LAPAROSKOPİ-HİSTERESKOPİ

En son güncellendiği tarih: 23 May 2019

Laparoskopi 1

Laparoskopi 2

Histereskopi 1

Histereskopi 2
LAPAROSKOPİ


Tanım ve endikasyonlar

Kadınlarda endoskopik uygulamalar laparoskopi ve histeroskopi olarak ikiye ayrılır.  Laparoskopi karın içinin bir endoskop ile gözlenmesi işlemidir.  Laparoskopi önceleri sadece tanısal bir araç iken bugün neredeyse jinekolojik operasyonların tamamı laparoskopi ile yapılabilir hale gelmiştir.  Histeroskopi ise rahim için endoskopik olarak gözlenmesine verilen isimdir.  Histeroskopi ile de bugün eskiden karın açılmasını gerektiren rahim anormallikleri kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

Kimler uygun?

Genel durumu operasyona elverişli olan herkeste endoskopi yapılabilir.  Ağır solunum veya kalp problemleri olanlarda işlem sırasında baş aşağı posizyon kullanıldığından endoskopi tercih edilmeyebilir.  Çok büyük ve çok sayıda myomu olan kadınlar, yumurtalık kanseri olan kadınlarda açık ameliyat tercih edilmelidir.  Rahim ağzı ve endometrium kanseri olan kadınlarda ise kanser endoskopisi yapan deneyimli bir cerrah olmadıkça açık ameliyat tercih edilmelidir.

Avantajları nedir? 

Laparoskopi ve histeroskopi ile artık karın açılarak yapılan ameliyatların çoğu yapılabilmektedir.  Endoskopinin avantajları cilt üzerindeki kesilerin çok daha küçük olmasından kaynaklanır. İçeride yapılan operasyonun boyutu açık cerrahi ile aynıdır.  Hasta daha az ağrı hisseder, hastanede daha kısa süre kalır, ve işine daha erken döner.        

Komplikasyonlar

Laparoskopinin komplikasyonları:  Laparoskopi bir cerrahi girişimdir ve her cerrahi girişimde olduğu gibi komplikasyonları vardır.  Laparoskopinin komplikasyonları özellikle deneyimsiz ellerde daha fazla görülür.  Komplikasyonlar teleskopun ve diğer cerrahi aletlerin yerleştirilmesi için kullanılan trokarların karın içine sokulması veya yapılan cerrahi müdahale sırasında olmaktadır.  Teleskopun ve trokarların karın içine sokulması sırasında büyük damar ve daha önce karın ameliyatı geçirmiş olan kadınlarda barsak yaralanmaları olabilir.  Cerrahi müdahale esansında ise barsak, mesane, üreter ve damar yaralanmaları görülebilir. Bu komplikasyonların bir kısmının tedavisinde karın açılarak müdahale yapmak gerekebilir. Laparoskopinin bir diğer komplikasyonu ise planlanan ameliyatın teknik imkânsızlıklar nedeni ile yapılamaması ve açık ameliyata dönülmesidir.  Bu genelde aynı seansta yapılır.  Daha önceden öngörülmediği halde kanser çıkan olgularda ise hastanın uyandırılması ve yapılacak daha geniş çaplı ve genellikle rahim ve yumurtalıkların alınmasını gerektirecek bir ameliyat için onay alınması gerekebilir.

Histeroskopinin komplikasyonları: Bunlar genellikle rahim ağzının genişletilmesi sırasında yırtılması veya rahimin delinmesi şeklinde karşımıza çıkar. Rahim delindiği durumlarda işleme o aşamada son vermek ve başka bir seansta işlemi tekrarlamak gerekir.  İşlem sırasında da rahim delinebilir ve kanama ve işlem için elektrik enerjisi kullanılıyorsa bardak yaralanmaları olabilir.  Mesane ve üreter yaralanmaları ise çok daha nadir olarak görülmektedir.     

LAPAROSKOPİK UYGULAMALAR

Laparoskopik uygulamalar tanısal ve tedavi edici veya cerrahi laparoskopik uygulamalar  olmak üzere ikiye ayrılır. 

Tanısal laparoskopi

Günümüzde tanısal laparoskopi eski değerini kaybetmiş ve giderek daha az yapılan bir uygulama haline gelmiştir.  Tanım olarak öyküsünde ve muayenesinde herhangi bir anormallik olmayan bir kadına kısırlığın nedenini ortaya koymak amacıyla yapılan laparoskopidir.  Öyküsünde sonrdan başlayan şiddetli adet ağrıları, ilişki sırasında ağrı, pelvik cerrahi (kist veya myom alınması, dış gebelik çıkarılması gibi), cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (bel soğukluğu, klamidya, pelvik infalmatuvar hastalık gibi), rahim içi araç kullanımı olmayan bir kadında muayene ve ultrason bulguları ve rahim filmi (HSG) de normal ise laparoskopi yapıldığında görülebilecek kayda değer herhangi bir hastalık olmayacaktır.  Böyle bir durumda laparoskopide hafif endometriosis, hafif yapışıklıklar, veya tüplerde tıkanıklık görülme olasılığı vardır.  Tahim filminde tüpleri açık olan bir kadında laparoskopide tüplerin tıkalı görülmesi çok nadirdir ve genllikle işlem sırasında tüplerde olan bir kasılma (spazm) nedeniyle olur.  Hafif yapışıklıklar ve hafif endometriosisin ne derecede kısırlık nedeni olduğu ve tedavinin ne derecede faydalı olduğu tartışmalıdır.  Bu bulguların görüldüğü olgularda tedavi nedeni açıklananmamış kısırılıktaki gibidir.  Tanısal laparoskopi kapsamından değerlendirilebilecek diğer bir girişim ise hidrolaparoskopidir.  Burada genel anestezi kullanılmaz.  Vajenin üstünden ine bir iğne yardımı ile karın boşluğuna girildikten sonra su verilerek tüpler, yumurtalıklar ve pelvis peritonu (karın içi zarı) değerlendirilir.  Tanısal laparoskopi bağlamında bakıldığında vereceği hidrolaparoskopi ile elde edilebilecek bilgiler çifte olan yaklaşımı değiştirmeyeceğinden yapılma endikasyonu çok tartışmalıdır.   

Cerrahi laparoskopi

Muayene ve görüntüleme teknikleri ile saptanan bir hastalığın tedavisi veya hastalıklı organın alınmasına yönelik olarak yapılan laparoskopik uygulamalardır. 

Gebe kalabilirliği artırmak amacı ile yapılan laparoskopik uygulamalar

Adezyolizis, salpingostmi, ve fimbrioplasti:  Daha önceden geçirilmiş enfeksiyonlar veya pelvik cerrahi genellikle tüp ve yumurtalığın ilişkisini bozan yapışıklıklara yol açar.  Yapışıklıkların ince ve teknik olarak açılabilecek durumda olmaları durumunda adezyolizis adı verilen laparoskopik yapışıklık açma işleminden fayda görülebilir.  Tüp ve yumurtalıklar arasındaki normal anatomik ilişkinin tekrar sağlanmasından sonra kadının yaşı ve ek kısırlık faktörlerinin olup olmamasına bağlı olarak 0-60 arasında gebelik oranları bildirilmiştir.  Yapışıklıkların çok yoğun olduğu durumlarda açılma işlemini takiben tekrar yapışma olasılığı yüksek olduğundan gebelik oranları düşüktür.  Laparoskopi sırasında kapalı olan tüplerin de açılma olasılığı vardır.  Özellikle karın boşluğuna açılan kısmından tıkalı olan tüpler (hidrosalpinks) salpingostomi adı verilen bir işlem ile açılabilir.  Tüpün iç tabakasının hasar durumuna, tüpün çeperinin kalınlığına ve çevre yapışıklıkların varlığına göre tekrar kapanma oranları 0-100 arasında ve gebelik oranları da -70 arasında değişir.  Tüplerin açılmasının olanaksız olduğu durumlarda ise daha sonraki tüp bebek uygulamasına hazırlık olarak tüpler alınmalıdır.  Tıkalı tüplerin yerinde bırakılması tüp bebek uygulamasındaki gebelik oranlarını olumsuz olarak etkilemektedir.

Laparoskopik endometriosis cerrahisi

Laparoskopinin en sık kullanıldığı hastalıklardan biri endometriosistir.  Endometriosis hastalığı rahim içini döşeyen hücrelerin rahim dışında yerleşmesi ve üremesi ile ortaya çıkar.  Hastalık en sık olarak periton adı verilen karın zarı ve yumurtalıkları tutar.  Ayrıca rahim ve kalın barsak arasındaki bölgeye yerleşerek ağrılı lezyonlara neden olur.  İleri safhalarında rahim, tüpler, yumurtalıklar, ve barsakları birbirine yapıştırarak ağrı, kısırlık, ve kitle semptomlarına yol açar.  Hastalığın erken evresinde karın zarı üzerine barut yanığı tarzında lezyonlar vardır.  Bu lezyonlar laparoskopi sırasında yakılarak veya lazer ile buharlaştırılarak giderilebilir. 

Daha ileri safhalarda yumurtalıklar içinde endometrioma adı verilen kistik yapılar oluşur.  Endometriosis kistlerinin laparoskopik olarak alınması ile kısır çiftlerdeki gebelik şansı artmaktadır.  Laparoskopinin yumurtalık kapasitesine zarar vermeyecek şekilde dikkatli yapılması çok önemlidir.  Endometrioma kist kapsülünün soyulması sırasında normal yumurtalık dokusunun zarar göremesi ve yumurtalık kapasitesinde azalma olma olasılığı vardır.  Endometriosisin hem kendisi hem de yapılan müdahale kaçınılmaz olarak yumurtalık rezervinde azalmaya neden olabilir.  Bu nedenle son yıllarda özellikle kistleri tekrarlayan kadınlarda tekrar cerrahiden ziyade çocuk isterği varsa tüp bebek yapılması tercih edilmektedir.  Yakınma ağrı ise tekrar cerrahiden başka şans genellikle yoktur.    Laparoskopik endometriosis cerrahisini takiben gebe kalamayan çiftlerin yaklaşık P sinde 6 ay içinde kendiliğinden gebelik oluşur.  Kendiliğinden gebe kalamayanlarda ise 1 yıl bekledikten sonra tüp bebek yapılması gerekir.

Derin endometriosis adı verilen ve rahim ve barsak arasındaki bölgeyi tutan endometriosis lezyonlarının laparoskopik olarak çıkarılması mümkündür.  Bu lezyonların alınması ile ağrı genellikle giderilir.  İleri evre endometriosis cerrahisi uzun süren ve deneyimli bir cerrahın varlığı gerektiren bir tedavidir.

Endometriosisin tekrarlama riski olan bir hastalık olduğu unutulmamalıdır.  Kadınların özellikle menopoz öncesi yaşamlarında P tekrarlama riski vardır.  Bu nedenle çocuk isteyen kadınlarda tüm endometriosis lezyonlarının temizlendiği bir operasyonu takiben 6 ay içinde gebelik olmamışsa tüp bebek yapılmasını öneriyoruz.  Aşılama tedavileri genellikle düşük gebelik oranı ile seyrettiğinden önerilmemektedir.       

Laparoskopik kist cerrahisi

Laparoskopi ile en sık olarak müdahale edilen kistlerin başında endometriomalar gelmekle birlikte devamlılık gösteren ve gerilemeyen basit kistler ve dermoid kistlerde de laparoskopik girişim gerekebilir.  Endometrimolar endometriosis bölümünde anlatılmıştır.  Bu bölümde dermoid kistler ve diğer kistler üzerinde durulacaktır. 

Dermoid kistler:  Dermoid kistler vücudun tüm dokularından parçalar içeren kistlerdir.  Bunların içinde yağ, kıl, diş, sinir ve kas dokusu bulunabilir.  Genellikle doğumdan önce bu hücrelerin yumurtalık içinde sıkışması sonucunda oluşurlar.  Hangi nedenden dolayı büyüdükleri bilinmemektedir.  Dermoid kistler en çok torsiyon adı verilen bir komplikasyona sebebiyet verirler.  Torsiyon yumurtalığın komşuluğundaki tüp ile beraber kendi ekseni etrafında dönmesi ve bunun sonucunda da kanlanmasının bozulmasıdır.  Zamanında laparoskopik olarak müdahale edilmediği takdirde yumurtalık ve tüpte nekroz olur ve alınmaları gerekir.  Dermoid kistler özellikle 3-4 cm çapına ulaştıktan sonra alınmaları gerekir.  Laparoskopik olarak çıkarılmaları oldukça kolaydır.  Kadınların inde her iki yumurtalıkta da dermoid kist olabileceğinden sağlam gibi görünen yumurtalığın da dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir.  Dermoid kistlerin %1 olasılıkla kötü huylu olma olasılıkları vardır.  Kötü huylu olanların içinde immatür sinir dokuları bulunur. 

Paraovarian kistler: Yumurtalığın komşuluğunda doğumsal artıklardan gelişen kistlerdir.  Nadiren kötü huylu olma potansiyeli taşırlar.  Büyük boyutlara ulaştıklarında alınmaları gerekir.  Laparoskopik olarak çıkarılmaları kolaydır.

Kistadenomlar: Yumurtalık içinde gelişen ve kötü huylu olma potansiyeli taşıyan tümörlerdir.  Ultrasonda sıvı ve katı yapıların beraber izlenmesi ile şüphelenilir ve kesin tanı kistin çıkarılması ile konur.  Seröz ve müsinöz kistadenomlar en sık görülenleridir.  Laparoskopik olarak çıkarılmaları kolaydır.  Menopoza yakın olan kadınlarda yumurtalığın alınması daha doğru olan girişimdir.  Daha genç olan kadınlarda ise sadece kist alınabilir ancak operasyon sırasında patolojik inceleme (frozen section) yapılıp kötü huylu olup olmadıklarının değerlendirilmesi gerekir.

Laparoskopik Myom Cerrahisi

Myomların önemli bir kısmı laparoskopik olarak çıkarılabilir.  Myomlarda operasyon endikasyonları aşağıdaki gibidir: 

Boyut:  Genellikle 6 cm yi geçmiş olan myomların ve yakın zamanda hızlı büyüme göstermiş olan myomların alınmaları önerilmektedir. 

Kanama:  Myomlar rahim iç tabakasına (endometrium) girmedikçe veya bası yapmadıkça kanamaya neden olmazlar.  Rahim içine girmiş olan myonlarda eğer kanama da varsa boyutlarına bakılmaksızın cerrahi önerilir.  Burada yapılacak olan cerrahi müdahale histeroskopik myomektomidir yani myom aşağıdan girilerek histeroskopi ile alınır.

Bası yakınmaları:  Myomalr intraligamenter diye tabir edilen bir konumda oldukları zaman üreter adı verilen böbreklerden mesaneye idrar getiren kanallara baskı yapabilirler.  Bu konumda olan bir myomun baskı semptomları verdiğinde alınması gerekir.  Rahimin önünde gelişen myomlar mesane üzerine arkada gelişen myomlar ise rektum üzerine baskı yapabilirler.

Kısırlık:  Myomlar genellikle kısırlık nedeni değildir.  Ancak yapılan araştırmalarda kısırılığı açıklayacak hiçbir neden bulunmamış ise alınmaları gerekebilir.  Genellikle 5 cm ve üzerinde olanların alınmaları önerilmektedir.  Eğer rahim içine giren bir myom varsa ve çift gebe kalamıyorsa başka yakınma olup olmadığına ve myomum boyutlarına bakılmaksızın alınmaları önerilmektedir. 

Laparoskopik olarak çıkarılmaya müsait olan myomların boyut olarak 8 cm den küçük olmaları 3 cm den büyük olanların toplam sayı olarak 3 veya daha az olmaları ve derin olarak rahim duvarına gömük olmamaları tercih edilir.  Laparoskopik olarak myomlar alındıktan sonra 3 ay gebelik olmasına izin verilmez. Yapışıklık oluşma olasılığı karın açılarak yapılan myomektomilerden daha azdır.  Laparoskopik myom cerrahisi myomların boyut ve yerleşimlerine bağlı olarak 1-3 saat sürebilir.  Hasta genellikle hastanede 1 gün kalır ve ertesi gün taburcu olur.Laparokopik histerektomi

Rahimin alınması laparoskopik olarak mümkündür. Rahim sarkması durumlarında tercih edilen rahimin vajenden çıkarılmasıdır (vajinal histerektomi).  Laparoskopik histerektomi karın açılarak yapılan histerektomiye bir alternatif olup vajinal olarak çıkabilecek bir rahim laparoskopik olarak çıkarılmamalıdır. Laparoskopik histerektomi deneyimli ellerde başarılı bir operasyon olup laparoskopinin tüm avantajlarını taşır. Rahimin bir kısmı laparoskopik olarak serbestleştirildikten sonra vajinal yoldan çıkarılır. Hasta hastanede 1-2 gün yatar ve taburcu olur.Laparoskopi Nedir?


Endoskop kullanarak karın içi organlarının incelenmesi laparoskopi olarak adlandırılır. Laparoskopik gözlemle karın içindeki organların direkt olarak izlenmesi mümkündür. Bu nedenle laparoskopik direkt gözlemin tanı değeri yüksektir. Ayrıca yardımcı aletler kullanılarak gözlemin yanında belirli operatif uygulamalarda yapılabilmektedir.Endometriyozis bu yöntemle tanısı konabilecek ve lezyon yayılımı saptanarak evrelemesi yapılabilecek bir patolojidir.Şüpheli durumlarda uygun biyopsi alınması bu yöntemle uygundur.

Laparoskopi Ne zaman Tercih Edilmelidir?

Laparoskopi bu konuda yetişmiş, tecrübeli bir operatörün elinde ve usulüne uygun olarak yapılırsa güvenilir olur. Laparoskopi tıbbi olarak genel durumu operasyona elverişli olan hastalarda güvenle yapılarak ,hastalara önemli ölçüde  tanı ve tedavi şansı vermektedir. Günümüzde açık cerrahinin yerini almıştır. Daha iyi hasta uyumu ve operasyon sonrası günlük aktiviteye dönüş süresinin kısalması nedeniyle durumu elverişli olan hastalarda yeterli doktor deneyimi varlığında ilk tercih edilen yöntem olmuştur.

Laparoskopinin Tercih Edilmemesi Gereken Durumlar Nelerdir?

Hastayı ilgilendiren tıbbi riskler varlığı; anestezi , kalp-akciğer rahatsızlığı, kanama bozukluğu gibi durumlarda açık ameliyatlarda olduğu gibi dikkatli davranmak gerekmektedir. Çok sayıda ya da büyük miyomu  olan hastalarda , rahim - yumurtalık kanseri durumlarında ise tercih edilen yine açık cerrahidir.

Laparoskopik Operasyonlar Nasıl Yapılır?

Laparoskopinin avantajı cilde açılan yaklaşık 1 cm uzunluğunda 2-3 kesi olması, hastanın işlem sonrası daha az ağrı duyması, hastanede kalış süresinin azalması, günlük aktivitesine daha çabuk dönebilmesidir. Operasyon ameliyathanede steril koşullar altında yapılır ve operasyonun ciddiyeti açık cerrahi ile aynıdır.

Jinekolojide Laparoskopi Endikasyonları Nelerdir ?

- Tanısal • İnfertilitede  tüplere, yumurtalığa ve rahime yönelik faktörlerin incelenmesi • Endometriyozis ( çikolata kisti ) hastalığının tanısı • Uzun süreli kasık ve karın ağrısı sebeplerinin belirlenmesi • Karın içi tumoral kitlelerin değerlendirilmesi

- Operatif • Karın içi yapışıklıkların açılması • Dış gebelik tedavisi • Endometriyozis tedavisi • Fertiliteyi sağlamaya yönelik cerrahi girişimler • Tanı amaçlı biyopsi alınması • Kordon bağlanması

- Medikal ya da cerrahi tedavi sonrası ikincil bakış • İlaç tedavisi sonrası düzelmeyen endometriyozis • İltihabi hastalıklar sonrası oluşan yapışıklıkların açılması

- Diğer endoskopik yöntemlerle kombine uygulama • Rahim anormalliği durumunda histeroskopi ile kullanımı Laparoskopinin Komplikasyonları Nelerdir? Her cerrahi operasyonda olduğu gibi laparoskopik girişimler sırasında da komplikasyonlar olabilmektedir. Trokar ve kanül uygulaması sırasında karın duvarında kanama, barsak , mide, mesane gibi içi boşluklu organların zedelenmesi, planlanan cerrahinin teknik açıdan uygulamasındaki zorluk nedeniyle açık cerrahiye dönme olasılığı, yara yeri enfeksiyonu gibi komplikasyonlar olabilmektedir.

Tanısal & Operatif Laparoskopi

Tanısal Laparoskopi

Tanısal laparoskopi , öyküsünde mevcut hastalığı açıklayabilecek fizik muayene ya da laboratuar bulguları olmayan hastaların daha ileri tetkik edilmesi amacıyla yapılan endoskopik incelemedir. Kısırlığı açıklayabilecek bir bulgu olmadığında rahim çevresi yapışıklıkların ve endometriozun varlığını göstermek, tüplerin açıklığını değerlendirmek; uzun süreli kasık ağrısı ya da ağrılı adet görme gibi hayat kalitesini düşüren durumlarda ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların kesin tanısında laparoskopiden yararlanılabilir.

Operatif Laparoskopi

Yapılan tetkiklerde organik bir bozukluğu olan hastanın tedavisi için laparoskopiden yararlanılabilir.

• Over kist aspirasyonu ve rezeksiyonu: Over kistlerinin değerlendirilmesi için seçilmiş olgularda kist aspirasyonu yapılabilir. Operatörün kist görünümü hakkında deneyimli olması ve natürü yönünden emin olduğu kistlerde bu uygulamayı yapması, onun dışında şüpheli olan kistlerde ise aspirasyondan kaçınması gerekmektedir. • Laparoskopik biyopsi: Laparoskopik yolla over, periton yüzeyi ve çevre dokulardan biyopsi alınabilir. • Laparoskopik elektro-cerrahi: Laparoskopik olarak uygun araçlar ile elektrik akımının yok edici etkisi kullanılarak kanamaların durdurulması, yapışıklıkların kesilmesi, kist duvarının delinmesi sağlanabilir. • Laparoskopik kesi ve lizizler: Pelvik yapışıklıkların kesilmesi, kronik kasık ağrısında sakrouterin ligamentin kesilmesi gibi işlemler için laparoskopiden yararlanılabilir. • Laparoskopik tüp ligasyonu: Doğum kontrolü için kadın fertilitesi laparoskopi altında ligasyon ile kontrol edilebilir. İşlem kısa süreli olup başarı şansı oldukça yüksektir. • Ektopik gebelik tedavisi: Operatif laparoskopi sayesinde ektopik yerleşim gösteren gebelik materyali temizlenebilir. Ektopik materyalin eksizyonu ve sonrasında materyalin ufak parçalara ayrılarak dışarı çıkartılması sağlanır.• Laparoskopik myom cerrahisi : Myomlar kadınlarda en sık gözlenen selim tümoral oluşumlardır. Boyutları ve bulundukları yere göre farklı semptomlara yol açarlar. Kasık ve karın ağrısı, anormal uterin kanama, tekrarlayan düşük ya da üriner sisteme yaptıkları bası nedeniyle renal fonksiyon bozuklukları olabilir. Subseröz ya da intraligamenter yerleşim gösteren myomlar laparoskopi ile eksize edilebilirler. İntramural ya da kaviteye bası yapan büyük çaplı myomlar ise açık cerrahi ile alınabilir. Rahim içerisinde bulunanlar ise histeroskopik olarak rezeke edilebilirler. • Laparoskopik endometriyoziz cerrahisi: Kadın popülasyonunun genel olarak %8inde endometriozis görülür. Laparoskopinin endometriyozis başlığı altındaki yeri 3 ayrı kısımda incelenmektedir.             * Laparoskopik gözlem ve gözlemin değerlendirilmesi (evreleme). Endometriozis için laparoskopide tüm pelvik periton yüzeyleri dikkatlice incelenmelidir. Endometriyotik odakların yaygınlık derecesi belirlenir.              * Operatif laparoskopi; endometriyotik odakların unipolar ya da bipolar elektrokoterizasyonu, çok dens olmayan adezyonların lizisleri, ufak endometriyozis kistlerinin aspirasyonları, ağrı tedavisi için uterosakral ligamentin kesilmesi amaçlanır.              * Tedavinin değerlendirilmesinde ikincil bakış için laparoskopiden yararlanılabilir.HİSTEROSKOPİ


Klasik histeroskopi

Histeroskopi ışıklı bir teleskop yardımı ile rahim iç boşluğunun görüntülenmesine verilen isimdir.  Tanısal veya tedavi edici amaçla yapılabilir.  Tanısal amaçla bugün büyük çoğunlukla ofis histeroskopi'den yararlanılmaktadır.  Tedavi edici amaçla yapılan histeroskopilerde genellikle anestezi verilir ve rahim içine rahim ağzı genişletildikten sonra elektrorezektöe adı verilen bir alet sokulur.  İşlemin genel anestezi altında yapılması tercih edilir.  Elektrorezektör ürologların prostat rezeksiyonu için kullandıkları aletin aynısıdır.  Bu alet yardımı ile rahim içindeki perdeler kesilebilir (septum inziyonu), büyük polipler ve myomlar çıkarılabilir.  Ayrıca rahim içi yapışıklıkları da açılabilir.  Histeroskopi ile rahim iç tabakasını döşeyen hücre tabakası (endometrium) çıkarılarak aşırı kanaması olan ve artık çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlar tedavi edilebilir.  Bu işleme endometrial ablasyon adı verilir.  Histeroskopi ile makas veya lazer kullanımı da mümkündür ancak bugün büyük çoğunlukla elektrik enerjisinden yararlanılmaktadır.  

Ofis histeroskopi

Histeroskopi işleminin muayenehanede ve anestezi gerektirmeden yapılmasına ise ofis histeroskopi adı verilmektedir.  Ofis histeroskopide rahim ağzını genişletmeden rahim içine kolayca sokulabilecek çok ince aletler kullanılmaktadır.  Ofis histeroskopi önceleri sadece tanı koymak amacı ile uygulanmasına rağmen son yıllarda rahim içinde görülen pek çok anormalliğin tedavisinde de kullanılır hale gelmiştir.  Ofis histeroskopi en çok anormal kanamalarda, kısırlığın değerlendirilmesinde, rahim içi yapışıklık, ve küçük myom ve poliplerin alınmasında kullanılır.  Ofis histeroskopi ile septum adı verilen rahim içinde doğuştan olan perde ya da duvarların da kesilmesi de olanaklıdır.  İpi rahim içimne kaçmış olan rahim içi araçların (spiral) çıkarılmasında da ofis histeroskopiden yararlanılır. 

Ofis histeroskopide hastaya önce damardan hafif bir sedatif verilir ve daha sonra vajen içine alet (spekulum) yerleştirmeden, rahim ağzı tutulmadan ve genişletilmeden histeroskop rahim içine sokulur.  Histeroskopun rahim içine sokulması esansında hafif bir kramp hissedilebilir.  Rahim içine girildikten sonra su verilerek rahim boşluğu şişirilir ve video ekranında gözlenir. 

Menopoz öncesinde ve menopoz sonrasındaki anormal kanamaların tanısında ofis histeroskopi son derece yararlıdır.  Rahim içindeki polip, myom, veya tümörler histeroskopi ile kolayca görülür.  Bunların bazıları histeroskopi ile alınabilir.  Bazılarında ise uyutarak ve daha geniş çaplı bir histeroskopi veya daha büyük bir operasyon gerekebilir.  

Kısırlığın değerlendirilmesinde histeroskopi son derece önemli bir yöntemdir.  Rahim içindeki yer kaplayan lezyonlar veya yapışıklıklar kısırlık nedeni olabilir ve bunların önemli bir kısmı histeroskopi ile tedavi edilebilir.  Tüp bebek tedavisi öncesinde özellikle rahim filmi olmayan kadınlarda histeroskopi ile rahim iç boşluğunun normal olduğunun teyid edilmesi önemlidir.  Özellikle daha önce başarısız denemeleri olan çiftlerde histeroskopinin önemi daha da fazladır.  Yapılan bazı çalışmalarda daha önce 2 veya daha fazla tüp bebek başarısızlığı olanlarda histeroskopide P oranında rahim iç boşluğunda anormallikler görülmektedir.  Bunlarda en önemlileri endometrit, polipler, yapışıklıklar ve fazla derine uzanmayan septumlardır (rahim içi perdesi).  Bu anormalliklerin tedavisi ile sonraki tüp bebek uygulamalarında gebelik oranları normal düzeye çıkarılabilmektedir.HİSTEROSKOPİ


Histeroskopi endoskop ile rahim ağzından girilerek rahim içinin gözlendiği işlemdir. Kullanım durumuna göre diagnostik ya da operatif olarak sınıflandırılabilir. İşlem sırasında rahim içi CO2 gazı ya da özelleşmiş solüsyonlar ile doldurularak rahimin duvarlarının birbirinden ayrılması ve var olan lezyonların görünür hale gelmesi sağlanır.

Tanısal histeroskopide, rahim ağzı,  servikal kanal kaynaklı polip ya da diğer lezyonların gözlenmesi, endometriyum yapısının ve patolojilerinin tanınması, adezyon varlığının belirlenmesi sağlanabilir. Operatif histeroskopide ise, submuköz yerleşim gösteren kaviteye uzanan myomların rezeksiyonu, rahim içi adezyonların açılması, rahime yakın tubal tıkanıklıkların açılması, rahim içi septumun rezeksiyonu, endometrium dokusunun ablasyonu gibi işlemler yapılabilir.

Histeroskopi komplikasyonları

Nadir olmasına rağmen histeroskopi bazı riskler taşıyabilir. Rahim duvarının zedelenmesi, damar yaralanmaları, post operatif enfeksiyon gözlenebilir. Rahim içini doldurarak görüntü sağlamaya yönelik kullanılan sıvının damar sistemine aşırı geçişi durumunda akciğer ödemi, elektrolit dengesizliği gibi durumlar meydana gelebilir.

Histeroskopi kontrendikasyonları

Aktif pelvik inflamatuvar hastalık, anormal uterin kanama, gebelik durumu, servikal kanser varlığı histeroskopi yapılmasından kaçınılan durumlardır.

6 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

© 2023 by Massage Therapy. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean