, L2, L3) neden olduğu genital ülser hastalığıdır: ---Bulaş öncelikle cinsel yolla olur. ---Doğu ve batı Afrika, Hindistan, güneydoğu Asya, Güney Amerika, Karayiplerde endemiktir. -Granülom inguinale (GI),pleomorfik Gram-negatif basil olan  Klebsiella granulomatis'ten kaynaklanan bir STD'tır: ---Yavaş seyirli, granülomatöz ve ilerleyici genital ülser oluşturur. ---Batı yeni Gine, Karayipler, Güney Hindistan, güneydoğu Asya, Avustralya, Brezilyada endemiktir. ---Bulaş, cinsel, dışkı veya enfekte doğum kanalından geçişle olabilir. -Molluscum contagiosum (MC), aynı isimli bir poxvirüsün neden olduğu selim,yüzeyel bir deri hastalığıdır; deride karakteristik ten rengi, kubbe şeklinde papüller üreten kronik lokalize enfeksiyondur: ---ABD'de sıktır, tüm cilt bozuklukları tanılarının  ~% 1 ---Enfeksiyon, genellikle kendi kendini sınırlar ve bağışıklık sisteminin etkisiyle kendiliğinden iyileşir. ---Bulaş doğrudan cilt-cilt teması, fomitler ya da otoinokülasyon yoluyla olabilir; cinsel yolla bulaşan bir genital lezyonlar bulunursa STD kabul edilir. -Kasık biti (PL), küçük,2-3-mm uzunluğunda, saydam parazit Phthirus pubis ya da yengeç bitinden kaynaklanan cilde yerleşen bir STD'dir: ---Kaşıntı ve soluk mavimsi lekeler (makulaları caeruleae) ile karakterizedir. ---Kasık bölgesi yanı sıra aksilla, anüs, karın, göğüs ve kirpikler ve kaşları tutabilir. -Yakın fiziksel temas, cinsel temas veya fomitler tarafından bulaştırılır.

Yaşa Bağlı faktörler

-LGV, erişkinlerde  3. veya 4. on yılda en yaygın olanıdır. -LGV veya GI çocuklarda görülürse, özellikle cinsel istismar düşünülmelidir. -MC ve PL nonsexual bulaş nedeniyle, her yaştan kadına bulaşabilir.

Epidemioloji

-ABD gibi gelişmiş ülkelerde LGV veya GI vakaları nadirdir ve ağırlıklı olarak endemik bölgelere seyahat etmiş kişilerde bulunur: ---Gelişmiş ülkelerde LGV, erkeklerle seks yapan erkeklerde en yaygın olarak görülür. 2005 yılında bildirilen 5 olguda HIV ile birlikte olması kaygılara neden olmuştur. ---ABD'de  GI < 100 vaka/YIL olarak rapor edilmiştir. ---GI, ABD'deki Afrika kökenli amerikalılar arasında beyazlardan daha yüksektir. ---GI hafif bulaşıcı kabul edilir ve devamlı tekrarlanan temaslar klinik belirtiler için gerekli olabilir. -MC ve PL cilt-cilt teması ile oldukça kolay bulaşabilir, enfeksiyon tüm yaş gruplarında ve her iki cinsiyette de oluşur. -PL erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür.

Risk Faktörleri

Tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklarda olduğu gibi, cinsel gelişigüzellik ve kondom kullanımının yetersizliği gibi güvensiz uygulamalar  LGV, GI, MC, ve PL riskini artırır. Diğer risk faktörleri şunlardır: -LGV / GI için: ---HIV seropozitifliği ---Eşzamanlı ülseratif hastalık ---Korumasız açık anal seks -Molluskum kontagiosum için: ---Hücresel immün yetmezlik (örn., HIV enfeksiyonu, kemoterapi veya kortikosteroid tedavisi) -Kasık biti için: ---Aşırı kalabalık ---Kötü hijyen

Patofizyoloji

-LGV, öncelikle bir lenfatik doku hastalıgıdır: ---C. trachomatis zorunlu hücre içi bir bakteridir. -----Birçok mukozal klamidya enfeksiyonları aksine, LGV serovarlar lenfoproliferatif bir reaksiyona neden olur. -----Organizma, deri veya mukoza zarından temas yoluyla lenfatiklere girer. ---LGV'nin 3 aşaması şunlardır: -----1. veya primer LGV (aşılanmadan 3-30 gün sonra): küçük, ağrısız bir papül veya püstül olarak başlar,asemptomatik herpetiform ülser oluşturmak için cildi erode eder ve yara izi bırakmadan iyileşir. ---LGV 2. ya da ikincil (primer lezyonun 2-6 hafta sonra)lezyon: -----Çoğun nonspesifik sırt veya karın ağrısından şikayet etsede kadınların -30'unda ağrılı bölgesel lenfadenopati oluşur. -----Ateş, titreme, kas ağrısı ve halsizlik görülür. ---Tersiyer LGV veya genitoanorectal LGV: -----Kadınlarda daha sıktır. -----Kırıklık, kilo kaybı, kanlı, pürülan akıntı, ateş, rektal ağrı ve tenezm içerir. -GI, K. granulomatis'in neden olduğu granülomatöz ülserasyonlara neden olur: ---Kadınlarda, labia minör mons veneris, fourchette ve / veya servikste (% 10) lezyonlar gelişebilir. ---Extragenital tutulum oral kavite veya GI yolu içerebilir. ---Kuluçka süresi: 1 hafta-3 aydır. -MC poxvirus epidermisin sadece bazal tabakasını tutar: ---Latent süre 6 ay kadar olabilir. ---Klinik lezyonlar; tek veya birden fazla ayrık,ağrısız,kubbe şeklinde papüller olup ortası çukur ve beyaz lor benzeri bir çekirdeği varmış gibi görülür. -----Enfeksiyon genellikle hafiftir ve farkedilmeden kendiliğinden iyileşebilir. -----Süperenfeksiyonda lezyonlar ağrılı püstüller olarak görülebilir. -----Sistemik belirti yoktur. -PL, bazen saç köklerinin çevresinde makulaları caeruleae'lar, genellikle kaşıntı olarak kendini gösterir: -Sekonder bakteriyel enfeksiyon veya inflamasyon tırmalama sonucu olabilir.

İlişkili Koşullar

HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar düşünülmelidir.

Tanı Belirti ve Semptomlar Öykü

-Yeni cinsel partnerleri ve tutarsız prezervatif kullanımı gibi riskli cinsel davranışları hakkında bilgi alın.. -Endemik bölgelere seyahati sorgulayın

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-Cilt lezyonları: ---Yer, süresi, ağrı ya da kaşıntı miktarı, tarif -Yapısal belirtiler: ---Ağrı, ateş, kırıklık, kilo kaybı -GI semptomlar: ---Bulantı, kusma, ishal, ya da tenezm

Fizik Muayene

-Kapsamlı bir genel fizik muayene, deri ve lenf düğümleri de dahil olmak üzere yapılmalıdır. -Pelvik muayenede, aşağıdaki bulgular görülebilir: ---LGV: Büyük fluktuasyon veren, buboeler veya açıklanamayan perianal deformite, genellikle LGV tanısını göstermektedir. -----1. aşama: dış vulvada ağrısız, küçük bir papül ya da sığ ülser. -----2. aşama: Ağrılı, genellikle tek taraflı inguinal lenfadenopati. Büyük fluktuasyon veren düğümler veya drene olan fistüller görülebilir. -----3. aşama: Proktokolit, labialarda genişleme, kalınlaşma ve fibrozis ---GI: 4 tip deri lezyonu vulvada oluşur: -----Ulcerovegetative (en sık): tabanları hassas,kenarları yüksek kolayca kanayan ağrısız büyük, kırmızı, agrısız ülseratif lezyonlar. ---Nodüler tip: Yumuşak, parlak kırmızı granüllü yüzeyi olan bazen kaşıntılı kırmızı nodüller. ---Sikatrisyel tip: lenfödem ile ilişkili plaklar halinde kuru ülser. ---Hipertrofik veya verrüköz tipi (nadir): genital siğillere benzer. -MC: Ağrısız, ten rengi, umblike papüller ~ 2-6 mm çapında(10-15 mm kadar immün sistemi baskılanmış hastalarda) -PL: Kasık saç sıkıca bağlı Lice: ---Ayrıca, karın ya da uylukTA mavimsi gri makulaları caeruleae bakın.

Testler

-LGV, GI, MC, ve PL'de Tanı genellikle klinik olarak diğer nedenler dışlandıktan sonra yapılır. -Genel ülseratif hastalıklar (HSV, frengi) ve kapsamlı STD testleri (Chlamydia, gonore, trikomonas)  yapılmalıdır. -LGV veya GI şüphesi varsa HIV testi zorunludur.

Laboratuar

LV: -Ülser veya lenf nodu aspiratlarından kültür zordur,verimliliği düşüktür. -Serolojik testler, nükleik asit amplifikasyon testi, microimmunofluorescence, ya da kompleman fiksasyon kullanılabilir ancak ayarları mevcut değildir. GI: -Biopside makrofajlarda intrastoplazmik inklüzyon Donovan cisimciklerinin direkt görülmesi veya sitoloji örnekleri teşhiste en iyi yöntemdir. -K. granulomatis'in izolasyonu mümkündür ama titiz bir mikroorganizmanın kültürü zordur. -Pap smear, servikal hücrelerde Donovan cisimciklerini göstermek için kullanılabilir. -MC: ---Tanı genellikle klinik olarak yapılır. ---Biyopsi veya Giemsa, Gram,Wright ile ince smear boyamasıyla enfekte olmuş hücreler ortaya çıkarabilir. ---MC viral antijenler floresan antikor tarafından tespit edilebilir. -PL: ---Mikroskopla kasık kılına yapışmış nitler / bit görülebilir.

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon -Diğer ülseratif genital lezyonlar: ---HSV ---Frengi ---Fungal enfeksiyon ---Mikobakteriyel enfeksiyon -Diğer MC'ye benzer cilt lezyonları: ---Dermatit ---Granülom ---Herpes zoster ---HPV / Genital siğiller Immünolojik -Diğer otoimmün genital ülserler: ---Crohn hastalığı ---Behçet hastalığı ---Aft büyük Tümör / Malignite Lenfadenopati ile ilişkili olabilir: -Hodgkin hastalığı -Diğer kanserler

Tedavi Genel Önlemler

-Tüm reçete edilen ilaçları kullanın. -Tedavi tamamlandıktan sonra 7 gün geçinceye ve lezyonlar iyileşene kadar cinsel temastan kaçının.

İlaç (İlaçlar)

-LGV: Antibiyotikler gerekli: ---Doksisiklin 100 mg PO b.i.d. 21 gün boyunca ---Eritromisin baz 500 mg PO q.i.d. 21 gün boyunca -GI: Antibiyotikler gerekli: ---Doksisiklin 100 mg PO b.i.d. 21 gün boyunca ---Azitromisin 1 gr / hafta PO 3 doz -MC: Tedavi isteğe bağlıdır; herhangi bir tedavinin plaseboya göre daha iyi olduğuna dair kanıt yoktur: ---Oral tedavi: Simetidin ---Topikal tedavi: Salisilik asit, tretinoin, cantharidin, imiquimod -PL: Topikal kimyasal pedikülosidler gereklidir: ---Permethrin 1% losyon ---Piretrinler

Cerrahi

-LGV: İğne Aspirasyonu veya kasık düğümleri insizyon ve drenajı gerekli olabilir. -GI: Genital izlerin ameliyatla düzeltilmesi gerekir. -MC: Her bir lezyon, bir iğne veya küret ile açılmalıdır, ama bu zaman alıcı olabilir.

Sevk için Sorunlar

-dırMC ve PL yaygın ve kendi kendini sınırlar. LGV ve GI nadirdir ve şüphe edildiğinde, HIV testi kuvvetle tavsiye edilir, vulvar ya da bulaşıcı hastalıklar uzmanına sevk yararlı olabilir.

Prognoz

-LGV: hızlı ve uygun antibiyotik ile mükemmel prognoz. -GI: Tedavi edilmeyen lezyonlar yıllarca genişlemeye devam edebilir: ---Relapse tedaviden sonra 18 aya kadar ortaya çıkabilir. -MC: Genellikle kendini-sınırlı: ---Hastaların% 35 kadarında nüks. -PL:tedavi ile >% 90 kür oranı.

Hasta Takip

Enfekte kadınların tüm cinsel partnerleri değerlendirilmelidir.

Eş anlamlıları

• LGV: Tropikal hıyarcık poradenitis inguinales • GI: Donovanosis • PL: Yengeçler

Kısaltmalar

• GI-Granülom inguinale • HSV-Herpes simpleks virüsü • LGV Lymphogranuloma venorum • MC-Molluscum contagiosum • PL-Kasık Bitler • STD-Cinsel yolla bulaşan bir hastalık

Hasta Eğitim

• tedavi edilmesi gereken tüm cinsel partnerleri bildir. • Tüm ilaçlarınızı kullanın ve tüm partnerler tedavi edilene kadar cinsel temastan kaçının. • HIV dahil diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için test yaptırın.

Önleme

• Cinsel pehriz, tekeşlilik ve her cimsel ilişkide uygun prezervatif kullanımı enfeksiyon riskini azaltacaktır. • İyi hijyen, MC ve PL'de nonsexual bulaş riskini azaltabilir.Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH):

Frengi


Cinsel karakteristik sıralı değişiklikleri, kronik enfeksiyon bulaşır:

Birincil ve ikincil aşamaları (enfeksiyöz)

Gizli frengi

Tersiyer sahne

Konjenital sifiliz

Enfeksiyon organizma: A spirochete, Treponema pallidum

Erken sifiliz, birincil, ikincil ve erken latent sifiliz aşamalarında olarak tanımlanır; genellikle 1 yıl içinde enfeksiyon.

Geç sifiliz, kardiyovasküler, gummatous ve MSS frengi göstermektedir.

Pediatrik Hususlar

Doğuştan değilse, cinsel istismar kaynağı olarak düşünün.

Gebelik Hususlar

Dikey bulaşma, neonatal ölüm, prematürite, düşük doğum ağırlığı, ve doğumsal frengi sekeller immün olmayan hidrops ölü doğuma yol açar.

Servikal gebelik (hiperemi, kırılganlık), T. pallidum girişini kolaylaştırmak.

Erken teşhis önemli:

Evrensel 1. trimester tarama asemptomatik hastalarda tanımlamak için önerilir.

Maruz kalma riski yüksek ise, doğum sırasında, daha sonra gebelik testleri tekrar düşünün.

Yenidoğanlar de aktif lezyon ile temas frengi edinebilirler.

Lezyonlar sürece emzirme ile iletim riski yoktur.

Jarisch-Herxheimer reaksiyonu Monitör:

Preterm doğum kasılmaları yol açabilir

Sadece destekleyici tedavi

Epidemioloji

Ağırlıklı olarak, cinsel olarak aktif yaş grupları

ABD'de oranı 1990-2000% 90 oranında azalmıştır, fakat oranları 2000-2004 yılları arasında artış göstermiştir.

Erkeklerle seks yapan erkeklerde daha yüksek oranlarda

Yüksek oranda siyahlar ve İspanyollar

Yüksek oranda HIV Koenfeksiyon

Anne frengi tarafından dünya çapında yılda 1 milyon gebelik etkilenir.

İnsidans

Erken sifiliz:

20.3 cases/100, 000 nüfusu: 1990 yılında zirveye

2004 yılında 2.7 cases/100, 000 nüfus:

Risk Faktörleri

Birden fazla cinsel partner

Enfekte annelerin bebeklerinde

Erkeklerle seks yapan erkekler

HIV

Patofizyoloji

Çoğunlukla cinsel minör travma kesintiye epitel T. pallidum ile aşılama yoluyla aktarılabilir:

Erozyon ile ilk yerel tepki

Bölgesel lenf düğümleri ve hematojen yayılım yoluyla geniş kitlelere duyurmayı

İlköğretim patolojisi vaskülit.

Hücresel bağışıklık olasılıkla geç sifiliz yer almaktadır.

Organizmanın uzun bölünmesi süresi nedeniyle bulaşıcı süreç yavaş evrimi

İlişkili Koşullar

Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar

HIV ve Hepatit B:

Frengi, HIV iletim teşvik

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Primer sifiliz (enfeksiyöz):

Sertlesmemis, ağrısız bir ülser (frengi çıbanı) maruz kalma 90-90 gün sonra başlar; anogenital

Ayrıca, dudaklar, dil, bademcikler, meme uçları, parmaklar bulundu

Şankrı ne olursa olsun tedavinin 3-6 hafta içinde skar ile iyileşir

Sekonder sifiliz (enfeksiyöz):

Genelleştirilmiş avuç içi ve ayak tabanlarında döküntü

Genelleştirilmiş lenfadenopati, artı orogenital mukoza lezyonları

Döküntü genellikle 2-6 hafta içinde kendiliğinden giderir

Bozuk cilt ile temas enfeksiyon yayılabilir

Condyloma lata:

Büyük gri-beyaz lezyonlar vücudun sıcak ve nemli bölgelerde (mukoza, perine, vb) içeren

Ayrıca hafif hepatosplenomegali bu aşamada

Alopesi ("güve yeniği")

Geniş çeşitli nörolojik belirtiler

Latent sifiliz:

Belirti vermeden pozitif seroloji

1 yıl sonra, tedavi edilmediği takdirde bulaşıcı aşamada hasta artık bulaşıcı olabilir, ancak nüks

Tersiyer sifiliz:

Gummatous lezyonlar, kalp-damar ve nörolojik tutulumu ile karakterize

Bu aşamada ikincil frengi ilerleme ile hastaların 1 / 3.

Kalp ve Damar tutulumu en sık aort kökü etkiler:

İşaretler üfürüm, sol kalp yetmezliği, aort anevrizmaları, artan AV regürjitasyon

Derin cilt ortası deride bulunan yıkıcı granülomatöz cepleri, kemikleri, iç organları.

Nörosifiliz genel parezi, zayıflama dorsalis yol açan inme, parankim hastalığı içerir.

Konjenital sifiliz:

Bebek belirtiler:

Nezle (mukopürülan rinit)

Gelişme geriliği

Lenfadenopati

Sarılık

Anemi

Menenjit

Isilik

Çocukluk belirtiler:

Hutchinson dişleri

Saber incik

Charcot eklemleri

Sağırlık

İnterstisyel keratit

Öykü

Daima tespit cinsel uygulamalar ve olası riskler

On yıllardır süren enfeksiyonlar için zihin gizli dönemlerde yanı sıra potansiyel tutun

Fizik Muayene

"Belirtiler ve Semptomlar."

Testler

Tarama testleri:

VDRL veya RPR

Onay testleri:

FTA-ABS ve T. HASAK

Laboratuar

Karanlık alan mikroskobu, lezyonlardan örnekler kullanılarak, yüksek yanlış negatif oranı

T. pallidum kültür olamaz.

Nontreponemal testler (VDRL ve RPR):

Primer tarama testi olarak kullanılır

7 gün içinde maruz kalma pozitif

Ayrıca tedaviye yanıt (titreleri azalış) ölçmek için kullanılan

Özellikle gebelik ile ortak Yanlış pozitif, malignite, EBV, hepatit, otoimmün hastalıklar

Treponemal testler (FTA-ABS ve MHA-TP):

(Tedaviye rağmen), daha önce reaktif ol sonsuza kadar pozitif kalabilir

Pahalı

Yeni tanı testleri EIA / ELISA ve T. pallidum IgG ve IgM algılamak için immunoblotting içerir. Ayrıca, bakteri DNA'sı tespit etmek için PCR

Tersiyer sifiliz şüphesi veya HIV her BOS serolojisi için lomber ponksiyon

Görüntüleme

Beyin ve kalp görüntüleme gibi üçüncül durumda belirtilen

Ayırıcı Tanı

İlköğretim:

Şankr, lenfogranüloma venorum granüloma ingüinale, herpes, Behçet sendromu, travma

İkincil:

Pityriasis rosea, guttate sedef hastalığı, uyuşturucu patlaması

Pozitif seroloji, hiçbir belirti:

Önceden tedavi frengi, biyolojik yalancı pozitif, diğer spirochetal hastalık (örneğin, yaws, Pinta)

Tedavi

Genel Önlemler

Erken tanı önemli.

İlaç (İlaçlar)

Parenteral penisilin G tercih edilen bir ilaçtır.

Birincil, ikincil ve erken latent:

Benzatin PCN G 2.4 milyon ünite IM tek doz

Geç latent ve tersiyer (değil nörosifiliz):

3 doz benzatin PCN G 2,4 milyon adet haftalık sohbet

Nörosifiliz:

Pen G 10-14 gün için 3-4 milyon adet IV q4h ya da 24 milyon adet sürekli IV infüzyon

Özellikle hamile hastalarda, penisilin alerji için desensitizasyon düşünün:

Veriler sınırlı olmasına rağmen, tetrasiklinler, makrolidler ve seftriakson kullanabilirsiniz.

Sadece nörosifiliz PCN kullanabilir miyim.

Konjenital:

Pen G 10-14 gün için 50.000 U / kg q8-12h, ya da Pen G prokain, 10-14 gün için 50.000 U / kg IM günlük

Eğer negatif BOS kültürleri, 50.000 U / kg benzatin Pen G IM tek doz

Sevk için Sorunlar

Gebelik sırasında özellikle duyarsızlaştırma penisilin alerjisi,

Prognoz

Hariç en geç sifiliz ve HIV ile mükemmel prognoz

Hasta Takip

VDRL veya RPR ile tedavi etkinliğini izleyin.

6 tüm hastalarda klinik ve serolojik olarak yeniden değerlendir ve birincil ve ikincil hastalığı için 12 ay tedavi sonrası.

Yükseköğretim hastalığı için 12 ay, her 3, 6 olarak yeniden değerlendiriyoruz.

Nontreponemal testi titresi 4 kat azalma, yeterli tedavi önerir.

Antibiyotik tedavisi sırasında Jarisch-Herxheimer reaksiyonu için izleyin.

Eş anlamlıları

• Frengi

• Büyük kopyacı

Kısaltmalar

• BOS-beyin omurilik sıvısı

• EBV-Epstein-Barr virüsü

• ELISA-Enzim-linked immunosorbent assay

• FTA-ABS-Floresan treponemal antikor emilir

• PCN-Penisilin

• PCR Polimeraz zincir reaksiyonu

• RPR-Rapid plazma Reagin

• T-HASAK-Treponema pallidum hemaglütinasyon tahlil

• VDRL-Zührevi Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı

Hasta Eğitim

• Erken tanı ve tedavi çok önemlidir.

• Tüm cinsel temas takip edilmelidir.

Her zaman • Güvenli seks!

Önleme

Her zaman güvenli seks!Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH):

Trichomonas

-Trichomoniasis veya trikomonas vajinit etkeni Trichomonas vaginalis (TV) hareketli, armut şeklinde bir protozoadır. -İnsan dışı ya da çevresel rezervuarı olmayan bir parazittir. -Insan, (erkek ve dişi) GU yolunu enfekte eder. -Cinsel ilişki ve samimi cinsel temas yolu ile bulaşır. -Heteroseksüel temas yanı sıra, kadın-kadın bulaş bildirilmiştir.

Yaşa Bağlı faktörler

-Cinsel temas: her yaştan kadını etkiler, 20 ve 45 yaş en sık, -Cinsel olmayan temas: yenidoğanlar için doğum esnasında bulaş nadiren tarif edilmiştir.

Epidemioloji

-Dünyada her yıl tahminen 180 milyon vaka görülmektedir. -ABD'de en yaygın tedavi edilebilir cinsel yolla bulaşan hastalık olarak tahmin edilmektedir -Bildirimi zorunlu STD değildir. -İnsidans ve prevalansı tahminleri tanı yöntemlerinin ve tarama programlarının eksikliği ile sınırlıdır. -Kadınlarda semptomatik yaygınlık tahminleri% 5-30 olup, incelenen nüfus bağlıdır. -Şu anda, sadece 1 nüfus tabanlı prevalans çalışmasında: asemptomatik cinsel yönden aktif 18-26 yaşındaki kadınlarda % 2.8 Trichomonas vaginalis vardır. -Bir insidans çalışmasında, 14-17 yaşındaki ergen kadınların  % 23'ünde 3 ay içinde T.v bulaşı olmuştur.

Risk Faktörleri

-Birden fazla partner,kondom kullanımının yetersizliği ve yüksek riskli cinsel davranışlar enfeksiyon riskini arttırır. -ABD'nin güney eyaletlerinde, prevalans daha yüksektir. -Afrikalı Amerikalılarda daha  yüksek yaygınlık vardır. -Diğer riskler: hapsedilen kadınlar, cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü

Patofizyoloji

-Tv. tercihen vajinayı enfekte eder, fakat üretra veya perivaginal bezlere de bulaşabilir. -Bulaş sonrası, Tv, vajinal epitele yapışmak zorundadır. -Tv epitel mukozasında hasar  yapar ve inflamatuar bir yanıtı kışkırtır. -Uzun süre hayatta kalmayı sağlamak için, ev sahibi florayı değiştirir ve vajinal pH arttırır. -Bu değişiklikler, diğer enfeksiyonlara karşı duyarlılığı ve morbidite riskini artırır, (özellikle HIV enfeksiyonu). -Tipik olarak, semptomlar, cinsel temastan 4-28 gün sonra ortaya çıkar. -Büyüme gereksinimleri ve vajinal ortamda uyumundan dolayı, Tv, farenks ve akciğerler gibi vücudun diğer bölgelerinden madiren  izole edilmiştir.

İlişkili Koşullar

Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar genellikle Tv ile birarada bulunur.

Tanı Belirti ve Semptomlar Öykü

-Yeni cinsel partnerleri ve uygun olmayan prezervatif kullanımı gibi riskli cinsel davranışları hakkında bilgi alın. -Enfekte kadınların  >% 90'ında hiç belirti görülmez. -Bazı bulaşmış kadınların buguları: ---Vajinal akıntı, kaşıntı ve koku ---Dizüri ---Anormal vajinal kanama veya lekelenme

Fizik Muayene

-Genel fizik muayene yapılabilir. -Pelvik muayene önerilmektedir, ancak enfeksiyonların >% 90'ında normaldir. -Dış vulva inceleyin: Normal veya eritemli, ekskoriasyonlar mevcut, ve kayda değer akıntı olabilir -Spekulum muayenesi: ---Vajina iltihaplı veya normal görünebilir. ---Vajinal akıntı, normal, köpüklü, yeşil veya pembe-çizgili olabilir. ---Serviks normal ya da hassas olabilir. Noktasal kanama ("çilek serviks" olarak tarif edilir) <% 2 oranında görülür. -Bimanuel muayeene: Normal veya hassas

Testler

-Tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklar için risk altındaki cinsel yönden aktif kadınlara Tv test önerilmelidir. -Mevcut tanısal testler çok özeldir ancak duyarlılık, maliyet, kullanılabilirlik değişebilir. -Destekleyen, ama Tv tanısı yapılmayan testler şunlardır: ---Yükselmiş vajinal pH> 4.5 ---Islak preparat mikroskopide artmış lökositler (≥ 10 yüksek güç alanı başına)

Laboratuvar

-En sık kullanılan test, vajinal sıvı ya da "ıslak preparat"ın serum fizyolojikle hazırlanmasıdır, ofis mikroskopide: ---Hareketli trichomonasların görülmesini gerektirir. ---Mikroskopik beceri gerektirir. ---Kültürle kıyaslandığında, % 60 duyarlıdır. -Kültür seçici ortam kullanıldığında altın standarttır (% 75-90 duyarlı), ancak genellikle mümkün değildir. -Hızlı antijen testi, kültüre eşdeğer ve ucuz olması tercih noktasıdır, (% 83-90 duyarlı) -Nükleik asit amplifikasyon testleri henüz ticari piyasada yok (>% 95 duyarlı). -Yukardaki testler yüksek spesifiteye sahiptir (% 100), bu yüzden herhangi bir pozitif ıslak preparat, kültürü ya da hızlı antijen testi gerçek pozitif olarak tedavi edilmelidir. -Tv Pap smearde de görülebilir, ancak daha düşük spesifite nedeniyle yanlış pozitiflik oranı artar. -Bazı Tv testleri kaynakları tam bir jinekolojik muayene için yeterli değilse, evde kendi kendine vajinal sürüntüden yapılabilir. -Tedavi sonrası test endike değildir.

Ayırıcı Tanı

Vajinal akıntı şikayeti olan birçk kadında anormallik bulunamaz ve bu akıntının fizyolojik olduğu  güvencesi verilebilir.

Enfeksiyon

-Diğer ajanlar bir dizi vajinal semptoma neden olabilir: ---Candida albicans ve diğer maya türleri: -----Kaşıntı genellikle kandida ile daha belirgindir. -Belsoğukluğu ve herpes gibi diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar -Bakteriyel vajinozis bulguları, Tv'nin birçok nonspesifik belirti ve semptomlarını paylaşır ve ancak, Tv, kültür veya hızlı antijen testi ile ekarte edilirse kabul edilmelidir.

Travma

Prezervatif sürtünme nedeniyle mekanik tahrişe, vajinal eritem ve akıntıya neden olabilir.

İlaçlar

Topikal vajinal ilaçlara ya da latekse (prezervatif) alerjik reaksiyon, kızarıklık ve akıntı nedeni olabilir.

Çeşitli / Diğer

-Unutulmuş tampon, yabancı cisim vajinal akıntı ve koku nedeni olabilir. -Vulvar vestibülitte zayıf belirtilere neden olabilir.

Tedavi Genel Önlemler

-Tüm reçete edilen ilaçları kullanın. -Tıbbi tedavi tamamlandıktan 7 gün sonrasına kadar cinsel temastan kaçının.

İlaç (İlaçlar)

-Metronidazol 2 gr veya tinidazole 2 g tek doz,oral -Alternatif: Metronidazol 500 mg PO b.i.d. 7 gün boyunca -Her ikiside İmidazoldür ve alkol ile alınması durumunda disülfiram benzeri bir etkiye neden olurlar. -Bulantı, kusma ve metalik tat gibi gastrointestinal yan etkileri tinidazole ile azaltılır. -Uzun süreli tedavi dirençli veya tekrarlayan durumlar için kullanılır, ancak daha fazla yan etkileri ve uyum zorluğu vardır. -Reenfeksiyon ekarte edilmiş dirençli olgularda, metronidazol veya tinidazole doz, 5 gün boyunca 2 g PO artırılabilir. -Kontrendikasyonlar: İmidazoller için belgelendirilmiş alerji -Gerçek alerjisi olan hastalar, bir uzmana danışarak metronidazol duyarsızlaştırma ile tedavi edilebilir. -Önlemler: tedavi sırasında ve sonrasında 24-48 saat alkolden kaçının. -Topikal metronidazol vajinal krem ​​veya diğer topikal antibiyotikler ile tedavi (<% 50 iyileşme oranı) oral imidazoller göre daha az etkilidir ve tavsiye edilmez.

Pediatrik Hususlar

-Tv cinsel saldırı kurbanları arasında pediatrik yaş grubunda da tespit edildi. -Bu durumlarda, TV kültürü "kör" vajinal sürüntü spekulum muayenesi yerine kullanılarak elde edilebilir.

Geriatrik Hususlar

-Tv yaşlı kadınları da etkileyebilir; bazı tahminlere göre 5 yıla kadar devam edebilir. -Tv, vajinayı enfekte eder, serviksi (yani, posthysterectomy) olmayan cinsel yönden aktif kadınlarda risk altında kalır.

Gebelik Hususlar

-Tv ve gebelik komplikasyonları arasındaki ilişki ile ilgili bilgilerimiz, gelişmeye devam ediyor. -Büyük çalışmalar Tv orta trimesterde tespit ve tedavi edildiği zaman gebelik sonuçlarının tutarlı bir gelişme göstermesi açısından başarısız oldu. -Küçük çalışmalarda; Tv algılanır ve gebeliğin erken döneminde tedavi edilirse 1. trimester düşüklerde bir azalma göstermektedir. -2006 yılında, CDC, hamile kadınlarda rutin Tv taramasının gebelik sonuçları değiştirmediğini bildirmiştir. -Ancak, hamilelik sırasında tespit ve tedavi edilen Tv vajinal semptomları ve bir halk sağlığı önlemi olarak cinsel yolla bulaşmasını azaltmaktadır. -Metronidazol gebelik kategorisi B'dir ve 2-gr olağan doz verilebilir. -Tinidazole gebelik kategorisi C'dir ve hamile kadınlarda  güvenliği çalışılmamıştır.

Sevk için Sorunlar

-Tv için pozitif olan hastalara, HIV testi de dahil olmak üzere, kapsamlı bir STD tarama testi önerilmelidir. -Tv-pozitif hastalar HIV riskini azaltma konusunda danışmanlık almalıdır. -Tekrarlayan enfeksiyona sahip olanlara, tüm partnerlerinin tedavisi ve tedavi uyumu ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmelidir.

Prognoz

-Tv enfeksiyonlarının % 95'i tek doz ile tedavi edilir. -Tedaviye zayıf uyum tekrarlayan enfeksiyonların sık görülen bir nedenidir. -Partnerin tedavisi tedavi oranlarını düzeltir. -Komplikasyonlar: Tv enfekte kadınlar tedavi edilmezse aşağıdaki işlemler için yüksek risk altındadır: ---Eşzamanlı olarak diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile enfeksiyon. ---HSV, HPV ve HIV gibi diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma. ---HPV'nin sebat etmesi nedeniyle servikal displazi gelişmesi. ---Erken doğum ve doğum sonrası endometrit gibi olası gebelik komplikasyonları ---HIV pozitif kadınlarda, HIV virüsünün dökülme artışı

Hasta Takip

-Tv testi erkekler için, kadınlardan çok daha az duyarlıdır,enfekte kadınların tüm cinsel partnerleri tedavi edilmelidir. -Tv için pozitif testi olan ergenler reenfeksiyonlara yüksek insidansları nedeniyle 3 ay içinde yeniden test edilmelidir. -Tüm diğerleri, yılda en az 1 kez ya da herhangi bir yeni yüksek riskli cinsel davranışları olduğunda test edilmelidirler

. Klinik İnciler

• Klamidyanın aksine, Tv yaygınlığı, > 25 kadınlarda azalma göstermez. • Asemptomatik enfeksiyon, aylarca, yıllarca devam edebilir. • Islak preparatta negatif çıkan hastalara kültür veya hızlı test yapılmadıkça, tanı için sadece ıslak preparata güvenmek  enfeksiyonların% 40-50'sininin gözden kaçmasına sebep olacaktır

Kısaltmalar

• GI-Gastrointestinal • HIV-İnsan immün yetmezlik virüsü • HPV-Human papillomavirus • HSV-Herpes simpleks virüsü • STD-Cinsel yolla bulaşan bir hastalık • Tv-Trichomonas vaginalis

Hasta Eğitim

• Tedavi edilmesi gereken tüm cinsel partnerler bildirilmelidir. • Tedavinizi tamamlayın  ve tüm partnerler tedavi edilene kadar cinsel temastan kaçının. • HIV dahil diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için test yaptırın.

Önleme

Cinsel yoksunluk, tek eşlilik ve her birliktelikte düzenli prezervatif kullanımı enfeksiyon riskini azaltır.

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

© 2023 by Massage Therapy. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean