JİNEKOLOJİ-KADIN HASTALIKLARI 5

En son güncellendiği tarih: 17 May 2019
  1. Vajinismus

  2. Androjen Duyarsızlık Sendromu

  3. Asherman Sendromu

  4. Down Sendromu

  5. Ergenlik,Geç-Erken


Vajinismus-Vajinismus, pelvik taban kaslarının tekrarlayan istemsiz kasılması sonucu ağrılı vajinal penetrasyonun önde gelen nedeni olarak tanımlanır.

-Primer Vajinismus, pelvik taban kaslarının istemsiz kasılması nedeniyle vajinal penetrasyonun yaşam boyu yetersizliği olarak tanımlanır.

-İkincil vajinismus nonsemptomatiktir, bir süre sonra vajinal penetrasyonun elde edememesi olarak tanımlanır. Bu durum(örneğin klinik muayene veya cinsel ilişki durumda kaslarını gevşetmede yetersizlik) olabilir.

Yaşa Bağlı faktörler

Yaşlı kadınlarda genital atrofi, genç, zayıf kadınlarla cisel temasta anatomik faktörler (hymen) gözden geçirilmelidir.

Epidemioloji

-Birincil, bilinmiyor

- Vulvodini: pelvis veya vulvada ağrı,  genellikle İkincildir.

Yaygınlık

-Genel nüfusa oranı bilinmiyor.

-Lokalize, provoke vulvodini (vulvar vestibülit sendromu) olan kadınların% 70'inde vajinismusta görülür.

Risk Faktörleri

-Disparoni -Pelvik ağrı (Ağrı: Kronik Pelvik) -Vulvodini -Vulvar vestibülit sendromu -İBS (İrritabl Bağırsak Sendromu) -İnterstisyel sistit -Cinsel uyarılma bozukluğu -Genital atrofi (Atrofik vajinit) -Tekrarlayan vajinit

Patofizyoloji

Vaginistic reaksiyon sonraki ağrı ve kas gerginliği, pelvik taban kontraktürü yol açan vajinal penetrasyon için bir istem dışı, klimalı bir geri çekilme yanıt temsil eder.

İlişkili Koşullar

Lokalize, provoke vulvodini (vulvar vestibülit sendromu)

Tanı Belirti ve Semptomlar Geçmiş

-Disparoni

-Tampon, spekulum veya parmak ile Ağrılı penetrasyon

-Kabızlık

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-GU: Disparoni, pelvik ağrı

-GI: Kabızlık, ishal

Fizik Muayene

Levator ani kasının artan kasılması ve / veya hassasiyet ile levator kas ağrısı, özellikle pubococcygeus kasında.

Testler

Kaslardaki gerilimi ölçme Biofeedback ( mikrovoltla ifade edilir) 

Laboratuar

Hiçbiri

Görüntüleme

Hiçbiri

Ayırıcı Tanı

-Lokalize, provoke vulvodini (vulvar vestibülit sendromu) -Kronik pelvik ağrı -Kronik kabızlık -IBS -İnterstisyel sistit -Vajinit -Vulvar dermatozlar

Enfeksiyon

Vajina ya da pelvis enfeksiyonu ile ilişkili değildir.

Metabolik / Endokrin

Postmenopozal veya emziren kadınlarda vajinal atrofi ile ilişkili olabilir

Immünolojik

Hiçbir otoimmun bileşeni yoktur.

Tümör / Malignite

Kanseri ile ilişkili değildir.

Travma

Vajinismus ile ilgili çekingen cinsel davranış, cinsel istismar veya cerrahi travma yol açabilir.

Tedavi

Genel Önlemler

Çoğu kadın pelvik taban fizik tedavi ve TCMB iyi yanıt verir.

İlaç (İlaçlar)

Birlikte lokalize, provoke vulvodini (vulvar vestibülit sendromu), fizik tedavi ile topikal lidokain kullanılarak göz önüne alınırsa

Cerrahi

Cerrahi tedavi yoktur.

Takip Sevk için Sorunlar

-Pelvik taban fiziksel terapist, vajinismus ve pelvik taban ağrı ile yaşanan sevk bu hastalığın temel tedavi yöntemidir.

-TCMB ve vajinismus ile tanıdık bir seks terapisti sevk çoğu için faydalıdır.

Prognoz

Çoğu kadın, tedavi ile artıracaktır.

Hasta İzleme

-Evde tedavi genellikle dilatör tedavisi içermektedir.

-Olası taşınabilir EMG ünitesi

Çeşitli Klinik İnciler

• pelvik taban fizik tedavi ile idrar kaçırma tedavisi vajinismus farklı yaklaştı. • vajinismus ile özel bilgi ve konfor olarak fizyoterapistler Ekran.

Kısaltmalar

• TCMB-Bilişsel-davranışçı terapi • EMG-Electromyograph • IBS-İrritabl bağırsak sendromu


Androjen duyarsızlık sendromu
-XY cinsiyet kromozomları  ve normal erkek testosteron  seviyeleri vardır ancak dolaşımdaki androjenlerin eylemi androjen reseptörlerinin bir kusuru nedeniyle engellenir. Fenotipi kadın genotipi erkek olan bir genetik bozukluktur.

Yaşa Bağlı faktörler

Ergenlik tamamlandıktan sonra, testisler neoplazi ve malignite riski (% 2-5) nedeniyle cerrahi olarak alınmış olmalıdır.

Pediatrik Hususlar

Kısmi inmiş testisleri olan inguinal hernili kız bebeklerde Şüpheli androjen duyarsızlık sendromu olabilir.

Epidemiyoloji

-Birincil amenorenin 3. en sık nedenidir (~% 10) -13,158-64,200 canlı doğumda 1 insidansı aralığı vardır.

Risk Faktörleri

Benzer şekilde etkilenen birey aile öyküsü

Genetik

En yaygın olarak X'e bağlı resesif gen yoluyla genetik geçişlidir.

Patofizyoloji

-Androjen reseptörü kodlayan genin silinmesi -Genetik hücre içi androjen reseptörleri yokluğu testesteronon çekirdeğe transportunu engeller. -Testosteron üretilir ancak hücre reseptör defekti nedeniyle herhangi bir etkisi yoktur. -Androjenlerin etkisi olmadğından normal fenotipik erkek cinsel gelişimi oluşmaz. -Kadın dış genital gelişir ancak, antimüllerian hormon Müllerian kanal gelişimini engeller, rahim, tüpler ve üst vajina oluşmaz. -Androjen duyarsızlığı Eksik formlarında ancak toplam vakaların küçük bir kısmında enzimatik defektler nedeniyle klinik bulguların çeşitliliği mevcuttur.

Uyarı Inmemiş testislerde karın içi neoplazi riski artar. Testisler, (erken 20’ler), ergenlik bitiminde çıkarılmalıdır.

İlişkili Koşullar

Primer amenore

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Geçmiş

-Regl olmaması (primer amenore) -Normal meme gelişimi -Aynı şekilde etkilenen aile üyeleri -Bebeklikte kasık fıtığı tamiri öyküsü

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-Primer amenoreye rağmen normal meme gelişimi -Koltukaltı ve kasık kıl eksikliği

Fizik Muayene

-Fenotipik görünüş kadın -Normal dış kadın genital organları -Kör vajinal çukur -Rahim / serviks yok -Kasık ve koltuk altı kıl eksik, sınırlı -Testisler karın veya kasık alanında bulunabilir: -----İnguinal herni değerlendirilmesinde testisler tespit edilebilir. -Büyük kadın meme gelişimi Normal: -----Tanner evre II meme gelişimi; areola genellikle solgun ve gelişmemiş

Testler

-Karyotip analizi XY cinsiyet kromozomları ortaya koyacaktır -Plazma testosteron düzeyleri (normal bir erkek) kadın aralığı için yüksek -Yüksek plazma LH seviyeleri -Normal/yüksek FSH seviyeleri

Görüntüleme

USG, BT, MR, testislerin konumu ve rahim yokluğunu belirlemek için yardımcı olabilir.

Ayırıcı Tanı

-Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser sendromu olarak da adlandırılır Müllerian agenezi, değişken rahim gelişmesi, normal bir dişi endokrin fonksiyonu, XX karyotip ile vajinanın konjenital yokluğu. -Eksik androjen duyarsızlık, dolaşımdaki androjen miktarı ile korele klinik bulgular, değişken etkileri görülür.

Tedavi

Genel Önlemler

-Etkilenen birey genellikle buluğ çağında primer amenore ile  karşılaşan kadın olarak büyütülmüş olarak ortaya çıkmaktadır.Tanıda ; hastanın eğitiminde kadın cinsiyetinin güçlendirilmesi düşünülmelidir. -Geçmiş tıbbi düşüncenin aksine, kromozomal cinsiyet hastaya verilmemelidir. -Hastaya teşhisi anlatmak ve nihayi ameliyat için gerekli psikolojik danışma ve tedavi sağlanmalıdır.

İlaç (İlaçlar)

Testislerin çıkarılmasından sonra östrojen replasman tedavisi başlanmalıdır.

Cerrahi

-Testis (gonadectomy) Cerrahi eksizyonu laparoskopi veya laparotomi ile ergenlik tamamlanmasından sonra yapılmalıdır. -Ameliyat öncesinde görüntüleme ile gonadlar localize edilmelidir.

Sevk için Sorunlar

Tüm hastalara bu tanı ile birlikte psikolojik danışma ve danışma kaynakları teklif edilmelidir; ele alınması gereken özel durumlar; kısırlık ve kadın cinsiyet kimliğidir.

Prognoz

Çıkarılmayan gonadlar neoplazi riskini artarır.

Eş anlamlıları

Testiküler feminizasyon

Kısaltmalar • FSH Folikül stimüle edici hormon • LH-Luteinizan hormonAsherman Sendromu
-Bazı travmatik müdahale sonrasında rahim içi yapışıklıklar (sineşi) gelişir, ve çoğu zaman ama her zaman amenore ve düşük doğurganlık ile ilişkili değildir. -Endometrial kavitenin oklüzyon şiddetine göre sınıflanır:

Kategoriler: -----Minimal: <1 / 4 'dahil kavite ostiumları ve üst fundus nispeten açık -----Orta: boşluğunun 1/4-3/4 dahil, üst fundus kısmen tıkalı -----Şiddetli  boşluğunun > 3 / 4, ostiumları tıkalı

-İlgili Koşullar: Amenore; Hypomenorrhea; Postabortal amenore, Postcurettage yapışıklıklar

Yaşa Bağlı faktörler

- Asherman sendromu üreme çağında sıktır,doğumdan sonra kanama nedeniyle veya düşükten sonra yapılan küretaja sekonder olarak ortaya çıkar. -Tedaviden sonra fertilite prognozu yaşla ilişkilidir,genç kadınların prognozu daha iyidir.

Epidemiyoloji

Hemen hemen sadece kadınların üreme döneminde oluşur.

Risk Faktörleri

-Gebelik: -----Doğum sonrası kanama -----Postabortal kanama

-Keskin küretaj -Hipoöstrojenik durum -Enfeksiyon / Endometrit -Konjenital uterin anomali (uterin septum) -Rahim içi septum, submucosus myomlar, büyük polipler için cerrahi girişim -Karından metroplasti ameliyatı -Abdominal myomektomi,uterin kaviteye girilirse, -Tekrarlayan gebelik kaybı -Geçmişte plasenta retansiyonu, yapışık plasenta hikayesi -Sezaryen dikişinde arka duvardan dikiş geçmek

Patofizyoloji

-Endometriumun karşılıklı duvarları cerrahi veya mekanik travmalar tarafından hasara uğratılır veya soyulursa, doğum sonrası ve düşük sonrası gibi hipoöstrojenik duruma bağlı olarak normal endometriumun hızla gelişmesi inhibe olur ve yapışıklıklar oluşur.

 -Ancak sadece endometriyal yüzeylerin yapışıklıkları hassastır ve  ayırmak kolaydır. -Myometrial yüzeyler arasında skar oluşumu daha avaskülerdir ve özellikle enfeksiyon varlığında yoğun, lifli ve daha geniş skar oluşumu ile sonuçlanır ve endometriumun tekrar gelişimini önler. -Benzer şekilde, intrauterin cerrahide kullanılan makas  veya diğer enerji kaynakları (elektrocerrahi, lazer cerrahisi, vb.) travmatize karşı yüzeyler arasında skarlaşma nedeni olabilir.

İlişkili Koşullar

-İkincil amenore -Önceki jinekolojik cerrahi -Dismenore -Sekonder infertilite -Pelvik tüberküloz

Tanı

Belirti ve Semptomlar

-1. belirti genellikle miadında gebelik,düşük veya terminasyonu takip eden dönemde kanama nedeniyle keskin küretaj yapılmışsa takiben gelişen hipomenore veya amenoredir. -Dismenore, endometrial kavite ve servikal kanal arasındaki devamlılığın kaybedildiği durumlarda rahim içinde oluşan kan cepleri nedeniyle olışur.

 -Açıklanamayan infertilite, normal adet görseler bile rahim cerrahi öyküsü olan hastalarda oluşabilir

-Hormonal tedaviden sonra çekilme kanaması olmaz.

Geçmiş

-Özellikle gebelikten sonra kavite içerisine müdahalede  bulunulmuş adet bozuklukları ve infertilitesi olan hastalar ileri derecede rahim içi yapışıklık şüphesi ile araştırılmalıdırlar.

 -Enstrümantasyon önce ve  onu izleyen dönemdeki adet  özelliklerini karşılaştırın. -Ameliyat notundan yapılan müdahalenin tipine bakınız,özellikle keskin küretaj adezyon oluşumu için en tehlikeli predispozan faktördür.

 -Yumurtlama ve adet kanamasını (yeme bozuklukları, uygun olmayan emzirme, aşırı egzersiz, hipotiroidizm, androjen fazlalığı, vb.) engelleyebilecek sistemik endokrin problemler ekarte etmek için dikkatli bir öykü alınmalıdır.

Fizik Muayene

-Şüpheli ya da diagnostik rahim içi yapışıklıklar için fiziksel muayene yoktur.. -Genel fiziksel ve bimanuel muayene gebelik veya yumurtalık büyümesini ekarte eder.

Testler

Labaratuar

-Hiçbir laboratuvar bulgusu rahim içi yapışıklık düşünülmesine veya tanınmasına imkan vermez. -Normal adet düzeninin bozulması nedeniyle idrar ya da kan hCG kan testleri gebeliği ekarte etmek için yararlı olabilir. -Androjen fazlalığı, tiroid fonksiyon bozukluğu, Hipopituitarizm, vb ekarte etmek için kan testleri yapılır.

Görüntüleme

-Transabdominal veya transvajinal ultrasonla, serum fizyolojik infüzyonu ile veya olmadan, endometrial şerit, obliterasyonu alanı ve kan birikimi alanının varlığı ya da yokluğunu ayrıntısıyla seçebiliriz. -Histerografi obstrüksiyonun konumu veya sineşi varlığı ve boyutunu gösterebilir. -MRI, kontur ve endometrial kavite defektleri tanımlamak için kullanılabilir ancak pahalı olması nedeniyle tercih edilmez. -Histeroskopi: -----Ofis veya hastanede ayaktan teşhis kullanılan histeroskopi sineşinin kapsamını tespit etmek ve tanımlamak için belirleyici olabilir.

Ayırıcı Tanı

-Sonradan olışan amenore ve hipomenorenin diğer nedenleri: -----Gebelik -----Endokrin disfonksiyon -----Menopoz

-Intrauterin kusurların görüntülemesine  göre diğer nedenleri: -----Submüköz myomlar -----Endometrial polip -----Plasenta retansiyonu -----Rahim içi yabancı cisim (RİA parçaları, vb.)

Tedavi

Genel Önlemler

-Uterin sineşini primer tedavisi cerrahidir. -Ciddi vakalarda abdominal yoldan nadiren yapılan endometrial kavitenin yeniden oluşturulması teşebbüslerinde minimal başarı elde edilmiştir.

 -Mekanik aletler ile operatif histeroskopik onarım (makas, esnek veya sert), uterus perforasyonu önlemek için ciddi vakalarda laparoskopik yardım kullanarak, tercih edilen bir yöntemdir. -Hedefleri şunlardır: -----Normal endometriyal yapıyı oluşturmak. -----Ileride üremeyi sağlamak için endometrial boşlukla tubal lümen arasındaki sürekliliği sağlamak. -----Tekrarlayan yara izini önlemek. -----Mümkünse normal menstrüasyon düzenini

-----Sekonder infertilite varsa, gebelik oluşumunun sağlanması.

İlaç (İlaçlar)

-Hiçbir tıbbi tedavi, rahim yapışıklıklar azaltma veya yok etme kapasitesine sahiptir. -Yüksek doz östrojen tedavisi, takiben  progesteron çekilme kanaması, doğum sonrası veya postabortal kanamada (örneğin, keskin küretaj) yapılan enstrümantasyondan sonra veya ciddi yapışıklıkların histeroskopik tamirinden sonra yapışıklıkların önlenmesi için önerilmektedir. -----Konjuge östrojenler günde 1-2 kez 2.5 mg. 2-3 siklus kadar -----Medroksiprogesteron endometrial hiperplazi önlemek için her siklusun 20-28.günlerinde  10 mg / gün -----Histeroskopik cerrahi gününde profilaktik antibiyotik kullanın.

Cerrahi

-Cerrahi onarım sonrası yapışıklıkların yeniden büyüme riskini azaltmak için mekanik girişim önemlidir: -----Histeroskopik kesiden 1-2 hafta sonra rahim boşluğunu bujilerle aç. -----Hemen ameliyat sonrası endometrial boşluğuna Foley kateter veya silastik balon koy, 5-7 gün sonra balonu çıkart,antibiyotik ver. (doksisiklin 100 mg bid); -----Hemen (bakır veya progesteron içeren RİA yerine) daha büyük bir yüzey alanı ve iyileşme üzerine kimyasal etkisi olmaması nedeniyle Lippes RİA yerleştirin.

Takip

-Menstrüel fonksiyon izleyin -Menstrüel takvimle akış zamanlaması ve kalitesine dikkat et.

Prognoz

Gebelik sonuçları yapışıklıkların ciddiyetiyle ilişkilidir,hafif adezyonların temizlenmesinden sonra %94,ciddiadezyonlardan sonra %79 olarak bildirilmiştir.

Hasta Takip

Mensin durumuna bakarak ameliyat sonrası 3. veya 4. siklustan başlayarak ve periyodik olarak tekrarla: -Histeroskopi, ofis veya ayaktan -Tuzlu-infüzyon sonografi -Histerografi

Eş anlamlılar

• Rahim içi yapışıklıklar • İntrauterin sineşi

Klinik İnciler

• Özellikle doğum sonrası veya postabortal kanama sonrası, küretaj, Asherman sendromu gelişimi için yüksek risk teşkil eder. • Kanama müdahale gerektiriyorsa, yapışıklıkların önlenmesi sadece künt ya da emme küretaj kullanımı ile sağlanabilir, profilaktik antibiyotik kullanımı ve siklik östrojen ve progesteron tedavisi ihmal edilmemelidir. • Operatif Histeroskopi, bu durumu tedavi için en iyi yöntemdir.

Kısaltmalar hCG-İnsan koryonik gonadotropin


Gelişimsel Gecikme, Down Sendromu dahil

Tanım

-Down sendromu ve gelişimsel gecikme olan hastalarda Jinekolojik bakım, mental retardasyon (MR) ile kişilerin özel ihtiyaçlarını anlamak kolaylaştırılabilir.

-Amerikan Zihinsel Engelliler Derneği, fikri işleyen ve adaptif davranış, kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerileri ifade iki önemli kısıtlamalar ile karakterize bir sakatlık olarak MR tanımlar.

-Bu sakatlık, 18 yaşından önce kaynaklanır.

-Gelişim sakatlık, MR, serebral palsi, epilepsi, otizm ve diğer nörolojik koşulları tanımlamak için kullanılan geniş bir terimdir.

Yaşa Bağlı faktörler

MR ile birçok hasta çocuk gibi görünür, ancak klinisyen ergenlik ve üreme fonksiyonu çoğu için normal olarak meydana geldiğini göz önünde tutmak zorundadır.

-IQ dayalı DSM IV kullanarak Evreleme:

-----Hafif (IQ 50-70)

-----Orta (IQ 35-50)

-----Ağır (IQ 20-35)

-----Derin (IQ <20)

Epidemioloji

Nüfusun% 2,5 'MR.

Risk Faktörleri

Genetik

-Down sendromu fazladan bir 21. kromozomun tamamının veya bir kısmının varlığı ile ilişkili, aynı zamanda Trizomi 21 olarak açıklanmıştır.

-MR diğer genetik nedenler şunlardır:

-----Frajil X sendromu

-----Diğer trizomiler, 18 ve 13

-----Genetik, nörolojik ve metabolik koşullar

İlişkili Koşullar

-Sınırlı sözel becerileri belirtilerle veya ağrı ve rahatsızlık regl ile ilgili kaygılarımızı ifade etmek için veya sınavlar sırasında yeteneğini etkileyebilir.

-Bacak kasılması ve spastisite gibi İlişkili fiziksel engelli hareketliliği limit ve değerlendirme ve fizik muayene komplike olabilir.

-Hastalar çeşitli duyguları ifade edebilir.

-MR hastalar cinsel istismar açısından yüksek risk (bkz. aşağıya bakınız), önce cinsel istismar ya da travma, pelvik muayene aşırı korku neden olabilir.

-Premenstrüel sendrom ciddi MY olan hastalarda şiddetli ya da zayıflatıcı olabilir.

-----Belirtiler önce regl 7 güne kadar görünür ve olabilir:

----------Fiziksel (kilo alımı, kramp, nöbetler)

----------Davranışsal (saldırganlık, öfke nöbetleri, ağlama nöbetleri, kendini kötü niyetli davranışlar)

-Menstrüel hijyen, ciddi MR olan hastalarda bir sorun olabilir:

-----Hafif veya orta MR ile kadınların çoğu, etkili bir eğitim ve davranış değiştirme eğitimi ile iyi bir menstrüel hijyen öğreneceksiniz.

-----Ağır vakalarda, menstrüel bastırma (bkz. aşağıya bakınız) kullanılıyor olabilir.

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Geçmiş

-Diğer herhangi bir hasta için olduğu gibi, bu hastaların kendine özgü ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, ayrıntılı bir öykü alın.

-Hastalar sözsüz olabilir ve sözlü ise, uygunsuz, teğet, ya da anlamak zor olabilir.

-MR hastalar, nörolojik hastalıklar ve tıbbi bir hastalık ilişkili olması daha muhtemel olduğunu farkında olan, işleyen bir düzeyi değerlendirin.

-Güven ilişkisi kurmak.

-Gerektiğinde aile ve bakıcıların kullanılarak, tam bir tarih almak için deneyin.

-Bu hem hasta ve hasta bakıcı ile 1-on-1 zaman geçirmek için uygun olabilir.

-Belge hasta, bakıcı, ya da her ikisi de tarihin vermek ister.

-Adet veya menopoz hormon tedavisi için kontrendikasyon için değerlendirin.

-CC ve HPI

-Geçmiş tıbbi, cerrahi, GYN, OB geçmişi

-İlaçlar (kurumsallaşmış hastalar sıklıkla basılı bir liste var)

-Sosyal öyküsü (vesayet, güncel yaşam düzenlemeleri, maddeler)

-Cinsel öykü:

-----Mümkünse gizli bir geçmişi edinin

-----Cinsel tercih

-----Fiziksel, cinsel istismar

Sistemlerin gözden geçirilmesi

Ile ilgili sorular şunlardır:

-Regl ile ilgili davranış değişiklikleri

-Akne

-İstenmeyen yüz saç

-Ağrı

-Ağırlık dalgalanmalar

Fizik Muayene

-Hasta eğitimi:

-----Sınav öncesinde Bitti, bu anksiyete azaltmak ve süreci kolaylaştırmak için esastır.

-----Eğer tıbbi bir profesyonel hasta göstermek için beyaz bir ceket giyin.

-----Bir veya birden fazla danışma oturumları planlayın.

-----Net, özlü bir dil kullanın.

-----Sınav neden gerekli olduğunu açıklayın.

-----Hastanın vücudu ile konforlu hale getirmek için anatomi ve fizyoloji tartışın.

-----Anatomik bebek, görsel grafik, modeller, ya da film, göğüs, karın ve pelvik sınavları göstermek için kullanın.

-----Spekulum tutun ve incelemek için hasta izin verin.

-----Sınav sırasında kullanılan pozisyonlar gösterin.

-----Sorularını teşvik etmek.

-----Sınav sırasında bir bakıcı / arkadaş mevcut hasta teşvik edin.

-Fizik muayene: İlişkili nörolojik koşulları ve fiziksel engelli GYN sınav için konumlandırma zor hale getirebilir. Geçmiş istismar sınav sırasında anksiyete artırabilir. Başarılı bir sınav, başarılı bir sonraki sınav olasılığı artacaktır unutmayın:

-----Konumlandırma yardım için ekstra personel yararlanın.

-----Otomatik yatak kullanın.

-----Kurbağa bacağı, göğüs, yan yatar pozisyonda diz alternatif pozisyonları göz önünde bulundurun.

-----Bunu yapmadan önce prosedürün her adımı açıklamak ve güven verici bir ses kullanımı.

-----Küçük uygun spekulum kullanın ve spekulum yerleştirilmeden önce birkaç saniye süreyle sıcak su altında çalıştırmak.

-----Hasta onu rahatlamanıza yardımcı derin nefes almaya teşvik edin.

-----Uygunsa, sınav sırasında bu tür bilmeceler, şarkılar, saptırma stratejileri kullanın.

-----Gücü kullanımı ve hasta o sizi durdurmak için ihtiyacı varsa o söyleyerek, durdurmak veya başka bir işareti kullanarak ona ihtiyacı anlamına gerektiğini söylemeyin. Bu şekilde onu durum üzerinde kontrol duygusu verir.

-----Not hirsutizm varsa.

-----Belge iletişim yeteneği ve fonksiyon genel düzeyi (ayakta, vb.)

-Geleneksel pelvik sınavı Alternatifler:

-----Spekulum aşırı korku ile hastalar için ayrılmış spekulum olmadan bimanuel sınavı (Q-tip Pap yöntemi):

----------Q-tip yöntemi: yağlanır parmağı, parmak yanında slayt çubukla rahim ağzı birkaç kez karşı döndürmek elle muayene serviks. Yeterli numuneler elde edilebilir.

-----Sedasyon: 2-8 mg / kg ketamin veya 0.2-0.4 mg / kg midazolam oral doz.Sadece bilinçli sedasyon ve acil bakım yedekleme için uygun bir protokol ile kullanılması gerekir.

Testler

Laboratuar

-Pap testi (güncel kılavuzlarda izleyin)

-Seçenek olarak HPV testi Pap smear

-CBC eğer menoraji

-HCG İdrar endikasyon varsa

-STI testi:

-----Trichomoniasis

-----Klamidya ve Gonore

-----DNA prob ile amplifikasyon en hassas olduğu, ancak özel kültür ortamı ile genital kültür yasal (istismar) sorunları için zorunludur. Hem de elde düşünün.

-----Frengi, HIV, hepatit, HSV: Genital kültür veya serum antikorları belirtildiği gibi

-Androjen düzeylerini hirsutizm işaretleri.

Görüntüleme

-Transabdominal US: Noninvaziv, miyom, over kisti, ya da yetersiz eğer sınav gibi sorunları tanımlamak için kullanılır.

-Mamografi (belirtildiği gibi)

-Kemik yoğunluğu (belirtildiği gibi)

Ayırıcı Tanı

Metabolik / Endokrin

-Gelişimsel gecikme olan hastalarda, normal ergenlik başlangıcı ve normal bir adet desen geliştirmek gerekir. Yoksa, her zamanki değerlendirme herhangi bir menstrüel anormallik nedenini ortaya çıkarmak için yapılmalıdır.

-Anormal uterin kanama, tiroid hastalığı (Down sendromlu hastalarda yüksek yaygınlık), antiepileptik / nöroleptik nedeniyle olabilir.

-Önceki MR kadınlarda amenore, erken menopoz, hareketsizlik, DMPA ile uzun süreli tedavi nedeniyle osteoporoz riski artmış olabilir. DEXA düşünün.

Travma

-Cinsel istismar: Hafif ve orta derecede geriliği olan hastaların fiziksel ve cinsel istismar açısından yüksek risk altındadır.

-Suistimal genellikle bilinen ya da güvenilir bir kişi tarafından taahhüt etmektedir.

-Cinsellikle ilgili eğitim eksikliği suistimal riskini artırabilir.

-Açıklanamayan morluklar için uyanık olun.

-CYBE ile uzlaşmacı bir cinsel aktivite öyküsü yokluğunda hastalar cinsel istismar için değerlendirilmelidir.

-Cinsellik eğitimi ve suistimal önleme stratejileri, hem hasta ve bakıcıları verilmelidir.

-Hasta ve sağlık personeli, toplum kaynakları danışmanlık ve destek grupları için başvurun.

-Doktorlar, fiziksel ve cinsel istismar şüphesi zorunlu gazetecilere.

İlaçlar

-MR ile birçok hasta, davranış ve / veya nöbetler kontrol etmek için birden çok ilaç vardır.

-Nöroleptikler amenore ve / veya galaktore çıkan hiperprolaktinemi neden olabilir.

Tedavi

Genel Önlemler

-Hastanın yararına bakım sağlayın.

-Farklı kaygıları ile benzersiz bir birey olarak her hasta davranın.

- Tıbbi ve sosyal konularda etkileşimin farkında olun.

-Mümkün olan en az zararlı seçeneği her zaman kullanın.

-Yaygın olarak paylaşılan bir toplumsal kez karşı duyarlı olun, gerekirse bir etik komitesi kullanabilirsiniz.

-Bakıcı, düzenli olarak üreme sağlığı izlemek için eğitin.

İlaç (İlaçlar)

-Menstrüel bastırma (Başlık):

-----Ağır kanama, menstrüel hijyeni geliştirmek, dismenore azaltmak ya da tedavi etmek için kullanılabilir

-----Ayrıca doğum kontrolü sağlar.

-----DMPA MR ile hastalarda adet bastırma iyi çalışılmış yöntemlerden biridir, ama kilo alımı ve kemik yoğunluğu ile ilgili kara kutu uyarısı etrafında konular değerlendirilmelidir.

-----IUS Levonorgestrel: Uyum bağımsız, ancak ilk BTB, tanınmayan sürülmesi, ya da perforasyonu ile ilişkili olabilir. Hastanın şikayetleri sesleri yeteneği dikkate alınmalıdır.

-----Vücuda Yerleştirilebilir çubuk, 3 yıl kontrasepsiyon progestin içeren, ancak plansız kanama ile.

-----Hap, yamalar, ya da yüzük şeklinde kombine hormonal yöntemler, çevrimsel ya da sürekli olarak kullanılıyor olabilir. Faydaları kontrasepsiyon yanı sıra akne, dismenore, menoraji, disfonksiyonel uterin kanama, ve PMDB noncontraceptive yararları içerir.

-Kontrasepsiyon:

-----Cinsel olarak aktif olan hastalarda kullanılabilir.

-----Anne-babalar ve bakıcılar, cinsellik ve MR hastanın ihtiyaçlarına kabul etmeye isteksiz olabilirler.

-----Kontraseptif planı seçmeden önce cinsel davranışlar değerlendirin.

-----Ebeveynler hafif MR hastaların yöntemi ile memnuniyeti RİA> Depo-Provera> ---Organik klorürlü pestisitler sırada yer aldı.

-----Organik klorürlü pestisitler da menstrüel akışı ve dismenore azaltmak, ancak günlük uyum gerektirir. Ilaç kullanımını izlemek için bakıcı teşvik eder.

-----Nöroleptikler ve antiepileptik ilaçlar ile etkileşimi göz önünde bulundurun.

-----DMPA ve Implanon gibi uzun etkili progestin: Planlanmamış kanama, kötü ise, özellikle menstrüel hijyen zor tolere edilebilir.

-----Bariyer yöntemleri planlama ve el becerisi gerektirir.

Cerrahi

-Her iki cerrahi sterilizasyon ve histerektomi genellikle geriliği olan hastaların aile üyeleri tarafından talep edilen prosedürler vardır. Her ikisi de gebeliği önlemek cerrahi işlemler. Histerektomi regl kesilmesinden eklenen yararı taşır, ancak diğer tüm makul alternatifler olarak kabul edilmiş ya da diğer jinekolojik koşulları görev ne zaman yapılmalıdır. Göz önünde bulundurun:

-----Cerrahi riskler (genel anestezi riski de dahil olmak üzere birçok Aşağı hastalarda, konjenital kalp ve akciğer anomalileri gibi.

-----Jinekolojik endikasyonları (myom, menoraji, pelvik ağrı, diğerleri)

-----Route (vajinal yetenekli bir cerrah tarafından yapılabilir)

-----Yumurtalık fonksiyonu kaldırılması ya da korunması

-----MR hastalar ile bilgilendirilmiş onam sınırlı olabilir ve özerklik bozulabilir.Bilgilendirilmiş onam verme yeteneği belirlemek için, hastanın yasal olarak yeterli kabul edilir olup olmadığını belirlemek ve değerlendirmek kapasitesi onu (kendi adına seçimler yapmak yeteneği).

-Sterilizasyonu ile ilgili olarak tartışmak:

-----Riskler ve sterilizasyon faydaları

-----Tersinir alternatifleri

-----Pişmanlık riski

-----Cerrahi sterilizasyon Türleri

-----Endometrial ablasyon seçenekleri cerrahi sterilizasyon zamanda kabul edilebilir.

-----Cinsel partnerle birlikte tartışılması

-----Dahil yargı yasaları danışın. Yeterlilik belirlenmesi için yerel yasalara büyük ölçüde değişir.

-----Bilgi, dil, kültür, kalite, danışmanlık (gizlilik) ayarı anlama düzeyinde değişiklikler, düşünün.

-----Zihinsel kapasitesini belirlemek yardım seçenekleri anlamak için engelli ile iletişim kurmak için eğitimli profesyoneller danışın.

-----Mahkeme onayı zor durumlarda gerekli olabilir ve eyalet yasalarına bağlıdır.

-Hasta bilgilendirilmiş onam veremez, bu yönergeleri kullanın:

-----Hastanın ifade değerleri ve inançları ile uyumlu ve alternatifleri tartışmak.

-----Çıkarları hastanın çıkarları farklı aile üyelerinin aşırı basınç için uyanık olun.Mümkün olduğunda aile üyeleri mevcut olmayan hasta röportaj.

-----Sosyalizasyon eğitimi, destekleyici aile terapisi, cinsellik eğitimi, cinsel istismar kaçınma eğitimi, aile üyeleri ve bakıcılar ile kontrasepsiyon gibi noninvaziv modaliteleri tartışın.

-----Cerrahi sterilizasyonun yapılmadığı takdirde olumsuz sonuçların olasılığını göz önünde bulundurun: hastanın hamile ya da cinsel istismara olması olasılığı nedir? Hastanın sağlık sorunları (kalp hastalığı veya ileri diyabet), gebelik tarafından kötüleşti olacak var mı?

-----Potansiyel olarak tasavvur çocuğun refahını göz önünde bulundurun.

-----Zor veya karmaşık durumlarda tartışmak için hastane etik komite yararlanın.

Çeşitli

Klinik İnciler

• Kızlar, kendilerini genellikle regl ile başa çıkmak için öğretilebilir tuvalete öğrendim.

• Anne-babalar, çocuğun yaklaşırken ergenlik hakkında endişeli olabilir.Önleyici rehberlik yararlı olabilir.

Kısaltmalar

• BTB-Cephe kanama

• DEXA Dual enerji X-ray absorbsiyometri

• DMPA-Depo medroksiprogesteron asetat

• HPV-Human papillomavirus

• HSV-Herpes simpleks virüsü

• IUS-Rahim içi sistem

• MR-Zihinsel gerilik

• OCP-Oral kontraseptif hap

• PMDB Premenstrüel disforik bozukluk

• STD / STI-Cinsel yolla bulaşan hastalık / enfeksiyon

Önleme

HPV aşısı da dahil olmak üzere tüm koruyucu aşılar, düşünün.Erken ErgenlikTanım

-Erken ergenlik geleneksel tanımı, meme ve / veya kasık saç gelişimi görünümünü <8 yaşından. -----ABD son çalışmalar, kızların önemli bir kısmı (özellikle de siyah kız), meme dokusu ve kasık saç zaten 8 yaşında, öneririz. -----Bu nedenle 7 yaş, ergenlik belirtileri büyümüş de küçülmüş zaman tanımlamak için daha uygun bir yaş cut-off olabileceği öne sürülmüştür.

-Hormonal olarak meme gelişimi (yumurtalıklardan estrojen), kasık ve koltuk altı saç gelişimi (adrenal androjen salgısındaki artış) farklıdır. -----Bir genç kızın sadece kasık ve / veya aksiller saç (genellikle bir aksiller koku eşlik) varsa, erken ergenlik 'den, bu "erken adrenarş" olarak adlandırmak daha doğru.

-Gerçek veya merkezi erken ergenlik, hızlandırılmış büyüme ve gelişmiş iskelet olgunlaşma ile birlikte en az 4-6 ay boyunca sürekli bir artış, meme gelişimi ile karakterizedir. -----Birçok genç kızlarda meme gelişimi kısaca artırmak ve ardından ilerleme başarısız olabilir, gözlem, test veya sevk garanti ise karar vermeden önce bir süre genellikle yararlıdır.

-<3 sunulması kızlarda meme gelişimi nadiren geçmiş Tanner evre II ilerler ve büyüme ivme ile nadiren ilişkilidir. Neredeyse her zaman, herhangi bir tedavi gerektirir erken thelarche olarak teşhis edilebilir.

Epidemioloji

-Erken ergenlik frekans erken adrenarş ve erken thelarche tek gerçek merkezi erken ergenlik dahil olup olmadığını bağlıdır.

-Danimarka'nın ulusal bir kayıt defteri sunulan davaların bir analize göre, erken ergenlik tahmini prevalansı ~, kızlarda% 0.2 ve <% 0.05 'i erkek idi.

-Hiçbir ABD çalışmalar karşılaştırılabilir bir şekilde yapılmış olmasına rağmen, en yüksek insidans, ABD'de çok daha düşük gibi görünen 5-9 yaşındaki kız, 8 olguda ise 10,000 oldu.

Risk Faktörleri

-Obezite ya da yaş ortalaması üzerinde BMI, erken ergenlik ve erken adrenarş her ikisi için de risk faktörleridir.

-Küçük doğmuş (SGA) gebelik yaşı Kızlar, erken adrenarş ve daha erken ve daha hızlı bir şekilde ilerleyici ergenlik hem de yüksek risk altındadır.

Genetik

İsrail bir çalışma eksik, cinsiyete bağlı penetrans ile otozomal dominant kalıtım ortaya çıktığını idiyopatik erken ergenlik, deneklerin% 27.5 ailesel olduğunu bildirdi ve.

Patofizyoloji

-İdiopatik merkezi erken ergenlik, hipotalamus-hipofiz-gonadal ekseni nedeni bilinmeyen bir erken aktivasyon nedeniyle.

-HPO ekseni, normal bir kız, yaş> 8 yıl öncesine kadar atıl kalır.

-Ergenlik proksimal hormonal olay pulsatil GnRH salgılanmasını baskılar beynin hipotalamus tümör kesmeler sinyalleri, erken ergenlik, merkezi sinir sistemi tümörü nedeniyle zaman, inanılır.

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Geçmiş

-Aile öyküsü: -----Annenin menarş zamanlaması -----Baba büyüme atağı yaklaşık zamanlama -----Pubertal zamanlama büyük kardeşlerinde

-Anne, erken evre meme gelişimi ile kızlar için kanıt güçlü olmasa da, hormonlar, plasenta, lavanta ve çay ağacı yağı, erken meme gelişimi ile bağlantılı olan tüm içeren saç bakım ürünleri kullanımı ile ilgili sorulan olmalıdır.

-Adetlerin erken ergenlik bir kız 1. sunum nadiren rapor edilmiştir: -----Bazen bir kız, herhangi bir meme gelişimi ile aylık aralıklarla tekrarlayabilir vajinal lekelenme ya da kanama ile birlikte sunacak: ----------Değerlendirme (saatte bir kanama görmek, Anormal Uterin) uygundur. ----------Idiyopatik ve kendini sınırlayan bir tanı için ek olarak "erken menarş" nedenleri istismar veya vajinal maligniteler içerebilir.

Sistemlerin gözden geçirilmesi

Belirtileri ve merkezi sinir sistemi tümörü düşündüren bulgular şunlardır:

-Sık ve şiddetli baş ağrısı

-Çift görme ya da diğer görsel değişiklikler

-Yeni başlangıçlı nöbetleri

Fizik Muayene

-Yükseklik ve büyüme oranı: -----Merkezi erken ergenlik yerine normal bir varyant artış olasılığı: ----------Boy> 95. persentil ve / veya ----------Doğrusal bir büyüme oranı yeni bir artış

-Yatar pozisyonda oturma pozisyonu ve palpasyonla her iki muayene ile meme muayenesi ve Tanner evreleme: -----Oturur pozisyonda, tombul kız meme dokusu, palpasyon, yağ dokusunun yumuşak bir tutarlılığı var gibi görünebilir. ------Gerçek erken ergenlik ile meme cilt ve areola genellikle prepubertal çocuk daha kalın ve koyu.

-Aksiller saç Tanner evreleme ve varlığı ile değerlendirilir kasık saç belirtildiği gibi, ama gerçek erken ergenlik kızlarda cinsel saç veya yok olabilir.

-Düzensiz sınırları café-au-lait lezyonların bulunması, son derece nadir görülür McCune Albright sendromu, bir ipucu olabilir

Testler

Laboratuar

-Sadece küçük bir miktar meme dokusu varsa, ve zaman içinde herhangi bir gelişme ortaya çıkarsa, herhangi bir test gerekli olabilir: -----Ilerlemesi belirlemek yeniden inceleyin.

-Ilerici göğüs büyütme, LH (3. nesil hassas assay kullanarak), FSH ve estradiol (toplam NOT östrojenler) ölçer. -----LH <0.1 IU / L ve östradiol, düşük ya da minimal artmış, çocuk büyük olasılıkla erken ergenlik sahip değildir. ------≥ 0.3 LH ve östradiol bile hafif yükselmiş ise muhtemelen merkezi, tanı erken ergenlik. -----LH <0.1 ancak östradiol çok yükselmiş ise, bir yumurtalık tümörü veya kisti ekarte edilmelidir. -----FSH genellikle prepubertal ve pubertal kızlar arasında ayrım yararlı değildir. ------Tanı açık değilse, LH ve FSH GnRH veya GnRH analog bir dozdan sonra 30-60 dakika ölçün. ----------Pubertal kızlarda, LH> 5 IU / L artacak ----------Prepubertal kızlarda, sık sık LH FSH daha büyük bir artış eşlik küçük bir artış, görülür.

-Kasık saç, sadece yukarıda laboratuvarları sipariş etmeyin varsa. -----Anormal büyük olasılıkla sadece laboratuar testleri genellikle çocuk erken adrenarş onaylar, DHEA-S. -----17-hidroksiprogesteron gibi diğer steroidler, nadiren yardımcı olur, ve sipariş pediatrik endokrinolog takdirine bırakılmalıdır.

Görüntüleme

-Pubertal belirti ilerleyen gibi görünüyor eğer kemik yaşı için bir el, X-ray bazen yararlı olabilir: -----> Kronolojik yaş 2 yılda bir ilerleme, bir endokrin değerlendirme için ihtiyaç olduğunu açıkça göstermektedir.

-LH ve FSH, östradiol yükselmiş, yukarıda belirtildiği gibi bir yumurtalık tümörü veya kisti düşündüren bastırılır sürece bir yumurtalık ABD genellikle gerekli değildir.

-Gerçek erken ergenlik ile, ABD ile ikili bir büyütme rahim yumurtalık büyümesi gösterecek, ancak tanı koymak için gerekli değildir.

-Bir beyin MR için ihtiyaç tartışmalı: -----Merkezi erken ergenlik kızların büyük bir çoğunluğu normal olacaktır. -----Bazı uzmanlar, meme gelişimi <8 yaşındaki bir kız için yapılmasını tavsiye ediyoruz. -----Yaş en iyi santral erken ergenlik MSS neden daha yüksek bir risk tahmininde bulunuyor: ----------Erken ergenlik nedeni olarak kızların ergenlik <6 başlaması ile% 20, ancak sadece% 2, 6 ve 8 yaşları arasındaki başlangıçlı, bir merkezi sinir sistemi lezyonu vardı. -----Merkezi sinir sistemi, baş ağrısı gibi işaretler her zaman mevcut değildir.

Ayırıcı Tanı

Erken ergenlik kızların büyük çoğunluğu idiyopatik olarak sınıflandırılır.

Tümör / Malignite

-Hipotalamik astrositom ve glioma, hipotalamik hamartom olarak adlandırılan bir gelişimsel bozukluk dahil olmak üzere merkezi sinir sistemi, tümörleri nadiren erken ergenlik neden olabilir.

-Yumurtalık tümörleri (öncelikle granüloza hücreli) erken ergenlik nadir bir nedeni ve tanısı zaman genellikle oldukça büyük. Nadir durumlarda genellikle hızlı ilerlemesi ve karakteristik hormonal bulguları (bkz. yukarıda) bir geçmişe dayanan şüphesi olabilir.

Çeşitli / Diğer

McCune-Albright sendromu, periferik erken ergenlik oldukça nadir bir nedenidir ve büyük yumurtalık kistleri, düzensiz café-au-lait pigmentasyon, ve poliostotik fibröz displazi kemik lezyonları ile karakterizedir.

Tedavi

Genel Önlemler

-Çoğu kız çocuğunun gerçek erken ergenlik başlangıçlı, yaş ve ilerlemesinde 8 yıl hızlı değil daha önceki, özellikle tedavi edilmesine gerek yoktur.

-Çocuğun olgunlaşması muhtemelen düşük geniş normal aralık sonunda düşer ve o ebeveynlerin sakinleştirici bir çoğu kız, 10 yaşındayken oluşursa menarş kolu veya daha sonra genellikle yeterli olur.

İlaç (İlaçlar)

-rken ergenlik <8 başlayan ve hızla ilerlediği için, en iyi ilaç Lupron Depo, sentetik bir aylık enjeksiyon (başlangıç ​​dozu genellikle ayda 7.5 mg) tarafından verilen GnRH analog.

-Şu anda sadece yetişkinler için onaylanmıştır Lupron Depo 11.25 mg, 3 aylık bir hazırlık aylık enjeksiyonlar kadar etkili olduğu tespit edilmiştir.

-macı, erken regl değil, yavaş büyüme ve kemik olgunlaşması bastırmak için ise, Depo-Provera, Lupron çok daha az maliyeti 150 mg her 3 ayda bir, standart bir kontraseptif doz kullanın.

Cerrahi

Erken ergenlik bir yumurtalık tümörü ya da tek bir büyük over kisti nedeniyle, tümör ya da kist cerrahi olarak çıkarılması en iyi yönetilmektedir.

Takip

Olan sunulması, işaretler, semptomlar, ve tanı testleri kız çocuk olmadığı açıktır en azından kadar, meme büyüklüğü ve büyüme hızı değişiklikleri değerlendirmek için endike olabilir 4-6-aylık aralıklarla takip, tedavi haklı değilsiniz ilerici erken ergenlik.

Eğilim

Sevk için Sorunlar

-Bir ilk değerlendirmenin ardından, merkezi erken ergenlik şüphelenilen herhangi bir çocuk, ileri değerlendirme için bir pediatrik endokrinolog sevk edilmelidir.

-Kızlar, Lupron GnRH analogları ile tedavi gerektiren bir pediatrik endokrinolog tarafından takip edilmelidir.

-Over bir kitle ile Kızlar pediatrik uzmanlığa sahip bir kadın doğum uzmanına sevk edilmelidir.

Çeşitli Kısaltmalar

• DHEA-S-dehidroepiandrosteron sülfat • FSH Folikül stimüle edici hormon • GnRH-Gonadotropin salgılatıcı hormon • HPO-Hipotalamik-hipofiz-over • LH-Luteinizan hormon
Ergenlik, Gecikmeli
Tanım

-Ergenlik yaşı 13 yaş ve menarş yaşı 14.5 yıl varılamaması tarafından fiziksel değişiklikler (ikincil cinsiyet özelliklerinin) başlangıç ​​eksikliği. Normal bir yaşta başladıktan sonra bir anormal yavaş pubertal hızını da gecikmeli olarak düşünülebilir.

-Başlangıçtaki meme gelişimi ve menarş ortalamalarının 2.5 yıl ve ergenlik aralıkları toplam süresi 4-5 yıl arasında geçen süre. Pubertal gecikme ile çoğu kız patoloji var. H

-ipotalamus-hipofiz defekt (hypogonadotropism) veya gonadal yetmezliği (hypergonadotropism) önerebilir: -----En sık görülen formu Turner sendromu, boy kısalığı nedeniyle doğum karakteristik bulguları ile ergenlik yaşından önce teşhis olabilir: ----------Turner sendromu, 1 X kromozomu önemli bölümlerini kaybı ve shox gen kaybı da dahil olmak üzere, karyotip ile ilişkilidir.

-Sadece normal gelişiminde bir gecikme olabilir: -----Anayasal -----Kronik hastalık İkincil

Yaşa Bağlı faktörler

Etnik farklılıklar bulunmaktadır:

-Beyaz: Eğer, 13.2, 13 yaş veya kasık saç tarafından meme gelişimi

-Afrikalı-Amerikalı: 12.8 ile 12.4 yaş veya kasık saç tarafından meme gelişimi

-Latina: Eğer 13.4 yaş 12.8 veya kasık saç tarafından meme gelişimi

Uyarı

Her şeyden önce etnik, menarş yaşı 14.5 oluştu varsa ertelenebilir olarak kabul edilir.

Epidemioloji

Genel prevalansı bilinmemektedir:

-Kallmann sendromu, 1 / 50, 000 kadın kalıcı hypogonadotropism en yaygın biçimidir. T

-urner sendromu, 1 / 2, 500 kadın doğumda ortaya çıkar.

Risk Faktörleri

Kategorisine göre farklılık gösterir:

-Anayasa gecikmesi: Aile öyküsü

-Kronik hastalık: Normal potansiyel ile gecikme

-Hypogonadotropism: anosmi, hipofiz hormonu eksikliği, beyin tümörü, CNS-radyasyon

-Hypergonadotropism: Turner sendromu, gonadal kusurları (enzim / anatomik) (cinsel gelişim bozuklukları), gonadal radyasyon, kemoterapi

Genetik

Kategorisine göre farklılık gösterir: -Anayasa gecikme: Multifaktöriyel

-Hypogonadotropism: X'e bağlı otozomal dominant, otozomal resesif

-Kallmann sendromu: Kal1 (Xp22.3) ve Kal2 gen (8p12), otozomal dominant formu

-Hipogonadotropik hipogonadizm diğer mutasyonlar: -----DAX-1 geni (Xp21) (X-bağlantılı adrenal hipoplazi konjenita ile ilişkili) -----PROP-1 gen mutasyonları, Prader-Willi sendromu -----HESX1 (septo-optik displazi) -----GnRH reseptör mutasyon (4p13.1)

-Hypergonadotropism: -----Turner sendromu -----Noonan sendromu -----Bardet-Biedl sendromu -----Leptin ve leptin reseptör gen mutasyonları -----Homozigot GALT enzim geninin (9p13) galaktozemi

Patofizyoloji

-Hypogonadotropism, hipotalamus zarar ikincil, hipofiz veya çevre bölgelerden

-Hasar veya yumurtalıkların hatalarına ikincil Hypergonadotropism

-Normal pubertal gelişim potansiyeline sahip Gecikme: -----Yetersiz beslenme (anoreksiya nervoza) -----Aşırı egzersiz -----Kronik hastalık -----İnflamatuar süreç (ör., Crohn hastalığı) -----Hipotiroidizm

-Hypogonadotropism: -----Midline merkezi sinir sistemi defektleri (septo-optik displazi) -----Hemokromatozis -----HIV -----Kraniyofarenjiyom ve diğer tümörler -----Kafa travması -----Cerrahi -----Enfeksiyonlar ve infiltratif hastalıklar

İlişkili Koşullar

Hipogonadotropik hipogonadizm diğer ön hipofiz eksiklikleri (GH, TSH, ACTH) ile ilişkilidir.

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Geçmiş

-Genel sağlık ve büyüme

-Radyasyon veya kemoterapi maruz kalma

-Psikiyatrik hastalığı veya yeme bozukluğu (iştahsızlık)

-Yoğun egzersiz

-Ergenlik ve menarş başlama yaşı, aile öyküsü

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-Anozmi

-Hipotiroidizm belirtileri

-Baş ağrısı

-Öğrenme güçlükleri

Fizik Muayene

-Boy, kilo, BMI, üst-alt segment oranı (yüksekliği oturarak ve ayakta)

-Pubertal evreleme ve genital muayene

-Fundus muayenesi ve görme alanı da dahil olmak üzere nörolojik muayene

-Subkutan yağ Değerlendirilmesi, tiroid bezi

-Turner sendromu bulguları karakteristik fasiyes, mikrognati, epicanthal kıvrımlar, düşük kulak, düşük saç çizgisi, perdeli boyun, belirgin nevus, dirsek valgus, kısa 4. metakarpal, kaşık şeklinde çivi, ve kalkan göğüs dahil olmak üzere Değerlendirme

Testler

Iskelet (kemik) yaşı x-ray

Laboratuar

-Serum LH, FSH, östradiol

-GnRH veya GnRH analog stimülasyon testleri genellikle gecikmiş puberte ile sunum ayrımcı değildir. -----Pubertal başlangıç ​​çağı dışına çıkmış ya da spontan düşük gonadotropin tepki doğrulamak için ergenlik ilerleme eksikliği sonrası kemik yaşı ileri ise, böyle bir test kullanılabilir. -----Anamnez ve fizik bulgular dayalı Diğerleri, prolaktin, ACTH, 24 saatlik idrar serbest kortizol, IGF-1, TSH, serbest T4, CBC, elektrolitler, karaciğer fonksiyonları, ESR ve karyotip DHEA-S

Görüntüleme

-MR eğer intrakranial kitle şüphesi

-Pelvik US over / uterus hacmi ve açıklama için endometrial şerit

Ayırıcı Tanı

-Iskelet yaşı, biyolojik yaşı yansıtır, kemik yaşı 10,5-11 yıl ise Genellikle, hipotalamik, eksen aktif olmalıdır: -----Bu nedenle, gonadotropin seviyeleri düşük ise, bu hypogonadotropism öneriyor. -----Gonadotropinler yüksek olduğunda, bu hypergonadotropism (gonadal hatası) gösterir.

-Iskelet yaşı ise 10.5 yıl, biyolojik gelişmemişlik tavsiye edilir, ya anayasal ya da kronik bir hastalık.

-Birincil amenore durumlarda, bol bol göğüs ve kıtlık kasık saç gelişimi arasında bir uyumsuzluk androjen duyarsızlık önerebilir.

Aşağıdaki kategorilerde dayalı gecikmiş puberte Diferansiyel:

-Hipogonadotropik hipogonadizm: Hipotalamik (GnRH) ve hipofiz (LH, FSH) sentezi ve salgı kusurları: -----GnRH kusurları: ----------İdiyopatik hipogonadotropik hipogonadizm (İHH) (ailesel 1 / 3, sporadik 2 / 3) ----------Anosmi ile ilişkili Kallmann sendromu,

-Hipergonadotropik hipogonadizm: Hipotalamik-hipofiz ekseni, işlevsel ama seks steroidleri tarafından herhangi bir olumsuz geribildirim over hastalığı gösterir ve her zaman patolojik. -----Turner sendromu -----Otoimmün -----Gonadotropin (FSH, LH) genlerin mutasyonlar veya gonadotropin reseptör genleri -----Galaktozemi -----Işınlama: ----------Pozlama (prepubertal daha az duyarlı), doz (> 6 Gy kalıcı over yetmezliği ile ilişkili) ve kemoterapi (siklofosfamid, busulfan, prokarbazin, etoposid) yaşına bağlıdır -----Enfeksiyon hastalıkları (kabakulak, Shigella, sıtma, Varisella)

Enfeksiyon

HIV enfeksiyonlarının hipo-ve hipergonadotropik hipogonadizm (hipergonadotropik hipogonadizm ile ilişkili diğer enfeksiyonlar için bkz. yukarıda) neden olur.

Hematolojik

Hemokromatozis Hipofiz ve / veya yumurtalık hiper-veya hipogonadotropik hipogonadizm ile sonuçlanan ya zarar verebilir.

Metabolik / Endokrin

-Gecikmiş puberte Tüm kategoriler HPO ekseni azalmış fonksiyonu sonucu, ya düşük gonadotropinler (hipofiz veya hipotalamik bozukluk) ya da düşük seks steroidleri (yumurtalık fonksiyon bozukluğu) nedeniyle. Hypogonadotropism Hiperprolaktinemi sonuçları.

-Immünolojik Otoimmün hastalığı hipergonadotropik ve hipogonadotropik hipogonadizm neden olabilir. Otoimmün polyglandular sendromlar (APS): Yumurtalık yetmezliği (hypergonadotropism) oluşur> Tip I (Addison hastalığı, hipoparatiroidizm, mukokutanöz kandidiyazis) ve tip II (Addison, otoimmün tiroid hastalığı, tip 1 diabetes mellitus) ile% 10 ile% 50. Over yetmezliği, tip 1 APS yan zinciri yarık enzimi otoantikorların varlığı güçlü bir göstergesidir.

-Hipofiz hipofizitis hypogonadotropism ile ilişkili olabilir.

Tümör / Malignite

-Prolactinomas

-Kraniyofarenjiyom

Travma

Kafa travması ya da şiddetli abdominal / pelvik travma hipotalamik GnRH, hipofiz bezi LH ve FSH, veya yumurtalık seks steroid sentezleme yeteneğini yok.

İlaçlar

Kemoterapötik ilaçlar özellikle hipogonadizm, yumurtalık fonksiyonu ile ilişkilidir.

Tedavi

Genel Önlemler 1. basamak yaş, tempo, ya da gelişimsel kesilecek pubertal gecikme kurmak için. Daha sonraki değerlendirme patolojik nedenleri ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

İlaç (İlaçlar)

-Ilerici dozlarda östrojen kullanarak ergenlik İndüksiyon, genellikle en düşük doz ile başlayarak

-Provera çekilmesi yararlı olabilir normal endometrial şerit halinde

-Rahim varsa atılım kanama oluştuğunda veya östrojen tedavisi 1-1.5 yıl sonra eğer progestasyonel ajan eklenir. OCP hazırlık kullanılıyor olabilir.

Cerrahi

Beyin tümörleri için uygun

Takip

Eğilim

Sevk için Sorunlar

Gecikme yatan neden belirgin değildir, ya da 11 yıllık iskelet yaşından sonra ergenlik ilerlemesini hiçbir kanıt varsa ulaşıldığında, sevk uygundur.

Prognoz

-Hypergonadotropism ile tüm kızlar, ilerleyici ve kalıcı over yetmezliği olacaktır.

-Hypogonadotropism ile kızlarda Çıktıları altta yatan etyoloji bağlıdır.

-Destekli doğurganlık ovulasyon indüksiyonu için hormonal tedavi ve olanlar arasında bir Yumurta bağışı ile yetkili rahim olan hypergonadotropism hypogonadotropism olanlar arasında mümkün olabilir.

-Turner sendromlu hastalarda gebelik akıllıca kardiyovasküler risk olabileceğini unutmayın.

Hasta İzleme

-Pubertal indüksiyon ilerici dozlarda östrojen alan hastalar 4-6 ay aralıklarla izlenmelidir.

-Kalıcı hipogonadizm tanısı yapıldıktan sonra, tedavi ve doz ayarlaması yanıt öncelikle öykü ve fizik muayene bulguları üzerine kuruludur.

Çeşitli Klinik İnciler

Sevk merkezi yüzdeleri pubertal gecikme ile başvuran kızlar arasında kategorileri: •% 30 anayasal gecikme • sistemik bir hastalık nedeniyle normal potansiyeli olan% 19 gecikme •% 20 hipogonadotropik hipogonadizm •% 26 hipergonadotropik hipogonadizm •% 5 diğer nedenleri

Uyarı

• örneklerinin çoğunda, kızlarda puberte gecikmesi iyi huylu bir varlık değildir. • Çoğu zaman, zaman pubertal hormon salgılanması hipogonadizm veya gecikme olup olmadığını doğrulamak için tek yöntemdir. • Sağlıklı bir hastada, olgunlaşan HPO ekseni: Ergenlik potansiyeline sahip hasta tezahür ol - Veya gonadotropinler hypergonadotropism doğrulayarak, yükselmiş olacak • onkoloji tedavisi (kemoterapi ve radyoterapi) biraz artmış gonadotropin seviyeleri gonadal bozukluğu düşündürür sonraki birkaç ay içinde mümkündür: - Kalıcı bir arıza varsa, bu düzeyleri artmaya devam etmektedir. - Bazen, normal seviyelere gonadal fonksiyonların restorasyonu öneririz. Bu tür hastalar hipogonadizm riski açıkça. • Bazı hastalar genellikle mozaik karyotip Turner sendromu, yumurtalık fonksiyonu normal ergenlik için yeterli olabilir.

Kısaltmalar

• Adrenokortikotropik ACTH hormonu X kromozomu üzerinde • DAX-1-Dozaj hassas cinsiyet dönüşümü-adrenal hipoplazi konjenita gen, gen 1 • DHEA-S-dehidroepiandrosteron sülfat • FSH Folikül stimüle edici hormon • GALT-Galaktoz-1-fosfat uridyltransferase • GH-Büyüme hormonu • GnRH hormonu Gonadotropin-releasing • HPO-Hipotalamik-hipofiz-over • büyüme faktörü 1 (aka somatomedin C), IGF-1-İnsülin benzeri • LH-Luteinizan hormon • OCP-Oral kontraseptif haplar • TSH sayılırsınız hormon salgılatıcı

Hasta Eğitim

• Hasta ve ailesi uygun bir dil kullanarak gecikme pubertal gelişimi ve nedenleri hakkında bir açıklama ile birlikte, gecikmiş puberte bilgi ifşa bilgilendirin. • hipogonadizm ve tedavilerin sonuçları, fiziksel gelişimi ve cinsel fonksiyon hormonal tedavi ile normal hale gelmesi bekleniyor olabileceği gerçeğini de dahil olmak üzere, ele alınmalıdır. • doğurganlık seçenekleri tartışın.Erken ErgenlikTanım

-Erken ergenlik geleneksel tanımı, meme ve / veya kasık saç gelişimi görünümünü <8 yaşından. -----ABD son çalışmalar, kızların önemli bir kısmı (özellikle de siyah kız), meme dokusu ve kasık saç zaten 8 yaşında, öneririz. -----Bu nedenle 7 yaş, ergenlik belirtileri büyümüş de küçülmüş zaman tanımlamak için daha uygun bir yaş cut-off olabileceği öne sürülmüştür.

-Hormonal olarak meme gelişimi (yumurtalıklardan estrojen), kasık ve koltuk altı saç gelişimi (adrenal androjen salgısındaki artış) farklıdır. -----Bir genç kızın sadece kasık ve / veya aksiller saç (genellikle bir aksiller koku eşlik) varsa, erken ergenlik 'den, bu "erken adrenarş" olarak adlandırmak daha doğru.

-Gerçek veya merkezi erken ergenlik, hızlandırılmış büyüme ve gelişmiş iskelet olgunlaşma ile birlikte en az 4-6 ay boyunca sürekli bir artış, meme gelişimi ile karakterizedir. -----Birçok genç kızlarda meme gelişimi kısaca artırmak ve ardından ilerleme başarısız olabilir, gözlem, test veya sevk garanti ise karar vermeden önce bir süre genellikle yararlıdır.

-<3 sunulması kızlarda meme gelişimi nadiren geçmiş Tanner evre II ilerler ve büyüme ivme ile nadiren ilişkilidir. Neredeyse her zaman, herhangi bir tedavi gerektirir erken thelarche olarak teşhis edilebilir.

Epidemioloji

-Erken ergenlik frekans erken adrenarş ve erken thelarche tek gerçek merkezi erken ergenlik dahil olup olmadığını bağlıdır.

-Danimarka'nın ulusal bir kayıt defteri sunulan davaların bir analize göre, erken ergenlik tahmini prevalansı ~, kızlarda% 0.2 ve <% 0.05 'i erkek idi.

-Hiçbir ABD çalışmalar karşılaştırılabilir bir şekilde yapılmış olmasına rağmen, en yüksek insidans, ABD'de çok daha düşük gibi görünen 5-9 yaşındaki kız, 8 olguda ise 10,000 oldu.

Risk Faktörleri

-Obezite ya da yaş ortalaması üzerinde BMI, erken ergenlik ve erken adrenarş her ikisi için de risk faktörleridir.

-Küçük doğmuş (SGA) gebelik yaşı Kızlar, erken adrenarş ve daha erken ve daha hızlı bir şekilde ilerleyici ergenlik hem de yüksek risk altındadır.

Genetik

İsrail bir çalışma eksik, cinsiyete bağlı penetrans ile otozomal dominant kalıtım ortaya çıktığını idiyopatik erken ergenlik, deneklerin% 27.5 ailesel olduğunu bildirdi ve.

Patofizyoloji

-İdiopatik merkezi erken ergenlik, hipotalamus-hipofiz-gonadal ekseni nedeni bilinmeyen bir erken aktivasyon nedeniyle.

-HPO ekseni, normal bir kız, yaş> 8 yıl öncesine kadar atıl kalır.

-Ergenlik proksimal hormonal olay pulsatil GnRH salgılanmasını baskılar beynin hipotalamus tümör kesmeler sinyalleri, erken ergenlik, merkezi sinir sistemi tümörü nedeniyle zaman, inanılır.

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Geçmiş

-Aile öyküsü: -----Annenin menarş zamanlaması -----Baba büyüme atağı yaklaşık zamanlama -----Pubertal zamanlama büyük kardeşlerinde

-Anne, erken evre meme gelişimi ile kızlar için kanıt güçlü olmasa da, hormonlar, plasenta, lavanta ve çay ağacı yağı, erken meme gelişimi ile bağlantılı olan tüm içeren saç bakım ürünleri kullanımı ile ilgili sorulan olmalıdır.

-Adetlerin erken ergenlik bir kız 1. sunum nadiren rapor edilmiştir: -----Bazen bir kız, herhangi bir meme gelişimi ile aylık aralıklarla tekrarlayabilir vajinal lekelenme ya da kanama ile birlikte sunacak: ----------Değerlendirme (saatte bir kanama görmek, Anormal Uterin) uygundur. ----------Idiyopatik ve kendini sınırlayan bir tanı için ek olarak "erken menarş" nedenleri istismar veya vajinal maligniteler içerebilir.

Sistemlerin gözden geçirilmesi

Belirtileri ve merkezi sinir sistemi tümörü düşündüren bulgular şunlardır:

-Sık ve şiddetli baş ağrısı

-Çift görme ya da diğer görsel değişiklikler

-Yeni başlangıçlı nöbetleri

Fizik Muayene

-Yükseklik ve büyüme oranı: -----Merkezi erken ergenlik yerine normal bir varyant artış olasılığı: ----------Boy> 95. persentil ve / veya ----------Doğrusal bir büyüme oranı yeni bir artış

-Yatar pozisyonda oturma pozisyonu ve palpasyonla her iki muayene ile meme muayenesi ve Tanner evreleme: -----Oturur pozisyonda, tombul kız meme dokusu, palpasyon, yağ dokusunun yumuşak bir tutarlılığı var gibi görünebilir. ------Gerçek erken ergenlik ile meme cilt ve areola genellikle prepubertal çocuk daha kalın ve koyu.

-Aksiller saç Tanner evreleme ve varlığı ile değerlendirilir kasık saç belirtildiği gibi, ama gerçek erken ergenlik kızlarda cinsel saç veya yok olabilir.

-Düzensiz sınırları café-au-lait lezyonların bulunması, son derece nadir görülür McCune Albright sendromu, bir ipucu olabilir

Testler

Laboratuar

-Sadece küçük bir miktar meme dokusu varsa, ve zaman içinde herhangi bir gelişme ortaya çıkarsa, herhangi bir test gerekli olabilir: -----Ilerlemesi belirlemek yeniden inceleyin.

-Ilerici göğüs büyütme, LH (3. nesil hassas assay kullanarak), FSH ve estradiol (toplam NOT östrojenler) ölçer. -----LH <0.1 IU / L ve östradiol, düşük ya da minimal artmış, çocuk büyük olasılıkla erken ergenlik sahip değildir. ------≥ 0.3 LH ve östradiol bile hafif yükselmiş ise muhtemelen merkezi, tanı erken ergenlik. -----LH <0.1 ancak östradiol çok yükselmiş ise, bir yumurtalık tümörü veya kisti ekarte edilmelidir. -----FSH genellikle prepubertal ve pubertal kızlar arasında ayrım yararlı değildir. ------Tanı açık değilse, LH ve FSH GnRH veya GnRH analog bir dozdan sonra 30-60 dakika ölçün. ----------Pubertal kızlarda, LH> 5 IU / L artacak ----------Prepubertal kızlarda, sık sık LH FSH daha büyük bir artış eşlik küçük bir artış, görülür.

-Kasık saç, sadece yukarıda laboratuvarları sipariş etmeyin varsa. -----Anormal büyük olasılıkla sadece laboratuar testleri genellikle çocuk erken adrenarş onaylar, DHEA-S. -----17-hidroksiprogesteron gibi diğer steroidler, nadiren yardımcı olur, ve sipariş pediatrik endokrinolog takdirine bırakılmalıdır.

Görüntüleme

-Pubertal belirti ilerleyen gibi görünüyor eğer kemik yaşı için bir el, X-ray bazen yararlı olabilir: -----> Kronolojik yaş 2 yılda bir ilerleme, bir endokrin değerlendirme için ihtiyaç olduğunu açıkça göstermektedir.

-LH ve FSH, östradiol yükselmiş, yukarıda belirtildiği gibi bir yumurtalık tümörü veya kisti düşündüren bastırılır sürece bir yumurtalık ABD genellikle gerekli değildir.

-Gerçek erken ergenlik ile, ABD ile ikili bir büyütme rahim yumurtalık büyümesi gösterecek, ancak tanı koymak için gerekli değildir.

-Bir beyin MR için ihtiyaç tartışmalı: -----Merkezi erken ergenlik kızların büyük bir çoğunluğu normal olacaktır. -----Bazı uzmanlar, meme gelişimi <8 yaşındaki bir kız için yapılmasını tavsiye ediyoruz. -----Yaş en iyi santral erken ergenlik MSS neden daha yüksek bir risk tahmininde bulunuyor: ----------Erken ergenlik nedeni olarak kızların ergenlik <6 başlaması ile% 20, ancak sadece% 2, 6 ve 8 yaşları arasındaki başlangıçlı, bir merkezi sinir sistemi lezyonu vardı. -----Merkezi sinir sistemi, baş ağrısı gibi işaretler her zaman mevcut değildir.

Ayırıcı Tanı

Erken ergenlik kızların büyük çoğunluğu idiyopatik olarak sınıflandırılır.

Tümör / Malignite

-Hipotalamik astrositom ve glioma, hipotalamik hamartom olarak adlandırılan bir gelişimsel bozukluk dahil olmak üzere merkezi sinir sistemi, tümörleri nadiren erken ergenlik neden olabilir.

-Yumurtalık tümörleri (öncelikle granüloza hücreli) erken ergenlik nadir bir nedeni ve tanısı zaman genellikle oldukça büyük. Nadir durumlarda genellikle hızlı ilerlemesi ve karakteristik hormonal bulguları (bkz. yukarıda) bir geçmişe dayanan şüphesi olabilir.

Çeşitli / Diğer

McCune-Albright sendromu, periferik erken ergenlik oldukça nadir bir nedenidir ve büyük yumurtalık kistleri, düzensiz café-au-lait pigmentasyon, ve poliostotik fibröz displazi kemik lezyonları ile karakterizedir.

Tedavi

Genel Önlemler

-Çoğu kız çocuğunun gerçek erken ergenlik başlangıçlı, yaş ve ilerlemesinde 8 yıl hızlı değil daha önceki, özellikle tedavi edilmesine gerek yoktur.

-Çocuğun olgunlaşması muhtemelen düşük geniş normal aralık sonunda düşer ve o ebeveynlerin sakinleştirici bir çoğu kız, 10 yaşındayken oluşursa menarş kolu veya daha sonra genellikle yeterli olur.

İlaç (İlaçlar)

-rken ergenlik <8 başlayan ve hızla ilerlediği için, en iyi ilaç Lupron Depo, sentetik bir aylık enjeksiyon (başlangıç ​​dozu genellikle ayda 7.5 mg) tarafından verilen GnRH analog.

-Şu anda sadece yetişkinler için onaylanmıştır Lupron Depo 11.25 mg, 3 aylık bir hazırlık aylık enjeksiyonlar kadar etkili olduğu tespit edilmiştir.

-macı, erken regl değil, yavaş büyüme ve kemik olgunlaşması bastırmak için ise, Depo-Provera, Lupron çok daha az maliyeti 150 mg her 3 ayda bir, standart bir kontraseptif doz kullanın.

Cerrahi

Erken ergenlik bir yumurtalık tümörü ya da tek bir büyük over kisti nedeniyle, tümör ya da kist cerrahi olarak çıkarılması en iyi yönetilmektedir.

Takip

Olan sunulması, işaretler, semptomlar, ve tanı testleri kız çocuk olmadığı açıktır en azından kadar, meme büyüklüğü ve büyüme hızı değişiklikleri değerlendirmek için endike olabilir 4-6-aylık aralıklarla takip, tedavi haklı değilsiniz ilerici erken ergenlik.

Eğilim

Sevk için Sorunlar

-Bir ilk değerlendirmenin ardından, merkezi erken ergenlik şüphelenilen herhangi bir çocuk, ileri değerlendirme için bir pediatrik endokrinolog sevk edilmelidir.

-Kızlar, Lupron GnRH analogları ile tedavi gerektiren bir pediatrik endokrinolog tarafından takip edilmelidir.

-Over bir kitle ile Kızlar pediatrik uzmanlığa sahip bir kadın doğum uzmanına sevk edilmelidir.

Çeşitli Kısaltmalar

• DHEA-S-dehidroepiandrosteron sülfat • FSH Folikül stimüle edici hormon • GnRH-Gonadotropin salgılatıcı hormon • HPO-Hipotalamik-hipofiz-over • LH-Luteinizan hormon

6 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

© 2023 by Massage Therapy. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean