JİNEKOLOJİ-KADIN HASTALIKLARI 1

En son güncellendiği tarih: 10 May 2019


  1. Adenomyosis

  2. Amenore

  3. Anormal Uterin Kanamalar

  4. Dismenore

  5. Disparoni-Temasta sancı
Adenomyozis


Rahim kası içinde endometrial bezlerin ve stromanın var olmasıdır.

Yaşa Bağlı faktörler:

Öncelikle 30-50 yaşlarındaki  kadınlarda görülür.

Epidemiyoloji

-Birçok hastada asemptomatiktir,ancak  mikroskobik muayeneye dayalı tanı konulabildiğinden insidansını olarak belirlemek zordur.

-Muhtemelen kadınların% 15-20 kadarını etkiler.

-Doğurmuş kadınlarda daha az görülür.

Risk Faktörleri

-Yaş> 30 kadınlar

-Rahim ameliyatı hikayesi olan kadınlar

-Artan parite hastalık riski ile ilişkili olmasa da, doğum sayısı

Patofizyoloji

Bilinmiyor, ancak teoriler şunlardır:

-Endometriumun Endomyometrial invajinasyonu

-Müller kanal kalıntıları içinde rahim kas aktivasyonu

İlişkili Koşullar

-Leiomyom

-Endometriozis

-Endometrial polip

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Geçmiş

-Pelvik ağrı

-Aşırı ağır veya uzun süreli adet kanamaları

-Sekonder Dismenore: Ağrı menstrüel kanama başladıktan sonra başlar

-Etkilenen kadınların 1 / 3 asemptomatiktir.

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-Baş dönmesi

-GI sistemle ilğili şikayetle başlaması

-Ateş / üşüme hissi

-İştahsızlık, bulantı / kusma hissi

-Sık idrara çıkma veya dizüri yoktur

-Pürülan vajinal akıntı yoktur

Fizik Muayene

-Simetrik genişlemiş ve çamur kıvamında rahim

-Rahim yumuşak ve ihale

-Rahim serbestçe cep

-Uterosakral nodülarite yoktur

-Adneksiyel kitlelerde

Testler

-Klinik tanı doğrulanması sadece histerektomi sonrasında rahmin patolojik değerlendirilmesiyle yapılabilir.

-Brüt görünüm:

-----Diffüz büyümüş rahim kalınlaşmış myometrium

-----Fokal tutulum alanları sınırlı adenomyomas olarak görünebilir.

-Histolojik görünüm:

-----Myometrium içinde Endometrial doku, en az 1 endomyometrial kavşağından düşük güç alan

-----Endometrial hiperplazi Zone adenomatöz doku çevreleyen

Labaratuar

Histerektomi piyesi patolojiye gönderilir.

Görüntüleme

-TVS genellikle büyümüş rahmi gösterir:

-----Kalınlaşmış rahim duvarı ve diffüz büyümüş rahim

-MRG tercih edilen bir tanı yöntemidir:

-----Etkilenen bölgelerde azalmış sinyal yoğunluğu Alanları

-----Genellikle miyom ve adenomyomlar (fokal alanlarda adenomyozis) ayırt edilebilir.

Ayırıcı Tanı

-Rahim leiomyomu

-Endometrial polip

-Rahim malignitesi

-Primer dismenore

-Endometriozis

-İnterstisyel sistit

-Pelvik yapışıklık yapan hastalıklar

-PID

-Over torsiyonu

-Ektopik gebelik

Tedavi

Genel Önlemler

Adenomyoziste kesin tedavi total histerektomi olmakla beraber, tedavi hastanın yaşına,gelecekteki doğurganlık arzusuna dayanır.

İlaç (İlaçlar)

-Doğurganlığını korumak isteyen veya cerrahi tedaviye kontrendikasyonları olan kadınlar, tıbbi tedaviler kullanılabilir.

-NSAID

-Organik klorürlü pestisitler

-Medroksiprogesteron asetat (Depo Provera)

-GnRH agonisti:

-----Tek başına kullanıldığında tedavi süresi 6 ay ile sınırlı olmalıdır.

-----Progestinler veya düşük doz Organik klorürlü pestisitler Add-back tedavi amacıyla, kemik kaybı ve limit vazomotor semptomları en aza indirmek için kullanılabilir.

Cerrahi

-Total histerektomi, overler korunur:

-----Karından veya laparoskopik ameliyat

-----Rahim çok büyük değilse, vajinal histerektomi ameliyatı

-Uterin arter embolizasyonu:

-----Endomyometrial ablasyon konservatif cerrahi yaklaşım isteyen hastalarda yararlıdır.

-----Laparoskopik myometrial elektrokoagülasyon

-----Adenomyomların eksizyonu

Sevk için Sorunlar

-Cerrahi girişim öncesinde rahimde malignite şüphesi varsa planlanan histerektomi zamanda bir jinekolojik onkologa sevki gerekir.

-Adenomyozis ve infertilitesi olan hastalar da kısırlık uzmanı üreme endokrinologu ya da jinekologa sevk edilmelidir.

Prognoz

-Histerektomi, belirtilerin kesin çözümünü sağlar.

-Tıbbi tedaviler kısa vadeli iyileşme sağlar, ancak belirtiler  tedavi kesildikten sonra genellikle tekrarlayabilir.

-Endomyometrial ablasyon veya uterin arter embolizasyonu gibi konservatif cerrahi müdahaleler, birincil şikayeti kanama olan hastalara yararlı olabilir.

Hasta Takip

Adenomyosisi olan hastalar şiddetli menoraji riski altındadır:

-Preoperatif tam kan sayımı yapılmalıdır.

-3 ay GnRH agonisti tedavi ile preoperatif hematokrit artırmak ve intraoperatif kan transfüzyonu gerekli olabilir..

Çeşitli

Kısaltmalar

• GnRH hormonu Gonadotropin-releasing

• OCP-Oral kontraseptif hap

• PID Pelvik inflamatuar hastalık

• TVS-transvajinal ultrason
Amenore (Adet kanamasının olmaması)

-Amenore :(regl yokluğu) Primer(Birincil) ve sekonder(İkincil,sonradan oluşan) amenore olarak ayrılabilir:

1---Primer-Birincil amenore, 13 yaşına kadar meme gelişimi olmayan veya 15 yaşda normal sekonder cinsel gelişmesi olmasına rağmen regl yokluğu anlamına gelmektedir. Veya, thelarge'dan(meme gelişimi) ≥ 5 yıl sonra regl yokluğu demektir..

2---Sekonder-İkincil amenore, 90 gün veya 3 aydan beri  âdet- regl yokluğudur. -Amenore altta yatan bir hastalık mekanizmasının göstergesidir ve tedavi bu duruma yönelik olmalıdır. -Hastalığın başlangıcı menarş öncesinde ise ikincil amenore nedenlerinin çoğu birincil amenore nedeni olabilir.

Epidemioloji:

-Amenore üreme yılları boyunca kadını etkiler. -Ikincil amenore görülme sıklığı      % 3.3  : ---Kadın yaşları               15-24        % 7.6, ---                                   25-34        %3 ---                                   35-44        %3.7

Risk Faktörleri:

1-Şişmanlık 2-Kilo kaybı 3-Aşırı egzersiz 4-Kronik hastalık

Genetik:

-Amenore ile ilişkili birden fazla genetik bozukluk vardır, fakat tek bir mutasyon da neden olabilir. -"Gonadal disgenezi Over Yetmezliği / Prematüre over yetmezliği (POF)"

Patofizyoloji:

-Normal menstrüel siklus sağlam bir hypothalamic-pituitary-ovarian-uterine/vaginal eksen gerektirir. -Normalde, hipotalamus pulsatil GnRH ile, FSH ve LH'ı serbest bırakmak için hipofizı uyarır. -Folliküler gelişim, ovulasyon ve korpus luteumu oluşumu için yumurtalıklar gonadotropinler tarafından uyarılırlar. -Uterus endometrium proliferasyonu ve olgunlaşmasını yumurtalıklardan salgılanan östrojen ve progesteron sağlar. -Bu hormonların yokluğunda normal bir çıkış yolu boyunca dökülme olur, menstrüel kanama olur. -Bu eksende herhangi bir bozulma ya da anormallik amenore neden olabilir.

İlişkili Koşullar:

Tanı:

Belirti ve Semptomlar: -Regl yokluğu

Geçmiş: Hasta aşağıdakilerle ilgili olarak sorgulanmalıdır:

-Thelarche, pubarche ve menarş yaşı -Menstrüel geçmişi -Cinsel aktivite -Gebelik öyküsü -Rahim müdahale öyküsü -Yemek yeme ve egzersiz alışkanlıkları, kilo kaybı -Galaktore, baş ağrısı, anosmi, görme alanı defektleri, poliüri, polidipsi -Östrojen eksikliği, sıcak basmaları veya vajinal kuruluk gibi belirtileri -Androjen fazlalığı belirtileri -Ilaç kullanımı -Yasadışı uyuşturucu kullanımı -Tüberküloz ve HIV için risk faktörleri

Aile öyküsü: ---Menarş ---Boy ve kilo ---Kısırlık ---Otoimmün ve genetik bozukluklar

Fizik Muayene:

-Büyüme paterni -Boy ve kilo (BMI) -Tanner evrelemesi -Akne, hirsutizm, kliteromegali gibi androjen fazlalığı kanıtları, -Cushing hastalığı bulguları -Tiroid muayenesi -Meme muayenesi, özellikle galaktore araştırılması -Dış genital organların muayenesi -İç genital organların gelişiminin tetkiki

Testler:

Gebelik,birincil ve ikincil amenorenin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Laboratuar tetkikleri:

-İdrar veya serumda β-hCG -TSH -Prolaktin -Eğer hiperandrojenizm belirtileri varsa: ---Serum DHEAS ve testosteron ---17-hidroksiprogesteron Eğer semptomlar ya da hypoestrogenism işaretleri varsa: ---FSH ---Estradiol -Eğer semptomlar / fiziksel bulgular, genetik bozukluk veya primer over yetmezliği ( <30 yaş) düşündürüyorsa; ---Karyotip

Görüntüleme:

-Kemik yaşı eğer gelişme gecikmesi için endişe duyuluyorsa -Polikistik yumurtalıklar, rahim ve normal gonadların varlığını doğrulamak ya da değerlendirmek için transabdominal pelvik ultrasonografi -Eğer prolaktin seviyeleri yüksekse: ---Hipofiz tümörü ekarte etmek için beyin MR (yani, prolaktinoma) -Eğer rahim içi girişim öyküsü varsa: ---Histerosalpingografi

Ayırıcı Tanı:

Enfeksiyon: -Kronik hastalık ya da enfeksiyon -Rahim enfeksiyon sekeli

Metabolik / Endokrin:

-POF-Primer over yetmezliği: ---Turner sendromu ---Gonadal disgenezi

-Komplet androjen duyarsızğı:

-Hiperprolaktinemi: ---Hipotiroidizm ---Prolaktinoma ---İlaçlar

-Hipofiz hastalığı:

---Boş sella sendromu

-Hipotalamik disfonksiyon:

---Anoreksiya nervoza ---Aşırı egzersiz ---Kallmann sendromu

-Cushing hastalığı:

-Konjenital adrenal hiperplazi

Immünolojik:

-Otoimmün erken yumurtalık yetmezliği

Tümör / Malignite:

-Prolaktinoma -Androjen üreten tümörler

Travma:

-Sheehan Sendromu

İlaçlar: -Iatrojenik:

---Kemoterapi (örneğin, siklofosfamid) ---Radyasyon tedavisi ---Hormonal kontraseptifler ---Hiperprolaktinemi nedeni olan ilaçlar ---Levonorgestrel intrauterin sistem-RIA- ---Leuprolide

Çeşitli / Diğer nedenler:

1-Fizyolojik: a---Prepubertal b---Gebelik ve laktasyon c---Menopoz

2-Konjenital çıkış yolu anomalileri: a---Müllerian agenezi b---Androjen duyarsızlık sendromu c---İmperfore kızlık zarı d---Transvers vajinal septum

3-Edinsel çıkış yolu anomalileri: a---Uterin sineşi / Asherman sendromu b---Servikal stenoz

-PKOS

Tedavi:

-Genel Önlemler: ---Her zaman altta yatan etyolojiyi tedavi edilmelidir. ---Aşırı kilolu ya da obez hastaların kilo vermesini sağlayın. ---Aşırı egzersiz ve yeme bozukluğu olan hastalara BMİ normalleşmesi için uygun egzersiz davranışları tavsiye edin.

-Özel Tedavi: --Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler: ---Normal VKİ’ne ulaşmak için sağlıklı, dengeli bir beslenme ---Normal VKİ’ni sağlamak ya da korumak için uygun, ılımlı egzersiz

-İlaç (İlaçlar): Her zaman altta yatan etyolojiyi tedavi edin: ---Tiroid replasmanı eğer hipotiroidi varsa, ---Dopamin agonisti eğer hiperprolaktinemi varsa, ---Polikistik over sendromu ve insülin direnci varsa Metformin, ---Devresel östrojen-progesteron tedavisi ---Östrojen-progesteron kombine oral kontraseptif haplar, yamalar, ya da vajinal halkalar ---Gebelik isteyen hastalara klomifen sitrat, eksojen gonadotropinler veya pulsatil GnRH ile ovülasyon indüksiyonu gerekebilir.

-Cerrahi: ---Himenektomi eğer imperfore kızlık zarı mevcutsa, ---Vajinal septum rezeksiyonu ---Tümör rezeksiyonu ---Intrauterin sineşinin açılması ---Gonadal disgenezi veya androjen duyarsızlık sendromu varsa malign transformasyon önlemek için gonadektomi yapılmalıdır.

-Takip: --Eğilim: ----Değerlendirme ve geçici kısırlık tedavisi ayaktan yapılır.

-Sevk için Sorunlar: -Amenorenin birçok etyolojik nedeni birincil bakım sağlayıcı doktorlar tarafından tedavi edilebilir. -Bir uzman yardımı gerektiren durumlar şunlar olabilir: ---Konjenital çıkış yolu anomalisi: Pediatrik jinekolog ya da üreme endokrinologuna sevk ---Uterin sineşi: jinekolog ya da üreme endokrinologuna sevk ---POF: endokrinolog, jinekolog, üreme endokrinologuna sevk ---Hipofiz tümörleri: beyin cerrahı ve endokrinologa sevk ---Anoreksiya nervoza: Psikiyatrist ya da yeme bozukluğu uzmanına sevk ---PKOS: endokrinolog, üreme endokrinologuna sevk ---Diğer tümör tipleri: Onkoloji, jinekolog, jinekolojik veya cerrahi onkologa sevk ---Kısırlık: Kadın / Doğum Uzmanı ya da üreme endokrinologuna sevk

-Hasta Takip:

-Prognoz altta yatan etyolojiye dayalıdır. -Birçok hasta, özellikle endokrin hastalıklar, fonksiyonel hipotalamik disfonksiyon ve PKOS durumlarında altta yatan nedenin tedavinin ardından regl başlayacak ve devam edecektir. -Uzun süreli hypoestrogenic durumlar, kemik mineral yoğunluğu kaybına yol açabilir. -Birçok hastada amenore teshis ve tedavi edilmeden kalırsa anovulasyon ve infertilite neden olur. -Polikistik over sendromu olan kadınlar insülin direnci ve diyabet açısından taranmalıdır. -Özellikle obez kadınlarda uzun süreli amenore, endometrium kanseri için bir risk faktörüdür.

Klinik İnciler: Amenorenin en sık görülen nedeni gebeliktir.

Kısaltmalar:

• DHEAS-dehidroepiandrosteron • FSH Folikül stimüle edici hormon • GnRH-Gonadotropin salgılatıcı hormon • hCG-İnsan koryonik gonadotropinler • LH-Luteinizan hormon • PCOS Polikistik over sendromu • POF-Prematüre over yetmezliği

Hasta Eğitimi: Amenore: •Altta yatan sebeplerin tedavisiyle ve • Uygun bir vücut ağırlığına ulaşılarak önlenebilir.

ANORMAL UTERİN KANAMALAR


Ergenlerde, Anormal Uterin Kanama:

-Anormal vajinal kanama ergen kızlarda, farklı nedenlere bağlı olabilir ve altta yatan önemli bir hastalığı işaret edebilir. Ergenlerde ağır, uzun süreli ve tekrarlayan kanama atakları normal kanama düzenine uymamaktadır.

-> 7 gün süren kanama istatistiksel nolarak adirdir ve araştırılması gerekmektedir.

Yaşa Bağlı faktörler:

<21 günden kısa veya > 42 günden uzun siklus nadirdir ve hastalığa işaret edebilir.

Epidemioloji:

-Kızların % 55-82'inin menarş sonrası 1-2 yıl anovulatorik siklusları vardır: ---4-5 yıl sonra sadece% 20'si anovulatoriktir.

-PCOS ve hiperandrojenizm yetişkinlerin% 5-10 etkiler ve belirtiler genelde ergenlik döneminde başlar.

Uyarı: -Akut kanama için müracaat eden kızların% 19-28'inde, altta yatan bir pıhtılaşma bozukluğu vardır.

Risk Faktörleri:

-Son menarş -Kanama bozuklukları -Akne hirsutizim -Şişmanlık -Pelvik ağrı -Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Patofizyoloji:

-HPO ekseni adet döngüsü hormonlarının düzenli bir şekilde ilerlemesinden sorumludur.

-Menarş HPO ekseni olgunlaşmamış düzensiz ve anovulatorik sikluslara yol açabilir:

---Endometrium tahmin edilemeyecek kadardüzensizdir.

İlişkili Koşullar:

-Hiperandrojenik durum  ile ilişkili:

---PKOS ---KAH

-Koagülopati ile ilişkili:

---vWD, ITP, karaciğer fonksiyon bozukluğu

Tanı:

Belirti ve Semptomlar:

Hikaye:

-Dikkatli bir öykü alınması zor olabilir. Endişeli bir ergene görüşme sırasındaik rahat ve samimi bir atmosfer yardımcı olabilir. , Dikkate alınması gereken noktalar şunlardır:

---Tıbbi öykü

---Pubertal kilometre taşları: --------Meme ve pubik kıllanma gelişimi --------Menarş Yaşı:                Menoraji ile menarş başlangıcı bir kanama bozukluğu için son derece şüphelidir.

-Cinsel öykü

-Cinsel yolla bulaşan hastalık ya da pelvik enfeksiyon

-Son travma

-Kanama bozuklukları aile öyküsü: ---"Kolay" kanama / morarma öyküsü ---Rutin kesikler ve çizikler ---Cerrahi komplikasyonlar ---Diş etlerinde kanama:             Dental işlemler ---Pelvik ağrı:            Obstrüktif konjenital anomali düşünün (intermenstrual kanama)            Endometriozis

-Adetleri büyük ölçüde değişir ve son derece öznel, dikkatli bir adet tarihi içermelidir:

---Akış miktarı ve kalitesi:             Pad sayısı             "Taşma pedleri" sayısı             Tampon + pad "çifte koruma"             Ped değişiklikler arasındaki saat sayısı

-Pıhtı varlığı

-Akış Renği

-Ağrı / Kramp

-PMS belirtileri ovulatuar siklusları düşünürüz.

Sistemlerin gözden geçirilmesi:

-Kıl büyümesi:              Geri Yüz, göğüs, karın,              Erkek tipi

-Kilo artışı veya kaybı

-Egzersiz desenler

-Sıcak ve soğuk toleransı

Fizik Muayene:

-Hastanın hay atibulguları

-Boy, kilo, BMI

-Genel muayene içermelidir: ---Tanner evreleme ---Virilizasyon, belirtileri:                Erkek tipi kıl büyüme                Hirsutizm                Akne

-Ekimoz veya peteşi

-Vücut habitusu

-Karın muayenesi: ---Kitleler ---Ağrı

-Genital muayene içermelidir: ---Dış genital bölge ve introitusun gözlenmesi:               Travma               Yabancı cisimler               Anomaliler

---Kanama derecesinin değerlendirilmesi

---Genital kültürler yapılmalıdır

-Spekulum muayenesi gerekli olmayabilir: ---Eğer hasta bakireyse, ---Akut ağır kanama veya pelvik ağrı yoksa.

-Spekulum muayenesi yapılmalıdır: ---Eğer akut ağır vajinal kanama varsa, ---Şüpheli vajinal travma veya yabancı cisim varsa, ---Adolesanlarda  (Pederson) ya da dar ağızlı bir spekulum (Huffman) kullanın. ---Gerekirse anestezi altında sedasyonda pelvik muayene yapın.

Testler:

Laboratuar: -İlk kan çalışmasında: ---Gebelik testi ---CBC ---Trombosit sayısı ---Fibrinojen ---Protrombin zamanı ---Parsiyel tromboplastin zamanı ---Kanama zamanını veya PFA-100 bakılmalıdır.

-Eğer kanama şiddetli, uzun süreli, ya da menarş ile ilişkili ise, şunlara da bakılmalıdır: ---von Willebrand faktör antijeni ---Faktör VIII aktivitesi ---Faktör XI antigen ---Ristocetin C kofaktör ---Trombosit agregasyonu çalışmaları

-Eğer endokrinopati veya hiperandrojenizm: varsa; ---Tiroid testi ---Testosteron, DHEA-S, 17-OH Progesterona bakılmalıdır.

-Tüm kan tedaviye başlamadan önce hazırlanmalıdır.

-Endometriyal biyopsiyi göz önünde bulundurun: ---Eğer obez ya da polikistik over sendromu olan hastalarda.

Görüntüleme:

-Transabdominal ultrason: ---Kanama atipik veya pelvik ağrı ile ilişkili ise muayeene eksik kalır.

-MRI tarama sonra ultrason: ---Konjenital anomali tanısında yararlıdır.

Ayırıcı Tanı:

Gebelik göz önünde bulundurulmalıdır:

Gebelik komplikasyonları her zaman olabilir ve cinsel aktivite inkar edilse bile ekarte edilmelidir.

-Gebelikle ilgili komplikasyonların eksik sonuçları ağır olabilir: ---Düşük ---Ektopik gebelik

Enfeksiyon:

---STD ---Endometrit

Hematolojik:

-Pıhtılaşma bozukluğu: ---von Willebrand hastalığı ---Faktör XI eksikliği ---ITP ---Lösemi

Metabolik / Endokrin:

-Anovulasyon -Endokrinopati: ---Polikistik over sendromu ---Konjenital adrenal hiperplazi ---Hipertiroidi

Tümör / Malignite:

-Östrojen / androjen salgılayan tümörler -Endometrial hiperplazi

Travma:

-Cinsel istismar -Yaralanma 

İlaçlar:

-Eksojen östrojen tedavisi -Uzun süreli medroksiprogesteron asetat tedavisi

Çeşitli / Diğer:

-Sistemik hastalıklar: ---Böbrek hastalığı ---Diyabet

-Üreme yollarında: ---Leiomyom ---Endometriozis ---Konjenital anomaliler ---Servikal polip

Tedavi:

Genel Önlemler Tedaviyi kanamanın şiddetine göre kategorize etmek gerekir.

-Ciddi kanama: ---Hemoglobin <9.0, hipovolemi:              Yatış              IV sıvı resüsitasyonu              Kan ürünleri vermeyi düşünün

-IV CEE, 24 saat boyunca 25 mg her 4 saatte bir

-Kanama kontrol edilirse: ---Oral CEE 2.5mg/gün 1-25.günlerde + MPA 10 mg / gün 19-25 gün  ---Organik klorürlü pestisitler ile uzun süreli tedavi düşünülmelidir ---Eritropoietin

-Kanama bozuklukları olan hastalarda: ---Desmopressin ---Antifibrinolitikler ---Adet bastırılması için Genişletilmiş döngüsü kontraseptifler

-Orta kanama: ---Günlük aktiviteleri, hafif anemi ile müdahale:             Oral CEE 2.5 MPA 10 mg / gün 19-25 gün 1-25 mg / d             Alternatif olarak, OCP hızlandırılmış doz 3 hafta boyunca günde 1 hap ardından 1 hafta boyunca günde 2 hap kullanılıyor olabilir.

-Bir kez kanama kontrol edilir:             3-6 ay için Kombinasyon OCP             Demir replasman tedavisi

-Hafif kanama: ---Uzun süreli veya düzensiz menstruasyon, hiç anemi:            Güvence            NSAID            Kombinasyonu OCP düşünün

İlaç (İlaçlar):

-ODA: ---Şiddetli kanama IV ---Uzun vadede kontrolü için oral

-MPA: ---Genellikle döngüsel kontrolü için CEE ile verilen ---Menstrüel dökülmesi artırmak için, her ay için 10 gün yalnız verilebilir

-DMPA: ---Ergenlerde değil birinci basamak tedavi ---IM enjeksiyon q12wk ---12 ay sonunda% 50 amenore:               Uzun süreli atılım kanama olabilir

---> 2 yıl için kullanın:              Düşük KMY riski artar                   Reversibl olabilir

-OCP: ---Güvenilir devir kontrolü ---Kontraseptif yarar ---Akne ve hirsutizm artırabilir ---Düşük doz kombinasyon hapları ---En çok hap kombinasyonları etkilidir ancak ayrı ayrı özel gerekebilir.

-NSAID: ---Regl ile verilen Zamanlanmış naproksen sodyum veya mefenamik asit adet akışını azaltır

Cerrahi:

-Anestezi altında Pelvik sınavı: ---Endişeli veya genç hastalarda ---Pelvik travma onarın

-D & C: ---Nadiren ergenler ---Gerekli olabilecek hormonal tedavi başarısızlığı

İzleme:

Bir kez kanama kontrol altına alındıktan ve hastanın uzun süreli tedavi başlamıştır: -Menstrüel günlüğü kullanımının teşvik edilmesi -3-6 ay içinde kanama desen reevaluate

Eğilim:

Sevk için Sorunlar

-Çocuk / ergen jinekolog Tavsiye: ---Devamı düzensiz regl ---Şüpheli anomaliler ---Üreme endokrinopatiler:               CAH, PCOS

-Hematoloji Tavsiye: ---Hasta bir kanama bozukluğu varsa

Prognoz:

-Başlatılan Genellikle kanama kaynağı tespit edildikten sonra, iyi ve yeterli tedavi -Devamı olgunlaşma HPO ekseni genellikle 3-5 yıl içinde düzenli regl sonuçlanır. -Devamı düzensiz regl 4 yıl sonra azalmış üreme potansiyeli ile ilişkilidir.

Çeşitli Eş anlamlılar:

• Hypermenorrhea • Ovulatuar menoraji • menoraji

Klinik İnciler:

• menarş ile menoraji Başlangıçlı bir kanama bozukluğu için son derece şüpheli. • Spekulum sınav, hastanın bakire ise gerekli olmayabilir. • hormonal kontraseptif kullanımı sırasında kanama farklı etyolojisi ve spontan kanama yönetimi; hastanın benzer şekilde düşünebilirsiniz.

Kısaltmalar:

• BMD-Kemik mineral yoğunluğu • KAH Konjenital adrenal hiperplazi • CEE Konjuge at östrojenler • DHEA / S-dehidroepiandrosteron DHEA sülfat • DMPA-Depo medroksiprogesteron asetat • HPO-Hipotalamik-hipofiz-over • ITP-İdiopatik trombositopeni • MPA-medroksiprogesteron asetat • OCP-Oral kontraseptif hap • PCOS Polikistik over sendromu • STD-Cinsel yolla bulaşan bir hastalık • vWD-von Willebrand hastalığı

Hasta Eğitimi:

• Ergenler kendi regl desenleri daha iyi izlemek için bir adet günlük tutmak için teşvik edilmelidir. Kabul edilebilir bir kanama

• Parametreler, kısa bir süre menarş sonra ele alınmalıdır.

Önleme:

• PKOS erken tanı ve tedavisi, menstrüel fonksiyon bozukluğu, aşırı kıllanma, sivilce ve psikososyal sekelleri en aza indirebilirsiniz. • Yaşam tarzı yönetimi / kilo kaybı obez / fazla kilolu eğer menstrüel fonksiyon artırabilir.

ANORMAL UTERİN KANAMA: (Ağır Menstrual kanama)

Tanım:

Ağır adet kanaması (HMB) aşırı akış veya süresi> 3 ay için istikrarlı ve öngörülebilir bir adet döngüsü bağlamında kanama belirtisidir. Kan kaybı> siklus başına 60-80 ml, demir depolarının ve anemi tükenmesi ile ilişkilidir ve araştırma çalışmaları, HMB ölçmek için kullanılır olmuştur. Klinik uygulamada, HMB genellikle kendi kendine tanımlanmış ve bir hastanın belirti doğrulamak için anemik olması gerek olmamalıdır.

Yaşa Bağlı faktörler:

HMB sadece rahim ve bir veya her iki yumurtalıkta üreme çağındaki kadınlar için de geçerlidir.

Uyarı:

Pediatrik Hususlar: Ağır adet kanaması ile Ergenler hemostazın vWh veya diğer kalıtsal bozukluklar gibi altta yatan bir sistemik hastalık için değerlendirilmelidir.

Gebelik Hususlar: (Bkz:: İlk Trimester Üçüncü Trimester, Postpartum Kanama) (düzenli regl yeniden başlatılması sırasında veya öncesinde) hamilelik ile ilgili kanama HMB değildir.

Geriatrik Hususlar: Postmenopozal kanama (bkz: Menopoz ve Postmenopozal: Bledding, Anormal Uterin) HMB değildir.

Epidemiyoloji:

~% 10-30 adet gören kadınların deneyim HMB.

Risk Faktörleri:

-Bakır RİA -Sistemik hemostaz bozuklukları: ---Kalıtsallık:              vWh; diğerleri

-Edinsel: ---İdiyopatik trombositopenik purpura;

Genetik:

Kalıtsal hemostaz bozuklukları: -vWh: ---Otozomal dominant ---5 alt tip ---Ağır adet kanaması olan kadınların% 13 bulundu

-Faktör XI, XIII, ve diğerleri

Patofizyoloji:

Endometrium yeterince menstrüel akışı için 1 ya da aşağıdaki nedenlerden bir arada kontrol etmek için bir yetersizlik:

-Yerel hemostaz bozuklukları:

---Endometrial vazokonstriktörler üretiminde azalma:               PGF2-alfa               Endotelin-1

---Endometrial vazodilatörler Aşırı seviyeleri:               PGI               PGE2

---Endometrial fibrinoliz artırın:              Yüksek seviyede plazminojen aktivatör              Plazminojen aktivatör inhibitör düşük seviyelerde

-Sistemik hemostaz:

---Pıhtılaşmayı kusurları, intravasküler fişler oluşumunu önlemek en iyi hemostaz önlemek ve aşırı adet kanamaları neden olabilir:              vWD              Faktör eksiklikleri -Sistemik hastalıklar da dahil olmak üzere, böbrek yetersizliği / diyaliz, karaciğer yetmezliği, lösemi

-Antikoagülanlar ve sitotoksik kemoterapi gibi iatrojenik sistemik ajanlar

-Yerel patoloji:

---Submukozal leiomyom (lar) ---Adenomyozis ---Kronik endometrit (?) ---Endometrial polip (?)

-Iyatrojenik yerel: ---Bakır RİA

İlişkili Koşullar:

Ovulatuar DUB (idiyopatik HMB):

-Hemostaz, gebelik, sistemik bozukluk, eksojen gonadal steroidler, bir RİA veya yapısal uterin patoloji olmayan üreme yıl içinde anormal derecede ağır adet kanaması -Kanama öngörülebilir ve siklik. -Üreme yaşlı kadınlarda% 20 kadar etkilediği tahmin -Etyoloji HMB açıklandığı gibi yerel hemostatik mekanizmaları (azalma vazokonstriktörler, aşırı vazodilatörler, ve / veya artmış fibrinoliz) bir bozukluk

Tanı:

Belirti ve Semptomlar

Hikaye: HMB bir tanı değil, bir belirti.

-Menstrüel geçmişi: ---22-35 gün tutarlı bir döngüsü uzunluğu (> 3 ay) ile akışının düzenli ve öngörülebilir başlangıçlı ---Ağır menstrüel hacmi şunlar olabilir:              Sık sık yüzey değişiklikleri (q30min-2h)              Çifte koruma kullanın (tampon ve ped veya çift pedleri)              Aşırı akış süresi (> 7 gün)              Passage kan pıhtıları              Iç çamaşırı, nevresim, ya da döşeme kirlenmesini

-Demir eksikliği anemisi ikincil baş dönmesi ve sersemlik

-Dismenore ya da mevcut olmayabilir.

-Ekran hemostaz bozuklukları tarihin. ---Pozitif ekran:                Menarş beri aşırı adet kanaması, ya da                Aşağıdakilerden birini Tarihi: Doğum sonrası kanama, cerrahiye bağlı kanama, veya diş tedavisi ile ilgili kanama veya                Tarihi aşağıdaki 2 veya daha fazla kanama belirtiler morarma> 5 cm bir veya iki kez / ay, burun kanaması bir veya iki kez / ay, sık sık dişeti kanaması, aile öyküsü

Sistemlerin gözden geçirilmesi:

Anemiye bağlı yorgunluk

Fizik Muayene: Kanamanın rahim kökenli olduğunu teyid edin:

-Pelvik muayene: ---Tahmini boyutu, şekli, kontur ve rahim pozisyonu. ,               Büyümüş, düzensiz ve mobil rahim leiomyom ile tutarlı; endometrial kavite ilişkiyi belirlemek için sınav mümkün değildir.                 Diffüz genişlemiş ve hassas bir rahim adenomyozis ile tutarlıdır.

-Spekulum muayenesi: ---Eğer menstruasyon sırasında muayene, servikal os aktif kanama göreceksiniz.

Testler:

Endometrial örnekleme (endometrial biyopsi veya D & C):

-Menstrüel akışı başlangıç ​​öngörülebilirliği ile ilgili bir belirsizlik var, özellikle kadınlar> 40 yaş düşünün.

-Menoraji ölçüm kan kaybı> siklus başına 60-80 ml Amaç testler genellikle uygulanabilir değildir.

-Yaşam ölçeklerin menstrüel ilgili kalite (Aberdeen menoraji Şiddet Ölçeği) değerlendirilmesi mümkün olan ancak genellikle araştırma için ayrılmış.

Laboratuvar:

-Gebelik testi -CBC -Hastanın altta yatan hemostaz bozukluğu için tarihin tarama başarısız olursa: ---PT, aPTT ---vWF antijen ---Ristocetin kofaktör ---Faktör VIII ---ABO tipi ---Kanama zamanını ---PFA-100

-Uygulanabilir dikkate Diğer laboratuvarlar: ---TSH, demir anemi değerlendirmek için çalışmalar; BUN / Cr böbrek fonksiyonu değerlendirmek için, karaciğer fonksiyon testleri

Görüntüleme:

-TVS rahim leiomyom belirlemek ve endometrium ile olan ilişkisini tahmin etmek için bir tarama testi olarak kullanılabilir. Adenomyozis transvajinal sonografi ile tespit edilebilir.

-TVS endometrium kalınlığı normal sınırlar içinde olduğunu onaylamak ve bu leiomyom endometrial kavite etkileyen, 1 veya daha fazla aşağıdaki işlemleri yapılmalıdır:

---Sonohysterography intrakaviter lezyonlar (örneğin, polip ve myomlar) tanımlamak için kullanılan olabilir.

---Histeroskopi intrakaviter lezyonları değerlendirmek için tanısal bir işlemdir ve bazı durumlarda eşzamanlı çıkarılması için izin verir.

---MR:                 Ergen ve çocuk hastalarda vajinal manipülasyonu önlemek için Faydalı                 Odak adenomyozis (adenomyomas) ve leiomyom arasında ayrım Mayıs                 TVS diffüz adenomyozis için daha duyarlı olabilir

Ayırıcı Tanı:

-Enfeksiyon: ---Endometrit

-Hematolojik: ---Hemostaz Bozuklukları (koagülopatilerin) ---Konjenital:                   vWD, faktör eksiklikleri, Afibrinojenemide                   Edinsel: ITP ve diğer trombosit bozuklukları

---Metabolik / Endokrin:                  Böbrek yetmezliği                  Karaciğer yetmezliği

---Tümör / Malignite:                  Submukozal myom                  Endometrial polip (?)

---İlaçlar:                  Antikoagülanlar                  Sitotoksik kemoterapi ajanları

---Çeşitli / Diğer:                  Bakır RİA                  Adenomyozis

Tedavi:

Genel Önlemler

Acil müdahale gerektiren bol HMB için, Kanama, Akut Rahim kanama (Nongestational).

İlaç (İlaçlar):

-İdiyopatik HMB yerel hemostaz bozuklukları muhtemelen ikincil.

-Demir tedavisi: ---HMB ile tüm hastalara önerilmelidir ---Sadece bazı kadınlar istiyorum / gereken tedavi olabilir

-Sistemik: ---NSAID                 İbuprofen, 600 mg PO t.i.d. × 5 gün döngüsü                 Adet kanamasında% 33-55 azalma

---Kombine ağız yoluyla alınan doğum kontrol hapları:                Siklik kullanımı ile% 40-45 hacim azaltma                Sürekli / uzun döngüsü tedavisi düşünün

---Traneksamik asit:                 Bölünmüş dozlarda 2.5-5 g / gün (örneğin, 1 gr q.i.d.)                 Akış 30-55% azalma (ABD gelecekte tahmin)

---Progestinler:                 Luteal faz progestinler Devresel uygulanması etkili değildir.                  Sürekli etkili olabilir. Sözlü noretindron asetat 5-15 mg / gün, ya da                  Depomedroxyprogesterone asetat 150 mg IM q3mo (Not: Kullanım 1. yıl% 50 olguda düzensiz AUB başlatılması ile ilgili)

---GnRH agonistleri:                  Özel durum senaryoları için                   Leuprolide asetat aylık 3.75 mg aylık IM veya 11.25 mg IM 3                   Anemi tedavisi ve prosedür planlama sağlamak için bir tıbbi menopoz ikna etmek için geçici olarak kullanılıyor olabilir

---DDAVP:                  Ağır vWh hastalar için                  0,3 mcg / kg IV × 1                  150 mcg NAS her bir burun deliğine × 1

---Yerel:                   Levonorgestrel-IUS:                           Rahim içi araç progestin salgılatıcı                           Yüksek yerel düzeyde ve progestin çok düşük sistemik seviyeleri sunar.                           1. 3 ay kullanımı% 94 varan kan kaybını azaltır.                           3-6 ay içinde hafif düzensiz kanama / genellikle gideren lekelenme neden olabilir.                           1 yıl 20-40 +% Amenore                           5 yıla kadar olabilir

Cerrahi:

Idiyopatik HMB için cerrahi müdahaleler genellikle başarısız veya tıbbi tedavinin hoşgörüsüz ve doğurganlık vazgeçmek için istekli olan hastalar için saklıdır.

-Endometrial ablasyon (konusuna bakın)

-Histerektomi (konulara bakın): ---HMB tedavisinde% 100 başarılı

-Yerel patoloji (örneğin, leiomyom, polipler, adenomyozis), ikincil HMB kadınlar için çeşitli cerrahi müdahaleler doğurganlığı engelleyen (örneğin, histerektomi) ve bereket korumak ya da geliştirmek (örneğin, resectoscopic myomektomi) dahil olmak üzere, mevcut . Ayrıntılı bilgi için ilgili bölümlere bakınız.

İzleme:

Hasta tedavi yanıtı değerlendirmek için başlatılan sonra yakından takip devam edilmelidir.

Eğilim Sevk için Sorunlar

Bir hematoloji sevk hemostaz bir bozukluk daha fazla araştırma ya da yönetimi için uygun olabilir.

Prognoz:

-Tıbbi ve cerrahi müdahaleler karşılaştıran randomize çalışmalarda, medikal tedavi yerleştirilen hastaların% 58, 2 yıl içinde cerrahi müdahale uğrayacaktır.

-HMB için yerleştirilen LNG-IUS olan hastalarda% 16, 1 yıl içinde bir cerrahi işlem gerektirmez.

-HMB olan kadınların% 20'si 55 yaşına kadar histerektomi uğrarlar.

Hasta İzleme:

Recheck CBC gerektiği gibi.

Çeşitli Eş anlamlıları:

• Anormal uterin kanama • anovulatorik kanama • Disfonksiyonel uterin kanama

Klinik İnciler:

Uterus korpus Sınav yanıltıcı normal veya anormal olabilir. Örneğin, rahim palpably normal olabilir, ancak klinik olarak anlamlı bir polip ya da endometrial kavite içinde leiomyom içerir ya da endometrial kavite, palpabl leiomyom etkilemez ve bu nedenle kanama ilişkili olmayabilir.

Kısaltmalar:

• aPTT Aktive parsiyel tromboplastin zamanı • AUB Anormal uterin kanama • BUN-Kan üre azotu • Cr-Kreatinin • DDAVP-Desmopressin asetat • DUB-Disfonksiyonel uterin kanama • GnRH-Gonadotropin salgılatıcı hormon • HMB-Ağır menstrüel kanama • RİA-Rahim içi araç • LNG-IUS-Levonorgestrel-serbest interuterine • NSAİİ Nonsteroidal anti-enflamatuar ilaç • PFA-100 ®-Platelet Function Analyzer • PGE / PGF Prostaglandin E ve F • PGI-Prostacylcin • PT-Protrombin zamanı • TSH-Tiroid stimüle edici hormon • TVS-Transvajinal sonografi • vWD-von Willebrand hastalığı

Hasta Eğitimi:

• geliştirilmesi ve ilgili semptomlar anemi kan kaybı arasındaki ilişkiyi açıklayın; anemi mevcut değilse, tedavi edilmeyen anemi muhtemelen sonunda ortaya çıkmasını avukatı.

• riskleri açıklayın, çeşitli tıbbi ve cerrahi seçenekler yararları.

• hastaya HMB genellikle genellikle kronik tıbbi ya da cerrahi müdahale dahil olmak üzere daha fazla araştırma ve uzun vadeli yönetim gerektiren kronik bir durum olduğunu açıklayın.

Önleme:

Profilaktik demir tedavisi

Anormal Uterin Kanama: Hormonal Tedavi veya Kontrasepsiyon

Tanım:

-AUB olağan kanama, uzun süre regl, adet dönemleri, her 3 hafta daha sık, cinsel ilişki sonrası kanama, kanama / regl arasında lekelenme daha ağır içerir. -BTB lekelenme / programlı çekilme kanaması başka zamanlarda meydana gelen konjonktürel COC (östrojen-progestin) kullanan kadınlarda kanama tanımlamak için kullanılır. -BTB de hormonal kontraseptifler, yalnız progestin yöntemleri (DMPA), progestin implantlar veya cikarir, ya da menopoz hormon tedavisi sürekli kullanımı sırasında planlanmamış kanama sevk edebilir.

Uyarı: -Geriatrik Hususlar Atrofi ve uru, hormon tedavisi yokluğunda, postmenopozal kanama nedenleri ve BTB kabul DEĞİLDİR. Bu belirtiler değerlendirilmesi gerekmektedir. (Anormal Uterin Kanama Bkz: Postmenopozal ve Menopoz) -Gebelik Hususlar Gebelik sırasında kanama AUB / BTB değildir ve değerlendirilmesi gerekir.

Yaşa Bağlı faktörler:

-Üreme çağındaki kadınlarda doğum kontrol BTB siklik kombinasyon kullanımı 1. 3 ay boyunca genellikle 3 ay sonra kullanmaya devam müdahalesi olmadan giderir. -Malignite menopoz öncesi kadınlarda nadir görülür. -≥ 45 yaş riskini artırır

Epidemioloji:

BTB kadınların seçtikleri kontraseptif yöntem durdurmak neden birincil nedeni.

Risk Faktörleri:

-Klamidya enfeksiyonu -Eksik kontraseptif kullanımı (cevapsız hapları, geç yeni 28-günlük paketi ile yeniden başlatın) -Gebelik -Sigara içme -Şişmanlık -Yapısal anomaliler (polip, miyom) -Malignite (endometrium, rahim ağzı, vajina, yumurtalık)

Genetik:

Miyom gibi anatomik anomaliler genetik bir yatkınlık

Patofizyoloji:

-Benign durumlar: ---Gebelik, (miyom özellikle submukozal. Olanlar), polip (endometrium, endoservikal), endometriozis, servikal / vajinal enfeksiyon, adenomyozis

-Sistemik hastalıklar: ---Koagülopatilerin, hipotiroidizm, karaciğer / böbrek hastalığı -Neoplazi: ---Hormon tedavisi ---Hormonal kontraseptif (oral, transdermal yama, vajinal halka, enjeksiyon, implant) ve rahim içi cihazlar (bakır, levonorgestrel)

İlişkili Koşullar: "Risk Faktörleri" ve "Patofizyoloji."

Tanı:

Belirti ve Semptomlar:

Hikaye: Şikayetler arasında lekelenme sık sık ped / külot liner gerektiren adet dönemleri öngördü. Yorum ilaçlar, tıbbi / cerrahi ve aile öyküsü.

Fizik Muayene: Serviks lezyonları / enfeksiyon, vajinal atrofi / lezyonlar veya enfeksiyon mukoza, uterus boyutu / şekil / hareket / hassasiyet, yumurtalıklar için değerlendirmek için pelvik muayene gerçekleştirin.

Testler: -Hiperplazi / neoplazi veya atrofi tespit etmek için Office endometrial örnekleme (biyopsi): ---> 35 yıllık endometrium kanseri riski artmıştır, örnek almak önce başlatılması / herhangi bir tedaviye devam -Pap testi displazi dışarı kural -Chlamydia gibi Servikal enfeksiyonu için test

Labaratuar: Uyar: -1., kural dışı hamilelik! -CBC, TSH, prolaktin, seçici kullanılan koagülasyon çalışmaları

Görüntüleme: -Transvajinal sonografi: ---Hastaların ≥ 39% 65 AUB değerlendirilmesi için yeterli ve klinik menopoz değil ---Kolay, mevcut teknoloji

-Salin infüzyon sonografi: ---Hassasiyet% 85.7, özgüllük için% 95.4 polipler / miyom ---Diagnostik histeroskopi için ihtiyaç önlemek Mayıs

-Diagnostik histeroskopi: ---Ofis:          Rahim boşluğuna, operatöre bağlı, artan hasta rahatsızlık, sınırlı sayıda değerlendirmek için güvenli, kolay ve hızlı bir yöntem ---Ameliyathane:          Anormal salin infüzyon sonografi veya ofis histeroskopi ile seçilen kadın lezyonların biyopsi ya da eksizyon gerektiren

Ayırıcı Tanı:

Ektopik veya molar gebelik ve tehdit, kaçınılmaz, tam ve eksik kürtaj gibi üreme yaşlı kadınlarda gebelik ve gebelik komplikasyonları ekarte.

Enfeksiyon: -Vulvit ve vajinit -Servisit -Endometrit -Pelvik inflamatuar hastalık

Hematolojik: -Koagülopatilerin -Kan diskrazisi

Metabolik / Endokrin: -Endokrinopati

Tümör / Malignite: -Neoplastik hastalık vulva / vajina, serviks, rahim korpus, fallop tüp, yumurtalık

Travma: -Yabancı cisim -Travma: ---Direkt ---Cinsel taciz / saldırı

İlaçlar: -Heparin -Sodyum warfarin -Salisilatlar, diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri -Östrojen metabolizmasını artırmak, böylece serum düzeyleri düşürücü ilaçlar: -----Rifampin -----Bazı antiepileptikler -----Bazı antipsikotikler dahil olmak üzere fenotiazinler ve risperidon

Çeşitli / Diğer: -Yapısal lezyonlar: -----Servikal polip -----Endometrial polip

Tedavi:

Genel Önlemler -1-3 ay kontraseptif kullanımı, hormon tedavisi için güvence sağlayın. -Önleyici Rehberlik: Planlanmamış sadece progestin yöntemleri ile beklenen kanama -Sigarayı bırakma (antiöstrojendir etkisi) teşvik etmek -(30-35 mikrogram formülasyonu örneğin 20 mikrogram östrojen) tedavi östrojen bileşeni artan düşünebilirsiniz -Tutarlı kullanımı: -----Cevapsız hapları kaçının -----Cevapsız hapları POP q24h affetmez -----Günlük kullanım sorunlu ise uzun etkili hormon yöntem endike olabilir.

Özel Terapi Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler: -C vitamini ve östrojen aynı yoldan elimine edilir. Östrojen seviyeleri eşlik eden yüksek doz C vitamini ile doğum kontrol hapları veya hormon tedavisi alan hastalarda daha yüksek olabilir -St.John 's wort etkinliğini azaltabilir.

İlaç (İlaçlar): -Devir kontrol perimenopozal ve üreme yaşlı kadınlar için önemli bir konudur.Birçok kadın, düşük östrojen dozları (yani 20 mikrogram) OCP formülasyonları üzerine yerleştirilir. Çalışmalar, bu düşük doz formülasyonları ile yüksek programsız kanama epizodları göstermiştir. -35 mikrogram OCP formülasyonu artırabilir -25 mcg EE üç fazlı formülasyonu Deneme -Deneme uzun OCP rejimi (örneğin, 84 / 7 rejimi ya da 365-d rejimi) -Haftalık transdermal yama 150 mikrogram norelgestromin/20 mikrogram EE -3 hafta vajinal halka 120 mikrogram etonogestrel/15 mikrogram etinil östradiol -Levonorgestrel rahim içi araç: Bu progestin serbest RİA menoraji tedavisinde endometrial ablasyon (aşağıya bakınız) gibi etkili görünür. -3 ay DMPA enjeksiyon 150 mg -Menopoz Belirtileri ve Menopoz bakın.

Cerrahi:

-Yapısal bir anomali tespit edildikten sonra, bu lezyonun rezeksiyonu, uygun olabilir (> 35 yaş kez malignite ekarte). Hamile yönetimi, intramural miyom kanama ile ilişkili olduğu zaman uygun olabilir.

-Operatif / Diagnostik histeroskopi: -----Polipler, submukozal miyom rezeke miyim

-Endometrial ablasyon çocuk doğurma tamamlamış ve tıbbi tedavi başarısız oldu ve konservatif cerrahi seçenek arzuları vardır kim bir kadın için uygun bir seçenek; fetal anomali riski nedeniyle anlayışı postablation gerçekleşmesi gereken, etkili bir kontrasepsiyon sağlanmalıdır. -----Roller-top (altın standart olarak kabul) -----Küresel ablasyon cihazlar: -----------ThermaChoice (balon) -----------Her Seçeneği (kriyoablasyon) -----------Hidro ThermAblator HTA (sıcak su) -----------NovaSure (bipolar) -----------Microsulis MEA ® (mikrodalga)

Myomektomi: -----Intramural / pediküllü rahim leiomyom Çocuk doğurma çağındaki bir kadın (ve arzu) için en uygun: ----------Açık ya da laparoskopik yaklaşım

-Uterin arter embolizasyonu (miyom rahim): -----Genellikle girişimsel radyologlar tarafından gerçekleştirilen -----Faydaları kanama ve miyom (ler) in boyutu azalma, büyük abdominal cerrahi önler -----Riskler ağrısı, ateş, nekroz

-Histerektomi

İzlem Eğilim

Sevk için Sorunlar:

-Invaziv malignite tanısı jinekolojik onkolog bakın. -Koagülopati veya karaciğer / böbrek hastalığı nedeniyle kanama olduğunda, uzmana başvurun.

Prognoz:

Tanımlanabilir patoloji ile ilişkili değildir BTB genellikle gebeliği önleyici yöntem kullanımı ya da hormon tedavisi 3-6 ay içinde tedavi gerektirmeksizin kendiliğinden azalırlar.

Hasta İzleme:

Kontraseptif ya da hormon tedavisi hastaya verirken, bu komplikasyonların belirtileri başarı için değerlendirmek için bir takip ziyareti (adet günlüğü), yan etkileri, soruları cevaplamak hoşgörü, güven sağlamak, monitör planlamak için iyi bir uygulamadır. -Yanlış bilgi erişen hasta önler -Fosters tedavi hedefleri ile ilgili tartışma -Uzun vadeli tedavinin devamı sağlar.

Çeşitli Eş anlamlıları:

İyatrojenik kanama

Klinik İnciler:

• Kadınlar sık ​​sık aylık siklik kanama anormal olarak herhangi bir sapma yorumlamak ve hormonal tedavi sırasında meydana gelen hormonal tedavi yokluğunda meydana gelen düzensiz kanama arasında ayrım olmaz. • hormonal tedavi yokluğunda hormonal tedavi ve kanama esas olmakla beraber kanama arasında ayrım dikkatli bir öykü. • prospektif charted menstrüel günlüğü BTB yorumlama ve yönetme paha biçilemez. • Cevapsız Organik klorürlü pestisitler BTB ortak bir nedeni vardır. • dikkatli, yargılamayan geçmişi gereklidir: "Birçok kadın her gün hapları zorluk var; sizin için bir sorun" Kısaltmalar • AUB Anormal uterin kanama • BTB-Cephe kanama • COC-Kombinasyon oral contraceptions • DMPA-Depo medroksiprogesteron asetat Östradiol • EE-Etinil • OCP-Oral kontraseptif hap • POP-PROGESTİN-sadece doğum kontrol hapı • TSH-Tiroid stimüle edici hormon

Hasta Eğitim Önleme:

• BTB kombine oral kontraseptif kullanımı 1. 1-3 ay içinde yaygın olduğu Danışmanlık, ancak genellikle 2-3 ay tatminsizlik ve kesilmesini önlemeye yardımcı olabilir kendiliğinden sonra giderir. • Menstrüel grafik / kanama takvimleri AUB / BTB değerlendirilmesinde yardımcı olabilir. • Danışma tipik ilgili uzun döngüsü OK kadın kanama desenleri hakkında gerçekçi beklentileri vardır yardımcı olacaktır cikarir, DMPA, implantlar, kanama planlanmamış.

Anormal Rahim  Kanaması: Düzensiz ve Intermenstrual

Tanım:

-Intermenstrual (IM) kanama üreme yıl boyunca öngörülebilir döngüsel regl arasında kanama olarak tanımlanır. -Üreme yıl içinde düzensiz kanamalar, başlangıcı, süresi, ve hacim bakımından değişken ve önceden kestirilemez kanama olarak tanımlanır.

Yaşa Bağlı faktörler:

Düzensiz ve IM kanama kadınların üreme yıl uygulanır ve menarş öncesi perimenopozal ve postmenopozal kanama ile karıştırılmaması gerekir.

Geriatrik Hususlar:

Her zaman yaşlı bireylerde anormal uterin kanama ile ayırıcı tanıda malignite düşünün.

Risk Faktörleri:

"İlgili Koşullar" bölümüne bakın..

Patofizyoloji:

-Sohbet kanama: -----Geç döngüsü lekelenme: ----------Luteal faz defekti

-Orta döngüsü (periovulatory) kanama: -----Postovulatory östradiol çukur

-Yerel patoloji ikincil kanama öngörülemeyen IM: -----Polipler -----Leiomyom -----Enfeksiyon (sekonder servisit veya endometrit, örneğin, Chlamydia trachomatis) -----Neoplazi (örn., karsinom serviks veya endometrium) -----Genital sistem yaralanmalarını / Travma.

-Düzensiz kanama: -----Itirazsız östrojen: ----------Anovulasyon ----------Tutarsız yumurtlama

-İyatrojenik kanama: -----Hormonal Tedavi ve Kontrasepsiyon: Kanama, Anormal Uterin bakın.

-Yukarıda 1 veya daha fazla kombinasyon.

İlişkili Koşullar:

-Sohbet kanama: -----Yerel patoloji (patofizyoloji görmek) -----Iatrojenik (kanama, anormal Rahim bakınız: Hormonal Tedavi veya Kontrasepsiyon)

-Düzensiz kanama: -----Anovülasyon için artmış risk ile ilişkili faktörler: -----------Perimenarcheal veya perimenopozal yıl ----------PKOS ----------Obezite, kilo değişimi ----------Egzersiz ----------Farmakolojik ----------Endokrinopatiler (örneğin, hipotiroid, adrenal hiperplazi, hiperprolaktinemi)

Tanı Belirti ve Semptomlar:

Hikaye:

Düzensiz kanama ve sohbet kanama belirtileri, tanıları değil. -----Öngörülemeyen kanama -----Sabit bir külot liner veya ped kullanımı -----Bu tür ilişki ve temas ya da etkinlik sonrası kanama -----Iç çamaşırları kir -----Hormonal veya intrauterin kontraseptif kullanımı

Fizik Muayene:

-Vulva, perine ve perianal alanları: -----Vulva gibi bir kanama nedeni olabilir lezyonlar arıyor periüretral ve perianal alanları değerlendirin.

-Spekulum sınav: -----Servikal veya vajinal lezyonlar için bakın. -----Serviks Saçılması; mukopürülan akıntı ile birlikte Chlamydia trachomatis düşünecek olursak

-Bimanuel sınav: -----Tahmini boyut, şekil, kontur ve rahim ve palpe etrafındaki konumu, ancak bimanuel sınav nadiren veya IM ya da düzensiz kanama nedenini belirlemek için yararlıdır.

Testler:

Gebelik göz önünde bulundurulması:

-Gebelikte kanama, düzensiz kanama değil, üreme yıl içinde her hastada ilk gebelik komplikasyonları ekarte etmek için değerlendirilmelidir. -Daima vulvar, vajinal ve servikal lezyonların biyopsi. -Gözle görülür hiçbir vajinal / servikal lezyonların tespit ederse endometrial örnekleme düşünün.

Labaratuar:

-Düzensiz kanama: -----Gebelik testi -----CBC (ağır kanama varsa) -----TSH, serbest T4 -----Prolaktin -----Östradiol, FSH, LH, DHEAS düşünün

-Sohbet kanama, test: -----GC -----Chlamydia

Görüntüleme:

-TVS potansiyel polipler ve leiomyom için endometrial kavite değerlendirmek için bir tarama testi olarak kullanılan olabilir; polipler normal görünümlü bir endometrial eko kompleksinin varlığı bile bulunabilir. -TVS, normal değilse, aşağıdaki yordamları 1 veya daha fazla olan endometrial kavite değerlendirilmesinde göz önünde bulundurun: -----DİE intrakaviter lezyonlar (örneğin, polip ve myomlar) tanımlamak için kullanılan olabilir. -----Histeroskopi: intrakaviter lezyonlar için ve bazı durumlarda değerlendirmek için bir tanı yöntemi eşzamanlı çıkarılması için izin verir.

Ayırıcı Tanı:

Her zaman gebelik için değerlendirir.

Enfeksiyon:

-Servisit -Endometrit -Pelvik inflamatuar hastalık

Metabolik / Endokrin:

-Oligo / anovulatorik döngüleri: -----Polikistik over sendromu ve diğer hiperandrojenik devletler -----Hipotiroidi ve hipertiroidi -----Hiperprolaktinemi -----Perimenarcheal -----Perimenopausal

Tümör / Malignite:

-Submukozal miyom -Endometrial polip -Servikal polip -Endometrial neoplazi -Servikal neoplazi -Vajinal neoplazi -Yumurtalık neoplazm: -----Granüloza hücreli tümör

Travma:

-Postkoital: -----Servikal / vajinal laserasyon -----Servikal polip, neoplazmlar, ya da servisit kanama alevlenmesi

-Yabancı cisim

İlaçlar:

-IUS Levonorgestrel

-Sadece progestin: -----Oral -----Vücuda Yerleştirilebilir / Enjektabl

-Kombine östrojen-progestin kontraseptif ajanlar (hap, yama, vajinal halka)

-Antikoagülanlar

Çeşitli / Diğer:

-İdiyopatik Sohbet kanama: -----Gösterilebilir bir neden bağlı değildir.

Tedavi:

Neden yönelik. Tanı kurulduktan sonra, uygun bölümlerde tedavi önerileri için özel nedenleri bakın.

İzlem:

Nedene bağlıdır. Takip öneriler-belirli nedenleri Uygun bölümlere bakınız.

Çeşitli Eş anlamlılar:

• oligomenore • Metrorrhagia

Kısaltmalar:

• DHEAS-dehidroepiandrosteron sülfat • FSH Folliküler stimüle edici hormon • GC-Neisseria gonorrhoeae • LH-Luteinizan hormon • PCOS Polikistik over sendromu • DİE-Salin infüzyon sonografi • TSH-Tiroid stimüle edici hormon • TVS-transvajinal ultrason

Anormal Uterin Kanama: Oligomenore

Tanım:

-Oligomenore erişkinlerde 35-90 gün veya <9 devir yılda regl yokluğu ve ergenlerde 45-90 gün regl yokluğu ifade eder.

-Amenore> 90 gün ya da ergenlerde yetişkinler için regl yokluğudur.

-Oligomenore altta yatan bir hastalık mekanizmasının bir göstergesidir ve tedavi altta yatan belirli bir durumun tedavisinde yönelik olmalıdır.

Yaşa Bağlı faktörler:

-Menarş sonrası 1. 2 jinekolojik yıl bile ergenlerde normal adet döngüsü aralığı 21-45 gün.

-Erişkinlerde normal adet döngüsü 21-35 gün arasında değişir.

-Oligomenore menopozal geçiş döneminde daha sık görülür.

Epidemioloji:

--Oligomenore üreme yıl boyunca kadın etkiler.

-Üniversite öğrencilerinin% 11.3 oligomenore var.

Risk Faktörleri:

-Şişmanlık -Kilo kaybı -Aşırı egzersiz -Kronik hastalık

Genetik:

-PKOS güçlü bir genetik bileşeni vardır, ancak genetik ve fenotipik heterojenite gen lokalizasyon sorunlu yaptık.

-Özel tipte tiroid fonksiyon bozukluğu, genetik bir bileşeni var.

-Prematüre over yetmezliği / over yetmezliği Fragile X sendromu ile ilişkili olan POF olan kadınların, belirli genlerin mutasyonları tespit edilmiştir.

Patofizyoloji:

-Normal menstrüel fonksiyon sağlam bir hypothalamic-pituitary-ovarian-uterine/vaginal eksen gerektirir. -Normalde, hipotalamus pulsatil GnRH, FSH ve LH serbest bırakmak için hipofiz uyarır serbest bırakır. -Bu folliküler gelişim, ovulasyon ve korpus luteum uyarmak için yumurtalıklar gonadotropinler hareket ederler. -Yumurtlamadan sonra rahim endometrium yayılması ve olgunlaşma teşvik Yumurtalıklar östrojen salgılamaya ve, progesteron. -Yokluğunda normal bir çıkış yolu boyunca gübreleme, menstrüel kan çıkar. -Bu eksende herhangi bir kesinti oligomenore neden olabilir.

İlişkili Koşullar:

-Osteopeni ve osteoporoz ile azalmış kemik mineral yoğunluğu -Çoklu; bkz: "Ayırıcı Tanı"

Tanı:

Belirti ve Semptomlar:

Regl yokluğu

Hikaye:

Hasta ile ilgili sorgulanmalıdır: -----Menstrüel geçmişi -----Cinsel aktivite -----Gebelik öyküsü -----Yeme bozukluğu (anoreksiya veya bulimia) -----Egzersiz alışkanlıkları-sayısal frekans / yoğunluğu -----Kilo kaybı -----Galaktore, baş ağrısı, görme alanı defektleri, poliüri, polidipsi -----Östrojen eksikliği, sıcak basmaları veya vajinal kuruluk gibi belirtileri -----Ilaç kullanımı -----Yasadışı uyuşturucu kullanımı

Fizik Muayene:

-----Büyüme paterni -----Yükseklik ve ergenlerde yaş için hesaplanan BMI ve VKİ persentil ile kilo -----Tanner evreleme -----Androjen fazlalığı belirtileri, akne, hirsutizm, clitoromegaly -----Hastalık Stigmata Cushing -----Tiroid muayenesi -----Meme muayenesi, özellikle galaktore arıyor

Testler:

Hassas bir idrar veya serum gebelik testi ile gebelik ekarte edilmelidir.

Labaratuar:

-İdrar veya serum β-hCG -TSH -prolaktin -Eğer hiperandrojenizm belirtileri: -----Serum DHEAS ve testosteron -----17-hidroksiprogesteron -Eğer semptomlar ya da hypoestrogenism işaretleri: -----FSH -----Estradiol -Eğer semptomlar / fiziksel bulgular, genetik bozukluk veya hasta POF <30 yıl düşündüren: -----Karyotip

Görüntüleme:

-Polikistik over normal gonadlar onaylamak veya değerlendirmek için transvaginal veya transabdominal genç ergenlerde pelvik ultrasonografi -Eğer prolaktin seviyeleri: -----Hipofiz tümörü ekarte etmek için beyin MR (yani, prolaktinoma)

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon:

Kronik hastalığı ya da enfeksiyon

Metabolik / Endokrin:

-POF: -----Turner sendromu -----Gonadal disgenezi

-Hiperprolaktinemi: -----Hipotiroidizm -----Prolaktinoma -----İlaçlar

-Hipotalamik disfonksiyon: -----Anoreksiya nervoza -----Aşırı egzersiz

Hastalık Cushing

-Konjenital adrenal hiperplazi

Immünolojik:

Otoimmün erken yumurtalık yetmezliği

Tümör / Malignite:

-Prolaktinoma -Androjen üreten tümörler

İlaçlar:

-atrojenik: -----Kemoterapi (örneğin, siklofosfamid) -----Radyasyon tedavisi -----Hormonal kontraseptifler -----Hiperprolaktinemi neden ilaçlar -----Valproat -----IUS Levonorgestrel -----Progestin sadece hormonal kontraseptifler (DMPA, POP, implant) -----Leuprolide

Çeşitli / Diğer:

-PKOS -Fizyolojik: -----Perimenarchal -----Perimenopausal

Tedavi:

Genel Önlemler:

-Her zaman altta yatan etyoloji davranın. -Kilo kaybı için aşırı kilolu ya da obez hastaların -BMI normalleşmesi ve aşırı egzersiz ve yeme bozukluğu olan hastalar için uygun egzersiz davranışları

Özel Terapi Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler:

-VKİ normal ulaşmak için Sağlıklı, dengeli bir beslenme -VKİ normal sağlamak ya da korumak için uygun, ılımlı egzersiz

İlaç (İlaçlar):

-Her zaman altta yatan etyoloji tedavi: -----Tiroid replasman eğer hipotiroid -----Dopamin agonist eğer hiperprolaktinemi -----Metformin varsa polikistik over sendromu ve insülin direncine -----Devresel östrojen-progestin -----Östrojen-progestin Kombine oral kontraseptif haplar, yamalar, ya da vajinal halka, östrojen tedavisi kontrendike -Gebelik isteyen hastalar klomifen sitrat, eksojen gonadotropinler veya pulsatil GnRH ile ovülasyon indüksiyonu gerekebilir.

Cerrahi:

Bazı hipofiz veya yumurtalık tümörleri için tümör rezeksiyonu

İzlem Eğilim

Oligomenore için değerlendirilmesi ve tedavi ayaktan yapılır.

Sevk için Sorunlar:

-Oligomenore için çok etyolojileri birincil bakım sağlayıcı tarafından idare edilebilir. -Bir uzman yardımı gerektiren durumlar şunlar olabilir: -----POF: endokrinolog, jinekolog, üreme endokrinolog -----Hipofiz tümörleri: beyin cerrahı ve endokrinolog -----Anoreksiya nervoza: Yeme bozukluğu takım -----PCOS: endokrinolog, üreme endokrinolog, jinekolog -----Diğer tümör tipleri: Onkoloji, jinekolog, jinekolojik onkolog -----Kısırlık: Kadın doğum / Doğum Uzmanı ya da üreme endokrinolog

Hasta İzleme

-Birçok hasta, özellikle endokrin hastalıkları, fonksiyonel hipotalamik disfonksiyon ve PKOS durumlarda, altta yatan durum için tedavi sonrası düzenli regl devam edecektir. -Uzun süreli hypoestrogenic devletler, kemik mineral yoğunluğu kaybına yol açabilir. -Anovulasyon ve infertilite oligomenore sonucu çoğu neden olur. -Polikistik over sendromu olan kadınlar da insülin direnci ve diyabet açısından taranmalıdır. -Özellikle obez kadınlarda uzun süreli oligomenore, endometrial hiperplazi ve kanser için bir risk faktörü.

Çeşitli Eş anlamlılar:

• Düzensiz regl • Seyrek olarak regl

Kısaltmalar

• BMI-Vücut kitle indeksi • DHEAS-dehidroepiandrosteron sülfat • DMPA-Depo medroksiprogesteron asetat • FSH Folikül stimüle edici hormon • GnRH-Gonadotropin salgılatıcı hormon • hCG-İnsan koryonik gonadotropinler • LH-Luteinizan hormon • PCOS Polikistik over sendromu • POF-Prematüre over yetmezliği • POP-PROGESTİN sadece hapları • TSH-Tiroid stimüle edici hormon

Hasta Eğitim Önleme

• oligomenore altta yatan tedavi ile önlenebilir. • Uygun bir vücut ağırlığı korumak düzensiz regl riskleri en aza indirir.
ANORMAL UTERİN KANAMA:

Postmenopozal ve Menopoz Geçiş Dönemi

Tanım:

-MT: -----Daha önce "perimenopoz" olarak anılacaktır -----Üreme yaşlanma isimlendirme SAMAN (Üreme Yaşlanma Atölye Aşamaları) tarafından tanımlanmış ve sağlıklı için de geçerlidir, normal anatomik anormallikler ve BMI 18-30 kg/m2 arasında olmadan sigara içmeyen kadınlar, adet kanamaları.-5 Ila +2 7 aşamadan oluşmaktadır. Perimenopoz son adet dönemi (FMP) ve 12 ay sonra MT içerir. -----------5 Ile -3: Orta üreme yaşam -----------2 -1: Menopoz geçiş. Atlanır ilk regl (veya> 7 gün değişimi döngüsü uzunluğu) ile başlar: -----------2 (Erken evre): regl her seferinde en az 3 ay -----------1 (Geç dönem): 3-11 ay amenore -----------0 (menopoz): 12 ay sonra FMP -----------1-2 (Postmenopoz): --------------------+1 (Erken evre): 1. 5 yıl sonra FMP ----------------------2 (geç dönem): Yaşamın sayesinde geri kalanı

-Postmenopozal anormal uterin kanama (AUB): ------> 1 yıl FMP sonra meydana gelen kanama

Yaşa Bağlı faktörler

-Başlangıçlı MT Ortanca yaş = 47.5 yıl -MT Medyan uzunluğu = 4 yıl -Ortalama menopoz yaşı 51.4 yıl -Prematüre over yetmezliği: Uzun süreli hipergonadotropik amenore> 2 standart sapma referans nüfus için ortalama altında meydana gelen: -----Genelde "erken menopoz için" erken "ve <45 <40 olarak kabul

Epidemioloji

-AUB muayenelerinin% 20 kadar hesapları ve MT sık sık görülmektedir. -Postmenopozal kanama vakalarının <% 10 endometrium kanseri nedeniyle.

Risk Faktörleri

-Doğal MT zamanlama etkileyen faktörler: -----Daha önce geçiş: Mevcut sigara kullanımı, daha düşük SES, kalp hastalığı, ayrılmış / dul / boşanmış, işsiz

-----Daha sonra geçiş: multipar, OCP kullanımdan önce, Japon etnisite

-Servisit, endometrial hiperplazi / karsinom, serviks kanseri, miyom, servikal lezyonların ve atrofik vajinit / endometrit için risk faktörleri -----Genel olarak, anatomik anormallikler yaşla birlikte artar.

-Endometrial polipler: Östrojen pozlama, Tamoksifen

-Myomlar

Genetik

Menopoz birincil belirleyici faktör etkileyen yaş

Patofizyoloji

-MT: -----Kısa adet döngüsü değişken uzunlukta anovulatorik döngüleri alternatif ovulatuar döngüleri foliküler faz kısa 2o: -----------Çevrimleri 3-7 gün daha kısa alabilirsiniz -----------Kanama azaltmak ve menopoz yaklaşıyor gibi hafif, ANCAK olabilir

-----Anovulatorik döngüleri, progesteron istikrar eksikliği ve neden endometrium kırılganlık ve zaman zaman ağır kanama, yeterli stromal desteği olmadan endometrial damarlanma artmıştır. -----Rakipsiz östrojen stimülasyonu ile hiperplazi ve neoplazi riski artar

-Postmenopozal AUB: -----Genellikle hypoestrogenic devlet ile ilgili, ancak spesifik etiyolojisi bağlıdır; her zaman hiperplazi veya karsinom ekarte.

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Hikaye

-Normal bir ton ve bir patolojik nedeni ayırt etmek önemlidir. -Kanama şekillerindeki değişiklikler: -----Soruşturma gerektiren fizyolojik olmayabilir -----Uzun süreli kanama> 10 gün ya da intermenstrual kanama tetkik gerektirir -Postkoital kanama -> 12 ay amenore kadar Gebelik hala mümkün -Vajinal atrofi / kaşıntı / disparoni -Jinekolojik maligniteler aile öyküsü, meme kanseri veya kolon kanseri

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-Sıcak yanıp söner: -----Geç perimenopoz prevalansı% 57 ve% 49 erken menopoz

-Uyku bozuklukları -Tiroid fonksiyon bozukluğu belirtileri (MT AUB mümkün etiyolojisi) -Anemi belirtileri -Üretrit / Sistit -Barsak fonksiyonunda değişiklikler

Fizik Muayene

-Hastanın vital bulguları: -----Taşikardi veya postural hipotansiyon (anemi şüpheli ise)

-Abdominal kitleler veya asit ekarte etmek için sınav

-Pelvik sınav için değerlendirilmesi: -----Uterusun boyutu -----Rahim / Servikal kitlelerin veya anormallikleri -----Vajinal atrofi -----Tiroid hastalığı kanıtı (Tiroid Hastalıkları bakınız.)

-Rektal muayene

Testler

-ACOG endometriumun değerlendirilmesi tavsiye eğer anovulatorik kanama veya <35 yaş> 35 yaş, kronik anovulasyon, örneğin diyabet, obezite gibi endometrial hiperplazi, sağlık yönetimi, ya da risk faktörleri refrakter kanama ya da HTN

-EMB veya EMBx (Pipelle): -----Olguların% 18'i kadar fokal lezyonlar özledim

-Rahim kanseri teşhis testi

-+ / - Servikal kültürler

Labaratuar:

-CBC -TFTs  + / - Erken foliküler faz FSH / Estradiol  + / - HCG

Görüntüleme

-Klinisyen konfor ve beceri workup yönlendirecektir.

-Menopozal geçiş AUB kullanımı Goldstein klinik algoritma: -----Döngüsü gün (CD) 4-6 TVS triyaj aracı olarak yararlı olabilir: ----------EE ≤ 4-5 mm (çift katlı) genel patoloji dışlar. Ileri tetkikleri gerek yok            + / - EMBx çünkü hatta endometrium kanseri nadir bir olgu raporları EE ≤ 4

-----EE> 5 mm (çift katlı) ya da yeterince görüntülenebildi: HSN kanama durdurulur 5-10 CD'de:           Fokal anormallikler EE ≤ 3 mm (tek tabakalı), ileri tetkikleri gerekli           EE> 3 mm ve simetrik (tek tabakalı), EMBx gerçekleştirilen           EE> 3 mm ve asimetrik (tek tabakalı) ise veya fokal anormallik, D & C / histeroskopi

-Postmenopozal kanama: -----EE TVS ≤ 4 mm: genellikle gerekmez ileri tetkikleri ----------EE> 4 mm ise, EMBx gerekli

-----HSN seçeneği TVS, polip ya da myom düşündüren ise, aynı zamanda ilk değerlendirme EMBx ile birlikte kullanabilirsiniz

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon

Servisit / Kronik endometrit

Hematolojik

Unlikely: Kazanılmış von Willebrand hastalığı

Metabolik / Endokrin

-Hormon tedavisinde kullanılan sürece Unlikely Postmenopoz

-MT: -----Anovulasyon en muhtemel etyoloji: ----------Dışlanma Tanı disfonksiyonel uterin kanama (DUB) olarak adlandırılan

-Tiroid fonksiyon bozukluğu ekarte

Tümör / Malignite

-Endometrial hiperplazi: -----Basit vs karmaşık      + / - Atipi

-Endometrial karsinom: -----Yaşla birlikte sıklığı artar

-Servikal karsinom

Travma

Bu yaş grubunda durumudur; geçmişi ile ekarte

İlaçlar

-Hormonal tedavi: -----Atılım kanama genellikle postmenopozal kadınlarda 6-12 ay sonra da giderir: ----------> 6 ay ya da hasta anksiyete, endometrial değerlendirme düşünün

-Tamoksifen: -----Endometrial çoğalması, hiperplazi, polip, veya karsinom riski artar: ----------Endometrial değerlendirmesi gereklidir eğer AUB

Çeşitli / Diğer

-Gebelik -Anatomik: -----Miyom -----Servikal / Endometrial polipler -----Adenomyozis (MT) -----Atrofi: ----------En sık nedeni (postmenopozal) -Üretral karünkül (postmenopozal)

Tedavi

Tedavi spesifik bir tanı bağlıdır.

İlaç (İlaçlar)

-DUB: Amaç, luteal progesteron dengeleyici etkisi geri ve hiperplazi önlemek için: -----Düşük doz monofazik Organik klorürlü pestisitler: ----------Kontrendikasyonları ve riskleri değerlendirmek -----Sözlü progestin 10-14 gün q1-2 ay: ----------Kontraseptif yarar sağlamaz ----------Provera 10 mg, ya da Prometrium 200 mg, ya da Aygestin 2.5-10 mg / gün -----Levonorgestrel RİA (Mirena): ----------20 mikrogram levonorgestrel günlük yayımlanan; 3 ay sonra kanama% 80 azalma ----------Kontrasepsiyon sağlar. -----Kombinasyon hormonal tedavi: ----------Hiçbir güvenilir doğum kontrol yarar -----NSAID

-Endometrial hiperplazi: -----Tıbbi vs cerrahi tedavi atipi varlığı bağlıdır. ----------Eğer herhangi bir atipi, günlük Organik klorürlü pestisitler (perimenopozal) veya konjonktürel Provera 10-20 mg / gün tekrar EMBx ile 6 aylık bir süre için 10 gün boyunca her 3 ayda bir

-Vajinit Atrofik: -----Oral veya transdermal hormonal tedavi -----Vajinal düşük doz östrojen (örneğin, sonra haftada iki kez 2 hafta için 3 aylık veya Vagifem günlük her Estring) ----------> 6 ay tedavi sistemik emilimi mümkün; aralıklı progestin veya endometrium gözetim dikkate

Cerrahi

-Anovulasyon: -----Endometrial ablasyon: ----------Histerektomi daha fazla maliyet-etkili, daha az invaziv, azalmış morbidite ve hızlı kurtarma ----------01:10 kadınlar hala 5 yıl içinde 2o tedavi başarısızlığı histerektomi sahip olacak.

-----Uterin arter embolizasyonu: ----------Alternatif tedavi, tıbbi komorbiditeler

-Endometrial polip: histeroskopik rezeksiyon

-Servikal polip: Ofis polipektomi

-Miyom: -----Submukozal eğer histeroskopik rezeksiyon -----Histerektomi -----Uterin arter embolizasyonu: ----------Alternatif tedavi, tıbbi komorbiditeler

-Endometrial hiperplazi: atipi varsa Histerektomi vs yüksek doz progestin (bu yaş grubunda daha az arzu edilen bir seçenek)

-Endometrial karsinom: Histerektomi + / - cerrahi evreleme

-Serviks kanseri: Tedavi aşamasında bağlıdır.

İzlem:

-Spesifik bir tanı bağlıdır -Workup negatif olsa bile Histeroskopi kalıcı kanama için gerekli olabilir.

Eğilim Sevk için Sorunlar

Jinekolojik onkolog sevk gerekebilir karsinoma menopoz yönetimi için mevcut veya üreme endokrinolog

Prognoz

-Spesifik bir tanı bağlıdır -DUB sonunda menopoz remits. -Endometrial polipler: -----MT AUB olan kadınların% 13 sunun: ----------Nadiren malignite ile ilişkili

-Endometrial hiperplazi: -----Karsinoma ilerleme: ----------Atipi olmaksızın basit hiperplazi:% 1 ----------Atipi olmaksızın kompleks hiperplazi:% 3 ----------Atipi Basit hiperplazi:% 8 ----------Atipi ile kompleks hiperplazi:% 29

Hasta İzleme

-Spesifik bir tanı ve tedavi bağlıdır -Yıllık ofisini ziyaret kanama desen değiştirmediğiniz sürece tavsiye

Çeşitli

Menopoz ve Menopoz Belirtileri bakın.

Eş anlamlıları

Disfonksiyonel uterin kanama Klinik İnciler

Postmenopozal kanama, aksi ispat edilene kadar kanser türüdür.

Kısaltmalar

• CD-Döngüsü gün • DUB-Disfonksiyonel uterin kanama • EE-Endometrial yankı • EMBx-Endometrial biopsi • FMP-Final adet dönemi • FSH Folikül stimüle edici hormon • HCG İnsan koryonik gonadotropin • HSN-Hysterosonogram • HTN-Hipertansiyon • RİA-Rahim içi araç • MT-Menopoz geçiş • OCP-Oral kontraseptif hap • SES-Sosyoekonomik durumu • TFT-Tiroid fonksiyon testleri • TVS-Transvajinal sonogram

Hasta Eğitim

• MT sırasında ve HT yanıt normal kanama desenleri hakkında hastalarda eğitin. • doktor postmenopozal HT> 6 ay sonra ilk tanı kurulan desen kanama veya atılım kanama durumunda herhangi bir değişiklik bildirin.

Önleme

• Hedef eksik saptanabilir erken jinekolojik malignite önlemek için • yıllık jinekolojik sınav mu?

ANORMAL UTERİN KANAMA:

Prepubertal (Ergenlik Öncesi)

Tanım

Prepubertal vajinal kanama nadirdir ancak küçük ciddi tıbbi durumlar için çeşitli bir yelpazede temsil edebilir. Dikkatli bir öykü ve muayene önemli patoloji hariç tüm durumlarda garantilidir.

-Travmatik koşulları: -----Lazerasyon -----Yabancı cisim -----Cinsel istismar

-Nontravmatik koşulları: -----Bulaşıcı -----Endokrin -----Tıbbi

Yaşa Bağlı faktörler

-Yenidoğanlarda görülen vajinal kanama görülebilir: -----Yüksek östrojen anne çevre çekilme nedeniyle

-Erken ergenlik yaşı 8 yıl (yaşın üzerinde tartışmalara) (bkz. Erken Ergenlik,) önce pubertal gelişim başlangıcı.

Epidemioloji

-Vajinal kanama ile kızların% 50 kadar bir vajinal yabancı cisim olabilir.

-Kızların% 4-5 kesme gibi 8 yaşında kullanarak büyümüş de küçülmüş pubertal gelişim sergiler: -----Siyahlar içinde daha yüksek (% 25) karşı beyazlar (% 8)

Risk Faktörleri

-Diğer deliklerinde yabancı cisim öyküsü -Ergenlik veya erken regl aile öyküsü -Bazı fiziksel aktivitelere katılım: -----Bisiklet sürme -----Jimnastik

Patofizyoloji

-Normal puberte gelişimi genellikle olayların tutarlı bir desen izler, erken başlangıçlı (bkz. Erken Ergenlik,), vajinal kanama neden olabilir: -----Thelarche: Meme gelişimi: ----------Menarş Tanner Meme Sahne genellikle 3-4 oluşur ----------NO meme gelişimi ile kanama anormal.

-----Pubarche: İkincil cinsel özellikleri: ----------Kasık saç ----------Aksiller saç

-----Menarş: regl başlangıcı

-Erken menarş: -----Pubertal değişikliklerin yokluğunda kanama 1 veya daha fazla bölüm: ----------Hipotiroidizm ile ilişkili olabilir ----------Genellikle idiyopatik

-Bazı yumurtalık tümörleri östrojen salgılar olabilir: -----Granüloza hücreli tümörleri -----Benign foliküler kistleri

İlişkili Koşullar

-Hipotiroidizm -Ergenlik

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Hikaye:

Dikkatli bir öykü alınması zor olabilir. Endişeli bir genç kız ya da ergenlik öncesi görüşme rahat ve tehditkar bir atmosfer size yardımcı olabilir. Veli genellikle tarihsel veriler sağlar. , Dikkate alınması gereken İlişkin noktalar şunlardır: -Kanama başlangıcı ve süresi -Vajinal karşı rektal kanama -Vajinal akıntı -Tıbbi öykü -Pubertal kilometre taşları: -----Meme ve kasık saç gelişimi -----Büyüme, kilo alımı -Pelvik enfeksiyonları -Son travma veya düşme -Cinsel istismar şüphesi: -----Yeni davranış değişiklikleri -----Erken cinselleştirilmiş oynat / davranışları -Kanama bozuklukları aile öyküsü -Pelvik ya da karın ağrısı

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-Anayasa: -----Kilo artışı veya kaybı -----Büyüme, yükseklik -----Pubertal simge

-Isı ve soğuk tolerans

-İdrar şikayetleri: -----Dizüri, sıkışma, sıklık -----İYE, Tarihi

-Kabızlık: -----Sert dışkı

Fizik Muayene

-Hastanın vital bulguları -Boy, kilo, BMI -Genel sınav içermelidir: -----Tanner evreleme: Meme ve pubik kıllanma -----Vücut habitus -----Karın sınav: ----------Kitleler ----------Ağrı -Genital sınav içermelidir: -----Dış genital bölge, introitus ve üretra Muayene: ----------Travma ----------Yabancı cisimler ----------Ekimoz ----------Soyulmalar ----------Deşarj -----Kanama Değerlendirme: ----------Rektal, vajinal veya üretral ----------Aktif kanama, sızma, ya da hemostaz -----Genital kültür veya ıslak montaj Edinme -Mümkün liken skleroz (bkz. Vulvar liken skleroz) ele alalım: -----Soluk atrofik deri kanaması olan -Spekulum sınav genellikle gerekli değildir: -----Anestezi altında sedasyon veya pelvik sınavı düşünün -----Ağır kanama veya pelvik ağrı yokluğu -Spekulum sınav anestezi altında yapılmalıdır: -----Eğer ağır vajinal kanama -----Şüpheli vajinal travma veya yabancı cisim: ----------Vulvar travma ve laserasyonu ölçüde görsel hale getirilemez ----------Derin vajinal laserasyon ----------Periüretral yaralanma -----Çocuk ve ergen (Huffman) dar uçlu spekulum kullanın: ----------Bir nazal spekulum, bebekler ve çok genç kız için iyi çalışıyor ----------Sistoskop veya histeroskop vajinal görselleştirme büyütme sağlamak için kullanılabilir. -Rektal tutulum düşünün kolonoskopi

Testler

Labaratuar

-İlk kan çalışma: -----CBC -----Trombosit sayısı

-İdrar analizi

-Islak montaj

-Genital kültürlerin cinsel istismar şüphesi (Tecavüz / Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz bakınız.)

-Kıl kurdu için selofan bant testi

-şüpheli endokrinopati veya ergenlik: -----LH -----FSH -----GnRH stimülasyon testi -----Estradiol -----Şüpheli kanama bozukluğu varsa, koagülasyon çalışmaları göz önünde bulundurun

-Tüm kan tedavisine başlamadan önce çizilmelidir

Görüntüleme:

-Ultrason: -----Özellikle sınav eksik -----Over / uterin patoloji değerlendirin: ----------Prepubertal rahim yapılandırma: serviks boyutu = fundus postpubertal fundus: serviks ~ 02:01 boyutu -----Travma, pelvik hematom ekarte

-MR: -----Konjenital anomali tanısında yararlı -----Yabancı cisim

-X-ray: -----Yabancı cisim göstermek olabilir.

Ayırıcı Tanı

-Enfeksiyon:

-----Vulvovajinit ----------Candida çocuk bezi kullanarak son derece alışılmadık ----------Bakteriyel vajinit: Grup URI sonra genellikle bir β-strep, 7-10 gün

-----Enterik patojenler ----------Ishal olan veya olmayan ----------Shigella ----------Campylobacter ----------E. coli ----------Salmonella

-----Kıl kurdu

-----İYE

-Hematolojik: -----Yalnız bozuklukları olası travma yokluğunda prepubertal kanamaya neden Kanama: ----------vWD ----------Faktör XI eksikliği ----------ITP

-Metabolik /Endokrin: -----Postnatal östrojen Çekme -----Erken ergenlik -----Erken menarş -----McCune-Albright sendromu -----Hipotiroidizm

-Tümör / Malignite: -----Sarkoma botryoides -----Östrojen salgılayan yumurtalık tümörleri: ----------Granüloza hücreli tümör ----------Folliküler kistler -----Adrenal adenom / karsinom

-Travma: -----Yaralanma Çatallı -----Taciz

-İlaçlar -----Eksojen östrojen maruziyeti

-Çeşitli / Diğer: -----Yabancı cisim -----Üretral prolapsus -----Hemanjiyom -----Dermatolojik bozukluklar: -----------Liken skleroatrofik -----------Condyloma aküminata -----------Bebek bezi isiliği

-GI: -----Ishal -----Rektal kanama: Prolaps, intussusepsiyon, anal fissür

Tedavi: Genel Önlemler

-Hemodinamik uzlaşma varsa, destekleyici önlemler alınmalıdır: -----Yatış -----IV sıvı resüsitasyon -----Kan ürünleri

-Travma: -----Ilık tuzlu su ile yıkayınız. -----Yüzeysel sıyrıklar görülebilir: ----------Basınç, buz paketleri ----------Topikal hemostatik ajanlar -----Dikilmesi daha büyük veya nonhemostatic laserasyon için gerekli olabilir -----Foley kateter gerekebilir: -----------Büyük hematom eğer varsa -----------Periüretral katılımı

-Vulvovajinit: -----Temizlik -----Topikal östrojen krem -----Uygun antibakteriyel ajanlar ile tedavi -----Bezi, antifungal tedavi gerekebilir -----Çizilmeye cesaretini: ----------Oturma banyoları ----------Antipruritik ajanlar ve hafif sedasyon eğer şiddetli kaşıntı

-Yabancı cisim: -----Sürüntü veya forseps ile kaldırın: ----------Bilinçli sedasyon gerekebilir -----Eğer ilişkili enflamasyon: ----------Oturma banyoları ----------Antibiyotik düşünün

-Hemanjiyom: -----En kendiliğinden zaman geriler

-Üretral prolapsus: -----Destekleyici önlemler: ----------Oturma banyoları ----------Topikal östrojen ----------Nadiren gerekli cerrahi

-Yumurtalık kistleri: -----En çok gözlem ile kendiliğinden iyileşir: ----------Güvence ----------4-6 hafta içinde ultrason ile yeniden gözden -----Kalıcı kist ya da solid kitleler için jinekoloji bakın

-Erken ergenlik: -----Jinekoloji veya pediatrik endokrinoloji bakın

-Erken menarş veya menarş öncesi kanama: -----Tüm diğer nedenlere ekarte -----Güvence -----Normal pubertal gelişimi için yakından takip -----Jinekoloji veya endokrinoloji üreme için sevk düşünün

-Hipotiroidizm: -----Uygun olarak tiroid ilaçları ile tedavi

-Liken skleroatrofik: -----Topikal düşük-orta potent steroid merhemi: ----------Hidrokortizon ----------Betametazon ----------Yüksek potent steroid düşünün ağır

Cerrahi

Anestezi altında Pelvik muayene: ---Endişeli veya genç hastalarda ---Pelvik travma onarın ---Derin yabancı cisimlerin çıkarılması

Takip: -Travmatik lezyonların doğru iyileşmesini sağlamak için 1-2 hafta takip edilmelidir. -Hastalık süreci için uygun tıbbi koşullar

Eğilim Sevk için Sorunlar

-Için jinekoloji sevk: -----Pelvik veya vulvar kitlelerin -----Geniş cerrahi onarım

-Endokrinoloji ya da jinekoloji Tavsiye: -----Erken ergenlik ya da menarş öncesi kanama

-Üroloji için Tavsiye: -----Refrakter üretral prolapsus

-Pediatrik dermatoloji sevk: -----Önemli dermatozlar: -----Liken skleroatrofik

-Hematoloji Tavsiye: -----Kanama bozukluğu

Çeşitli Klinik İnciler

• Kaza sonucu travma nadiren hymenal bozulması sonuçları mevcut, cinsel istismar olarak kabul edilmelidir. • Benign foliküler kist, kist gerileme olarak çekilme kanaması meydana gelebilir. • Afrikalı-Amerikalı topluluk tarafından kullanılan bazı saç ürünleri biyolojik olarak aktif östrojenlerin içerir.

Kısaltmalar

• BMI-Vücut kitle indeksi • FSH Folikül stimüle edici hormon • GI-Gastrointestinal • GnRH-Gonadotropin salgılatıcı hormon • ITP-İdiopatik trombositopeni • LH-Luteinizan hormon • URI'si-Üst solunum yolu enfeksiyonu • İYE-İdrar yolu enfeksiyonu • vWD-von Willebrand hastalığı

Dismenore

-Dismenore, en sık rastlanan jinekolojik şikayettir. Ergen ve genç yetişkinler arasında kısa vadeli okula veya işe devamsızlığın önde gelen nedenidir.

-Dismenorelerin çoğunluğu fonksiyoneldir Normal ovulatuar siklus ve herhangi bir pelvik patoloji ile ilişkilidirler.

-Ergenlerde ve genç erişkinlerde % 10 oranında  pelvik endometriozis ve rahim anomalilerine bağlı şiddetli dismenore (ikincil dismenore) olabilir.

Yaşa Bağlı faktörler

-Dismenore, adet siklusunun anovulatorik olduğu menarş sonrası ilk 2-3 yılda yaygın değildir.

-Dismenore, orta ve geç ergenlik döneminde ovulatuar menstrüel siklusların başlaması ile daha yaygın hale gelir.

-Primer dismenore görülme sıklığı, yaş, parite, ve hormonal kontraseptif kullanımı ile azalır.

-İkincil dismenore ise yaşla birlikte artar.

Epidemioloji

Yaygınlık

- Ergenlerin % 70'inde dismenore,% 15 kadarında ise  şiddetli belirtiler vardır.

-20'li yaşlarındaki kadınlar arasında, 67% oranında dismenore,% 10 kadarında ise şiddetli belirtileri vardır.

-İkincil dismenore nedenine bağlıdır.

Risk Faktörleri

-Birincil: -----Nulliparite -----Ağır menstrüel kanama -----Sigara içmek -----Düşük balık tüketimi -----Depresyon / Anksiyete / Cinsel istismar ve kötü okul-iş performansı, zayıf faktörlerdir.

-İkincil: -----Pelvik enfeksiyon / cinsel yolla bulaşan hastalıklar -----Endometriozis -----Endometriozis aile öyküsü (ikincil dismenore için risk faktörü) -----Tavsiye edilmemesine rağmen RİA kullanımı -----Miyom

Genetik

Endometriozislerin % 5-7'i  poligenik / multifaktöriyel kalıtım genetik bir bozukluktur.

Patofizyoloji

-Birincil dismenore: -----Ovulasyon sonra hücre zarında yağ asitlerinin birikmesi, fosfolipitler, meydana gelir. Baskın Batı tipi beslenme ile Ω-6 yağ asitleri yüksek alımı,hücre duvar fosfolipitlerinde artışa neden olur.

-----Adet kanaması öncesi, progesteron çekilmesi başladıktan sonra, Ω-6 yağ asitleri, özellikle araşidonik asit, serbest bırakılır.Prostaglandin (PG) ve lökotrienler (LT) rahim içinde zincirleme bir reaksiyon başlatılır.PG ve LT'nin oluşturduğu inflamatuar yanıt, hem kramp ve bulantı, hem de kusma ve baş ağrısı gibi sistemik belirtileri başlatır..

-----Özellikle, prostaglandin F2A, COX araşidonik asit metaboliti iskemi ve ağrıya yol açar, güçlü vazokonstriksiyon ve myometrial kontraksiyonlara neden olur.

-İkincil dismenore pelvik patoloji:

-----Rahim harici ----------Endometriozis (konusuna bakın) ----------Tümörler ----------Pelvik adezyonlar

-----Rahim: ----------Gençlerde uterovaginal anomaliler-hematometra,hematocolpos vb. ----------Yapışıklıklar ----------Pelvik inflamatuar hastalık ----------Adenomyozis ----------Rahim leiomyomları ----------Servikal stenoz ----------Endometrial polipler ----------Nonhormonal RİA'lar(spiraller)

İlişkili Koşullar

-PMDB veya PMS belirtileri çakışabilir.

-Şişkinlik, göğüslerde hassasiyet, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal dahil olmak üzere, menstrüel molimina (hoş olmayan semptomlar menstruasyon eşlik edebilir)

Tanı

Belirti ve Semptomlar

-Birincil dismenore: -----Belirtileri alt karın ve pelvik ağrıdır genellikle adet  başlangıcına ​​eşlik eder veya başlamasından 24-72 saat önce ortaya çıkar. -----Ağrı sırt ya da uyluğa yayılabilir.

-Sekonder Dismenore: -----Ağrı genellikle adet akışını boyunca devam eder; Ağrı adetten 1-2 hafta önce ortaya çıkabilir (kronik pelvik ağrı ya da orta döngüsü ağrı)  bunun yanı sıra disparoni de görülebilir.

Geçmiş

-Komple menstrüel, jinekolojik, ağrı geçmişi sorgulanır.

-Menstrüel geçmişi: -----Menarş ne zaman oldu? -----Sıklığı, süresi ve akış miktarı -----Dismenore sıklığı

-Ağrı geçmişi: -----Ağrının başlangıcı, süresi, yoğunluğu (oran 0-10) -----Menstrüasyon dışı diğer zamanlarda ağrı oluşuyor mu? -----Ilaçlar; reçetesiz de dahil olmak üzere, alınan doz, sıklık, etkinlik nedir? -----Menstruasyon ilişkili diğer belirtiler?

-Jinekolojik geçmişi / müdahaleler: -----Cinsel öykü; disparoni, cinsel yolla bulaşan hastalık geçmişi -----Doğum kontrolü

-Fiziksel veya cinsel istismar hikayesi

-Tıbbi geçmişi: -----Hastaneye yatışlar -----Ameliyatları -----Kronik tıbbi rahatsızlıklar

-Aile öyküsü: -----Endometriozis -----Miyom -----Dismenore -----Histerektomi

-Tütün kullanımı

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-GI ve GU sistemleri için özel bir dikkat gerekir.

-Hormonal kontrasepsiyon için kontrendikasyonlara özel dikkat edilmelidir.

Fizik Muayene

-Primer dismenore olan kadınlara, normal bir fizik muayene yapılmalıdır.

-Ikincil dismenore olan kadınlara genellikle normal bir muayene yapılmalıdır, ancak : -----Rahim, adneksiyal veya rektovajinal hassasiyet -----Rahim büyümesi ve adneksiyal kitlelerin varlığı -----Servikal deplasman-yer değiştirme- -----Uterosakral nodülarite -----Servikal stenoz gözden geçirilmelidir.

Testler

-Hastaların çoğunda, geniş bir değerlendirme gerekmez.

-Primer dismenore NSAID'a daha iyi cevap verir ikincil dismenorede bu olasılık daha azdır, çünkü NSAİİ değerlendirmenin önemli bir bileşenidir.

Laboratuar

Şu anda, hiçbir laboratuvar testi, birincil ve ikincil dismenoreyi ayırt edemez.

Görüntüleme

-Ultrason; mümkünse transvajinal: -----Fizik muayenedeki anormalliklerin ortaya konmasında yardımcı olur. -----Uterus ve adnekslere ait lezyonların  tespitine olanak sağlar.

-Pelvik MR, muayene veya ultrasonda obstrüktif anomali düşünülen ergenlerde yararlıdır.

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon

-PID -İYE

Tümör / Malignite

-Endometrial polip -Rahim ve yumurtalık neoplazmı -Rahim ağzı kanseri

Çeşitli / Diğer

-Rahim veya vajinanın konjenital anomalileri -Gebelik Komplikasyonları -Parça kalması veya eksik kürtaj -Ektopik gebelik -Endometriozis -Adenomyozis -Pelvik adezyonlar -GI patolojiler -Rahim içi araç komplikasyonları

Tedavi

Genel Önlemler

-Hastanın semptomlarının derecesini değerlendirin.

-Hastanın reçetesiz ilaç (tipi, doz) alıp almadığını değerlendirin.

Özel Terapi

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

-Topikal(bölgesel) ısı terapisi: -----Yalnız asetaminofenden daha iyi ağrı kesicidir. -----Düşük doz ibuprofen ile elde edilen rahatlamaya benzer etki sağlar.

-Bazı çalışmalarda dismenoreyi rahatlatmak için bitkisel preparatlar, transkutanöz sinir stimülasyonu ve akupunktur gibi müdahaleler bildirilmiştir.

-Düşük yağlı vejeteryan diyetlerin bazı kadınlara yardımcı olabileceğini düşündüren nkanıtlar vardır.

-Yüksek Ω-3 yağ asitleri açısından zengin balık diyeti, dismenore semptomlarının azalmasının korele olduğu saptanmıştır.

-Bazı kadınlara diğer kadınlara hiçbir faydası olmamasına rağmen, aerobik egzersiz ile yardımcı olabilirsiniz..

İlaç (İlaçlar)

-NSAID: -----Böylece rahim kasılmaları rahatsızlık azalır( prostaglandin üretimini azaltırlar) -----,% 15 plasebo etkisi ile karşılaştırıldığında parsiyel veya total ağrıyı ~ 70% azalttığı deneyimlerle saptanmıştır., -----Ibuprofen, naproksen ve mefenamik asit dismenore tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. -----NSAID (genellikle günde iki kez düzenli) bir yükleme dozu gerektirir bu doz başlangıç ​​tedavisi olarak kullanılmalıdır. -----COX-2 inhibitörü (Celecoxib), peptik ülser öyküsü olan veya konvansiyonel NSAİİ gastrointestinal yan etkileri öyküsü olan hastalarda düşünülebilir.

-Hormonal tedavi: -----Kombine oral kontraseptifler, 21 / 7 veya genişletilmiş siklik tedavi (cinsel yönden aktif bir kadınlarda birinci basamak tedavi için kabul edilebilir) -----DMPA (Depo-Provera) -----Levonorgestrel intrauterin sistem (Mirena hormonlu spiral)

-Ikincil dismenore Diğer tedaviler: -----GnRH agonistleri gibi leuprolide asetat (Lupron) gibi + / - add-back seks steroid tedavisi eklemek -----Aromataz inhibitörleri -----Diğer tedavilere özgü yolar (örneğin, PID için antibiyotikler)

Cerrahi

-Uygun doz ve frekansta NSAID alınmasına rağmen  ve oral kontraseptif kullanımından sonra kalıcı dismenoresi devam eden vakalarda , diagnostik laparoskopi  ve tanının dikkatle yeniden gözden geçirilmesini  gerekir.

-Genital kanalı tıkayan anomalilerinin cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir.

-Bazı kadınlarda endometriozis yapışıklıklar için ablasyon tedavisi endike olabilir.

-Şiddetli endometriozis belirtileri olan yaşlı kadınlarda adenomyozisi devre dışı bırakmak için nadiren histerektomi gerekebilir.

Takip

Hastaların 2-3 ay içinde ilk takip ziyaretini yapması ve sonrasında periyodik olarak yeniden değerlendirilmeleri gerekir.

Eğilim

Sevk için Sorunlar

-Dismenorede ikincil bir neden varsa veya başka bir kronik pelvik ağrı kaynağı şüphesi varsa, hastanın pelvik ağrı ile ilgili uzman bir kadın doğumcuya sevki yararlı olabilir.

-Kanamayı engelleyen anomaliler varsa, bu konuda deneyime sahip bir kadın doğum uzmanına sevk edilebilir.

Prognoz

-Birincil: Yaş ve parite ile düzelme görülür.

-İkincil: Olası altta yatan nedene göre tedavi gerekir.

Hasta Takip

-Nadir durumlarda, ağrı kontrolü ya da rehidrasyon için hastaneye yatma gerekli olabilir.

-Eğer bağımsız depresyon ya da anksiyete belirtileri varsa, ağrısız bir dönemde yeniden degerlendirilmelidir.

Çeşitli Eş anlamlılar

Menstrüel kramp

Klinik İnciler

• Ergenlerde primer dismenore düşündüren bir klinik öykü NSAID ile tedavi edilebilir. • NSAİİ kullanımıyla hafiflememiş Dismenorede, kombine oral kontraseptif kullanımına dikkatle yaklaşılmalıdır.. • NSAİİ ve Kombine oral kontraseptif sonra da devam eden dismenorede  daha ileri değerlendirme mutlaka yapılmalıdır.

Kısaltmalar

• COC-Kombinasyon oral kontraseptif • COX-Siklooksijenaz • GnRH hormonu Gonadotropin-releasing • OCP-Oral kontraseptif hap • PID Pelvik inflamatuar hastalık • PMDB Premenstrüel disforik bozukluk • PMS Premenstrüel sendrom • İYE-İdrar yolu enfeksiyonu

Hasta Eğitim

• Hastaya dismenorenin fizyolojik etiyolojisi açıklamalıdır. • Etkili tedavi seçeneklerini gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. • İlgili kanıtlar, bitkisel diyet, ve alternatif tedaviler tartışılmalıdır. Düzenli egzersiz ve ısı yararlı olabilir. • Primer dismenorenin NSAİİ ve / veya OC kullanımı ile tedavi edilebilir olduğunu hastaya anlatarak rahatlatın ve regl sırasında normal faaliyetlerine devam etmesini önerin. • Beklenen reglden önce profilaktik NSAID (over-the-counter veya reçete) alımını teşvik edin. • OTC'lerin etkinliği kanıtlanmadan kullanımı önerilmemektedir.

Disparoni

Disparoni, cinsel birleşme sırasında ağrı olmasıdır. Bu,ilişki öncesinde, sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir. Introitus ve / veya pelviste derin ağrı oluşabilir.

Yaşa Bağlı faktörler

Cinsel aktivite ile herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir.

Epidemioloji

Yaygınlık oranı bilinmemektedir.

Risk Faktörleri

-Peri-veya postmenopozal durum -Geçmişteki obstetrik veya cerrahi travmalar -Sünnet öyküsü -Cinsel istismar / travma öyküsü -Genital dermatolojik durum altta yatan neden olabilir -Vulvar ya da vajinal enfeksiyon

Patofizyoloji

Disparoni; patofizyolojisi dahil olmak üzere birçok faktör tarafından etkilenir, aşağıdakilerle sınırlı değildir: -Önceki cinsel deneyimler -Cinsel partner isteği -Libido -Menstrüel durum -Tıbbi koşullar -Genital dermatolojik koşullar -Enfeksiyonlar -İlaçlar -Geçmişteki travmalar -İlişkili Koşullar -Libido azalması -Vajinal yağlanmanın azalması -Depresyon / kişilik saygısının azalması -Pelvik taban kas spazmı / disfonksiyonu

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Geçmiş

-Koital aktivite ile ilişkili ağrı geçmişinin araştırılması

-Ağrı sadece bir kez oluşabilir.

-Aralıklı ya da kronik olabilir

-Ağrı kendi partneri ya da herhangi bir partner ile oluşabilir.

-Ağrı katkıda bulunabilen olağan ve olağandışı cinsel uygulamalar değerlendirilmelidir.

-Ağrı konumu tanımlayın:

-----Introital ağrı -----Ağrı agresif / Derin pelvik: ----------Anterior ağrı ----------Posterior ağrı

-----Postkoital ağrı

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-Sindirim Sistemi: -----Kabızlık -----Inflamatuvar barsak hastalığı -----Irritabl barsak

-Kadın-Doğum: -----Östrojen durumunu etkileyen faktörler -----Jinekolojik patoloji: ----------Endometriozis ----------Myomlar -----Geçirilmiş obstetrik veya jinekolojik ameliyat / travma -----Cinsel ilişkiyle bulaşan hastalık geçmişi -----Pelvik / Vulvar / Vajinal enfeksiyonlar

-Psikiyatri: -----Kaygı -----Depresyon -----Geçmiş cinsel / fiziksel / duygusal istismar / travma -----Madde bağımlılığı

-Üriner: -----Sistit -----Dizüri -----İnterstisyel sistit (IC) / ağrılı mesane sendromu -----İdrar kaçırma -----Üretral divertikül

Fizik Muayene

-Abdominal muayenede:

-----Kitleler veya hassasiyet / ağrı, elle muayene edin.

-Pelvik muayene:

-----Hastanın muayeneye yanıtını değerlendirin.

-----Dış genital organları kontrol edin: -----------Anatomik değişiklikler / deformiteleri -----------Hymenal sulkusta lokalize eritem veya hassasiyet -----------Deşarjüakıntı -----------Lezyonlar / Kitleler -----------Ülserleşmeler

-----Spekulum muayenesi: -----------Servikal lezyonlar / kitleler / akıntı -----------Vajinal lezyonlar / kitleler / akıntı

-----Bimanuel muayene: -----------Servikal hareketle hassasiyet -----------Arka / ön duvar hassasiyet / ağrı -----------Levator kaslarda kasılma, gevşeme, ve kas gerilmesi ile ilişkili ağrı,dinlenme tonusunu değerlendirin.

-----Rektovajinal muayene: -----------Hemoroid -----------Kitleler -----------Ağrı

Testler

-Kültürler: -----Chlamydia -----HSV -----Maya

-HCG İdrar

-İdrar analizi

-Vajinal akıntı Islak preparat: -----Olgunlaşma-maturasyon- indeksi -----Arka plandaki hücreler: ------------Clue hücreleri ------------Lactobacillus, mevcut ya da hiç ------------Eritrositler ------------Trichomonaslar ------------Lökositler ------------Maya tomurcukları veya hifler

Görüntüleme

Pelvik patolojiden şüpheleniliyorsa, bir TVUS veya CT taraması faydalıdır.

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon

-Bakteriyel vajinozis -HSV -PID -STD -Trichomoniasis -İYE -Maya

Metabolik / Endokrin

Hipoöstrojenik durumlar: -Emzirme -Menopoz -İlaç kullanımı: -----Danazol -----DMPA -----GnRH agonistleri / antagonistleri -----Leuprolide-Depo ----Tamoksifen

Tümör / Malignite

-Ön pelvis radyasyon tedavisi

-VIN 

Travma

-Kadın sünneti / travma -Obstetrik travma -Duygusal / cinsel / Fiziksel istismar / travma

İlaçlar

-Libidoyu azaltan ilaçlar: -----Antipsikotikler -----Kardiyovasküler ilaçlar / antihipertansifler -----SSRI

-Hipoöstrojenik durum oluşturan ilaçlar: -----Yukarıya bakın

Çeşitli / Diğer

-Madde bağımlılığı, geçmişteki cinsel, fiziksel veya duygusal istismarın bir işareti olabilir.

-Anatomik: -----Doğumsal anomalisi -----Kadın sünneti -----Obstetrik yaralanma

-Dermatolojik: -----Vajinit Atrofik -----Sürtünme vulviti -----Liken skleroatrofik -----Liken Planus -----Vulvar vestibülit -----VIN

-Jinekolojik: -----Adneksiyel kitle -----Endometriozis -----Myomlar -----Pelvik taban kas spazmı (vajinismus)

-Diğer: -----Kronik pelvik ağrı -----Kabızlık -----IBS -----İnterstisyel sistit / Ağrılı mesane sendromu ----Tetik nokta-triger zone

Tedavi

Genel Önlemler

Disparonide tedavi arzu edilen ilişkiyi etkileyen faktörlere odaklanmış olmalıdır.

Özel Terapi

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

Kadın isteğini arttırmak için birçok ürün vardır;ancak hiçbirinin etkili olduğu kanıtlanmamıştır.

İlaç (İlaçlar)

Hipoöstrojenik durum için östrojen replasman:

-Sistemik

-Vajinal / Bölgesel

Cerrahi

Anatomik veya pelvik etyolojisi belli olan durumlarda uygulanır.

Takip

Disparoninin altında yatan nedeni takip etmek gerekir. 

Sevk için Sorunlar

-Şüpheli jinekolojik / pelvik patoloji için jinekologa sevk

-Anksiyete ve depresyona kronik disparoni eşlik ediyorsa psikolog/psikiyatriste sevk

-Dismotilite / kabızlık / bağırsak sorunları için Gastroenterolojiye sevk

-Pelvik taban rehabilitasyonu için fizyoterapiste sevk

-Üriner sistem problemleri için Ürolojiye sevk

Prognoz

Disparoni altta yatan etyolojiye bağlıdır

Eş anlamlıları

• Koital rahatsızlık • Koital ağrı • Vajinismus

Klinik İnciler

Disparonisi olan birçok kadında uyarılma sırasındaki vajinal yağlanma azalmıştır. , Zeytinyağı veya bitkisel yağ olarak nonirritative yağ kullanımının teşvik edilmesi uygundur..

Kısaltmalar

• DMPA-Depo medroksiprogesteron asetat • GnRH hormonu Gonadotropin-releasing • hCG-İnsan koryonik gonadotropin • HSV-Herpes simpleks virüsü • IBS-İrritabl bağırsak sendromu • IC-İnterstisyel sistit • PID Pelvik inflamatuar hastalık • SSRI-Selektif serotonin geri alım inhibitörü • TVUS transvajinal ultrason • İYE-İdrar yolu enfeksiyonu • VIN-Vulvar intraepitelyal neoplazi

Endometrial Hiperplazi


-Endometrial hiperplazi, normal endometrium göre bez-stroma oranının endometrial bezlerin lehine daha fazla artışı ile karakterize edilir.

-stromal / glandüler pattern:

-----Basit ya da karmaşık

-Nükleer atipi:

-----Mevcut ya da hiç yok

----------Progestin tedavisi malign transformasyonun tek direnç noktası ve en önemli belirleyicisi

Yaşa Bağlı faktörler

Genç kadınlarda teşhis edilebilir olsa da endometrial hiperplazi, artan yaş ile ilişkilidir.

Epidemioloji

Endometrial hiperplazi tipik olarak, perimenopozal ve menopoz sonrası kadınları etkiler,ancak bazı hallerde genç kadınları da etkiler.

Risk Faktörleri

-Artan yaş

-Uzun süreli östrojen tedavisi

-Nulliparite

-Erken menarş / geç menopoz

-Kronik anovulasyon

-Şişmanlık

-Diabetes mellitus,

-Kalıtsal nonpoliposis kolorektal kanser (HNPCC)

-Tamoksifen tedavisi

-Östrojen-salgılayan tümörler

Genetik

-Kafkas kadınlar, endometrial kanser ve öncüllerinin gelişmesi  açısından Afrikalı-Amerikalı kadınlara göre daha risklidir..

-HNPCC sendromu, endometrium, over, ve kolorektal kanserler için bir yatkınlık ile karakterizedir.

-Moleküler Genetik faktörler, en azından bazı endometrial kanser öncüsü lezyonlar için olasıdır. 

Patofizyoloji

Devamlı östrojen kullanımı, progesteron yokluğunda endometriumda hiperplazi gelişimine yol açar.

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Geçmiş

-Anormal uterin kanama

-Anovülasyon bağlı kısırlık

Sistemlerin gözden geçirilmesi

Anormal uterin kanama

Fizik Muayene

-BMI

-"Armut" karşıtı "Apple" vücut morfolojisi

-Pelvik muayene normal olabilir

Testler

Endometrial hiperplazi histolojik tanı ve bu nedenle endometrial örnekleme gerektirir.

Laboratuar

Endometrial doku örneği altın standarttır:

-Office biyopsi veya D & C-küretaj-

Görüntüleme

TVU endometrial kalınlık (HRT alan postmenopozal kadınlarda dikkat) ölçümü:

Endometrial örnekleme, endometrial kalınlık postmenopozal kadında  > 5 mm olmalıdır.

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon

-----Endometrit

-----Servisit

Hematolojik

-Koagülopati

Metabolik / Endokrin

-Hipotiroidizm

-Kronik anovulasyon

Tümör / Malignite

-Endometrium kanseri

-Rahim leiomyomu

Travma

Genital sistem travması

İlaçlar

-Karşılıksız devamlı östrojen

-Tamoksifen

Çeşitli / Diğer

-Endometrial polip

-Endoservikal polip

-Atrofi

Tedavi

Genel Önlemler

Tedavinin amacı, anormal rahim kanaması ve daha önemlisi endometrium kanserine ilerlemesini önlemek, kontrol etmektir.

İlaç (İlaçlar)

-Progestin tedavisi tedavinin dayanak noktasıdır. Progestin, doz ve tedavi süresi Tipi (genellikle 3-6 ay) değişir:

-----Medroksiprogesteron asetat

-----Megestrol asetat

-----Noretindron asetat

-----DMPA

-----IUS Levonorgestrel

-----Mikronize progesteron vajinal krem

-Kontrasepsiyon isteyen genç kadınlar için, kombine oral kontraseptif hap uygundur.

-Hamilelik isteniyorsa, yumurtlama klomifen sitrat ile indüklenmelidir.

Cerrahi

Histerektomi uygundur:

-Atipi varsa ve hastanın çocuk doğurma isteği yoksa,

-Hasta medikal tedaviyi uygun şekilde yapamaz ise,

-Kalıcı,tekrarlayıcı hiperplazi varsa

Sevk için Sorunlar

Endometrial karsinom

Prognoz

Eğer tedavi edilmezse, endometrial hiperplazi, endometrial kansere aşağıdaki oranlarda ilerler:

-Basit                       %1

-Kompleks               %3

-Basit atipik              %8

-Kompleks atipik    )

Hasta Takip

-Endometrial örnekleme  (tıbbi / progestin tedavisi alan kadınlar için her 6 ayda bir tekrarlanır)

-Atipi öyküsü olan kadınlar için de histerektomi düşünülmelidir.

Eş anlamlar

Endometrial intraepitelyal neoplazi (EIN)

Kısaltmalar

• COC-Kombine oral kontraseptif

• DMPA-Depo medroksiprogesteron asetat

• EIN Endometrial intraepitelyal neoplazi

• HNPCC-Kalıtsal nonpoliposis kolorektal kanser

• HT-Hormon tedavisi

• PCOS Polikistik over sendromu

• IUS-Rahim içi sistem

• TVU transvajinal ultrason

Önleme

• Rahmi olan kadınlarda östrojen tedavisinde  mutlaka karşılığı-Progestin- kullanılmalıdır.

• Kilolu kadınların kilo vermesi sağlanmalıdır.

• PKOS tedavisinde oral kontraseptiflerle  ya da progestin ile düzenli olarak çekilme kanaması sağlanmalıdır.

Endometriozis


Uterin kavite dışında herhangi bir yerinde, endometrial bezler ve stroma varlığıdır.

Yaşa Bağlı faktörler

-Aktif üreme dönemi sırasında oluşur

-Postmenopozal kadınlarda nadirdir.

Pediatrik Hususlar

-Menarş öncesi ve menarştan hemen sonraki kızlarda nadiren görülür.

-Kronik pelvik ağrısı olan ergenlerin % 25-38'inde görülür.

-Çocukluk veya ergenlik döneminin başlarında endometriozis gelişimi bazı genital sistem tıkanıklıklarında ( rahim septumu ya da vajinal septum) görülebilir.

Evreleme

Evreleme cerrahi işlem sırasında gözlenen tutulmuş bölgeler ve tutulum şiddetine dayanmaktadır:

-Evre I (minimal): İzole implantlar, anlamlı yapışıklıklar yok.

-Evre II (hafif):  <5 cm küçük toplam yüzeysel implantlar, anlamlı yapışıklıklar yok

-Evre III (orta): Birden çok yüzeysel ve derin implantlar,peritubal ve periovaryan yapışıklıklar var ya da yok.

-Evre IV (ciddi): Birden çok yüzeysel ve derin implantlar, büyük over endometrioma (lar), yapışıklıkların mevcut.

Epidemioloji

Günümüzde genel nüfus içinde kadınların % 7-10'unda görülür

Risk Faktörleri

-Geç çocuk doğurma

-Endometriozisli 1. derece akrabalık

-Kısa adet siklusu

-Gecikmeli parite riskini artırabilir

-Kadınlarda çıkış obstrüksiyonuna yol açan rahim anomalileri ile birlikte insidansı artar( transvers vajinal septum vb)

Genetik

-Mevcut veriler ailevi eğilimi öngörmektedir.

-Ikizlerde konkordans-uyum- görülmüştür.

Patofizyoloji

Tartışmalı, teoriler şunlardır:

-Retrograd menstrüasyon (Sampson teorisi)

-Lenfatikler / kan damarları (Halban teorisi) ile endometrial hücrelerin yayılması

-Doğrudan naklen ekilme

-Coelomic metaplazi teorisi

İlişkili Koşullar

-Adenomyozis

-Rahim leiomyomları

-Kronik ağrı sendromları

-Kısırlık

-Müllerian anomaliler

-Otoimmün hastalıklar (yani, hipotiroidizm)

-Yumurtalık kanseri (epitelyal over kanseri için bağımsız bir risk faktörü)

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Geçmiş

-Dismenore ve / veya sırt ağrısı: Siklik

-Dismenore, genellikle ikincil; Ağrı genellikle adet akışı başlamasından önce başlar ve şiddetli olur.

-Derin disparoni

-Premenstrüel lekelenme

-Kısırlık

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-Birincil GI şikayet

-Ateş / üşüme hissi

-İştahsızlık, bulantı / kusma hissi

-Idrar sıklığı veya dizüri yoktur

-Pürülan vajinal akıntı yoktur

Fizik Muayene

-Pelvik muayene nonspesifiktir. Aşağıdakiler mevcut olabilir:

-----Rahim, normal büyüklüktedir ama hareketleri sınırlıdır.

-----Uterosakral nodülarite ve hassasiyet vardır.

-----Adneksiyel kitle mevcuttur.

-Karın muayene genellikle normaldir ancak rüptüre endometriomada  peritoneal bulgular tespit edilir.

Testler

-Kesin teşhis için laparoskopik görüntü eşliğinde yapılan biopsiyle endometriosisin teyidi gereklidir.

-Peritoneal yüzeylerde veziküler lezyonlar; siyah, kahverengi, kırmızı, açık ya da beyaz olabilir.

-Açık ya da kırmızı alev lezyonlar ("atipik" lezyonlar) ergenlerde daha sık görülür.

-Pelvis dışında da lezyonlar mevcut olabilir (örneğin, ek, diyafram, bağırsak).

-Pelvik adezyonlar hafiften şiddetliye kadar değişir.

Laboratuar

Serum CA-125:

-Endometriozisi olan kadınlarda (> 35 IU / ml) yükselebilir

-Duyarlılık ve özgüllüğü düşüktür.

-Ayrıca diğer jinekolojik hastalıklarda da yüksektir. (yumurtalık kanseri vb)

Görüntüleme

-Nadiren hastalığın tanısında yararlıdır.

-Karın / Vajinal USG endometriomayı teşhis etmek için kullanılabilir.

-MRI, hastalığın yaygınlığı, mesane veya bağırsak tutulumu şüphesi varsa,tespit için kullanılır.

-Histerosalpingografi sadece fallop tüp tıkanıklığı değerlendirilmesi yararlı olur.

Ayırıcı Tanı

-Adenomyozis

-Rahim leiomyomu

-İnterstisyel sistit

-Pelvik yapışıklık

-PID

-Primer dismenore

-Over torsiyonu

-Ektopik gebelik

-IBS

-Apandisit

-Divertikülit

Tedavi

Genel Önlemler

Tedavi planları bireysel ve gelecekteki doğurganlık için, hastanın yaşı ve arzuna dayalı olmalıdır.

İlaç (İlaçlar)

-Aşağıdaki birinci basamak tedavilerinden maksimum fayda elde etmek için NSAID ile birlikte kullanılmalıdır:

-----Günlük kombine oral kontraseptifkullanımı

-----Her 3 ayda bir IM medroksiprogesteron asetat (MPA) 150 mg

-3 ay Oral Kontraseptif veya MPA ve NSAID sonra belirtiler devam ederse:

-----GnRH agonisti 3 aylık bir süre için ampirik tedavi başlanmalıdır:

----------Tedavi süresi 6 ay ile sınırlı olmalı aksi durumda add-back tedavi başlatılmalıdır.

-----Danazol 6 aylık bir süre için 600-800 mg / gün, GnRH agonistine göre daha düşük maliyetli bir seçenektir ancak yan etkileri daha çoktur..

-Levonorgestrel IUS: Dismenore ve menorajinin iyileşmesine yönelik sınırlı bilgi mevcuttur.

Cerrahi

-Uygun tıbbi tedavilere rağmen inatçı ağrıları geçmeyen veya infertilitesi olan hastalarda cerrahi tedavi gerekir.

-Laparoskopi yardımıyla lezyonlar ortadan kaldırılabilir:

-----Eksizyon

-----Lazer buharlaşma

-----Elektrokoter

-----Endocoagulation

-Bilateral salpingo-ooferektomi ile Histerektomi / çocuk doğurmayı tamamlanmış kadınlara sunulabilir.

-Ameliyat sonrası dönemde, 3-6 aylık bir süre için GnRH agonistleri kullanımı ağrısız dönemi uzatabilir.

Sevk için Sorunlar

-Açıklanamayan infertilitesi olan hastalar sertifikalı üreme endokrinologu ya da jinekologa sevk edilmelidir.

-Pelvik anatomiyi önemli derecede bozan ciddi yapışıklıkları olan endometriozisli hastalar, bir jinekolojik onkologa ya da laparoskopik cerrahi uzmanına sevk edilmelidirler.

-Kalıcı ağrısı ya da tedavisi yetersiz olan hastalar, disiplinler arası bir ağrı yönetim ekibiyle istişareden yarar sağlayabilirler.

Prognoz

-Bu hastalarda tedavi ile ağrıda %80 gibi yüksek bir oranda iyileşme olmasına rağmen tedavi kesildikten sonra semptomların tekrarlaması olasılığı oldukça yüksektir.

-Bu hastalarda, cerrahi sonrası %80-90 ağrı iyileşmesi vardır.

-Gebelik oranları, infertilitesi olan hastalarda endometriozis cerrahisi sonrası iyileşmektedir.

-Gebelik sonrası endometriosis semptomları genellikle azalır veya tamamen ortadan kalkar.

Hasta Takip

-GnRH agonistleri ile uzuzn süre tedavi edilen hastalarda vazomotor semptomlar ve / veya kemik kaybı gelişebilir.

-Progestinler veya düşük doz Oral kontraseptifler Add-back tedavi için, kemik kaybı ve vazomotor semptomları en aza indirmek, kullanılabilir.

Çeşitli

Kısaltmalar

• kombine oral kontraseptif-Kombine oral kontraseptif

• GnRH-Gonadotropin salgılatıcı hormon

• IBS-İrritabl bağırsak sendromu

• IUS-Rahim içi sistem

• MPA-medroksiprogesteron asetat

• NSAİİ-Nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar

• OCP-Oral kontraseptif hap

• PID Pelvik inflamatuar hastalık

Endometrit


-Endometrit, endometrium veya rahim zarının iltihabıdır. genellikle akut ve kronik olarak ikiye ayrılır:

-----Akut: endometrial bezlerin içinde nötrofiller görülür; sıklıkla pelvik ağrı ve / veya anormal uterin kanama ile birliktedir.

-----Kronik: endometriyal stroma içinde plazma hücreleri görülür.

-Geenellikle 4 kategoride incelenir:

-----Akut nonobstetric:

----------PID

----------İnvasive jinekolojik işlemlerden sonra

-----Akut obstetrik:

----------Sezaryen veya vajinal doğumdan sonra

-----Kronik nonobstetric:

----------Kronik PID veya tüberküloz

----------RİA

----------Leiomyom veya polip gibi intrauterin patolojiler

----------Radyasyon tedavisi

----------Idiyopatik

-----Kronik obstetrik:

----------Terminasyon veya doğumdan sonra parça kalması

----------Doğumdan çok sonra başlarsa 

-Pelvik İnflamatuar Hastalıkları ve Doğum Sonrası Ateş .

-Subklinik endometrit; Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, bakteriyel vajinozis ve trichomoniasis de dahil olmak üzere alt genital sistem enfeksiyonu olan kadınlar arasında yaygındır. Bu sessiz endometritin etkisi henüz bilinmemektedir.

Yaşa Bağlı faktörler

Uterusu olan herhangi bir kadın endometrit olabilmesine rağmen kabul gören risk faktörleri gebelik ve PID ile ilişkili olup vakaların çogu üreme çağındaki kadınlardır.

Epidemioloji

-Endometrit invaziv transservikal işlemlerinden sonra nadirdir. Bir örnek 927 histereskopiden sadece 2 tanesinde enfeksiyon bulunmuştur..

-C. trachomatis, N. gonore, ya da bakteriyel vajinozisli alt genital kanal enfeksiyonlu gebe olmayan kadınların % 45-50'sinde üst genital sistem inflamasyonuna ait (endometrit) histolojik kanıtlar mevcuttur.

Risk Faktörleri

-Enfeksiyon:

-----C. trachomatis

-----N. gonorrhoeae

-----Bakteriyel vajinozis

-----Trichomonis

-----HSV-2

-Rahim içi yabancı cisimler veya patoloji

-Transservikal işlemler:

------Histerosalpingografi

------Sonohisterografi

------RİA takılması

------Endometrial biyopsi

------D & C

------Histeroskopi: Diagnostik ve operatif

-Sık vajinal muayene edilen,membranları yırtık,doğumu uzamış ve parça kalma komplikasyonu olan gebelerde grup B streptokok veya anaerobik bakteriler rahim içine girmektedir.

Patofizyoloji

-Endometrial enflamasyonun sebebi mikroorganizmalar,yabancı cisimler ve/veya uterin patoloji nedenli infeksiyon kadar idiopatik te olabilir.

-Assendan enfeksiyonlardan koruyucu bir bariyer gibi davranan servikal mukusun nitliğinin bozulması ile endometrit riski artar.

-Assendan infeksiyonlar genellikle polimikrobiyaldir.

İlişkili Koşullar

-PID ile ilişkili kısırlık riski artmıştır, özellikle salpenjitte

-Ektopik gebelik riski artar.

-Tekrarlayan PID.

-Kronik pelvik ağrı

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Geçmiş

-Son zamanlarda RİA takılması

-Son zamanlarda  transservikal işlem yapılması

-Alt genital sistem enfeksiyonu tanısı konması

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-Asemptomatik olabilir

-Keskin ve kramp şeklinde pelvik ağrı

-Dismenore ve / veya disparoni

-Ateş, kırıklık, bulantı, kusma

-Anormal uterin kanama

-Alt genital sistem enfeksiyonu belirtileri:

-----Vajinal akıntı, kötü koku, kaşıntı

Fizik Muayene

-Hassas  karın / pelvis:

-----Semptomlar belirsiz ve / veya hafif olabilir.

-Servikal hareketle hassasiyet

-Palpabl adneksiyal şişlik (salpenjit ile ilişkili olması daha büyük olasılıktır)

-Vajinal akıntı

-Mukopürülan endoservisit

-Leukorrhea:

-----Epitel hücrelerinden daha büyük lökositler

Testler

Laboratuar

-Vajinal ıslak preparatta; bakteriyel vajinozis ve  trichomoniasiste clue cell'ler,vajinit-servisitte lökositler saptanır. 

-C. trachomatis ve / veya N. gonorrhoeae için servikal kültür alınır.

-Endometrial biyopsideki nötrofil veya plazma hücreleri infeksiyon ajanı veya polip-fibroid fragmanları da olabilir.

-Lökositoz

-Yükselmiş C-reaktif protein (CRP) veya ESR

Görüntüleme

-Transvajinal / abdominal US veya MRG yapmayı düşünün:

-----Serbest sıvı varken ya da yokken, kalınlaşmış, içi sıvı dolu fallop tüpleri görülebilir.

-----Tubo-ovaryan abse ve / veya parça kalması gibi diğer pelvik patoloji ekarte etmek için kullanılabilirler.

-CT taraması PID ile ilişkili ve postoperatif tubo-ovaryan abse da dahil olmak üzere pelvik kitleleri diğer olasılıklardan ekarte etmek için kullanılır.

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon

-PID

-Alt genital sistem enfeksiyonu (Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar )

-Tubo-ovaryan abse

-İYE-İdrar Yolları İnfeksiyonu:

-----Piyelonefrit

-----Sistit

Tümör / Malignite

Endometrial hiperplazi veya  kanser

Travma

Cinsel saldırı sonrası (Tecavüz / Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz)

Çeşitli / Diğer

-Ektopik gebelik

-Ölü,kaçınılmaz,inkomplet düşük 

-Doğum ve düşük sonrası parça kalması

-Endometriozis

-Pelvik adezyonlar

-Rüptüre over kisti

-Nefrolitiazis

-Apandisit

-IBS-İrritabl barsak sendromu

-Ülseratif kolit

-Crohn hastalığı

Tedavi

Genel Önlemler

İnvaziv girişim sonrası, PID veya alt genital sistem enfeksiyonu ya da peripartum endometritin nedenlerini değerlendirin ve buna göre destekleyici önlemler ve uygun antibiyotiklerle tedavi edin.

İlaç (İlaçlar)

-Transservikal işlemler öncesinde profilaktik antibiyotikler:

-----Histerosalpingografi:

----------Doksisiklin 100 mg PO günde 2 kez. HSG genişlemiş fallop tüpleri gösteriyorsa tedavi 5 gün devam etmelidir.

-----Sonohisterografi:

----------Profilaktik antibiyotiklerin rutin olarak kullanılması tavsiye edilmez

-----Histeroskopik cerrahi:

----------Profilaktik antibiyotiklerin rutin olarak kullanılması tavsiye edilmez

-----RİA takılması:

----------Hiçbir antibiyotik profilaksisi gerekli değildir( N. gonorrhoeae ve C. trachomatis için tarama sonucu negatif ise)

-----Endometrial biyopsi:

----------Profilaktik antibiyotiklerin rutin olarak kullanılması tavsiye edilmez

-----İndüklenmiş cerrahi kürtaj:

----------İşlemden 1 saat önce PO 100mg doksisiklin ve işlemden sonra 200 mg PO kullanılabilir,

----------VEYA metronidazol 500 mg PO b.i.d. 5 gün boyunca

----------VEYA doksisiklin 100 mg PO b.i.d. 7 gün boyunca

-----İnkomplet kürtaj:

----------Profilaktik antibiyotiklerin rutin olarak kullanılması tavsiye edilmez

-----Tıbbi kürtaj:

----------Profilaktik antibiyotik rutin kullanımı gerekli değildir

----------Bazı sağlık tesisleri, doksisiklin 100 mg PO  7 gün boyunca tedavi önermektedirler.

-Yataklı ve ayaktan Pelvik İnflamatuar Hastalık( PID) tedavisi;

-----Metronidazolün  PID ile anaerobik bakteriler arasındaki birliktelik nedeniyle tedavilerin çoğuna eklenmiştir.

-Obstetrik endometrit tedavisi için Postpartum ateşe bakınız.

Sevk için Sorunlar

-IV antibiyotik ihtiyacı ortaya çıkarsa veya vital bulgular düzensizse yataklı bir kuruma sevki düşünün.

-PID'nin yatarak tedavisi için tavsiyeler:

-----Acil cerrahi müdahale gereksinimi

-----Gebelik

-----Oral antibiyotik cevap alınamıyorsa

-----Ayaktan oral antibiyotik alamayan hastalar

-----Şiddetli hastalık, bulantı ve kusma, yüksek ateş

-----Tubo-ovaryan abse

Prognoz

Enfeksiyöz durumların  ciddi antibiyotik tedavisi ile prognozu iyidir.

Hasta Takip

Belgelenmiş C. trachomatis ve N. gonorrhoeae enfeksiyonu olan hastalarda antibiyotik tedavisinden sonra 3 ay içinde yeniden test yapılmalıdır.Belgelenmiş enfeksiyonları olan tüm kadınlara HIV testi önerilmelidir.

Çeşitli

Kısaltmalar

• HSV-2-Herpes simpleks virüsü tip 2

• IBS-İrritabl bağırsak sendromu

• PID Pelvik inflamatuar hastalık

• STD / STI-Cinsel yolla bulaşan hastalık / enfeksiyon

• İYE-İdrar yolu enfeksiyonu

Hasta Eğitim

• Cinsel yolla bulaşan hastalıkları önleme ve tedavisi hakkında bilgi verilmeli,

• Herhangi bir cerrahi işlem öncesi vajinal enfeksiyon belirtileri veya semptomlarını bildirin.

• Önerilen profilaktik antibiyotikler olsa da planlanan transservikal işlemlerin risk ve faydaları bildirilmelidir.

Önleme

CYBE önlenmesi için prezervatif de dahil olmak üzere güvenli seks uygulamaları önerilmelidir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH):


Chlamydia

Chlamydia, Chlamydia trachomatis'in neden olduğu bir cinsel yolla bulaşan hastalıktır.

Vajinal, anal veya oral seks sırasında bulaşabilir.

Asemptomatik enfeksiyon sık görülür.

Yaşa Bağlı faktörler

≤ 25 yaşları arasındaki kişilerde enfeksiyon en yüksek yaygınlık oranına sahiptir.

Pediatrik Hususlar

Klamidya, enfekte olmuş bir annenin doğum kanalından yenidoğana bulaşabilir,klamidyaya maruz kalan yenidoğanlarda doğumdan 5-13 gün sonra konjunktivit gelişebilir.

Enfekte doğum kanalından enfeksiyona maruz kalmış yenidoğanlarda klamidya pnömonisi de gelişebilir.

Gebelik Hususlar

Tarama rutin doğum öncesi bakım sırasında yapılmalıdır..

Epidemioloji

-15-19 yaş arasındaki kadınlarda en yüksek oranlardadır,20-24 yaşındakiler onları takip eder.

---Aile planlaması kliniklerinde yapılan taramada : ~% 6 enfekte

---Genç erkeklere göre genç kadınlar arasında daha yaygındır:

-----Kısmen kadınlarda daha fazla tarama yapılmasıyla ilişkilidir.

-Afrika kökenli amerikalı kadınlar Klamidya infeksiyonuna (1,729.0/100.000)Amerikan Kızılderili / Alaska yerel kadınlardan (1,177.7 / 100.000);İspanyol kadınlar (733.2/100, 000)beyaz kadınlar/dan (237.2/100, 000) Asya / Pasifik Adalı kadınlardan (222.3 / 100,000)daha sık sahiptirler.

-ABD'de en sık bildirilen bulaşıcı hastalıktır.

-ABD'de en sık bildirilen bakteriyel STD'tır.

-2005 yılında, ABD'de 975.000 vaka bildirildi.

-Klamidya enfeksiyonlarının çoğuna  tanı konmamıştır.

-CDC her yıl ABD'de 2,8 milyon yeni vaka tahmin etmektedir.

Risk Faktörleri

-Cinsel yönden aktif kadınlarda  ≤ 25 yıl

-Yeni bir seks partneri olan kadınlar (ler)

-Birden fazla cinsel partneri olan kadınlar

-Yetersiz bariyer kontrasepsiyon kullanımı

-Bekarlık durumu

Cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü olan kadınlar

Patofizyoloji

-C. trachomatis bifazik bir yaşam döngüsü olan zorunlu hücre içi bir bakteridir.

-İnfeksiyöz partiküllerin metabolik olarak inaktivasyonunu birincil-temel- organlar yapar.

-Bir konak hücrede, temel organlar retiküler organlara dönüşür

-Retiküler organları konak hücre ATP'sini kullanır ve bir süre sonra temel-birincil bedenlerine geri dönüşür ve sonra hücre dışına çıkarak enfeksiyonu yaymaya devam eder. 

-Enfeksiyonda humoral yanıt IgA, IgM ve IgG şeklinde uyarılır.

İlişkili Koşullar

-HIV ve Belsoğukluğu gibi diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar

-Kadınlar için sağlık sorunları:

---PID:

-----Tedavi edilmeyen klamidya % 40 civarındadır.

---Ektopik gebelik

---Kısırlık

-----PID olanların % 20'sinde

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Tarih

-Hem kadın hem de erkeklerde en sık asemptomatik hastalıktır.

-Mukopürülan endoservikal akıntı mevcuttur.

-Dizüri

-Disparoni

-İntermenstrüel Lekelenme

-Cinsel geçmiş:

---Partnerlerin sayısı (son 12 ayın, son 2 ayı içinde erkek, kadın, ya da her ikisi)

---Kontrasepsiyon yöntemleri / STD'ya karşı korunma

---Cinsel ilişki (oral seks, vajinal ilişki, anal ilişki)

---Prezervatif kullanımıyla ilgili özel sorular

-STD / PID geçmişi

-Cinsel istismar geçmişi

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-GI ve GU sistemleri için özel bir dikkat

Fizik Muayene

-Karın:

---Kitleler

---Koruma, rebound hassasiyet,

-Pelvik:

---Büyük ergen veya yetişkin için pelvik muayene gerekir.

-----Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için servikal testleri ve Spekulum muayenesi

-----Servikal hareketle hassasiyet de dahil olmak üzere rahim büyüklüğü, şekil, konum, hareketlilik, ve hassasiyetini değerlendirmek için bimanuel muayene

-----Adneksiyal büyüme veya hassasiyeti değerlendirmek için bimanuel muayene

Testler

Laboratuvar

-HCG İdrarda (gebeliği ekarte etmek için)

-Kültür,direkt immunofloresans,EİA,nükleik asit hibridizasyon veya NAAT vajinal sürüntü veya idrar örneği yoluyla cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından test edilir.Vajinal ıslak preperatta değerlendirilir.

-PAP smear yapılmalıdır.

-Idrar tahlili, eğer belirtiler varsa endikedir.

Görüntüleme

Anatomi tanımlamak için ultrason endikedir.

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon

-Belsoğukluğu, trichomoniasis, Ureaplasma enfeksiyon, Mycoplasma genitalium, bakteriyel vajinozis

-Üriner sistem enfeksiyonu

Çeşitli / Diğer

-Vajinal yabancı cisim:

---Unutulmuş tampon

Tedavi

Genel Önlemler

-Seks partnerlerinin bildirimi ve tedavilerinin sağlanması, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için tetkikleri ve bariyer kontraseptif gibi güvenli cinsel pratikler konusunda danışmanlık verilmesinin sağlanması

-Kendileri ve seks partnerlerinin tamamen tedavi olana kadar cinsel ilişkiden kaçınmaları tavsiye edilmelidir.

-Tek bir doz rejimi sonra 7 gün boyunca veya 7 günlük tedavi rejiminin tamamlanana kadar cinsel temas yasaklanmalıdır.

-Gonokok enfeksiyonu olan hastalar sıklıkla C. trachomatis ile de enfektedir ve test sonuçlarını beklerken Klamidyal enfeksiyonun tedavisi uygun olabilir.

İlaç (İlaçlar)

-Gebe olmayan kadınlarda ve adolesanlarda, CDC tarafından önerilen rejim:

Azitromisin 1 gr PO

Doksisiklin 100 mg PO b.i.d. 7 gün boyunca

Alternatif rejimleri:

Eritromisin baz 500 mg PO q.i.d. 7 gün boyunca

Eritromisin etilsüksinat 800 mg PO q.i.d. 7 gün boyunca

Ofloksasin 300 mg PO b.i.d. 7 gün boyunca

Levofloksasin 500 mg PO, 7 gün boyunca günde 1 kez

Gebelik Hususlar

Hamilelik sırasında, Eritromisin estolat, doksisiklin ve fluorokinolonlar kontrendikedir, ve dolayısıyla önerilen rejimler:

Azitromisin 1 gr PO tek doz

Amoksisilin 500 mg PO t.i.d. 7 gün boyunca günde 3 kez

Alternatif rejimleri:

Eritromisin baz 500 mg PO q.i.d. 7 gün günde 4 kez

Eritromisin baz 250 mg PO q.i.d. 14 gün boyunca günde 4 kez

Eritromisin etilsüksinat 800 mg PO q.i.d. 7 gün boyunca günde 4 kez

Eritromisin etilsüksinat 400 mg PO q.i.d. 14 gün boyunca günde 4 kez

Takip:

-Tedavinin tamamlanmasından sonra 3-4 hafta içinde test şu durumlarda tekrar edilmelidir:

---Hamile kadınlar

---Tedaviye şüpheli uyum vakaları

---Kalıcı belirtiler veya reinfeksiyon

-Tekrarlayan enfeksiyonlar PID riskini artırır ve bu nedenle CDC tedaviden ~ 3 ay sonra tekrar test önerir.

Prognoz

Tedavi edilmeyen Klamidya: Kadınların% 40'ında PID ve onun sekeli olarak kronik pelvik ağrı, kısırlık veya dış gebeliğe neden olur.

Hasta Takip

-Düzenli jinekolojik değerlendirme ve muayene

- ≤ 25 yaşındaki kadınlara yıllık tarama

Eş anlamlıları

• servisit

• Gonokokal olmayan üretrit

• Cinsel Yolla bulaşan  hastalık

Klinik İnciler

• Cinsel istismar, çocuk ve ergenlerde, klamidyal enfeksiyon nedeni olarak her zaman dikkate alınmalıdır.

Kısaltmalar

• CYBE (ya da bulaşıcı) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon

• STD-Cinsel yolla bulaşan hastalık

• PID Pelvik inflamatuar hastalık

• NAAT-nuclein asit amplifikasyon teknolojisi

• EPT Hızlandırılmış ortağı tedavisi

Hasta Eğitim

• Güvenli cinsel pratikler, özellikle bariyer kontraseptif kullanımıNI teşvik edin.

• PID ve onun sekellerini anlatın.

Önleme

• Primer: Güvenli cinsel ilişki, lateks erkek prezervatifinin tutarlı ve doğru kullanımı

• İkincil: Tarama testleri

- Prenatal tarama

Yaş, cinsel yönden aktif tüm kadınlara yıllık tarama( ≤ 25 yıl)

- Yaşlı kadınlar için risk faktörlerinin araştırılması:

• Yeni cinsel partner

• Birden fazla seks partneri

• Hızlandırılmış partner tedavisi (EPT)

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH):

Condyloma

Genital HPV en sık rastlanan cinsel yolla bulaşan hastalıktır.

Kondilomlar (genital siğiller) HPV'nin en sık görülen dış genital lezyonudur.

Çoğu HPV enfeksiyonunun belirtileri yoktur ve onların varlığı bilinmez.

Yaşa Bağlı faktörler

≤ 25 yaşındaki kişilerde yüksek yaygınlık oranına sahiptir.

Pediatrik Hususlar

Uyarı

-Genital siğiller cinsel istismar sonucunda görülebilir.

-Çocuklardaki genital siğiller diğer nedenleri:

---Perinatal bulaş (2-3 yaştan küçük çocuklarda nadiren görülebilir)

---Nadiren nongenital HPV tipleri (nadir görülür) de siğil oluşturabilir.

---Bebek bezi kullanımı sırasında bulaş(kanıtlanmamış)

---Fomite bulaş veya diğer kanıtlanmamış yollarda olasıdır.

-Tedavi seçeneği en az travmatik olanıdır:

---<12 çocuklarda imiquimod endikasyon dışıdır.

---Tahrişe neden olabilir

---Evde uygulama avantajı vardır.

Gebelik Hususlar

-Gebelikte azalmış bağışıklık yanıtı viral yayılımı teşvik edebilir:

---Bu dönemde ilk defa görülmesini nadir değildir

---Tedavi ile temizlemek daha zordur.

-Doğumdan önce siğil hacmini azaltmaya çalışmak önemlidir, ama Imiquimod, podophyllin ve Podofilox hamilelik sırasında kullanılmamalıdır

-HPV-6 ve -11 uterus içindeyken veya doğum sırasında yenidoğan orofarinksine  bulaşacaktır.

---Larenkte tekrarlayan solunum papillomatozis (RRP) ~ 0.4-1.1/100, 000 canlı doğumda görülür.

-Sezaryenin RRP'yi önleyeceği açık değildir.

Uyarı

-Sezaryen için tek endikasyon siğillerin doğum kanalını tıkaması veya doğum sırasında siğillerde travmaya bağlı yoğun kanama olma riskidir.

-RRP, genellikle birden fazla lazer tedavisi gerektiren nadir ancak ciddi bir sorundur.

Epidemioloji

-> 100 HPV tipi vardır; ~ 30 tanesi genital bölgeye bulaşır.

-Genital türleri özel bazı kanser türleri ile ilişkili olmalarına göre 2 gruba ayrılırlar:

---12 HPV tipi "düşük risk" grubundadır:

-----Nadiren, ya da hiçbir zaman, serviks kanserinde tespit edilirler.

-----En önemlileri HPV-6, -11, -30, -42, -43, -44

-----~% 90 kondiloma HPV-6 ve -11 neden olur.

---15 HPV tipi "yüksek risk" grubundadır:

-----Serviks kanseri ile ilişkilidirler.

-----En önemli yüksek riskli tipleri HPV-16, -18, -31, -33, -35, -39, -51, -52, -58, -61.dir.

-----Kondilom olan kadınların % 20-50'i yüksek riskli HPV tipleri ile de enfektedirler.

-Yetişkin nüfusun ~ % 1'inde semptomatik dış genital siğiller (EGWs) vardır:

---Vulva, perine, perianal ve krural kıvrımlarda

---EGW'lara her yıl 1 milyon yeni vaka eklenmektedir.

---Bunların  2 / 3'ü kadındır.

-EGWs, insidansı 1950-1978 yılları arasında 13/100 ,000'ten-106 / 100.000'e artmıştır.

-1966 ve 1984 yılları arasındaki raporlarda % 450 artış vardır..

-EGWs prevalansı% 15 olarak tahmin edilmektedir.

-Condyloma, inatçıysa, nadiren (Buschke-Lowenstein tümörler), invaziv kansere ilerleyebilir.

Risk Faktörleri

-Bütün cinsel olarak aktif kadınlar ve erkekler

-Kadın ve erkeklerin yeni seks partnerleri olması

-Kadın ve erkeklerin birden fazla cinsel partneri olması

-Usulüne uygun olmayan prezervatif kullanımı

-Sigara içimi (davranışsal ve hücresel immün yanıtta azalma)

Patofizyoloji

Transmisyon

-Neredeyse sadece dış genital-genital temasla, vajinal ve anal ilişkiyle geçer.

-Genital-oral seks spekülasyonları vardır, ancak kanıtlanmış değildir.

-Fomites spekülasyonları vardır, ancak yeterince emin değildir.

-Bulaşa maruz kalan partnerların ~ 2 / 3'ünde  EGW geliştirecektir.

Çoğalma

-HPV'nin en sık posterior fourchette, peri hymenal alanda ve labialardaki yaygın çatlak ve sıyrıklar aracılığıyla erişim sağlar, bazal epitel hücreleri enfekte ederler.EWG'ler en yaygın olarak bu bölgelerde görülürler.

-Enfeksiyon ve değişken bekleme süresinden sonra, değişken epitel hücrelerinde (keratinosit) DNA replikasyonu hızlanır ve siğiller oluşur..

-Bekleme süresi 3 hafta ile 8 ay arasında olsa da siğillerin çoğu 2-3 ay içinde gelişir.

Bağışıklık Tepkisi

-Optimum tedavi stratejileri bağışıklık yanıtına göre değişir.

-Cilt hücreleri antijen sunumu için iyi değildir, HPV bu hücreleri öldürmez,immün sistem sıklıkla HPV'nin mevcudiyetini anlayamaz. Bu nedenle, bazı EGw'lar aylar veya yıllar boyunca bağışıklık sistemi tepkisini tetiklemez.

-Genital siğillerde HPV kendiliğinden bağışıklık sistemince tanınması bulguları % 0-40 arasında değişir.

-Tedavi, parçalanmış hücreler ve viral DNA parçacıkları ortaya çıkarır, bu bağışıklık sisteminin tanıması için fırsat yaratır.

-HPV'ye birincil bağışıklık yanıtı hücreseldir; dendritik, CD4 ve CD8 hücreler önemlidir.

İlişkili Koşullar

-HIV ve diğer bağışıklık sistemi baskılanması:

---İnfekte ise HPV çoğalma riskini artırır.

---Spontan bağışıklık baskılaması olasılığını azaltır.

---Tedavisinin etkinliğini azaltır.

-Bazal epitele (vulvovajinal kandidiyazis, genital herpes, vulvar egzama) HPV erişimini arttıran her şey, EGW'ların ortaya çıkma şansını arttırır. 

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Fizik Muayene

-Sıklıkla fiziksel bulgulara dayanır,

-En yaygın şikayet "vajinal diken" ya da EGW'si olan partnerdir.

-Nadiren, introital veya servikal kırılgan siğil cinsel temastan sonra irrite olur veya kanar.

-Pelvik muayene sırasında tespit edilir(hasta durumdan habersizdir)

-EGWs birçok farklı şekil ve renklerde olabilir:

---Çoğunlukla "cauliflowerlike"karnıbahar şeklinde  kondilom aküminata veya genital papillomadır.

---Kubbe şeklinde papüller, düz veya saplı olabilir.

---Tek lezyonlar, kümeler halinde veya plaklar şeklindedir.

---Ten renginde veya pigmente(kırmızı veya beyaz) lezyonlar virüsün indüklediği keratinin altta kalan rengi gizleyip gizlemesine dayanır.(ten rengi veya angiogenezise bağlı kırmızı)

---Melanosit uyarılması pigmentasyon artışına neden olabilir.

---Kondilom, papillom ve nonpigmented papüller en sık HPV-6 ve -11 tarafından oluşturulur.

-Pigmente papüller veya yaygın angiogenez (kırmızı papüller) gösteren papüller sıklıkla  HPV-16'ya sekonder gelişirler.

Genital siğiller, rahim ağzı,vajina, anüs ve oral kavite (nadir), ve üretral meatusta bulunabilir.

Testler

EGW tanısı için geçerli tek test biyopsidir:

-Biyopsi, görünüm kesin değilse veya muayenede,tedaviye cevap alınamadığında kanser endişesi uyandırırsa nadir de olsa gerekli olabilir.

Uyarı

-EGW tanısında HPV testleri yardımcı değildir ve sadece bu nedenle yapılmamalıdır.

-Chlamydia, gonore, HIV ve frengi için STD testi uygundur.

Pap smear sadece rutin servikal tarama aamacıyla yapılır.

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon

Molluskum kontagiosum

Çeşitli / Diğer

-Normal deri uzantıları: nevus, sebaseöz hiperplazi, labial micropapillalardır.

-Diğer anormal bulgular: Condyloma lata, seboreik keratoz, displastik nevüs, Bowenoid papülozis (yüksek-dereceli VIN-3), invazif vulva kanseri (skuamöz hücreli, Buscke Lowenstein tümörler)

Tedavi

Genel Önlemler

-Doğrudan virüs tedavisinde kullanılan seçenek yoktur.

-Spontan iyileşme olabilir, bu yüzden gözlem kabul edilebilir bir alternatiftir, tedavi sadece lezyonlar büyürse veya kalıcı olursa yapılmalıdır.

-Çoğu kadın hızlandırılmış iyileşme beklentisi ile tedavi olmak ister, tedavi ile infektivitenin azaldığı tespit edilmemiştir.

-Partnerlerin muayenesi geremez;rekürransta reinfeksiyonun rolü olduğuna dair bulgu yoktur.

-Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için partnerler değerlendirilmelidir.

İlaç (İlaçlar)

-EGW'lar için evde tedavi(hasta uygulamalı); Podofilox ve İmikimod CDC-onaylı ilk basamak tedavi için tavsiye edilirler.

-Podofilox:

---Podophyllin reçinenin(resin) saflaştırılmış türevidir

---Güvenli, uygulaması kolay, nispeten ucuz,% 0.5 jel veya solüsyon olarak tedarik edilebilir.

---3 gün günde 2 kez, sonra tedavisiz 4 gün

---2-4 kez yukarıdaki haftalık kullanım şekliyle kullanılmalıdır. 

---Toplam alan> 10 cm2'den büyük; hacmi <0.5 mL / d'den küçük olmalıdır.

---İyileşme 4-6 hafta içinde % 37-77'dir.

---Reküranslar 4-38% olarak bildirilmiştir.

---Yan etkileri: Kaşıntı, yanma, ağrı, erozyon

-Imiquimod % 5 krem:

---Bağışıklık yanıtı değiştirir

---Diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir.

---Sitokinler ve toll-benzeri reseptörleri uyararak HPV bağışıklık tanıma sistemini güçlendirir.

---İdeal olarak günde 4 kez,haftada 3 gün,en fazla 16 hafta süreyle uygulanır.

---Uygulamadan 6-10 saat sonra yıkanmalıdır.

---Cevap genellikle 8 hafta içinde görülür.

---3 RCT'de 16 haftada % 50 tam iyileşme görülür.

---Yan etkiler: Hafiften şiddetliye eritem, kaşıntı, erozyon, yanma sıktır; genellikle ilaçlarını durdurduktan birkaç gün sonra düzelir.

---Nüks oranları düşüktür ~13-19%-

-Kunecatechin% 15 krem: yeşil çay yapraklarından çıkarılan ekstreden imal edilen bitkisel ilaçtır:

---FDA onaylı yenidir.

---Kısmen saflaştırılmış su özü fraksiyonu; kateşinler ve diğer bileşenlerin bir karışımıdır.

---Kateşinler, biyofleynotler, polifenoller ve güçlü antioksidanlardır;bağışıklık sisteminin cevabını arttırdıkları ve tümörlerle savaştıkları gösterilmiştir.

---18 yaşında ve büyük bağışıklık sistemi çökmüş perianal siğilleri olan EGW'lerin bölgesel tedavilerinde özel endikasyona sahiptirler.

---Tüm EGW'lerde günde 3 kez 16 hafta boyunca 0.5cm2lik ince bir tabaka halinde uygulanır.

---% 35.3 plasebo vs% 53.6 tam iyileşme etkisi mevcuttur.

---Tam iyileşme için 16 hafta medyan süredir.

---Yan etkileri: Eritem, kaşıntı, yanma, ağrı / rahatsızlık, erozyon / ülserasyon, ödem, endurasyon, veziküler döküntü

-EGW'ler için ofis uygulamaları: BCA, TCA, kriyoterapi ve podophyllin resin CDC onaylı ilk basamak tedavilerdir.

-Bi-trikloroasetik asit (BCA, TCA):

---Ofis tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçtır.

---Genellikle % 85'lik solüsyonu  uygulanır.

---İhtiyaç halinde haftalık olarak uygulanabilir.

---RCT ve vaka serileri BCA / TCA ve kriyoterapinin benzer etkinliğini göstermektedir.

---Siğil iyileşmesi 63-70%tir; nüks değerlendirilmemiştir.

---Çok güvenli; idareli uygulandığında ve bitişik normal deriye bulaşı (artan ağrı, potansiyel ülserasyona neden olur) en aza indirdiğimizde

-Kriyoterapi:

Sıvı Azot (LN2) deri üzerine püskürtülebilir veya LN2 ile dondurulmuş Q-uçu lezyon üzerine uygulayarak kullanılabilir.

Nitro oksit ince-uçlu kriyoprob

Nekroz ve skar kriyoprob ile oluşabilir;çok derin dondurmamaya dikkat edilmelidir.

LN2 yöntemleri çok emniyetlidir ve nadiren deri nekrozuna yol açarlar.

---Diğer tedavilere benzer yanıt oranları vardır.

---6 ay içinde % 38-73 kadar nüks oranları bildirilmiştir.

-Podofillin reçine % 10-25 benzoin içinde:

---Antimitotiktir, doku nekrozuna neden olur.

---Kemik iliği baskılanması, hepatosellüler fonksiyon bozukluğu, nörolojik bozukluklar, halüsinasyonlar, psikoz, bulantı, kusma, ishal, akut karın ağrısı, aşırı uygulaması sonucu bildirilen ciddi yan etkilerdir.

---Reçine emilimi nedeniyle toksisite oluşur, bu nedenle <10 cm2 alan ve <0.5 mL hacim kısıtlaması yapılmalıdır.

---1-4 saat içinde yıkanmalıdır..

---Ofiste haftalık uygulanabilir

---Sıyrık veya çatlak cilt yüzeylerine emilimi artacağı için uygulanmamalıdır.

Gebelik Hususlar

-HAYIR: Podofilox, podophyllin resin, kunecatechin ve Imiquimod

-EVET: Kriyoterapi ve BCA / TCA

-Diğer alanlardaki genital siğillerin tedavisi:

---Servikal siğiller:

-----Daima yüksek kaliteli kanserin öncü ya da kanseri ekarte etmek için biyopsi yapılmalıdır.

-----BCA veya TCA, ya da kriyoterapi

---Vajinal siğiller:

-----LN2 ile Kriyoterapi

-----BCA veya TCA

---Üretral siğiller:

-----LN2 ile Kriyoterapi

-----Podofillin 10-25%

-----Imiquimod% 5 kremi

---Anal siğiller:

-----LN2 ile Kriyoterapi

-----BCA veya TCA

-----Cerrahi olarak çıkarılması

-----Siğiller için rektum kontrol edilmelidir.

Takip

İyileşmeden sonraki 1.   3 ay içinde reküranslar çok yaygındır;iyileştikten sonra 3 ay süre ile daha sonrası içinse gerekiyorsa takip edilmelidir. 

Sevk için Sorunlar

Cerrahi tedavi düşünülenler, topikal tedavi ile başarısız veya büyük hacimli lezyonları olanlar sevk edilmelidir. 

Prognoz

-6 ay içinde nüks olmaması genellikle viral klirensi ya da uzun vadeli HPV baskılanmasını gösterir,bundan sonra herhangi bir nüks nadirdir.

-İmmün baskılama tedaviyi uzatabilir ve kalıcılıga neden olabilir.

-Tam iyileşme için medyan süre 5,9 aydır ama birçoğu çok daha hızlı iyileşir.

Hasta Takip

-Düzenli yıllık jinekolojik değerlendirme yapılmalıdır.

-Servikal tarama aralıklarla değişiklik yoktur.

Klinik İnciler

• Seks ortaklarının hemen hemen her zaman virüsü paylaşır; devam eden cinsel yakınlık enfeksiyonu uzatmaz.

• Folik asit bağışıklık yanıtı destekleyerek  yardımcı olabilir: Yüksek serum folik asit düzeyleri hızlı HPV klerensini, normal Pap testine daha hızlı dönüşü, yüksek dereceli CIN geri dönüşünü teşvik etmektedir.

• Sigaranın HPV bağışıklık yanıtını baskıladığı bilinir; sigarayı bırakma teşvik edilmelidir.

Kısaltmalar

• BCA-Bichloroacetic asit

• CIN-Servikal intraepitelyal neoplazi

• EGW-Dış genital siğiller

• HPV-Human papillomavirus

• LN2-Sıvı azot

• RKÇ Randomize kontrollü çalışma

• RRP-Tekrarlayan solunum papillomatozis

• STD / STI-Cinsel yolla bulaşan hastalık / enfeksiyon

• TCA-Trikloroasetik asit

• VIN-Vulvar intraepitelyal neoplazi

Hasta Eğitim

Önleme

• Yoksunluk(cinsel temas)

• Quadrivalent HPV aşısının  HPV-6 ve -11 ile karşılaşmadan önce yapılması.Kadınlarda 9-26yaşlarında önerilir.

• Tutarlı prezervatif kullanımı EGW'lerin riskin 60-70% azaltır.

• HPV enfeksiyonu için danışmanlık:

- HPV çok yaygındır, cinsel olarak aktif bireyler neredeyse tümü yaşamları boyunca bir noktada HPV ile karşılaşırlar.

-Maruz kalma ve enfeksiyon arasındaki süre çok değişkendir, dolayısıyla nezaman maruz kaldığınızdan  emin olamazsınız

-HPV enfeksiyonlarının çoğu kendi kendine iyileşir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH):

Belsoğukluğu-Gonore

Belsoğukluğu cinsel yolla bulaşan bir hastalık olup ürogenital sistem, orofarinksi tutar, ya da nadiren dissemine olabilir.

Yaşa Bağlı faktörler

Kadınlarda en yüksek yaygınlık: 15-19 yaşlarıdır.

Erkeklerde en yüksek yaygınlık: 20-24 yaşlarıdır.

Uyarı

Pediatrik Hususlar

Prepubertal çocuklarda belsoğukluğu teşhis edilirse cinsel istismar mutlaka düşünülmelidir. (vakaların yaklaşık% 100'ü yenidoğan döneminde değilse mutlaka cinsel temas infekte olmuşlardır)

Epidemioloji

Neisseria gonore sadece insanlarda enfeksiyonlara neden olan gram-negatif, oksidaz pozitif Diplokoktur..

ABD'de ikinci en yaygın bakteriyel cinsel yolla bulaşan hastalık olarak bildirilmiştir.

CDC ABD'de her yıl 700.000 kişinin gonore olduğunu bildirmektedir.

1975-1997 itibaren hafif bir düşüş, 1998 yılında hafif bir artış ve o zamandan beri hafif bir düşüş izlemektedir.

Risk Faktörleri

-Yeni cinsel partner

-Birden fazla cinsel partner

-<25 yaşında olmak

-Ticari seks işçiliği

-Uyuşturucu kullanımı

-Geçirilmiş STD

Genetik

N. gonorrhoeae organizmasının  ilaca direncinin genetiği halen aktif bir çalışma alanıdır.

Patofizyoloji

-Bulaş, hemen hemen daima cinsel temas veya infekte mukozal yüzeylere( ürogenital sistem veya orofarinks) yakın temas olur.

-Kuluçka süresi genellikle 2-7 gündür.

-Serviks mukozal enfeksiyonun en sık görüldüğü yerdir.

-Enfeksiyon genellikle servikste başlar ve daha sonra rahim, tüpler ve yumurtalıklara ilerler, eğer tedavi edilmezse PID olabilir:

---PID gonokokal servisitli kadınların% 10-30'unda oluşur.

-Enfeksiyon nadiren dissemine olabilir.

-Akut gonokok enfeksiyonu şunlara açabilir:

---Servisit

---Vajinit (genellikle menarş öncesi kız)

---Üretrit

---Anorektal enfeksiyon

---Farenjit

---PID

---Fitz-Hugh-Curtis sendromu (perihepatitis)

---Artrit

---Dissemine gonokok enfeksiyonu (artrit-dermatit sendromu)

---Endokardit veya menenjit (nadiren)

Gebelik Hususlar

-Doğum sırasında maternal-fetal bulaş enfekte servikal eksudaya maruz kalma nedeniyle mümkündür..

-In utero fetal enfeksiyonda spontan abortus, fetal ölüm, neonatal oftalmi, neonatal artrit, ya da neonatal sepsis görülebilir.

İlişkili Koşullar

Olası sekeller:

-Kronik pelvik ağrı

-Kısırlık

-Ektopik gebelik

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Tarih

-Enfeksiyonlarının çoğu asemptomatiktir.

-Belirtileri akut ya da kronik olabilir.

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-Servisit:

---Anormal vajinal akıntı, tahriş

---Anormal vajinal kanama

---Postkoital kanama

---Disparoni

-Vajinit:

---Prepubertal kızlarda en sık rastlanan semptomdur.

---Vajinal kaşıntı / iritasyon / vajinal kanama

-Üretrit:

---İdrar aciliyet / sıklık / dizüri

-Anorektal enfeksiyon:

---Anal kaşıntı / tahriş / ağrılı dışkılama

---Kanlı dışkı / rektal akıntı

-PID:

---Dismenore / pelvik ağrı / Disparoni

---Karın ağrısı

---Anormal uterin kanama

---Ateş

-Orofaringeal enfeksiyon:

---Boğaz ağrısı, öksürük

-Dissemine gonokok enfeksiyonu (artrit-dermatit sendromu):

---Petesiyal veya püstüler akral deri lezyonları

---Asimetrik eklem ağrısı, eklem şişmesi

---Menenjit veya endokardit belirtileri

Fizik Muayene

-Kırılgan-hassas servikal mukoza

-Mukopürülan servikal akıntı

-Kırılgan-hassas vajinal mukoza

-Kırılgan hassas anal mukoza

-Servikal hareketle hassasiyet

-Uterin hassasiyet / adneksiyal hassasiyet

-Karın ağrısı

-Ağrılı eklem

-Ateş

Testler

-Gonore için tanısal testler; endocervix, vajina, idrar yolu, anüs, farinks, ya da idrar bezlerinden alınan sürüntüyle yapılır.

-PID klinik bir tanıdır.

Laboratuvar

-Nükleik asit amplifikasyon teknikleri:

---CDC tarafından tavsiye edilir

---En sensitiv ve spesifik  testtir.(98-100%)

---Servikal, vajinal veya idrar bezlerden alınan sürüntü veya sıvı Pap smear örneği üzerinden yapılabilir mi?

---Birkaç saat içinde sonuç alınır.

---Oda sıcaklığında 7 gün için iyi sonuç verir.

---En pahalı yöntemdir.

-Kültür:

---Altın standarttır.

---Cinsel istismar düşünüldüğünde medikolegal amaçlar için yapılmalıdır.

---% 85-95 sensitiv,% 100 spesifiktir.

---48 saatte sonuçlanır.

---24 saat içinde laboratuvara gönderilmesi gerekir

-Gram boyama

---Intrasellüler Gram-negatif oksidaz pozitif diplokoklar görülür.

---Orofaringeal bölgede diğer Neisseria türleri bulunabileceğinden bu bölge için kullanılmamalıdır.

---60% sensitivdir.

Görüntüleme

PID düşünülüyorsa, görüntüleme, pelvik ağrının diğer nedenlerini ekarte etmek veya abse oluşumunu tanımlamak için garanti olabilir:

-Pelvik USG

-CT taraması

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon

-Chlamydia

-Trichomoniasis

-Bakteriyel vajinozis

-Apandisit

-Divertikülit

Metabolik / Endokrin

Yumurtalık kisti:

-Over torsiyonu

Tümör / Malignite

Yumurtalık / adneksiyal kitle (pelvik ağrı nedeni olarak)

Çeşitli / Diğer

Endometriozis

Tedavi

Genel Önlemler

-Hasta, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için test edilmelidir.

-Hasta ve partnerinin tedavi edilene ve asemptomatik olana  kadar cinsel ilişkide bulunmamaları tavsiye edilir. (asemptomatik hastalarda da en az bir hafta beklemeniz gerekir).

Uyarı

Klamidya trachotomatis ile sıklıkla ortak infeksiyon oluşturduğundan, CDC, gonore teşhis edilir ve klamidya nükleik asit amplifikasyon testi göz ardı edilemezseher ikisi için tedavi önermektedir.

CDC, kinolon direncinin yüksek düzeyde olmasınedeniyle kinolonlar artık önermemektedir.

İlaç (İlaçlar)

-Servikal, üretral, anorektal enfeksiyon:

---Önerilen tedavi şekli:

-----Seftriakson 125 mg IM tek doz

-----Sefiksim 400 mg PO tek doz

---Alternatif rejimleri:

-----Spectinomycin 2 g IM tek doz (ABD'de mevcut değildir)

-----3. kuşak sefalosporin tek doz

-Faringeal bir enfeksiyon (ortadan kaldırmak daha zor):

---Önerilen rejimi:

-----Seftriakson 125 mg IM tek doz

-PID:

---Önerilen rejimleri:

-----Gentamisin 2 mg / kg IV, takiben 1.5 mg / kg 8 saatte bir + klindamisin 900 mg IV 8 saatte bir iyileşmeden 24-48 saat sonrasına kadar ve daha sonra saat 14 gün süreyle ağızdan tedavi uygulanır.

-----Cefotetan 2 g IV q12h veya sefoksitin 2 g İV 6 saatte bir + doksisiklin 100 mg PO veya IV q12h iyileşmeden 24-48 saat sonrasına kadar ve daha sonra 14 gün süreyle ağızdan tedavi uygulanır.

-----Hafif-orta PID için PO tedavi: Seftriakson 250 mg IM tek doz + doksisiklin 100 mg bid 14 gün + / -  PO metronidazol 500 mg b.i.d. 14 gün için (Seatriakson yerine başka bir parenteral 3. kuşak sefalosporin veya sefoksitin 2 g IM  kullanılabilir+ probenesid 1 g PO)

-Dissemine gonokok enfeksiyonu:

---Önerilen rejimi:

-----İyileşmeden 24-48 saat sonrasına kadar Seftriakson 1 gr İV q24h, takiben sefiksim ile 1 hafta boyunca PO tedavi.

Gebelik Hususlar

Gebelik PID'leri hastaneye yatır, IV tedavi yap.(gebelikte nadir görülür)

Cerrahi

Sadece; antibiyotik tedavisine rağmen tubo-ovaryen apse/kalıcı semptomatik PID'si olanlarda veya torsiyon gibi durumlarda cerrahi işlem düşünülmelidir. 

Takip

-Semptomlar devam ederse yeniden değerleme gereklidir.

-Reenfeksiyonu ayırt etmek için tekrar test yapılmalıdır.

Sevk için Sorunlar

Torsiyon veya yumurtalık kitle düşünüyorsan jinekolojik cerraha sevk et.

Prognoz

-Önerilen tedavi rejimi kullanılırsa komplikasyonsuz urogenital ve anorektal gonorelerde etkili tedavi ˜'dir.Farenjeal infeksiyonlarda bu oran 'dır.

-Tedavi edilmeyen gonore enfeksiyonu ya da gecikmiş tedavi yapılanlarda kronik ağrı görülebilir.

Tedavi edilmeyen gonore enfeksiyonu olan ya da gecikmiş tedavi uygulananlarda  kısırlık ve dış gebelik riski artar.

Hasta Takip

-Uyum, gebelik, boğaz enfeksiyonu, komplike enfeksiyon ya da kalıcı semptomlar ile ilgili endişeler olmadıkça tekrar test yapmaya gerek yoktur.

-Gonore reenfeksiyonu olup olmadığını anlamak için 3 ay sonra testleri tekrar edin.

-Hastalar, cinsel partnerlerinin araştırılması ve tedavi olması gerektiğini öğrenmelidirler.

-ABD'de tüm gonore vakalarının yerel sağlık departmanı rapor edilmeleri zorunludur.

Kısaltmalar

• PID Pelvik inflamatuar hastalık

• STD / STI-Cinsel yolla bulaşan hastalık / enfeksiyon

• ÖY-Tubo-ovaryan abse

Hasta Eğitim

• İlaç uyumunu anlatın.

• Partnerlerinin muayenesi ve tedavi için hastayı bilgilendirin.

• Güvenli seks uygulamalarını gözden geçirin.

Önleme

• Güvenli seks uygulamaları ile ilgili danışmanlık (lateks prezervatif kullanımı ve cinsel maruziyeti en aza indirmek)

• Tüm risk altındaki hastalar düzenli olarak taranmalıdır.

• Olası gonore ile uyumlu semptomları olam tüm hastalar test edilmelidir.

• Tüm hamile kadınlar 1. prenatal vizitte taranmalıdır; gonore açısından yüksek risk altında olan kadınlar 3. trimesterde tekrar taranmalıdır.

• Tüm yeni doğanlara eritromisin veya tetrasiklin göz merhemi ile yenidoğan oftalmisi için rutin profilaksisi uygula.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH):

 Herpes Simpleks Virüs

Genital ülserlerin en sık nedenidir. HSV tip 1 ve tip 2 genital hastalık nedeni olabilir HSV tip 2  daha büyük olasılıkla tekrarlayan bir hastalık nedenidir. İlk enfeksiyon vezikül dalgaları, püstüller, ülserlerdir, 2-6 hafta sürer. Medyan nüks sayısı yılda 4'tür.

Gebelik Hususlar

-Gebelik 1. trimester  birincil salgını yenidoğanda korioretinit, mikrosefali ve nadiren deri lezyonları ile ilişkilidir. Son çalışmalar, spontan abortus için artan bir riski onaylamaz. -Doğum esnasında birincil enfeksiyon HSV'nin fetal bulaş  riski% 30-60'tır. -Antiviral ilaçlar belirtilerin süresini ve ciddiyetini azaltmak ve bir viral salgın dökülme süresini azaltmak için uygulanabilir. -1. faz genital herpesi bulunan 36 haftadan doğuma kadarki süredeki hastalarda yapılan çalışmada;  ---Doğum sırasındaki klinik nüks ve sezaryende nüks oranında anlamlı bir azalma saptanmıştır, ---Neonatal HSV'yi önlemede antiviral tedavinin etkinliğini değerlendirmek için doğum sayısı yetersizdir, ---Bulaşın önlenmesi için doğumdan önce sezaryen planlanması destekleyen bulgular yetersiz kalmaktadır.

Uyarı

-Doğum başladığında aktif genital HSV lezyonunun varlığı sezaryen endikasyonudur: ---Sezaryenle doğum, aktif genital lezyonlar ve belirtileri  yokluğunda HSV öyküsü olan kadınlarda endike değildir. -Doğum zamanda tekrarlayan lezyonları olan kadınlarda, vajinal doğum sırasında bulaşma oranı% 3'tür.

Pediatrik Hususlar

-ABD'de her yıl ~ 1,200-1,500 Neonatal herpes enfeksiyonu görülür. -Neonatal enfeksiyon sınıflandırması: ---Dissemine hastalık:% 25,mortalite % 30 ---Merkezi sinir sistemi hastalığı:% 30,mortalite % 4 ---Deri, gözler, veya ağıza sınırlı hastalık:% 45 -Neonatal herpes kurtulanların ~% 20'sinde  uzun vadeli nörolojik sekeller kalır. -Neonatal herpesin  inutero ve postnatal enfeksiyonu nadiren oluşabilir, genellikle vajinal doğum sırasında bulaşır; ---Enfekte olan bebeklerin annelerinin % 80'de hiçbir HSV öyküsü yoktur.

Yaşa Bağlı faktörler

-Ortaya çıkabilir: ---Yenidoğan enfeksiyonu (doğum sırasında edinilen) ---1. faz genital enfeksiyon cinsel aktivitenin başlaması ile -HSV-2 antikor prevalansı gençlerde % 1-5 (ortalama% 1.6),ve genç erişkinlerde (20-29)% 11'dir .

Epidemioloji

-Cinsel olarak aktif genç kadınlar arasında atak hızı 4.4/100 kişi/ yıldır. -Saldırı oranları, önceden HSV tip 1 antikorlar olmayanlara göre daha yüksektir. -Seroprevalans oranları değişir: ---Cinsiyet  (Kadınlarda daha yüksek) ---Yaş (14 yaşından 40'lara artar) ---Irk ve etnik köken (renk kişilerde-siyah- yüksek) -Yeni teşhis edilmiş Genital herpes vakalarının  ~ 200.000 ofis ziyaretlerinde olur. -15-24 yaş arasında genital herpes yıllık insidansı(yeni teşhis edilen) 640.000 kadardır. -Enfeksiyonların çoğu uçuğunun farkında olanlar tarafından bulaştırılır. -Son veriler, genital herpes yeni vakalarının büyük bir kısmının, HSV tip 2 yerine HSV tip 1'e bağlı olduğunu düşündürmektedir.

Risk Faktörleri

-HSV tip 1 antikoru olmayanlara yüksek serolojik saldırı oranları tespit edilmiştir. -HSV tip 1 antikoru olmayanlarda yüksek oranda Klinik genital herpes enfeksiyonları tespit edilmiştir. -Tekrarlayan hastalığı olanlarda, HSV tip 1 genital herpes, HSV tip 2 genital enfeksiyonundan daha sık görülür.

Patofizyoloji

-HSV tip 1 ve tip 2 Herpesviridae ailesinin üyeleridir. -Büyük (çapı 100 nm), DNA içeren zarflı virüsler, dış zarf, tegüment, nucleocapsid, ve iç çekirdekten oluşur.

İlişkili Koşullar

-Geçirilmiş genital HSV enfeksiyonu, HIV bulaş riski ile ilişkilidir ve yeni genital HSV enfeksiyonu önceki HSV enfeksiyonuna göre HIV bulaşıyla daha slk birliktelik gösterir.

Tanı Belirti ve Semptomlar

Öykü

-HSV tip 2 antikoru olan insanların büyük çoğunluğu (% 84), genital ülser geçmişinin farkında değildir. -Asemptomatik enfeksiyon olasılığı HSV tip 1 ve tip 2'e karşı antikorları olanlar arasında (% 94) daha da büyüktür. -Tipik olarak, ilk semptomatik genital enfeksiyon bulguları şunlardır: ---Genital ağrı ve kaşıntı ---Dizüri ---Ağrılı adenopati ---Sistemik belirtiler: -----Baş ağrısı, ateş ve halsizlik sayılabilir. -İlk birincil enfeksiyon (ilk nonprimary genital enfeksiyonlar ya da tekrarlayan enfeksiyonlara tezat) lezyonları daha fazla sayıdadır ve lezyonlar uzun süre kalır.

Fizik Muayene

-Lezyonlar başlangıçta veziküllerdir, 2-3 gün sonra püstüller görülür, ülser ve kabuklu lezyonlar daha sonra görünür. -Lezyonlar izole veya bütünleşmiş olabilir. -Lezyonlar ülserden ziyade çatlaklar  olarak görünebilir. -Yeni lezyonlar,primer enfeksiyonun ilk lezyonundan 10 gün sonrasına kadar oluşabilir. -Lezyonlar genellikle hassas adenopati ile ilişkilidir. -Primer genital herpes enfeksiyonu ile ilişkili diğer bulgular şunlardır: ---Menenjit ---Transvers miyelite bağlı İdrar retansiyonu ---Otonom sinir disfonksiyonu ---Proktit

Testler Laboratuar

-Genital herpes tanısı için standart kültürdür: ---Vezikül açıldıktan sonra kültürünün duyarlılığı en yüksak düzeydedir,ülser başlangıcından 3 gün sonra keskin bir şekilde düşer. -PCR kültürden daha duyarlıdır, ancak birçok laboratuvarda  sadece BOS örnekleri için HSV-PCR vardır. -Tip-spesifik seroloji mevcuttur, ancak kendi programı ile ilgili tartışmalar vardır: ---Serolojik spesifite % 96-97. ---HSV tip 2'nin adolesanlarda prevalansı % 2 olduğundan, bir "tarama testi"nde (yerine şüpheli bir lezyonun klinik değerlendirme dışında) olumlu sonuç alan çok sayıda yanlış pozitif olacaktır.

Ayırıcı Tanı

-Diğer bulaşıcı genital ülser etyolojileri şunlardır: ---Frengi ---Şankr ---LGV ---Granülom inguinale ---Bu enfeksiyonların en sık insidansı frengidir, genital herpes görülme sıklığı <% 2'dir. -Genital ülserlerin noninfeksiyöz etyolojileri şunlardır: ---Aft ---Behçet hastalığı ---Alerjik dermatit

Tedavi Genel Önlemler

-Genital herpes için birincil yaklaşım tıbbi tedavi olmasına rağmen, sağlık çalışanı tanı ile ilişkili psikolojik sıkıntının da farkında olmalıdır. -Genital herpes, cinsel ilişki  ve daha düşük bir sağlıklı yaşam  ile karışır.

İlaç (İlaçlar)

-Genital herpes 1. faz 7-10 gün aşağıdaki rejimleri ile yönetilmektedir.Lezyonların iyileşmiş olup olmamasına göre tedavi uzatılabilir: ---Asiklovir 400 mg PO t.i.d. ---Günlük Asiklovir 200 mg PO 5 kez ---Famciclovir 250 mg PO t.i.d. ---Valacyclovir 1 g PO b.i.d. -Epizodik tedavi prodrom sırasında başlamış ise, ya da semptom başlangıcının 1 gün içindeyse, salgını iptal ettiği gibi lezyonların süresini azalttıgı da  gösterilmiştir. ---Epizodik tedavi salgınların sayısını azaltmaz. ---Bu rejimler daha önce önerilen rejimlere göre genellikle daha kısa sürelidir: ---Asiklovir 400 mg PO t.i.d. 5 gün ---Asiklovir 800 mg PO b.i.d. 5 gün ---Asiklovir 800 mg PO t.i.d. 2 gün ---Famciclovir 125 mg PO b.i.d. 5 gün ---Famciclovir 1 g PO b.i.d. 1 gün -Baskılayıcı tedavi, enfeksiyon sıklığını azaltmak, bulaşma riskini azaltmak ve psikolojik faydaları yanı sıra, yaşam kalitesini artırır. ---Çalışmalar düşük oranlı sürekli baskılayıcı tedavinin immünkompetan hastalarda direnç gelişimi olduğunu göstermiştir: -----Valacyclovir: 500 mg PO günde -----Asiklovir: 400 mg PO b.i.d. -----Famciclovir: 250 mg PO b.i.d. -----Valacyclovir: 1 gr PO günlük

Sevk için Sorunlar

-Sağlık kuruluşu, HSV enfeksiyonu ile ilişkili psikolojik travmanın farkında olmalıdır. -Partnerlerine iletim azalma oranı göz önüne alındığında, nüks sıklığını azaltmak ve olumlu psikolojik sonuçları, genital herpes 1. fazda  baskılayıcı tedavi önerilmelidir.

Prognoz

HSV tip 2  > HSV tip 1 nüks oranı: -HSV tip 2 ile 13 aylık ortalama takip edilen hastalarda,     > 1 / 3 en az 6 nüks vardı, ve 1 / 5'inde  ≥ 10 nüks vardı. -HSV tip 1 nüks oranı çok daha düşüktür.

Klinik İnciler

• Genital ülserler ile başvuran vakaların büyük bir çoğunluğu, genital herpes enfeksiyonları nedeniyledir. • Genital herpes herpes tip 2 antikorları olan insanların çoğunluğu genital herpesin önceki epizodundan habersizdir. • Baskılayıcı antiviral tedavi; tekrarlayan genital herpes enfeksiyonları sıklığını azaltmak, bulaşma riskini azaltmak ve psikolojik faydaları yanı sıra, yaşam kalitesini arttırır.

Kısaltmalar

• BOS-beyin omurilik sıvısı • HSV-Herpes simpleks virüsü • LGV Lymphogranuloma venorum • PCR Polimeraz zincir reaksiyonu

Önleme

Hassas prezervatif kullanımı HPV bulaş riskini en aza indirir, ama yok edemez.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH):

HIV / AIDS 

-HIV, bağışıklık fonksiyonunu ilerleyici bir şekilde yıkarak AIDS'e yol açan, bir retrovirüstür. -Kronik infeksiyon birçok değişik koşulla değişir veya artar. Klinik seyri değişkendir: ---HIV testi erken tanı için kritiktir: -----Erken tedavi ile morbidite ve mortalite düzelir, -----Tedavi ile bulaş azalır, -----Hae CDC'de rutin tıbbi bakımın bir parçası olarak, 13-64 yaşlarındaki cinsel aktif tüm kişiler HIV için test edilmelidir.

Yaşa Bağlı faktörler

-Yaşlı erişkinlerde hastalık daha hızlı ilerler. -Biyolojik faktörler, genç kızlarda immatur vajinal kanal ve postmenopozal kadınlarda vajinal kuruluk, HIV bulaşını kolaylaştırır. -Risk altında olduğunu algılamaya hatası olan kadınlarda enfeksiyon riskini arttırır.

Evreleme

-CD4 + (T helper) lenfosit sayısı ve HIV viral yükü evreyi tanımlar. -Akut HIV sendromu (serokonversiyon): ---Genellikle enfeksiyonun ilk 2 ayı içinde ---Asemptomatik veya nonspesifik "viral sendrom" -Kronik enfeksiyon (AIDS değil) + CD4 + sayımları> 200 hücre/mm3: ---Geniş bir varyasyon ile 2-10 yıl sürer. ---Hafif belirtiler ve ilgili koşullar CDC-tanımlı fırsatçı imfeksiyonlar değildir. -AIDS:   CD4 + sayısı <200 hücre/mm3 ve / veya CDC-tanımlı bir fırsatçı enfeksiyon ya da malignite mevcuttur.

Epidemioloji Dünya çapında, HIV (2006) ile yaşayan 39,5 milyon kişi ve 4,3 milyon yeni enfeksiyon / yıl  vardır.

İnsidans ABD'de: -Yılda ~ 40,000-45,000 yeni enfeksiyon, -HIV ile yaşayan kadınların  % 25'i yeni vakadır.

Enfeksiyon riski: Siyah kadın 21 kez> beyazlar İspanyol kadın 6 kez> beyazlar

Yaygınlık ABD'de: -HIV / AIDS ile yaşayan ~ 1,2 milyon kişidir. -% 25-33 nasıl bulaşmış bilmez.

Risk Faktörleri -Erkek-kadın iletimi kadın-erkek iletiminden daha etkilidir;şırıngalar, HIV'li anneden perinal dönemde yenidoğana ve anne sütüyle  dikey iletim

Genetik

-Homozigotlarda CCR5 coreceptor delta 32 silinmesi ile HIV enfeksiyonuna karşı direnç gelişir. -Heterozigot enfekte olabilir ancak hastalık daha yavaş ilerler.

Patofizyoloji

-HIV Enfeksiyonu CD4 ile lenfosit yıkımı, normal sitokin yanıtlarının bozulması, ve B-hücre yanıtları değiştirerek normal bağışıklık fonksiyonunu bozar. -İlk enfeksiyon: ---Genital mukoza girer, dendritik hücreleri tutar ve lenf düğümlerine geçer. -Kronik enfeksiyon: ---Lenf düğümleri ve kan içinde çoğalır. ---CD4 + hücrelerini yıkar. ---Latent enfeksiyon, CD4 + hücreler ve diğer korunan alanlarda sessizdir.

İlişkili Koşullar

-AIDS tanımlayıcı fırsatçı enfeksiyonlar / maligniteler: ---Invaziv servikal kanser, ---Kandidiyazis, özofagus (veya pulmoner) ---Koksidioidomikoz ---Kriptokokkoz ---Cryptosporidiosis ---CMV sonuna organın hastalığı ---Ensefalopati, HIV ile ilgili ---Herpes simples, kronik ülser> 1 ay ---Histoplazmoz ---Isosporiasis ---Kaposi sarkomu ---Lenfoma: immunoblastik Burkitt, ya da beyin (primer MSS) ---Mycobacterium avium kompleks ---Mycobacterium tuberculosis ---Mycobacterium, diğer türler ---Pneumocystis pnömonisi ---Tekrarlayan bakteriyel pnömoni ---Progressive multifokal lökoensefalopati ---Septisemi, Salmonella ---Toksoplazmoz ---İsraf-Wasting Sendromu

-Diğer ilgili koşullar: ---Kandidiyazis, orofarengeal (pamukçuk) ---Kandidiyazis, vulvovajinal ---Servikal displazi ---PID, TOA ---Basil anjiomatozis ---Herpes zoster ---ITP ---Listeriosis ---İnvaziv pnömokok enfeksiyonu ---Amenore, menoraji ve infertilite

Tanı Belirti ve Semptomlar Uyarı Akut HIV sendromu (serokonversiyon) genellikle tanınmaz ve grip benzeri hastalık olarak yanlış teşhis edilir. Kronik HIV yukarıda açıklanan koşullar oluşmaya başlayana kadar asemptomatik olabilir.

Öykü

-İnceleme: Risk faktörleri, cinsel geçmişi (örneğin hepatit B veya C gibi cinsel yolla bulaşan hastalık), önceki HIV testleri. -Son karşı kronik enfeksiyonu araştırın. -Akut HIV sendromu birçok bulgusuyla mononükleozu taklit edebilir: ---Ateş, döküntü, lenfadenopati, farenjit -Kronik enfeksiyon: ---Yorgunluk, kilo kaybı, lenfadenopati, deri hastalıkları, zatürre, ateş, gece terlemesi, kronik ishal, baş ağrısı, mental durum değişiklikleri

Sistemlerin gözden geçirilmesi

Multisistem incelemesi gerçekleştirin. Artı: -Psikiyatrik öykü ve semptomlar -Madde alışkanlığı öyküsü, belirti ve semptomları -Nörolojik belirti ve semptomları

Fizik Muayene

-Tam bir fizik muayene gereklidir. Önemli bulgular: -Genel görünüm: ---Vital bulguları, kilosu, israf belirtileri -Cilt bulguları: ---Folikülit ---Egzama, kserozis ---Seboreik dermatit ---Kaposi sarkomu (mor papüller, plaklar, nodüller) -HEENT: ---Bukkal mukoza, dil ve / veya damaktaki en tipik beyaz plaklar kazınmalıdır; eritem (Oral kandidiyazis) ---Oral lökoplaki ---Dişeti iltihabı -Karın bulgular: ---Hepatosplenomegali (geç dönem komplikasyonları ) -GU: ---Pelvik muayene ile pap smear, STD tarama,enfeksiyonlar veya neoplazi için ıslak preparat -Nörolojik bulgular: ---Periferik nöropati ---Demans (hafıza, konsantrasyon kaybı, motor retardasyon) ---Zayıflık (fokal veya jeneralize) -Lenfatik / Hematolojik: ---Lenfadenopati ---Peteşi, morarma

Testler

-ELISA veya EIA tarama Western Blot tarafından teyit edilir. Mevcut analizler, HIV-1'i, HIV-2'dem (çok daha yavaş ilerleyici bir enfeksiyon) ayırt edebilir. -Serolojik test akut enfeksiyon döneminde (serokonversiyon) negatif olabilir: ---"Pencere dönemi,"hastalarda yüksek HIV viral yük olsa da -1 ve 2 ay içinde serolojiyi tekrarlayın.

Laboratuar

-CBC -CD4 hücre sayısı (T hücre alt grupları) ve HIV viral yük; RNA PCR veya dallı-zincir DNA (bDNA) testleriyle evreleme, anti-HIV tedavisi ihtiyacını belirlemede yararlıdır. -Diğer ilk laboratuvar testleri: ---Hepatit B ve C, frengi, böbrek ve karaciğer için serolojik testler

Görüntüleme

Komplikasyonlar için faydalı,tanı için değildir.

Ayırıcı Tanı

Birçok tıbbi durum HIV ile ilgilidir veya artabilir, semptomlar genellikle HIV belirtileri ile çakışır, tanı test yanıltıcı olabilir.

Enfeksiyon

-Akut HIV: ---Mononükleoz ---Strep farenjit ---CMV ---Nonspesifik "viral sendrom" ---Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar: Frengi, Chlamydia, gonore, HSV, trichomoniasis ---Hepatit (viral) -Kronik HIV

---Zatüre ---Enfeksiyon: ishal Paraziter, bakteriyel ---Bakteriyel vajinozis ---Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar: Frengi, Chlamydia, gonore, HSV, trichomoniasis ---Hepatit A, B ve C

Hematolojik

-Trombositopeni -Hypergammaglobulinemia

Metabolik / Endokrin

-Hipertiroidi -Diyabet

Immünolojik

-Sarkoidoz -Kollajen vasküler hastalıklar -Reiter sendromu

Tümör / Malignite

-Belirli kanserler HIV / AIDS ile ilişkili diğer kanserler daha sık HIV + hastalarda oluşabilir. -Lenfoma *: ---Non-Hodgkin (EBV ile ilişkili) ---Birincil CNS lenfoma ---Hodgkin hastalığı -Rahim ağzı kanseri ve displazi * -Kaposi sarkomu * -Cilt kanserleri -Akciğer kanseri -Kolon kanseri -Meme kanseri

Travma

Aile içi şiddet ve madde bağımlılığı travmatik yaralanma riskini yüksek oranda artırabilir.

İlaçlar

IV ilaç kullanımı, yüksek oranlarda madde bağımlılığı:HIV test düşünün

Tedavi Genel Önlemler

-Temel değerlendirme; hastalığın evresi ve  olası ilişkili koşulları değerlendirmek için önemlidir. -CD4 + lenfosit sayısı immünosupresyon derecesi ile ilgilidir: ---Akut HIV ile düşer, daha sonra serokonversiyon ilr yükselir ve stabilize olur; daha sonra zaman içinde yavaş yavaş azalır. ---Herhangi bir nedenle oluşan akut hastalık sırasında aşırı derecede düşmer ve sonra tekrar başlangıca döner. -HIV viral yükü hastalığın ilerlemesi oranını belirler, yüksek viral yük ilrartar: ---Yüksek viral yük ile HIV'i bulaştırmak daha kolaydır. -CBC, karaciğer ve böbrek fonksiyonları, lipid profili -İlaç direnci test (HIV tedavisi başlamadan önce genotip) (% 12-14 dirençli HIV) -Tüberkülin deri testi: Pozitif> 5 mm -Hepatit A, B, C taraması ---Gerekiyorsa hepatit A ve B için aşılama -Toksoplazma maruz kalma taraması (IgG) -G6PD eksikliği taraması (eğer bu riski varsa) -Frengi testi (yıllık) -Pap test 2 yıl boyunca her 6 ayda bir, daha sonra yıllık eğer normal ise, -Diğer cinsel yolla bulaşan hastalık taraması: HSV tip II, Chlamydia, gonore, trichomoniasis

Özel Terapi

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Kullanım için araştır: Birçok HIV ilacı ve bitkisel veya diğer doğal takviyeler arasında bilinen ve tahmin edilen ilaç etkileşimleri meydana gelir.

İlaç (İlaçlar)

-Antiretroviral tedaviler, fırsatçı enfeksiyonlar ve ilişkili koşullar için ilaçlar: -ART: ---Şu anda, ≥ 3'lü ilaç kombinasyonu, 2 NRTI'ler ve bir NNRTİ veya PI kullanılmaktadır. ---Terapi, karmaşık ilaç etkileşimleri  ve tedaviyi kişiselleştirmek amacıyla  HIV uzmanının gözetiminde başlatılmalıdır. -Ilaç direnci riskini en aza indirmek için mümkünse ART kesintilerinden kaçının. -Özellikle hormonal doğum kontrol dahil PI'ler NNRTIs ART ile birden çok ilaç-ilaç etkileşimleri gösterirler. Potansiyel etkileşimler için yeni ilaçları gözden geçirin. -Fırsatçı enfeksiyon profilaksisi: ---Pneumocystis pnömonisi    CD4 + sayısı <200 hücre/mm3 (trimetoprim / sulfametoksazol, dapson) ---Mycobacterium avium kompleks    CD4 ≤ 50 hücre/mm3 (azitromisin) ---Toksoplazmoz    CD4 + sayısı <200 hücre/mm3 (trimetoprim / sulfametoksazol) -Ilgili koşullar: ---Pnömokok aşısı her 5 yılda bir yapılmalıdır. ---Yıllık influenza aşısı yapılmalıdır. ---Nüks ve bulaşı azaltmak için HSV-2 baskılayıcı tedavi düşünün

Gebelik Hususlar

-ART'nin amacı maksimal viral supresyon ile perinatal iletim riskini azaltmak ve anne sağlığının en üst düzeye çıkarmaktır: ---ART kombinasyonu,genellikle 1. trimester sonra başlamak üzere hamilelik sırasında HIV uzmanı ile birlikte seçilir. ---Doğum sırasında intravenöz AZT yapılır.

---Doğuma yakın viral yükü > 1.000 ise planlanmış sezeryan düşünün. ---NNRTI efavirenzin doğum defektleri riski vardır. HIV + anneler emzirmemelidir.

Cerrahi

Belirtildiği gibi; iyileşme etkilenmez.

Sevk için Sorunlar

-ART karmaşıktır ve geniş bir yelpazede komorbid durumlar mümkün olduğundan HIV uzmana sevk düşünün.

Prognoz

ART kullanımı ve diğerleriyle mükemmel.

Hasta İzleme

CD4 hücre sayısı ve HIV viral yükü her 3-4 ayda bir, belirtilen diğer testler yapılmalıdır.Pap ve STD testi daha önce açıklandığı gibi.

Klinik İnciler

• Tek eşli kadınlar, kocalarının ya da partnerleri ile HIV sözleşme yapabilir. • Tekrarlayan vajinal kandidiyazis HIV'in ilk belirtisi olabilir. • Geçmiş cinsel yolla bulaşan hastalıklarda, HIV testi istemi gerekir.

Kısaltmalar

ART-antiretroviral tedavi CMV-Sitomegalovirüs EBV-Epstein-Barr virüsü EIA / ELISA-Enzim-linked immunosorbent assay HEENT-Head, gözler, kulaklar, burun, boğaz HSV-Herpes simpleks virüsü ITP-İdiopatik trombositopeni purpura NNRTI-Nonnucleoside ters transkriptaz inhibitörü NRTI-Nucleoside/tide ters transkriptaz inhibitörleri PCR Polimeraz zincir reaksiyonu PI-Proteaz inhibitörü PID Pelvik inflamatuar hastalık TOD-Tubo-ovaryan abse

Önleme

• Güvenli seks yöntemleri:Doğru kullanılan  lateks prezervatif, IV ilaç malzemelerini temizlemek için çamaşır suyu kullanın, iğne / şırınga paylaşmayın • Cinsel partner veya yoksunluk sayısının sınırlandırılması • Hamile HIV + kadın, gebelik sırasında en azından 2. trimesterde ve doğum sırasında ve doğum sonrası emzirmeden kaçınarak dikey geçişini önleyebilir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH),

Human Papilloma Virüs (HPV)

-HPV: ---Papillomaviridae ailesindendir. ---Türe özgüdür, yüksek omurgalılarda papillomavirüsler yaygındır. ---HPV sadece insanlarda enfeksiyona neden olur. -Virion yapısı: ---Protein kapsid ile çevrili çift iplikli, dairesel bir DNA genomudur. ---Protein kapsid 2 proteinden (L1 ve L2) oluşur. ---L1 kapsid protein insanlarda immünojeniktir. -Genotipler (tip) ve sınıflandırma: ---Benzersiz tip,bir viral DNA'nın belirli bir bölgedeki >% 10 farkı ile papillomavirus olarak tanımlanır. ---> 100 HPV tipinde, mukozal veya deri epitel tropizmi bulunmaktadır. ---> 40 HPV tipi mukozal epitele (solunum-sindirim ve genital yolları) bulaştırır: -----Yüksek riskli tipleri (örneğin, 16, 18) servikal kansere neden olur, baş, boyun, genital, anal kanserler ile ilişkilidir. -----Düşük riskli tipleri (örneğin, 6, 11), genital siğiller, solunum yolu siğilleri, Vulva,vajen,serviksin düşük dereceli intraepitelyal lezyonlarına neden olur ama genital sistem kanseri ile ilişkili değildir. ---> 60 tipi kutanöz epitel enfekte eder ve avuç içi ve ayak tabanındaki siğillere (örneğin, tip 1, 2, 4) neden olur.

Yaşa Bağlı faktörler

-Bebekler ve çocuklarda HPV cinsel temas olmadan da görülür, ancak cinsel istismar mutlaka ekarte edilmelidir. -Transformasyon zonundaki  skuamöz metaplazi ergenlerde  HPV güvenlik açığını artabilir. -Enfeksiyonların  % 74'ü, 15-24 yaş arasındakilerde  meydana gelir.

Epidemioloji

-HPV enfeksiyonu: ---ABD'de üreme çağındaki kadınlarda HPV enfeksiyonu tahmini prevalansı % 28'dir, ve tahmin edilen yıllık insidansı 6.2 milyon/yıldır, dolayısıyla HPV ABD'de en sık rastlanan cinsel yolla bulaşan hastalıktır. ---Genel olarak, genital HPV geçici bir enfeksiyondur: -----Çoğu (% 70) enfeksiyonlar genç kadınlarda 1 yılda,% 90'ı 2 yılda iyileşir. -Genital HPV Bulaşı: ---En sık genital cilt-cilt teması ---Tipik olarak, vajinal veya anal ilişki yoluyla ---Daha az yaygın olarak, el-genital veya ağız-genital temas yoluyla (oral seks) ---Prezervatif kullanımı bulaşı azaltabilir.

Pediatrik Hususlar

-HPV bulaştırılabilir: ---Anneden bebeğe dikey geçiş, RRP'e (nadir) yol açabilir. ---Yatay olarak çocuk bakıcılarından, anogenital siğiller görülür. ---Cinsel istismar yoluyla ---Perinatal geçişte çocuklarda HPV Kuluçka süresi kesin olarak belirlenmiştir ancak 6 ay-3 yaş aralığındadır.

Gebelik Hususlar

-HPV perinatal dönemde anneden bebeğe bulaşan olabilir. -Gebelik HPV enfeksiyonunun doğal seyrini, anogenital siğilleri ve servikal displaziyi etkileyebilir.

Risk Faktörleri

-Cinsel partner sayısı -Cinsel partnerin partner  sayısı -Hücresel immünitede bozukluk -Servikal ektopi -Tütün içmek -Yoksulluk

Genetik 2 kalıtsal bozukluk, HPV ile ilgili hastalıklarda bir risk artışı ile ilişkilidir: -Epidermodysplasia verruciformis: Hücresel immünitede bir defekt ile birlikte nadir otozomal resesif bir bozukluktur; geniş ve sıradışı HPV tipleri ile güneşe maruz kalan epitelin skuamöz hücreli karsinoma ve siğillere duyarlılık artışına naden olur. Fanconi anemisi: Nadir konjenital malformasyonlara neden olan nadir otosomal ressesif bir hastalık olup  , kemik iliği yetmezliği, ve HPV-ilişkili SCC da dahil olmak üzere kanserlere yatkınlığa neden olur.

Patofizyoloji

-HPV travma ya da küçük yaralanmalar yoluyla epitel bazal hücrelere bulaşır. -Viral yaşam döngüsü epitel farklılaşmasına bağlıdır. -HPV E6 ve E7 viral genomundan transkript edilen proteinler konakçı hücre içinde viral DNA replikasyonunu açık okuma ile teşvik ederler.Bu proteinler tümör baskılayıcı genleri (p53 ve retinoblastom protein) bozarak, hücre çoğalması, kromozom anomalileri ve hücre ölümsüzleşmesine yol açan anöploidiye neden olurlar -Kalıcı yüksek riskli HPV enfeksiyonu ağır servikal displazinin birincil risk faktörüdür,sonuçta  servikal karsinoma-in-situ ve serviks kanserine ilerleme olabilir. -Serviks kanserinin 2 ana tipi, SCC ve adenokarsinomdur.

İlişkili Koşullar

-HPV enfeksiyonlarının klinik belirtileri: ---Kutanöz siğiller ---Konjonktiva, ağız ve burun mukozasında papilloma ---RRP, HPV 6 ve 11 infeksiyonunun solunum yolu mukozasında nadir fakat ciddi bir görünümüdür ---Genital siğiller ---Anormal servikal sitoloji (smear testi) ---Intraepitelyal neoplazi, rahim ağzı, vajina ve vulva ---SCC, adenokarsinom ---Anal intraepitelyal neoplazi ve anal kanser ---Bowen hastalığı: HPV-ilişkili intraepitelyal neoplazi ---Buschke-Löwenstein tümörü:Nadir semimalignant büyüme SCC'ye dönüşebilir.

Tanı Belirti ve Semptomlar Öykü

-Cinsel ve jinekolojik öykü: ---Cinsel risk faktörleri ---Kanama, hafif ağrı veya kaşıntı ya da genital lezyonlar ---Anormal vajinal kanama

-İlaçlar: ---Hormonal kontraseptif kullanımı ---Genital bölgede kullanılan ilaçlar ---Immünsüpresif tedavi

-Geçmiş tıbbi geçmişi: ---STD geçmişi ve tedaviler ---Kronik tıbbi durumlar ---İmmunosupresyon

-HPV aşılama tarihinin -Sosyal öyküsü: ---Cinsel istismar tarihi ---Tarama ve tedavi için potansiyel engelleri

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-GU ve dermatoloji sistemleri için özel bir önem gösterilmelidir. -Bağışıklık durumuna özel dikkat edilmelidir.

Fizik Muayene

-HEENT: ---Oral lezyonlar ---Ses kısıklığı, afoni, respiratuar distres -Deri: ---Kondilomata ve diğer lezyonlar -GU: ---Siğiller ve diğer lezyonların varlığı için vulva, vajina ve serviks incelenmelidir.

Testler

-Asetik asit, HPV enfeksiyonu alanlarını beyazlatır, genital bölgede diğer enfeksiyon veya inflamasyon, yanlış pozitif bulgulara neden olabilir. -Servikal kanser taraması için servikal sitoloji (Pap)

Laboratuar

-HPV DNA tespiti: ---Digene Hybrid Capture2 (HC2) Yüksek Riskli HPV DNA Testi: -----FDA onaylı 18 HPV tipini servikal örneklerinde tespit eder. -----Düşük ve yüksek riski ayırır ancak belirli bir HPV türünü belirlemez. -----HC2 HPV DNA testi ile Bazı laboratuvarlar sadece yüksek riskli türlerinin varlığı ya da yokluğu için test edilebilir,düşük riskli tiplere bakılamaz. -----Mevcut rehberler, > 30 yaş kadınlarda primer servikal kanser taraması için sitoloji ile birlikte kullanımı ve atipili Pap testi sonuçları ile kadınların triyajını tavsiye etmiştir. ---Başka HPV DNA tespiti testleri geliştirilmiştir, ancak ABD'de ticari olarak kullanımda mevcut değildir. -Klinik olarak kullanılan HPV serolojik testleri yoktur. -HPV'nin kültürü olamaz.

Görüntüleme

Kolposkopi, anormal sitoloji bulguları değerlendirmek ve prekanseröz lezyonları (CIN 2, 3), karsinoma-in-situ ve invaziv kanseri teşhis etmede histolojik muayene için biyopsiler elde etmede kullanılır.

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon -Sekonder sifiliz Kondilomlar lata -Molluskum kontagiosum -HSV

Tümör / Malignite -Sigara HPV-ilişkili orofaringeal veya anogenital kanserler

Çeşitli / Diğer

-Normal anatomi: ---Micropapillomatosis labialis ---Yağ bezleri -Dermatolojik: ---Fibroepitelyal polip ---Cilt etiketleri ---Seboreik keratoz

Tedavi Genel Önlemler

-Klinik belirtiler olmaksızın HPV enfeksiyonu tedavi edilmez. -Tedavi HPV enfeksiyonlarının klinik belirtisine doğru yönlendirilir.

İlaç (İlaçlar)

-Genital siğiller için topikal tedaviler: ---Hastaya uygulanır: -----Imiquimod   % 5 kremi -----Podofilox    % 0.5 solüsyon veya jel ---Tedavide uygulanır: -----Kriyoterapi -----BCA / TCA -----Podofillin reçine    % 10-25 -Podofilox, imiquimod, podophyllin gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Cerrahi

-Cerrahi eksizyon, kalıcı, kapsamlı, büyük kondilom tedavisi için kullanılır. -Biyopsi kondilom tanı kesin değil veya lezyonlar ülsere ya da tedaviye yanıt vermiyorsa, pigmentli, sertleşmis, fixe, kanamalı ise endike olabilir.

Sevk için Sorunlar

Cerrahi tedavi gerektiren Kondilomata veya rektal mukozada kondilom

Pediatrik Hususlar

HPV tanısı, cinsel istismar değerlendirmesi gerektirir.

Prognoz

-Genital HPV enfeksiyonlarının çoğu spontan olarak iyileşir. -Siğiller tedavi ile bile tekrarlayabilir. -HPV enfeksiyonu sonrası sağlıklı kadınlarda CIN progresyon riski düşüktür. -Enfeksiyonun iyileşmesi beklenir. Yüksek riskli HPV tipi ile  kalıcı enfeksiyon HSIL gelişimi için güçlü risktir.

Hasta Takip

-Asemptomatik HPV enfeksiyonu için izlemeye gerek yoktur. -HPV ile ilgili hastalıkların izlenmesi özel durumlar için özel olarak tasarlanmıştır.Rehberler, genital siğiller, anormal servikal sitoloji, servikal displazi ve servikal kanser tedavisi ve izlenmesi için mevcuttur.

Eş anlamlıları

• Genital siğiller: - Kondilomlar aküminata - Zührevi siğiller • Malign lezyonlar: - Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal neoplazi (HSIL) - Displazi - In-situ karsinom (CIS) - Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) - Vajinal intraepitelyal neoplazi (VaIN) - Vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN)

Kısaltmalar

• BCA-Bichloracetic asit • CIN-Servikal intraepitelyal neoplazi • HEENT-Head, kulaklar, gözler, burun, boğaz • HSIL-Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon • HSV-Herpes simpleks virüsü • RRP-Tekrarlayan solunum papillomatozis • SCC-skuamöz hücreli karsinom • STD / STI-Cinsel yolla bulaşan hastalık / enfeksiyon • TCA-Trikloroasetik asit • VaIN Vajinal intraepitelyal neoplazi • VIN-Vulvar intraepitelyal neoplazi

Hasta Eğitim Önleme

• Birincil: --- Aşılama: ...... HPV tip 16 ve 18'e karşı, 16 ve 18'in  neden olduğu prekanseröz ve servikal, vulvar ve vajinal lezyonların önleyebilir. ......HPV tip 6 ve 11'e karşı, genital siğilleri önler. ......En etkili yol cinsel ilişkiye başlamadan önce tamamlanmasıdır ancak cinsel temas öyküsü, anormal Pap testi veya siğiller olan kadınlarda aşı yaptırabilir. ......Hasta eğitimi:  .....Cinsel perhiz ve cinsel partner sayısının sınırlanması  .....Doğru ve tutarlı prezervatif kullanmak  .....Tütün kullanımından kaçınmak • İkincil: - Düzenli sitolojik tarama (Pap): ......Serviks kanserlerinin yaklaşık % 30'una, tip 16 ve 18 dışında yüksek riskli HPV tipleri neden olduğundan HPV aşılamasına bakılmaksızın izlenmelidir. .....Mevcut tavsiyelerine uyun .....HPV halk sağlığı bölümlerince raporlanabilir bir enfeksiyon değildir. ......Seks partner bildirimi genital siğiller ve anormal Pap bulguları, ya da rahim ağzı kanseri teşhis konulduktan sonra bir halk sağlığı önlemi olarak gerekli değildir. ......Seks partnerleri varsa muayene edilmelidir: ......Genital siğiller için incelenmelidir. ......HPV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında eğitim verin. .....Bilinen HPV enfeksiyonu ya da cinsel ilgisi olsun ya da olmasına bakmadan , serviks kanseri taramasının önemini konusunda eğitin.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH), Diğer:

Lymphogranuloma Venereum (LGV), granüloma ingüinale, Molluscum Contagiosum, Pubis Biti

-Lymphogranuloma venorum (LGV) Chlamydia trachomatisin (serovars L1, L2, L3) neden olduğu genital ülser hastalığıdır: ---Bulaş öncelikle cinsel yolla olur. ---Doğu ve batı Afrika, Hindistan, güneydoğu Asya, Güney Amerika, Karayiplerde endemiktir. -Granülom inguinale (GI),pleomorfik Gram-negatif basil olan  Klebsiella granulomatis'ten kaynaklanan bir STD'tır: ---Yavaş seyirli, granülomatöz ve ilerleyici genital ülser oluşturur. ---Batı yeni Gine, Karayipler, Güney Hindistan, güneydoğu Asya, Avustralya, Brezilyada endemiktir. ---Bulaş, cinsel, dışkı veya enfekte doğum kanalından geçişle olabilir. -Molluscum contagiosum (MC), aynı isimli bir poxvirüsün neden olduğu selim,yüzeyel bir deri hastalığıdır; deride karakteristik ten rengi, kubbe şeklinde papüller üreten kronik lokalize enfeksiyondur: ---ABD'de sıktır, tüm cilt bozuklukları tanılarının  ~% 1 ---Enfeksiyon, genellikle kendi kendini sınırlar ve bağışıklık sisteminin etkisiyle kendiliğinden iyileşir. ---Bulaş doğrudan cilt-cilt teması, fomitler ya da otoinokülasyon yoluyla olabilir; cinsel yolla bulaşan bir genital lezyonlar bulunursa STD kabul edilir. -Kasık biti (PL), küçük,2-3-mm uzunluğunda, saydam parazit Phthirus pubis ya da yengeç bitinden kaynaklanan cilde yerleşen bir STD'dir: ---Kaşıntı ve soluk mavimsi lekeler (makulaları caeruleae) ile karakterizedir. ---Kasık bölgesi yanı sıra aksilla, anüs, karın, göğüs ve kirpikler ve kaşları tutabilir. -Yakın fiziksel temas, cinsel temas veya fomitler tarafından bulaştırılır.

Yaşa Bağlı faktörler

-LGV, erişkinlerde  3. veya 4. on yılda en yaygın olanıdır. -LGV veya GI çocuklarda görülürse, özellikle cinsel istismar düşünülmelidir. -MC ve PL nonsexual bulaş nedeniyle, her yaştan kadına bulaşabilir.

Epidemioloji

-ABD gibi gelişmiş ülkelerde LGV veya GI vakaları nadirdir ve ağırlıklı olarak endemik bölgelere seyahat etmiş kişilerde bulunur: ---Gelişmiş ülkelerde LGV, erkeklerle seks yapan erkeklerde en yaygın olarak görülür. 2005 yılında bildirilen 5 olguda HIV ile birlikte olması kaygılara neden olmuştur. ---ABD'de  GI < 100 vaka/YIL olarak rapor edilmiştir. ---GI, ABD'deki Afrika kökenli amerikalılar arasında beyazlardan daha yüksektir. ---GI hafif bulaşıcı kabul edilir ve devamlı tekrarlanan temaslar klinik belirtiler için gerekli olabilir. -MC ve PL cilt-cilt teması ile oldukça kolay bulaşabilir, enfeksiyon tüm yaş gruplarında ve her iki cinsiyette de oluşur. -PL erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür.

Risk Faktörleri

Tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklarda olduğu gibi, cinsel gelişigüzellik ve kondom kullanımının yetersizliği gibi güvensiz uygulamalar  LGV, GI, MC, ve PL riskini artırır. Diğer risk faktörleri şunlardır: -LGV / GI için: ---HIV seropozitifliği ---Eşzamanlı ülseratif hastalık ---Korumasız açık anal seks -Molluskum kontagiosum için: ---Hücresel immün yetmezlik (örn., HIV enfeksiyonu, kemoterapi veya kortikosteroid tedavisi) -Kasık biti için: ---Aşırı kalabalık ---Kötü hijyen

Patofizyoloji

-LGV, öncelikle bir lenfatik doku hastalıgıdır: ---C. trachomatis zorunlu hücre içi bir bakteridir. -----Birçok mukozal klamidya enfeksiyonları aksine, LGV serovarlar lenfoproliferatif bir reaksiyona neden olur. -----Organizma, deri veya mukoza zarından temas yoluyla lenfatiklere girer. ---LGV'nin 3 aşaması şunlardır: -----1. veya primer LGV (aşılanmadan 3-30 gün sonra): küçük, ağrısız bir papül veya püstül olarak başlar,asemptomatik herpetiform ülser oluşturmak için cildi erode eder ve yara izi bırakmadan iyileşir. ---LGV 2. ya da ikincil (primer lezyonun 2-6 hafta sonra)lezyon: -----Çoğun nonspesifik sırt veya karın ağrısından şikayet etsede kadınların -30'unda ağrılı bölgesel lenfadenopati oluşur. -----Ateş, titreme, kas ağrısı ve halsizlik görülür. ---Tersiyer LGV veya genitoanorectal LGV: -----Kadınlarda daha sıktır. -----Kırıklık, kilo kaybı, kanlı, pürülan akıntı, ateş, rektal ağrı ve tenezm içerir. -GI, K. granulomatis'in neden olduğu granülomatöz ülserasyonlara neden olur: ---Kadınlarda, labia minör mons veneris, fourchette ve / veya servikste (% 10) lezyonlar gelişebilir. ---Extragenital tutulum oral kavite veya GI yolu içerebilir. ---Kuluçka süresi: 1 hafta-3 aydır. -MC poxvirus epidermisin sadece bazal tabakasını tutar: ---Latent süre 6 ay kadar olabilir. ---Klinik lezyonlar; tek veya birden fazla ayrık,ağrısız,kubbe şeklinde papüller olup ortası çukur ve beyaz lor benzeri bir çekirdeği varmış gibi görülür. -----Enfeksiyon genellikle hafiftir ve farkedilmeden kendiliğinden iyileşebilir. -----Süperenfeksiyonda lezyonlar ağrılı püstüller olarak görülebilir. -----Sistemik belirti yoktur. -PL, bazen saç köklerinin çevresinde makulaları caeruleae'lar, genellikle kaşıntı olarak kendini gösterir: -Sekonder bakteriyel enfeksiyon veya inflamasyon tırmalama sonucu olabilir.

İlişkili Koşullar

HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar düşünülmelidir.

Tanı Belirti ve Semptomlar Öykü

-Yeni cinsel partnerleri ve tutarsız prezervatif kullanımı gibi riskli cinsel davranışları hakkında bilgi alın.. -Endemik bölgelere seyahati sorgulayın

Sistemlerin gözden geçirilmesi

-Cilt lezyonları: ---Yer, süresi, ağrı ya da kaşıntı miktarı, tarif -Yapısal belirtiler: ---Ağrı, ateş, kırıklık, kilo kaybı -GI semptomlar: ---Bulantı, kusma, ishal, ya da tenezm

Fizik Muayene

-Kapsamlı bir genel fizik muayene, deri ve lenf düğümleri de dahil olmak üzere yapılmalıdır. -Pelvik muayenede, aşağıdaki bulgular görülebilir: ---LGV: Büyük fluktuasyon veren, buboeler veya açıklanamayan perianal deformite, genellikle LGV tanısını göstermektedir. -----1. aşama: dış vulvada ağrısız, küçük bir papül ya da sığ ülser. -----2. aşama: Ağrılı, genellikle tek taraflı inguinal lenfadenopati. Büyük fluktuasyon veren düğümler veya drene olan fistüller görülebilir. -----3. aşama: Proktokolit, labialarda genişleme, kalınlaşma ve fibrozis ---GI: 4 tip deri lezyonu vulvada oluşur: -----Ulcerovegetative (en sık): tabanları hassas,kenarları yüksek kolayca kanayan ağrısız büyük, kırmızı, agrısız ülseratif lezyonlar. ---Nodüler tip: Yumuşak, parlak kırmızı granüllü yüzeyi olan bazen kaşıntılı kırmızı nodüller. ---Sikatrisyel tip: lenfödem ile ilişkili plaklar halinde kuru ülser. ---Hipertrofik veya verrüköz tipi (nadir): genital siğillere benzer. -MC: Ağrısız, ten rengi, umblike papüller ~ 2-6 mm çapında(10-15 mm kadar immün sistemi baskılanmış hastalarda) -PL: Kasık saç sıkıca bağlı Lice: ---Ayrıca, karın ya da uylukTA mavimsi gri makulaları caeruleae bakın.

Testler

-LGV, GI, MC, ve PL'de Tanı genellikle klinik olarak diğer nedenler dışlandıktan sonra yapılır. -Genel ülseratif hastalıklar (HSV, frengi) ve kapsamlı STD testleri (Chlamydia, gonore, trikomonas)  yapılmalıdır. -LGV veya GI şüphesi varsa HIV testi zorunludur.

Laboratuar

LV: -Ülser veya lenf nodu aspiratlarından kültür zordur,verimliliği düşüktür. -Serolojik testler, nükleik asit amplifikasyon testi, microimmunofluorescence, ya da kompleman fiksasyon kullanılabilir ancak ayarları mevcut değildir. GI: -Biopside makrofajlarda intrastoplazmik inklüzyon Donovan cisimciklerinin direkt görülmesi veya sitoloji örnekleri teşhiste en iyi yöntemdir. -K. granulomatis'in izolasyonu mümkündür ama titiz bir mikroorganizmanın kültürü zordur. -Pap smear, servikal hücrelerde Donovan cisimciklerini göstermek için kullanılabilir. -MC: ---Tanı genellikle klinik olarak yapılır. ---Biyopsi veya Giemsa, Gram,Wright ile ince smear boyamasıyla enfekte olmuş hücreler ortaya çıkarabilir. ---MC viral antijenler floresan antikor tarafından tespit edilebilir. -PL: ---Mikroskopla kasık kılına yapışmış nitler / bit görülebilir.

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon -Diğer ülseratif genital lezyonlar: ---HSV ---Frengi ---Fungal enfeksiyon ---Mikobakteriyel enfeksiyon -Diğer MC'ye benzer cilt lezyonları: ---Dermatit ---Granülom ---Herpes zoster ---HPV / Genital siğiller Immünolojik -Diğer otoimmün genital ülserler: ---Crohn hastalığı ---Behçet hastalığı ---Aft büyük Tümör / Malignite Lenfadenopati ile ilişkili olabilir: -Hodgkin hastalığı -Diğer kanserler

Tedavi Genel Önlemler

-Tüm reçete edilen ilaçları kullanın. -Tedavi tamamlandıktan sonra 7 gün geçinceye ve lezyonlar iyileşene kadar cinsel temastan kaçının.

İlaç (İlaçlar)

-LGV: Antibiyotikler gerekli: ---Doksisiklin 100 mg PO b.i.d. 21 gün boyunca ---Eritromisin baz 500 mg PO q.i.d. 21 gün boyunca -GI: Antibiyotikler gerekli: ---Doksisiklin 100 mg PO b.i.d. 21 gün boyunca ---Azitromisin 1 gr / hafta PO 3 doz -MC: Tedavi isteğe bağlıdır; herhangi bir tedavinin plaseboya göre daha iyi olduğuna dair kanıt yoktur: ---Oral tedavi: Simetidin ---Topikal tedavi: Salisilik asit, tretinoin, cantharidin, imiquimod -PL: Topikal kimyasal pedikülosidler gereklidir: ---Permethrin 1% losyon ---Piretrinler

Cerrahi

-LGV: İğne Aspirasyonu veya kasık düğümleri insizyon ve drenajı gerekli olabilir. -GI: Genital izlerin ameliyatla düzeltilmesi gerekir. -MC: Her bir lezyon, bir iğne veya küret ile açılmalıdır, ama bu zaman alıcı olabilir.

Sevk için Sorunlar

-dırMC ve PL yaygın ve kendi kendini sınırlar. LGV ve GI nadirdir ve şüphe edildiğinde, HIV testi kuvvetle tavsiye edilir, vulvar ya da bulaşıcı hastalıklar uzmanına sevk yararlı olabilir.

Prognoz

-LGV: hızlı ve uygun antibiyotik ile mükemmel prognoz. -GI: Tedavi edilmeyen lezyonlar yıllarca genişlemeye devam edebilir: ---Relapse tedaviden sonra 18 aya kadar ortaya çıkabilir. -MC: Genellikle kendini-sınırlı: ---Hastaların% 35 kadarında nüks. -PL:tedavi ile >% 90 kür oranı.

Hasta Takip

Enfekte kadınların tüm cinsel partnerleri değerlendirilmelidir.

Eş anlamlıları

• LGV: Tropikal hıyarcık poradenitis inguinales • GI: Donovanosis • PL: Yengeçler

Kısaltmalar

• GI-Granülom inguinale • HSV-Herpes simpleks virüsü • LGV Lymphogranuloma venorum • MC-Molluscum contagiosum • PL-Kasık Bitler • STD-Cinsel yolla bulaşan bir hastalık

Hasta Eğitim

• tedavi edilmesi gereken tüm cinsel partnerleri bildir. • Tüm ilaçlarınızı kullanın ve tüm partnerler tedavi edilene kadar cinsel temastan kaçının. • HIV dahil diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için test yaptırın.

Önleme

• Cinsel pehriz, tekeşlilik ve her cimsel ilişkide uygun prezervatif kullanımı enfeksiyon riskini azaltacaktır. • İyi hijyen, MC ve PL'de nonsexual bulaş riskini azaltabilir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH):

Frengi

Cinsel karakteristik sıralı değişiklikleri, kronik enfeksiyon bulaşır:

Birincil ve ikincil aşamaları (enfeksiyöz)

Gizli frengi

Tersiyer sahne

Konjenital sifiliz

Enfeksiyon organizma: A spirochete, Treponema pallidum

Erken sifiliz, birincil, ikincil ve erken latent sifiliz aşamalarında olarak tanımlanır; genellikle 1 yıl içinde enfeksiyon.

Geç sifiliz, kardiyovasküler, gummatous ve MSS frengi göstermektedir.

Pediatrik Hususlar

Doğuştan değilse, cinsel istismar kaynağı olarak düşünün.

Gebelik Hususlar

Dikey bulaşma, neonatal ölüm, prematürite, düşük doğum ağırlığı, ve doğumsal frengi sekeller immün olmayan hidrops ölü doğuma yol açar.

Servikal gebelik (hiperemi, kırılganlık), T. pallidum girişini kolaylaştırmak.

Erken teşhis önemli:

Evrensel 1. trimester tarama asemptomatik hastalarda tanımlamak için önerilir.

Maruz kalma riski yüksek ise, doğum sırasında, daha sonra gebelik testleri tekrar düşünün.

Yenidoğanlar de aktif lezyon ile temas frengi edinebilirler.

Lezyonlar sürece emzirme ile iletim riski yoktur.

Jarisch-Herxheimer reaksiyonu Monitör:

Preterm doğum kasılmaları yol açabilir

Sadece destekleyici tedavi

Epidemioloji

Ağırlıklı olarak, cinsel olarak aktif yaş grupları

ABD'de oranı 1990-2000% 90 oranında azalmıştır, fakat oranları 2000-2004 yılları arasında artış göstermiştir.

Erkeklerle seks yapan erkeklerde daha yüksek oranlarda

Yüksek oranda siyahlar ve İspanyollar

Yüksek oranda HIV Koenfeksiyon

Anne frengi tarafından dünya çapında yılda 1 milyon gebelik etkilenir.

İnsidans

Erken sifiliz:

20.3 cases/100, 000 nüfusu: 1990 yılında zirveye

2004 yılında 2.7 cases/100, 000 nüfus:

Risk Faktörleri

Birden fazla cinsel partner

Enfekte annelerin bebeklerinde

Erkeklerle seks yapan erkekler

HIV

Patofizyoloji

Çoğunlukla cinsel minör travma kesintiye epitel T. pallidum ile aşılama yoluyla aktarılabilir:

Erozyon ile ilk yerel tepki

Bölgesel lenf düğümleri ve hematojen yayılım yoluyla geniş kitlelere duyurmayı

İlköğretim patolojisi vaskülit.

Hücresel bağışıklık olasılıkla geç sifiliz yer almaktadır.

Organizmanın uzun bölünmesi süresi nedeniyle bulaşıcı süreç yavaş evrimi

İlişkili Koşullar

Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar

HIV ve Hepatit B:

Frengi, HIV iletim teşvik

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Primer sifiliz (enfeksiyöz):

Sertlesmemis, ağrısız bir ülser (frengi çıbanı) maruz kalma 90-90 gün sonra başlar; anogenital

Ayrıca, dudaklar, dil, bademcikler, meme uçları, parmaklar bulundu

Şankrı ne olursa olsun tedavinin 3-6 hafta içinde skar ile iyileşir

Sekonder sifiliz (enfeksiyöz):

Genelleştirilmiş avuç içi ve ayak tabanlarında döküntü

Genelleştirilmiş lenfadenopati, artı orogenital mukoza lezyonları

Döküntü genellikle 2-6 hafta içinde kendiliğinden giderir

Bozuk cilt ile temas enfeksiyon yayılabilir

Condyloma lata:

Büyük gri-beyaz lezyonlar vücudun sıcak ve nemli bölgelerde (mukoza, perine, vb) içeren

Ayrıca hafif hepatosplenomegali bu aşamada

Alopesi ("güve yeniği")

Geniş çeşitli nörolojik belirtiler

Latent sifiliz:

Belirti vermeden pozitif seroloji

1 yıl sonra, tedavi edilmediği takdirde bulaşıcı aşamada hasta artık bulaşıcı olabilir, ancak nüks

Tersiyer sifiliz:

Gummatous lezyonlar, kalp-damar ve nörolojik tutulumu ile karakterize

Bu aşamada ikincil frengi ilerleme ile hastaların 1 / 3.

Kalp ve Damar tutulumu en sık aort kökü etkiler:

İşaretler üfürüm, sol kalp yetmezliği, aort anevrizmaları, artan AV regürjitasyon

Derin cilt ortası deride bulunan yıkıcı granülomatöz cepleri, kemikleri, iç organları.

Nörosifiliz genel parezi, zayıflama dorsalis yol açan inme, parankim hastalığı içerir.

Konjenital sifiliz:

Bebek belirtiler:

Nezle (mukopürülan rinit)

Gelişme geriliği

Lenfadenopati

Sarılık

Anemi

Menenjit

Isilik

Çocukluk belirtiler:

Hutchinson dişleri

Saber incik

Charcot eklemleri

Sağırlık

İnterstisyel keratit

Öykü

Daima tespit cinsel uygulamalar ve olası riskler

On yıllardır süren enfeksiyonlar için zihin gizli dönemlerde yanı sıra potansiyel tutun

Fizik Muayene

"Belirtiler ve Semptomlar."

Testler

Tarama testleri:

VDRL veya RPR

Onay testleri:

FTA-ABS ve T. HASAK

Laboratuar

Karanlık alan mikroskobu, lezyonlardan örnekler kullanılarak, yüksek yanlış negatif oranı

T. pallidum kültür olamaz.

Nontreponemal testler (VDRL ve RPR):

Primer tarama testi olarak kullanılır

7 gün içinde maruz kalma pozitif

Ayrıca tedaviye yanıt (titreleri azalış) ölçmek için kullanılan

Özellikle gebelik ile ortak Yanlış pozitif, malignite, EBV, hepatit, otoimmün hastalıklar

Treponemal testler (FTA-ABS ve MHA-TP):

(Tedaviye rağmen), daha önce reaktif ol sonsuza kadar pozitif kalabilir

Pahalı

Yeni tanı testleri EIA / ELISA ve T. pallidum IgG ve IgM algılamak için immunoblotting içerir. Ayrıca, bakteri DNA'sı tespit etmek için PCR

Tersiyer sifiliz şüphesi veya HIV her BOS serolojisi için lomber ponksiyon

Görüntüleme

Beyin ve kalp görüntüleme gibi üçüncül durumda belirtilen

Ayırıcı Tanı

İlköğretim:

Şankr, lenfogranüloma venorum granüloma ingüinale, herpes, Behçet sendromu, travma

İkincil:

Pityriasis rosea, guttate sedef hastalığı, uyuşturucu patlaması

Pozitif seroloji, hiçbir belirti:

Önceden tedavi frengi, biyolojik yalancı pozitif, diğer spirochetal hastalık (örneğin, yaws, Pinta)

Tedavi

Genel Önlemler

Erken tanı önemli.

İlaç (İlaçlar)

Parenteral penisilin G tercih edilen bir ilaçtır.

Birincil, ikincil ve erken latent:

Benzatin PCN G 2.4 milyon ünite IM tek doz

Geç latent ve tersiyer (değil nörosifiliz):

3 doz benzatin PCN G 2,4 milyon adet haftalık sohbet

Nörosifiliz:

Pen G 10-14 gün için 3-4 milyon adet IV q4h ya da 24 milyon adet sürekli IV infüzyon

Özellikle hamile hastalarda, penisilin alerji için desensitizasyon düşünün:

Veriler sınırlı olmasına rağmen, tetrasiklinler, makrolidler ve seftriakson kullanabilirsiniz.

Sadece nörosifiliz PCN kullanabilir miyim.

Konjenital:

Pen G 10-14 gün için 50.000 U / kg q8-12h, ya da Pen G prokain, 10-14 gün için 50.000 U / kg IM günlük

Eğer negatif BOS kültürleri, 50.000 U / kg benzatin Pen G IM tek doz

Sevk için Sorunlar

Gebelik sırasında özellikle duyarsızlaştırma penisilin alerjisi,

Prognoz

Hariç en geç sifiliz ve HIV ile mükemmel prognoz

Hasta Takip

VDRL veya RPR ile tedavi etkinliğini izleyin.

6 tüm hastalarda klinik ve serolojik olarak yeniden değerlendir ve birincil ve ikincil hastalığı için 12 ay tedavi sonrası.

Yükseköğretim hastalığı için 12 ay, her 3, 6 olarak yeniden değerlendiriyoruz.

Nontreponemal testi titresi 4 kat azalma, yeterli tedavi önerir.

Antibiyotik tedavisi sırasında Jarisch-Herxheimer reaksiyonu için izleyin.

Eş anlamlıları

• Frengi

• Büyük kopyacı

Kısaltmalar

• BOS-beyin omurilik sıvısı

• EBV-Epstein-Barr virüsü

• ELISA-Enzim-linked immunosorbent assay

• FTA-ABS-Floresan treponemal antikor emilir

• PCN-Penisilin

• PCR Polimeraz zincir reaksiyonu

• RPR-Rapid plazma Reagin

• T-HASAK-Treponema pallidum hemaglütinasyon tahlil

• VDRL-Zührevi Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı

Hasta Eğitim

• Erken tanı ve tedavi çok önemlidir.

• Tüm cinsel temas takip edilmelidir.

Her zaman • Güvenli seks!

Önleme

Her zaman güvenli seks!

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH):

Trichomonas

-Trichomoniasis veya trikomonas vajinit etkeni Trichomonas vaginalis (TV) hareketli, armut şeklinde bir protozoadır. -İnsan dışı ya da çevresel rezervuarı olmayan bir parazittir. -Insan, (erkek ve dişi) GU yolunu enfekte eder. -Cinsel ilişki ve samimi cinsel temas yolu ile bulaşır. -Heteroseksüel temas yanı sıra, kadın-kadın bulaş bildirilmiştir.

Yaşa Bağlı faktörler

-Cinsel temas: her yaştan kadını etkiler, 20 ve 45 yaş en sık, -Cinsel olmayan temas: yenidoğanlar için doğum esnasında bulaş nadiren tarif edilmiştir.

Epidemioloji

-Dünyada her yıl tahminen 180 milyon vaka görülmektedir. -ABD'de en yaygın tedavi edilebilir cinsel yolla bulaşan hastalık olarak tahmin edilmektedir -Bildirimi zorunlu STD değildir. -İnsidans ve prevalansı tahminleri tanı yöntemlerinin ve tarama programlarının eksikliği ile sınırlıdır. -Kadınlarda semptomatik yaygınlık tahminleri% 5-30 olup, incelenen nüfus bağlıdır. -Şu anda, sadece 1 nüfus tabanlı prevalans çalışmasında: asemptomatik cinsel yönden aktif 18-26 yaşındaki kadınlarda % 2.8 Trichomonas vaginalis vardır. -Bir insidans çalışmasında, 14-17 yaşındaki ergen kadınların  % 23'ünde 3 ay içinde T.v bulaşı olmuştur.

Risk Faktörleri

-Birden fazla partner,kondom kullanımının yetersizliği ve yüksek riskli cinsel davranışlar enfeksiyon riskini arttırır. -ABD'nin güney eyaletlerinde, prevalans daha yüksektir. -Afrikalı Amerikalılarda daha  yüksek yaygınlık vardır. -Diğer riskler: hapsedilen kadınlar, cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü

Patofizyoloji

-Tv. tercihen vajinayı enfekte eder, fakat üretra veya perivaginal bezlere de bulaşabilir. -Bulaş sonrası, Tv, vajinal epitele yapışmak zorundadır. -Tv epitel mukozasında hasar  yapar ve inflamatuar bir yanıtı kışkırtır. -Uzun süre hayatta kalmayı sağlamak için, ev sahibi florayı değiştirir ve vajinal pH arttırır. -Bu değişiklikler, diğer enfeksiyonlara karşı duyarlılığı ve morbidite riskini artırır, (özellikle HIV enfeksiyonu). -Tipik olarak, semptomlar, cinsel temastan 4-28 gün sonra ortaya çıkar. -Büyüme gereksinimleri ve vajinal ortamda uyumundan dolayı, Tv, farenks ve akciğerler gibi vücudun diğer bölgelerinden madiren  izole edilmiştir.

İlişkili Koşullar

Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar genellikle Tv ile birarada bulunur.

Tanı Belirti ve Semptomlar Öykü

-Yeni cinsel partnerleri ve uygun olmayan prezervatif kullanımı gibi riskli cinsel davranışları hakkında bilgi alın. -Enfekte kadınların  >% 90'ında hiç belirti görülmez. -Bazı bulaşmış kadınların buguları: ---Vajinal akıntı, kaşıntı ve koku ---Dizüri ---Anormal vajinal kanama veya lekelenme

Fizik Muayene

-Genel fizik muayene yapılabilir. -Pelvik muayene önerilmektedir, ancak enfeksiyonların >% 90'ında normaldir. -Dış vulva inceleyin: Normal veya eritemli, ekskoriasyonlar mevcut, ve kayda değer akıntı olabilir -Spekulum muayenesi: ---Vajina iltihaplı veya normal görünebilir. ---Vajinal akıntı, normal, köpüklü, yeşil veya pembe-çizgili olabilir. ---Serviks normal ya da hassas olabilir. Noktasal kanama ("çilek serviks" olarak tarif edilir) <% 2 oranında görülür. -Bimanuel muayeene: Normal veya hassas

Testler

-Tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklar için risk altındaki cinsel yönden aktif kadınlara Tv test önerilmelidir. -Mevcut tanısal testler çok özeldir ancak duyarlılık, maliyet, kullanılabilirlik değişebilir. -Destekleyen, ama Tv tanısı yapılmayan testler şunlardır: ---Yükselmiş vajinal pH> 4.5 ---Islak preparat mikroskopide artmış lökositler (≥ 10 yüksek güç alanı başına)

Laboratuvar

-En sık kullanılan test, vajinal sıvı ya da "ıslak preparat"ın serum fizyolojikle hazırlanmasıdır, ofis mikroskopide: ---Hareketli trichomonasların görülmesini gerektirir. ---Mikroskopik beceri gerektirir. ---Kültürle kıyaslandığında, % 60 duyarlıdır. -Kültür seçici ortam kullanıldığında altın standarttır (% 75-90 duyarlı), ancak genellikle mümkün değildir. -Hızlı antijen testi, kültüre eşdeğer ve ucuz olması tercih noktasıdır, (% 83-90 duyarlı) -Nükleik asit amplifikasyon testleri henüz ticari piyasada yok (>% 95 duyarlı). -Yukardaki testler yüksek spesifiteye sahiptir (% 100), bu yüzden herhangi bir pozitif ıslak preparat, kültürü ya da hızlı antijen testi gerçek pozitif olarak tedavi edilmelidir. -Tv Pap smearde de görülebilir, ancak daha düşük spesifite nedeniyle yanlış pozitiflik oranı artar. -Bazı Tv testleri kaynakları tam bir jinekolojik muayene için yeterli değilse, evde kendi kendine vajinal sürüntüden yapılabilir. -Tedavi sonrası test endike değildir.

Ayırıcı Tanı

Vajinal akıntı şikayeti olan birçk kadında anormallik bulunamaz ve bu akıntının fizyolojik olduğu  güvencesi verilebilir.

Enfeksiyon

-Diğer ajanlar bir dizi vajinal semptoma neden olabilir: ---Candida albicans ve diğer maya türleri: -----Kaşıntı genellikle kandida ile daha belirgindir. -Belsoğukluğu ve herpes gibi diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar -Bakteriyel vajinozis bulguları, Tv'nin birçok nonspesifik belirti ve semptomlarını paylaşır ve ancak, Tv, kültür veya hızlı antijen testi ile ekarte edilirse kabul edilmelidir.

Travma

Prezervatif sürtünme nedeniyle mekanik tahrişe, vajinal eritem ve akıntıya neden olabilir.

İlaçlar

Topikal vajinal ilaçlara ya da latekse (prezervatif) alerjik reaksiyon, kızarıklık ve akıntı nedeni olabilir.

Çeşitli / Diğer

-Unutulmuş tampon, yabancı cisim vajinal akıntı ve koku nedeni olabilir. -Vulvar vestibülitte zayıf belirtilere neden olabilir.

Tedavi Genel Önlemler

-Tüm reçete edilen ilaçları kullanın. -Tıbbi tedavi tamamlandıktan 7 gün sonrasına kadar cinsel temastan kaçının.

İlaç (İlaçlar)

-Metronidazol 2 gr veya tinidazole 2 g tek doz,oral -Alternatif: Metronidazol 500 mg PO b.i.d. 7 gün boyunca -Her ikiside İmidazoldür ve alkol ile alınması durumunda disülfiram benzeri bir etkiye neden olurlar. -Bulantı, kusma ve metalik tat gibi gastrointestinal yan etkileri tinidazole ile azaltılır. -Uzun süreli tedavi dirençli veya tekrarlayan durumlar için kullanılır, ancak daha fazla yan etkileri ve uyum zorluğu vardır. -Reenfeksiyon ekarte edilmiş dirençli olgularda, metronidazol veya tinidazole doz, 5 gün boyunca 2 g PO artırılabilir. -Kontrendikasyonlar: İmidazoller için belgelendirilmiş alerji -Gerçek alerjisi olan hastalar, bir uzmana danışarak metronidazol duyarsızlaştırma ile tedavi edilebilir. -Önlemler: tedavi sırasında ve sonrasında 24-48 saat alkolden kaçının. -Topikal metronidazol vajinal krem ​​veya diğer topikal antibiyotikler ile tedavi (<% 50 iyileşme oranı) oral imidazoller göre daha az etkilidir ve tavsiye edilmez.

Pediatrik Hususlar

-Tv cinsel saldırı kurbanları arasında pediatrik yaş grubunda da tespit edildi. -Bu durumlarda, TV kültürü "kör" vajinal sürüntü spekulum muayenesi yerine kullanılarak elde edilebilir.

Geriatrik Hususlar

-Tv yaşlı kadınları da etkileyebilir; bazı tahminlere göre 5 yıla kadar devam edebilir. -Tv, vajinayı enfekte eder, serviksi (yani, posthysterectomy) olmayan cinsel yönden aktif kadınlarda risk altında kalır.

Gebelik Hususlar

-Tv ve gebelik komplikasyonları arasındaki ilişki ile ilgili bilgilerimiz, gelişmeye devam ediyor. -Büyük çalışmalar Tv orta trimesterde tespit ve tedavi edildiği zaman gebelik sonuçlarının tutarlı bir gelişme göstermesi açısından başarısız oldu. -Küçük çalışmalarda; Tv algılanır ve gebeliğin erken döneminde tedavi edilirse 1. trimester düşüklerde bir azalma göstermektedir. -2006 yılında, CDC, hamile kadınlarda rutin Tv taramasının gebelik sonuçları değiştirmediğini bildirmiştir. -Ancak, hamilelik sırasında tespit ve tedavi edilen Tv vajinal semptomları ve bir halk sağlığı önlemi olarak cinsel yolla bulaşmasını azaltmaktadır. -Metronidazol gebelik kategorisi B'dir ve 2-gr olağan doz verilebilir. -Tinidazole gebelik kategorisi C'dir ve hamile kadınlarda  güvenliği çalışılmamıştır.

Sevk için Sorunlar

-Tv için pozitif olan hastalara, HIV testi de dahil olmak üzere, kapsamlı bir STD tarama testi önerilmelidir. -Tv-pozitif hastalar HIV riskini azaltma konusunda danışmanlık almalıdır. -Tekrarlayan enfeksiyona sahip olanlara, tüm partnerlerinin tedavisi ve tedavi uyumu ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmelidir.

Prognoz

-Tv enfeksiyonlarının % 95'i tek doz ile tedavi edilir. -Tedaviye zayıf uyum tekrarlayan enfeksiyonların sık görülen bir nedenidir. -Partnerin tedavisi tedavi oranlarını düzeltir. -Komplikasyonlar: Tv enfekte kadınlar tedavi edilmezse aşağıdaki işlemler için yüksek risk altındadır: ---Eşzamanlı olarak diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile enfeksiyon. ---HSV, HPV ve HIV gibi diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma. ---HPV'nin sebat etmesi nedeniyle servikal displazi gelişmesi. ---Erken doğum ve doğum sonrası endometrit gibi olası gebelik komplikasyonları ---HIV pozitif kadınlarda, HIV virüsünün dökülme artışı

Hasta Takip

-Tv testi erkekler için, kadınlardan çok daha az duyarlıdır,enfekte kadınların tüm cinsel partnerleri tedavi edilmelidir. -Tv için pozitif testi olan ergenler reenfeksiyonlara yüksek insidansları nedeniyle 3 ay içinde yeniden test edilmelidir. -Tüm diğerleri, yılda en az 1 kez ya da herhangi bir yeni yüksek riskli cinsel davranışları olduğunda test edilmelidirler

. Klinik İnciler

• Klamidyanın aksine, Tv yaygınlığı, > 25 kadınlarda azalma göstermez. • Asemptomatik enfeksiyon, aylarca, yıllarca devam edebilir. • Islak preparatta negatif çıkan hastalara kültür veya hızlı test yapılmadıkça, tanı için sadece ıslak preparata güvenmek  enfeksiyonların% 40-50'sininin gözden kaçmasına sebep olacaktır

Kısaltmalar

• GI-Gastrointestinal • HIV-İnsan immün yetmezlik virüsü • HPV-Human papillomavirus • HSV-Herpes simpleks virüsü • STD-Cinsel yolla bulaşan bir hastalık • Tv-Trichomonas vaginalis

Hasta Eğitim

• Tedavi edilmesi gereken tüm cinsel partnerler bildirilmelidir. • Tedavinizi tamamlayın  ve tüm partnerler tedavi edilene kadar cinsel temastan kaçının. • HIV dahil diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için test yaptırın.

Önleme

Cinsel yoksunluk, tek eşlilik ve her birliktelikte düzenli prezervatif kullanımı enfeksiyon riskini azaltır.


Hirsutizm

-Latince, hirsutus = kıllı -Pigmentli terminal erkek tipi saç büyüme ile ilişkili semptomdur. -Araştırma amaçlı yerler Ferriman Gallwey skoru ile    degerlendirilir. -Sıklıkla  akne düzensizadet dönemleri, galaktore, derinin koyu kadife yamaları, santral obezite, kısırlık ile ilişkilidir.

Pediatrik Hususlar

-Bebeklik, Cornelia de Lange sendromu, FAS, KAH, adrenokortikal tümörler ya da ilaca bağlı ile İlişkili geç çocukluk döneminde (yaş <10 yaş) için -Ergenlik: PKOS, geç başlangıçlı KAH, HAIR-AN sendromu, steroid kullanımı, depresyon, gebelik ya da ilaca bağlı İlişkili -Yetişkinlik: PCOS ile İlişkili HAIR-AN sendromu, hiperprolaktinemi, yumurtalık tümörü, menopoz, depresyon ya da ilaç ile indüklenen

Epidemioloji

Kadınların% 5-10,% 20, idiyopatik hirsutizm

Risk Faktörleri

-Etnik (Akdeniz, Ortadoğu, Güney Asya) -Aile öyküsü -Kısırlık -Şişmanlık

Genetik

-Ailesel veya çok faktörlü olabilir -Görülme: -----5 α-redüktaz (SRD5A1 ve SRD5A2) izomerleri polimorfizmi -----CYP21 gen mutasyonu -----Cornelia de Lange sendromu ile ilişkili NIPBL mutasyon

Patofizyoloji

-Artan tarafından Nedenleri: -----Androjen salgılanması düzeyleri (DHEA, DHEAS, androstenedion ve testosteron) -----Güçlü DHT testosteron periferik dönüşüm -----DHT testosteron ve androstenedion dönüştüren 5 alfa-redüktaz tarafından düzenlenir androjenlerin -----saç köklerinin duyarlılığı

-Azalma tarafından Nedenleri: -----Sonuç ile SHBG konsantrasyonu artmış serbest androjen

İlişkili Koşullar

-İdiopatik hirsutizm -PKOS -HAIR-AN sendromu -KAH -Hastalık Cushing -Hyperthecosis -Hipotiroidizm -Hiperprolaktinemi -Adrenokortikal tümörler -Yumurtalık tümörleri -Cornelia de Lange sendromu -Fetal alkol sendromu -İlaçlar: Kortikosteroidler, anabolik steroidler, fenitoin, valproat, danazol, diazoksidin, minoksidil -Gebelik -Stres -Bay pseudohermaphroditism -Depresyon

Tanı

Belirti ve Semptomlar

-9 farklı yerlerde vücut saç büyüme düzeyi Ferriman Gallwey puan dayanarak: -----Üst dudak, çene, göğüs, üst sırt, bel, üst karın, alt karın, üst kol, uyluk -----Saç büyüme 0 neredeyse hiç saç, 0-4 derecelendirilmiştir ve 4 tamamen tüylerle kaplıdır. Maksimum skor 36. ABD'de yaygın olarak kullanılan araştırma ölçeği -----Normal: <8 ----------Hafif hirsutizm: 8-16 ----------Orta hirsutizm: 17-25 ----------Şiddetli hirsutizm:> 26

-Ölçek, farklı etnik gruplar için farklı düzeylerde beklenen saç büyüme ile değişebilir.

Geçmiş:

-Başlangıç ​​yaşı -Süre -Yer -Ilerleme hızı -Cilt değişiklikleri -Virilizasyon, ilişkili semptomların -Ilaç kullanımı -Etnik köken -Tıbbi öykü -Ergenlik / Menstrüel geçmişi -Hirsutizm ile kadın aile öyküsü, erken saçsız erkek -Psikososyal tarih / stres, depresyon

Sistemlerin gözden geçirilmesi

Diğer ilişkili belirti ve semptomları:

-Akne -Düzensiz adet dönemleri -Koyu kadifemsi bir cilt yamaları (akantozis nigrikans) -Memede akıntı -Santral Obezite -Ses kalınlaşması -Artan kas kütlesi -Kısırlık

Fizik Muayene

-Hayati: Artan BMI, yüksek kan basıncı, bel çevresi> 30 inç -Genel: Santral obezite, BMI, dysmorphism, ses kalınlaşması, erkek habitus -Deri: Akne, erkek tipi saç, sebore -HEENT: Tonsiller genişleme thyromegaly, akantozis nigrikans, servikal yağ yastığı, zamansal saçsız -Göğüs: Meme hassasiyet, galaktore, trunkal obezite, bufalo hörgücü -Karın: Striae, hassasiyet -GU: Clitoromegaly, yumurtalık kitle

Testler

Araştırma amaçlı Ferriman Gallwey skorlama

Labaratuar

Test için klinik olarak uygun olarak: -DHEA-S -Total testosteron -Serbest testosteron -Açlık İnsülin ve glikoz -IGF-1 -TSH -T4, serbest -17 OH progesteron -Prolaktin -LH -FSH -ACTH -Kortizol -24 saatlik idrar kortizol

Görüntüleme

-Ovarian kitle şüphesi halinde Pelvik ultrason -BT karın ve pelvis adrenal kitle şüphesi halinde -Hipofiz anormallik şüpheli eğer MR baş

Ayırıcı Tanı

-Hipertrikoz: erkekler hem de kadınlar androjen bağımsız aşırı ince ve yumuşak toplam vücut saç büyüme -İdiopatik hirsutizm

Metabolik / Endokrin

-PKOS -HAIR-AN sendromu -KAH -Hastalık Cushing -Hyperthecosis -Hipotiroidizm -Diyabet -Hiperprolaktinemi -Bay pseudohermaphroditism

Tümör / Malignite

-Adrenokortikal tümörler -Yumurtalık tümörleri

İlaçlar

-Kortikosteroidler -Anabolik steroidler -Fenitoin -Valproat -Danazol -Diazoksidin -Minoxidil

Çeşitli / Diğer

-Cornelia de Lange sendromu -Fetal alkol sendromu -Gebelik -Stres -Depresyon -Anoreksiya nervoza -Şişmanlık

Tedavi

Genel Önlemler

-Yaşam tarzı değişiklikleri / kilo kaybı -

Topikal: -----Ağartma -----Eflornitin HCl: saç büyüme cilt neden düşüş hızı enzim ornitin dekarboksilaz engeller.

-Epilasyon: -----Tıraş saç büyüme oranı artmaz. -----Koparma -----Balmumu -----Kimyasal depilatories -----Lazer epilasyon değil kalıcı -----Epilasyon Elektroliz tek kalıcı yöntem

Özel Terapi

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

Kıllanma patogenezinde amaçlayan:

-Aminolevulinik asit (ALA) kullanarak Fotodinamik tedavi (PDT) saç büyüme azalır. -Rezene (Foeniculum vulgare) etanolle ekstresi saç çapı azalır ve büyümesini engeller. -Isırgan otu (Urtica dioica) kökleri lignans SHBG dolaşan artış var. -Saw palmetto (Serenoa repens) 5α-redüktaz azaltarak antiandrojenik özelliklere sahiptir. -Meyan serum testosteron azaltabilir.

İlaç (İlaçlar)

Hirsutizm birincil nedeni hedefleyen: -OCP dolaşımdaki LH, ücretsiz androjenler çıkan düşüşler ile SHBG düzeyleri uyarılması bastırma yoluyla dolaşımdaki androjen düzeylerinin ve 5α-redüktaz aktivitesinde azalma azaltır -Klomifen yumurtlama indükler -Metformin yumurtlamayı teşvik ve periferik dokularda insülin direncini azaltır. -Gonadotropinler: leuprolide -Siproteron androjen reseptör bağlayıcı DHT ile yarışıyor. -Spironolakton androjen reseptör bağlayıcı için DHT ile yarışıyor. -Flutamide saf bir androjen reseptör blokeri. -Ketokonazol dolaşımdaki androjenlerin konsantrasyon seviyelerini azaltır. -Finasterid, 5α-redüktaz aktivitesini inhibe

Cerrahi

-Yoğun darbeli ışık ışınlama sistemi ile Epilasyon (IPL) veya normal modda yakut idiyopatik için lazer ya da ailesel hirsutizm -Cerrahi altta yatan patolojinin yönelik olabilir: -----Adrenal / Yumurtalık tümör rezeksiyonu -----Androjen üreten over tümörü için ooferektomi -----PCOS yumurtalık wedge rezeksiyon / over sondaj

Takip

Neden olabilir ya da ilişkili koşulu bağlıdır

Eğilim

Sevk için Sorunlar

-Endokrinoloji veya jinekoloji ya da genetik veya hormonal veya sendromik veya tümör etyolojisi için cerrahi -Dermatoloji ve kozmetoloji ailesel veya idiyopatik hirsutizm

Prognoz

Neden ve müdahale veya tedavi bağlıdır

Hasta İzleme

-Endokrinoloji veya jinekoloji ya da genetik veya hormonal veya sendromik veya tümör etyolojisi için cerrahi -Dermatoloji ve kozmetoloji ailesel veya idiyopatik hirsutizm